ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ


Скачати 132.24 Kb.
НазваХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Дата28.03.2013
Розмір132.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 10 листопада 2011 року № 4 - 6/2011

смт. Нова Ушиця

Про районну програму забезпечення
медичних закладів кадрами, особливо

в сільській місцевості, на 2011-2015 роки

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну програму забезпечення медичних закладів кадрами, особливо в сільській місцевості, на 2011-2015 роки (далі – Програма, додається).

2. Головному лікарю центральної районної лікарні здійснювати координацію робіт з виконання завдань і заходів Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради М.Дергунову і постійну комісію районної ради з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства, праці та соціального захисту населення (голова – В.Маршевський).

Голова районної ради В.Барчишин

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 6 сесії районної ради
від 10.11. 2011 року № 4
РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення медичних закладів кадрами на 2011-2015 роки

Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Новоушицька центральна районна лікарня

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми

Доручення голови обласної державної адміністрації за підсумками наради щодо стану та перспектив соціально-економічного розвитку Хмельницької області 21 січня 2011 року (від 24.01.2001 року № 99/10-13-305/2011)

3.

Розробник Програми

Новоушицька центральна районна лікарня

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

Новоушицька центральна районна лікарня

6.

Учасники Програми

Новоушицька центральна районна лікарня, лікувально-профілактичні заклади району

7.

Термін реалізації Програми

2011-2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, разом, у тому числі:

272,5 тис.грн.

9.1.

Кошти районного бюджету

272,5 тис.грн.

Визначення проблеми

Однією з гострих проблем галузі охорони здоров'я є кадрове забезпечення лікувально-профілактичних закладів, особливо у сільській місцевості. Багато років вважалось, що в Україні надлишкова чисельність медичного персоналу. На сьогодні галузь охорони здоров'я нашої держави знаходиться на порозі кадрової кризи. Станом на 01.01.2011 року в цілому по Україні залишались вакантними 1311 посад лікарів-терапевтів, 1056 посад лікарів загальної практики-сімейної медицини, 971 посада лікарів-педіатрів, 381 посада лікарів-хірургів, 483 посади лікарів акушер-гінекологів, 389 посад лікарів-фтизіатрів. Укомплектованість штатних лікарських посад фізичними особами в цілому становила 81,1 %.

Загальнодержавні тенденції щодо кадрового забезпечення медичної галузі характерні і для Хмельницької області та Новоушицького району.

У лікувально-профілактичних закладах області працює 5056 лікарів та 13149 молодших медичних спеціалістів. Укомплектованість штатних посад лікарів фізичними особами в закладах області становить 81 %.

В медичних закладах Новоушицького району працює 78 лікарів та 230 молодших медичних спеціалістів. Укомплектованість штатних посад лікарів фізичними особами в районі складає 95,6%.

В лікувально-профілактичних закладах області 23,8% працюючих лікарів - люди пенсійного віку (Україна на 01.01.2011 року – 23,5%). В медичних закладах району працюють 29,5% лікарів пенсійного віку.

Враховуючи перспективний план розвитку галузі охорони здоров’я району до 2015 року зросте потреба у лікарях загальної практики/сімейної медицини.

Гострою залишається проблема у забезпеченні молодшими медичними працівниками ФАПів та ФП району. На сьогодні всі ФАПи району укомплектовані основним працівником. Проте, у перспективі виникне проблема дефіциту медичних кадрів у цих закладах. Це, перш за все, пов’язано з низькою мотивацією молодих спеціалістів до роботи у сільських закладах охорони здоров’я.

Таким чином, стає очевидним, що слід шукати і застосовувати усі можливі резерви та альтернативні джерела притоку лікарів, вживати заходів для закріплення тих фахівців та кадрів молодших медичних спеціалістів, які уже працюють.

Реалізація цих завдань потребує комплексного підходу та ефективної взаємодії усіх ланок впливу на кадрове забезпечення галузі охорони здоров'я шляхом прийняття та виконання районної програми забезпечення медичних закладів кадрами (далі - Програма).

Мета Програми

Метою Програми є покращення кадрового забезпечення лікувально-профілактичних закладів району, зокрема підвищення рівня укомплектованості лікарських посад закладів районної ланки та сільських медичних закладів, а також укомплектування ФАПів та ФП району кадрами молодших медичних спеціалістів.

Шляхи і способи розв'язанні проблеми

Основними чинниками, що впливають на притік медичних кадрів в лікувальні заклади, є:

- рівень заробітної плати;

- досконалість робочого місця (матеріально-технічна база закладу, оснащення лікувально-діагностичною апаратурою, що впливає як на саму можливість виконання медпрацівником своїх функціональних обов'язків, так і на можливість професійного удосконалення);

  • житлово-побутове забезпечення;

  • додаткові стимули (матеріальні та професійні).

Вжиття заходів впливу на ці чинники сприятимуть притоку медичних кадрів у лікувально-профілактичні заклади району, їх закріпленню у закладах районної ланки та сільської місцевості.

Основні завдання Програми:

  • збільшення обсягів підготовки лікарів загальної практики-сімейної медицини в інтернатурі на циклах спеціалізації;

  • мотивація медичних кадрів до роботи у закладах сільської місцевості, у тому числі:

- покращення матеріально-технічної бази сільських лікувально-профілактичних закладів;

- забезпечення житлом лікарів та молодших медичних спеціалістів, що працюють в закладах районної ланки, у т.ч. сільської місцевості;

- активна профорієнтаційна робота серед сільської молоді з метою цільового скерування на навчання у вищі медичні навчальні заклади усіх рівнів акредитації.

Заходи на виконання завдань програми забезпечення медичних закладів району кадрами на 2011-2015 роки визначені у додатку до Програми.

Очікувані результати Програми:

- притік та закріплення лікарських кадрів та кадрів молодших медичних спеціалістів у закладах районної ланки та закладах сільської місцевості;

- підвищення рівня забезпечення населення лікарями загальної практики-сімейної медицини;

- укомплектування постійним основним медичним працівником ФАПів та ФП району.

Обсяги і джерела фінансування Програми

Фінансування здійснюватиметься у межах видатків, передбачених у районному бюджеті та за рахунок коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування програми визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.

  • Запланований обсяг фінансування програми становить – 272,5 тис.грн. (районний бюджет).

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Новоушицька центральна районна лікарня.
Заступник голови районної ради М.Дергунова

Додаток
ЗАХОДИ
на виконання завдань програми забезпечення медичних закладів району кадрами на 2011-2015 рокиНайменування заходу

Відповідальні за виконання

Кількість/ обсяги фінансування

У тому числі за роками (кількість/тис.гри.)

2011

2012

2013

2014

2015

2011-2015

1. Замовлення, підготовка та перепідготовка кадрів

1.1. Формування плану працевлаштування випускників ІІІ-ІV рівнів акредитації в розрізі спеціальностей та посад, де пріоритетними є заклади сільської місцевості та спеціальності «загальна практика-сімейна медицина»

Новоушицька центральна районна лікарня

кількість

1

5

1

1

2

9

1.2.Формування плану працевлаштування випускників медичних училищ/коледжів області, де пріоритетним є забезпечення молодшими медичними спеціалістами заклади сільської місцевості та ФАПи і ФП зокрема

Новоушицька центральна районна лікарня

кількість

5

8

4

3

3

23

1.3. Здійснення активного відбору сільської молоді з числа мешканців населених пунктів, де передбачається потреба в кадрах молодших медичних спеціалістів на ФАПах та ФП, для вступу за цільовими направленнями до медичних училищ/коледжів області

Новоушицька центральна районна лікарня

-

2

4

2

3

4

15

1.4. Підготовка в інтернатурі випускників вищих медичних навчальних закладів, що навчались за державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб

Новоушицька центральна районна лікарня

кількість

5

1

1

2

1

10

1.5. Підготовка лікарів на курсах первинної спеціалізації, тематичного удосконалення та передатестаційних циклах на факультетах (відділеннях) післядипломної освіти вищих державних медичних навчальних закладів, передбачивши першочергове спрямування лікарів на спеціалізацію за фахом «загальна практика-сімейна медицина»

Новоушицька центральна районна лікарня

кількість

-

-

4

4

4

12

тис.грн.

-

-

6,0

6,5

7,0

19,5

2. Працевлаштування лікарських кадрів та молодших медичних спеціалістів

2.1. Пріоритетне укомплектування ФАПів та ФП під час прийому на роботу направлених у розпорядження головного лікаря випускників медичних коледжів та училищ

Новоушицька центральна районна лікарня

До повного укомплектування наявних вакантних посад

3. Створення сприятливих умов для закріплення медичних кадрів V закладах області та сільської місцевості зокрема

3.1. Вжиття заходів щодо приведення у належний стан матеріально-технічної бази ФАПів та ФП району

Новоушицька центральна районна лікарня

кількість

2

2

2

2

2

10

тис.грн.

4,0

4,0

6,0

6,0

8,0

28,0

3.2. Вжиття заходів щодо приведення у належний стан матеріально-технічної бази сільських лікарських амбулаторій, у т.ч. амбулаторій загальної практики-сімейної медицини :

Новоушицька центральна районна лікарня

кількість

-

-

1

1

1

3

тис.грн.

-

-

50,0

50,0

50,0

150,0

3.3. Забезпечення житлом медпрацівників фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів

Новоушицька центральна районна лікарня, виконкоми сільських рад

кількість

-

-

-

-

-

-

тис.грн.

-

-

-

-

-

-

3.4. 3абезпечення житлом медичних працівників сільських лікарських амбулаторій та центральної районної лікарні

Новоушицька центральна районна лікарня

кількість

-

2

-

-

-

2

тис.грн.

-

75,0

-

-

-

75,0

Разом за програмою з районного бюджету (тис.грн.)4,0

79,0

62,0

62,5

65,0

272,5Заступник голови районної ради М.Дергунова

Схожі:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Затвердити Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селища району, управління якими здійснює Новоушицька...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка