ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ


НазваХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Сторінка2/5
Дата28.04.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5

1.1. Зростання доходів населення

Одним із пріоритетних напрямів реалізації політики доходів є виважена та відповідальна соціальна політика, спрямована на збільшення доходів громадян, підтримання їх купівельної спроможності та забезпечення зайнятості населення.

У 2013 році планується впровадження заходів щодо підвищення рівня зайнятості населення та оплати праці, що передбачають:

виконання заходів районної Програми зайнятості населення на 2012-2013 роки в Новоушицькому районі;

збереження діючих та створення нових робочих місць шляхом залучення інвестицій у розвиток сучасних виробництв у різних галузях економіки;

посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань праці через засоби масової інформації, веб-портал районного центру зайнятості, застосування реклами, засідання “круглих столів” та семінари із соціальними партнерами, населенням;

забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та у повному розмірі отримання заробітної плати;

детінізація трудових відносин, зокрема через укладення трудових договорів між роботодавцями і найманими працівниками;

недопущення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам економічно активних, економічно неактивних та підприємств-банкрутів;

забезпечення ефективної роботи районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

забезпечення надання комплексу різноманітних профорієнтаційних послуг зайнятому та незайнятому населенню;

забезпечення ефективного функціонування та розвитку системи професійного навчання працівників на підприємствах, установах, організаціях та сприяння безробітним, які шукають роботу, у професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації;

сприяння безробітним в організації підприємницької діяльності, зокрема шляхом надання індивідуальних та групових консультацій, виплати одноразової допомоги по безробіттю;

залучення осіб, які потребують сприяння у працевлаштуванні, до участі в громадських роботах та інших видах робіт тимчасового характеру;

взаємодія зі сторонами соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та трудових відносин в районі.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

створення не менше 200 робочих місць;

працевлаштування не менше 515 незайнятих трудовою діяльністю громадян;

охоплення професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації не менше 165 безробітних;

формування стабільного соціального клімату у трудових колективах, своєчасне вирішення розбіжностей, колективних трудових спорів (конфліктів) між власниками та найманими працівниками, проведення примирних процедур у рамках чинного законодавства;

підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.

Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості.

Пріоритетними напрямами політики у сфері пенсійного забезпечення залишається поетапна реалізація пенсійної реформи, зокрема запровадження обов’язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення, подальший розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення, посилення ефективності управління пенсійними активами та їх захисту, диверсифікація схем приватного пенсійного страхування.

Розвиток соціального страхування та пенсійного забезпечення у 2013 році буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

виконання в повному обсязі річного планового завдання з надходжень власних коштів до бюджету Пенсійного фонду України в районі, сприяння розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення;

реалізацію соціальних ініціатив в галузі пенсійного страхування;

розширення бази нарахування єдиного внеску через залучення до участі в соціальному страхуванні всього працюючого населення, підвищення рівня оплати праці та її легалізації;

проведення роботи щодо підвищення платіжної та звітної дисципліни платників єдиного внеску;

забезпечення прозорості функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування;

здійснення спільних з контролюючими органами заходів, спрямованих на додержання трудових прав працівників, легалізацію заробітної плати та забезпечення пенсійних прав застрахованих осіб, погашення заборгованості зі сплати страхових внесків, єдиного внеску;

здійснення постійного контролю щодо раціонального та ефективного використання коштів, виділених для фінансування пенсійних програм;

забезпечення своєчасного призначення, перерахунку, індексації та фінансування виплат пенсій у повному обсязі;

проведення організаційно-підготовчих заходів щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

забезпечення стягнення заборгованості з єдиного внеску, страхових внесків відповідно до законодавства, шляхом проведення перевірок правильності нарахування та своєчасності сплати єдиного внеску, страхових внесків, застосування фінансових санкцій, адміністративних штрафів, проведення претензійно-правової роботи;

своєчасне та у повному обсязі відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я, здійснюючи виплату йому або у разі його смерті особам, які перебували на його утриманні;

подальше вдосконалення структури органів загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності та поховання застрахованих осіб;

чітке, прозоре та якісне обслуговування застрахованих осіб з надання соціальних допомог;

забезпечення фінансування виплат допомог з тимчасової непрацездатності з приводу хвороб, травм невиробничого характеру, по догляду за хворими членами сім’ї, по вагітності і пологах, на поховання застрахованих осіб, або непрацездатних чи неповнолітніх, що перебували на утриманні застрахованих осіб.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

збалансування бюджету Пенсійного фонду України в районі;

наявність організаційно-технічних умов для запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

повне та своєчасне забезпечення виплат пенсіонерам;

забезпечення всіма видами допомоги застрахованих осіб.

Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення райдержадміністрації, управління Пенсійного фонду України в Новоушицькому районі, Новоушицька філія Дунаєвецького відділення Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Дунаєвецька міжрайонна виконавча дирекція обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Реформування системи соціальних послуг передбачає створення цілісної системи соціальних послуг, яка б відповідала потребам осіб, які потрапили у складні життєві обставини, забезпечувала доступність та адресність соціальних послуг, сприяла підвищенню їх якості. Тому, захист вразливих верств населення у 2013 році буде здійснюватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

покращення якості та ефективності надання соціальних послуг;

посилення підтримки соціально вразливих верств населення;

наближення соціальних послуг та соціальної підтримки до потреб сільського населення;

розвиток мережі та розширення спектру надання соціальних послуг, соціальної допомоги;

підвищення кваліфікації соціальних працівників.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

провадження державної політики щодо підтримки найуразливіших верств населення, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності, посилення адресності;

адаптація, реабілітація та інтеграція у суспільство інвалідів та дітей-інвалідів.

Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Новоушицький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
1.2. Гармонійний розвиток людини

Гармонійний розвиток людини буде забезпечено шляхом подальшого реформування галузі освіти, модернізації системи охорони здоров’я, підтримки сім’ї, дітей та молоді, забезпечення розвитку фізичної культури та спорту, збереження та примноження культурної спадщини.

У галузі освіти у 2013 році будуть реалізовуватися такі заходи:

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у розвиток освіти шляхом розвитку сучасного інформаційно-комунікаційного оснащення освітнього процесу в кожному навчальному закладі; забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет; оновлення та модернізації наявної комп’ютерної техніки; забезпечення умов для безперервної освіти педагогічних працівників, підготовки й перепідготовки педагогічних кадрів нової якості, навчання їх ІТ-технологіям і обслуговування комп’ютерних класів;

забезпечення подальшого розвитку дошкільної освіти шляхом задоволення потреби населення у дошкільній освіті через розширення мережі дошкільних навчальних закладів та груп, відновлення роботи призупинених дошкільних закладів; модернізації матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів; продовження комп’ютеризації дошкільних навчальних закладів, підключення їх до мережі Інтернет;

підвищення якості загальної середньої освіти шляхом продовження удосконалення та розвитку мережі інтернатних та загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечення рівних умов доступу до навчальних закладів всіх типів, розширення мережі освітніх округів, зокрема у сільській місцевості; поліпшення умов навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями; підвищення рівня забезпечення транспортними послугами учнів сільської місцевості, належне технічне обслуговування та ремонт шкільних автобусів; забезпечення учнів збалансованим харчуванням;

продовжити зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти;

впровадження енергозберігаючих технологій при експлуатації приміщень закладів освіти району.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань дасть змогу забезпечити:

збільшення охоплення дітей від 3 до 6 років дошкільною освітою до 95%;

оновлення технологічного обладнання дошкільних навчальних закладів;

комп’ютеризацію 50% дитсадків;

стовідсоткове виконання натуральних норм харчування;

покращення умов навчання дітей;

оптимізацію мережі навчальних закладів та вдосконалення моделі профільного навчання;

оновлення матеріальної бази навчальних закладів району.

Відповідальні виконавці: відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, заклади освіти.

Головними завданнями у сфері охорони здоров’я є забезпечення доступності якісних медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань. З метою підвищення доступності медичних послуг у 2013 році будуть реалізовуватися заходи, що передбачають:

забезпечення високоякісної та доступної медичної допомоги населенню;

створення Центру первинної медико-санітарної допомоги, як юридично-самостійного закладу;

проведення реконструкції харчоблоку центральної районної лікарні;

проведення ремонту каналізаційної системи хірургічного корпусу центральної районної лікарні;

покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району;

забезпечення санітарно-епідемічної безпеки в районі та профілактики інфекційних захворювань;

проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я, формування системи надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на всіх рівнях;

зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, раннє виявлення захворювань, передусім соціально значущих: серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу;

Відповідальні виконавці: центральна районна лікарня, органи місцевого самоврядування.

Підтримка сім’ї, дітей та молоді у 2013 році буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

покращення демографічної ситуації за рахунок підвищення життєвого рівня населення, зменшення захворюваності;

формування позитивного іміджу сім’ї, підвищення її престижу, формування відповідального батьківства та материнства; збільшення кількості сімей, у яких виховується двоє та більше дітей, шляхом підвищення ролі сім’ї у суспільстві та утвердження сімейних традицій; формування відповідального батьківства, реалізацію права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у сімейному оточенні; створення груп взаємодопомоги у сфері свідомого батьківства;

якісне проведення оздоровлення та відпочинку дітей, підвищення якості надання оздоровчих та відпочинкових послуг, гарантування безпеки перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку шляхом підвищення якості надання таких послуг та безпеки дітей під час перебування у дитячих закладах;

збільшення асигнувань на заходи з реалізації молодіжної політики, підтримку молодіжних і дитячих громадських організацій;

забезпечення утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини;

реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі людьми та надання допомоги потерпілим; підсилення спроможності державних установ та громадянського суспільства у наданні адекватної допомоги постраждалим від торгівлі людьми;

створення умов для реалізації прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення пріоритету родинних форм влаштування дітей вказаної категорії;

вчасне встановлення статусу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та їх влаштування під опіку, піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та усиновлення;

забезпечення розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме влаштування їх на усиновлення, під опіку (піклування), в дитячі будинку сімейного типу, в прийомні сім’ї;

забезпечення роботи єдиної інформаційно-аналітичної системи ЄІАС «Діти», ведення електронного банку даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, потенційних усиновителів, опікунів (піклувальників), прийомних батьків – вихователів;

контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів (піклувальників), дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, в сім’ях усиновлювачів;

перевірку стану виховної роботи з дітьми у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання;

здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Новоушицькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті;

систематичне проведення цільових профілактичних рейдів "Діти вулиці", "Урок", "Вокзал", "Підліток";

постійний контроль за змістом діяльності культурно-розважальних закладів, ігрових залів, комп’ютерних клубів. Не допускати продажу дітям алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

поліпшення якісних характеристик рівня життя населення та гармонізації процесів його відтворення на основі відродження сімейних цінностей, забезпечення морального здоров’я сім’ї, виховання свідомого батьківства та запобігання соціальному сирітству;

забезпечення дотримання державних гарантій та конституційних прав дітей;

активізація діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості щодо підтримки сімей з дітьми;

поширення практики сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

створення умов для активізації національного усиновлення;

системний підхід в роботі щодо соціального захисту дітей.

Відповідальні виконавці: відділ освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

На сьогоднішній день актуальним питанням є поширення традиції та мотивація щодо фізичного виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і продовження його тривалості.

У галузі розвитку фізичної культури та спорту у 2013 році реалізовуватимуться такі заходи:

створення умов для фізичного виховання і масового спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, у місцях проживання та масового відпочинку населення шляхом забезпечення функціонування центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом;

забезпечення підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів шляхом створення умов для ефективного функціонування дитячо-юнацьких закладів, реалізації заходів із фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту інвалідів;

сприяння підготовці та участі спортсменів у змаганнях, зокрема шляхом проведення регіональних, всеукраїнських спортивних змагань з визнаних у державі олімпійських та неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп, здійснення заходів щодо встановлення грошової винагороди, соціально-побутових та інших заохочень для видатних спортсменів, які посіли призові місця на офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, та їх тренерів, діячів фізичної культури і спорту, фінансової підтримки параолімпійського руху.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань дасть змогу забезпечити:

збільшення кількості осіб, залучених до занять фізичною культурою і спортом;

розвиток провідних видів спорту;

створення на території району центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;

підвищення результатів спортсменів району, які виступають у складі збірних команд України;

збільшення кількості осіб, які займаються спортом.

Відповідальні виконавці: відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районна дитячо-юнацька спортивна школа.

Регіональна політика у сфері культури спрямовуватиметься на збереження культурних цінностей, створення економічних механізмів, що забезпечать ефективний розвиток цієї сфери, професійного мистецтва та народної творчості.
1   2   3   4   5

Схожі:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Затвердити Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селища району, управління якими здійснює Новоушицька...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка