ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ


Скачати 214.39 Kb.
НазваХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Дата02.04.2013
Розмір214.39 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон


УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 10 листопада 2011 року № 3 - 6/2011

смт. Нова Ушиця
Про районну програму виконання
національного плану дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини на 2011-2015 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну програму виконання національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2015 роки (далі – Програма, додається).

2. Службі у справах дітей райдержадміністрації здійснювати координацію робіт з виконання завдань і заходів Програми.

3. Районній державній адміністрації щорічно інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради М.Дергунову і постійну комісію районної ради з питань гуманітарної та молодіжної політики (голова – М.Власова).

Голова районної ради В. Барчишин


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ___ сесії районної ради
від ___ жовтня 2011 року № ___

РАЙОННА ПРОГРАМА
виконання національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини на 2011-2015 роки


І. Паспорт районної програми виконання національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2015 роки (далі - Програма)

1.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року".

2.

Розробники та відповідальні виконавці Програми

Служба у справах дітей, відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, РВ УМВС України в Хмельницькій області, районний підрозділ кримінально-виконавчої інспекції УДДУ ПВП в Хмельницькій області, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральна районна лікарня, виконавчі комітети сільських та селищної рад.

3.

Термін реалізації Програми

2011-2015 роки

4.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

5.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

У межах бюджетних призначень районного бюджету

ІІ. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

Україна як член міжнародного співтовариства бере участь у діяльності зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та морального здоров'я дітей в Україні.

Підсумковим документом Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН "Світ, сприятливий для дітей", підписаним Кабінетом Міністрів України 10 травня 2002 року, визначено чотири пріоритетні напрями діяльності: пропагування здорового способу життя; забезпечення можливості здобувати високоякісну освіту; захист дітей від жорстокого поводження, насильства та експлуатації; боротьба з ВІЛ/СНІДом, а також передбачено глобальний план дій, орієнтований на розвиток і захист прав та інтересів підростаючого покоління, і завдання, які світова спільнота має виконувати для дітей та разом з дітьми.

Всього на території Новоушицького району проживає 5712 дітей.

На первинному обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 44 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. З них статус дитини-сироти мають 14 дітей: 9 - перебувають під опікою (піклуванням) громадян, 1 дитина-сирота перебуває у прийомній сім’ї на території району, 4 дитини-сироти перебувають в інтернатному закладі. 30 дітей мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 19 перебуває під опікою (піклуванням) громадян; 4 - в навчальних інтернатних закладах, 2 – Хмельницькому дошкільному дитячому будинку спеціального призначення, 1 – ПТУ, 2 – в дитячому будинку сімейного типу за межами району, 2 - в прийомній сім’ї за межами району.

Службою у справах дітей постійно здійснюється контроль за умовами проживання, виховання та розвитку дітей в 21 сім’ї опікунів (піклувальників), 4 сім’ях усиновителів та 5 прийомних сім’ях, які проживають на території району.

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Новоушицькому районі відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії Підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН "Світ, сприятливий для дітей".

Ця Програма має на меті об'єднати в єдину систему зусилля органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, установ та організацій щодо захисту прав та інтересів дітей в Новоушицькому районі.

ІV. Завдання Програми та основні напрями її виконання

1. Охорона здоров'я та формування здорового способу життя дітей

1.1. Охорона здоров'я

Мета - створення умов для народження здорової дитини, збереження здоров'я кожної дитини протягом усього періоду дитинства, забезпечення доступу до високоякісних медичних послуг.

Основні завдання:

забезпечення рівного доступу всіх жінок незалежно від місця проживання та соціального статусу до високоякісних медичних послуг, що надаються вагітним, створення умов для безпечних пологів;

досягти зменшення рівня мертвонароджуваності нижче середньообласних показників;

досягти зменшення рівня малюкової смертності нижче середньообласних показників;

сприяти збільшенню відсотку дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до 6 місячного віку;

забезпечити проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду дітей за участю батьків;

забезпечити якісне медичне спостереження за дітьми з виявленими в результаті профілактичного огляду захворюваннями.

1.2. Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії

Мета - обмежити поширення серед дітей ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії.

Основні завдання:

забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з туберкульозом, наркоманією, ВІЛ/СНІДом, захисту прав ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей, зменшення небезпеки інфікування ВІЛ-уразливих категорій дітей;

забезпечити недопущення випадків передачі ВІЛ від матері до дитини;

забезпечити якісне проведення заходів щодо профілактики та раннього виявлення туберкульозу серед дітей;

забезпечити підвищення рівня обізнаності населення щодо ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії.

1.3. Оздоровлення та відпочинок

Мета - реалізація права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок шляхом запровадження комплексу спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану здоров'я дітей, організацію їх змістовного відпочинку.

Основне завдання:

забезпечити оздоровлення в дитячих оздоровчих закладах дітей шкільного віку;

забезпечити оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

забезпечити оздоровлення дітей із малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей.

1.4. Фізичне виховання

Мета - створення належних умов для збереження та зміцнення фізичного здоров'я дітей, формування здорового способу життя.

Основне завдання - створення умов для оздоровчої рухової активності дітей в обсязі не менш як 5-6 годин на тиждень.

2. Освіта

Мета - створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної освіти для забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави.

Основні завдання:

забезпечення для населення району державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання повної освіти незалежно від місця проживання і матеріального стану, безоплатності повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів;

забезпечення здобуття освіти в умовах, що гарантують здоров’я, захист прав особистості учнів в освітньому процесі, їх психологічну та фізичну безпеку;

досягнення якісних змін інформаційних потоків та комунікацій в усіх ланках системи освіти, в освітньому процесі та в управлінні, застосування сучасних технологій і створення баз даних про освіту та освітні середовища, оперативного збору, обробки і обміну інформацією;

упровадження технологій управління системою освіти району на новій методологічній основі перерозподілу та консолідації фінансових, кадрових та матеріальних ресурсів розвитку освіти.

3. Культурний і духовний розвиток дитини

Мета - розвиток творчого потенціалу дітей, організація їх естетичного та патріотичного виховання.

Основні завдання:

створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів соціально-культурної сфери;

оновлення до 2016 року бібліотечного фонду дитячої та юнацької літератури і періодичних видань для дітей та підлітків у всіх бібліотеках, зокрема в сільській місцевості;

4. Захист прав дітей різних категорій

4.1. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

Мета - створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, матеріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх морального здоров'я, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству.

Основні завдання:

підвищення рівня народжуваності;

подолання бідності серед дітей та сімей з дітьми;

заохочення трудової активності сімей з дітьми, підвищення рівня економічної спроможності сімей з дітьми та посилення їх соціального захисту;

підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей;

забезпечення розвитку та доступності соціальних послуг для сімей з дітьми;

впровадження системи підготовки дітей і молоді до сімейного життя та відповідального батьківства з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованої на зміцнення сім'ї та морального здоров'я дітей.

4.2. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

Мета - організація результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних, схильних до бродяжництва.

Основні завдання:

забезпечити взаємодію суб’єктів соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах;

запобігання соціальному сирітству дітей з раннього віку, сприяння діяльності в родопомічних закладах консультаційних пунктів соціально-психологічної допомоги, для чого:

запобігати відмові батьків від дітей раннього віку, в тому числі дітей з вродженими вадами розвитку;

своєчасно виявляти бездоглядних та безпритульних дітей, влаштовувати їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту;

встановлювати статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, не пізніш як через два місяці після виявлення дитини, яка залишилася без батьківського піклування;

забезпечити функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти";

зменшити кількість бездоглядних та безпритульних дітей до 2012 року - на 75 відсотків, до 2015 року - на 95 відсотків.

4.3. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Мета - створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї.

Основні завдання:

забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, якісним та достатнім харчуванням, одягом; забезпечення відповідної профілактики захворюваності та ефективного лікування таких дітей;

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей);

забезпечити випускників шкіл-інтернатів, які потребують житла, соціальним гуртожитком, створити умови для їх доступу до психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг;

забезпечити збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

створити умови для адаптації молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя та їх доступу до різних видів соціальних послуг.

4.4. Захист дітей-інвалідів

Мета - забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів, надання високоякісних психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг дітям-інвалідам та сім'ям, які ними опікуються; створення умов для реалізації їхнього особистісного потенціалу.

Основні завдання:

надання допомоги і підтримки дітям-інвалідам, забезпечення їх соціального супроводу з метою самореалізації, для чого забезпечити надання:

психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг дітям-інвалідам відповідно до потреби;

волонтерської допомоги дітям-інвалідам відповідно до потреби.

4.5. Захист дітей-біженців, дітей, які перебувають на території району без законних представників, та дітей без громадянства

Мета - забезпечення соціальної адаптації дітей, які є шукачами притулку без супроводу дорослих, та дітей з родин біженців.

Основні завдання:

створення умов для влаштування дітей-біженців, дітей, які перебувають на території району без законних представників, та дітей без громадянства, сприяння їх об'єднанню з сім'ями;

забезпечення доступу дітей, які перебувають на території району без законних представників, та дітей-біженців до навчання (у школі або за індивідуальною навчальною програмою) і програм розвитку особистості.

4.6. Боротьба з використанням дитячої праці

Мета - запобігання найгіршим формам дитячої праці та їх ліквідація шляхом запровадження ефективних економічного, правового і соціального механізмів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства щодо застосування праці дітей.

Основні завдання:

забезпечити взаємодію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок та організацій роботодавців, інших громадських організацій, до сфери діяльності яких належить здійснення заходів, спрямованих на боротьбу із застосуванням найгірших форм дитячої праці;

забезпечення реалізації права дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може бути небезпечною для її здоров'я, стати перешкодою у здобутті нею освіти чи завдавати шкоди фізичному, розумовому, духовному і моральному розвитку.

4.7. Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними

Мета - ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними; створення умов для ефективної реабілітації дітей.

Основні завдання:

підвищення ефективності профілактичної та роз'яснювальної роботи серед батьків з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми;

удосконалення процедур щодо виявлення дітей, які потерпіли від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними;

забезпечення функціонування системи захисту дітей від жорстокого поводження, проведення відповідної профілактичної роботи.

4.8. Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

Мета - профілактика правопорушень з боку дітей, значне зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми.

Основні завдання:

активізація профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі, для чого:

запровадити у практику новітні методи та форми роботи з дітьми, схильними до правопорушень;

підвищити рівень обізнаності дітей шкільного віку з правових питань.

5. Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань захисту прав та розвитку дітей

Мета - активізація участі територіальної громади у захисті прав та розвитку дитини шляхом залучення представників громади до діяльності в інтересах дітей.

Основні завдання:

запровадження механізму підтримки ініціатив членів територіальної громади в інтересах дітей, для чого органам місцевого самоврядування розробити до 2012 року програми з питань захисту прав дитини та здійснити до 2016 року моніторинг та дати оцінку стану виконання цих програм.

6. Участь дітей у житті суспільства

Мета - забезпечення реалізації права дітей висловлювати свою думку, виховання навичок прийняття соціально мотивованих рішень.

Основне завдання - розвиток у дітей навичок з прийняття рішень, що впливають на їхнє життя, для чого:

створити при районній та кожній сільській раді дорадчі органи з представників молодіжних і дитячих громадських організацій.

V. Заходи Програми

1. Забезпечувати якісний допологовий патронаж вагітних.

Новоушицька центральна районна лікарня

2011-2015 роки

2. Забезпечувати проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів дітей за участю батьків.

Новоушицька центральна районна лікарня

2011-2015 роки

3. Забезпечувати роботу кабінету охорони зору дітей у центральній районній лікарні для запобігання виникнення порушень зору у дітей дошкільного та шкільного віку.

Новоушицька центральна районна лікарня

2011-2015 роки

4. Покращувати матеріально-технічне забезпечення дитячого відділення Новоушицької центральної районної лікарні.

Новоушицька центральна районна лікарня

2011-2015 роки

5. Забезпечувати двократне планове обстеження вагітних жінок на ВІЛ/СНІД.

Новоушицька центральна районна лікарня

2011-2015 роки

6. Здійснювати профілактику ВІЛ від матері до дитини шляхом направлення в обласні заклади пацієнтів для забезпечення лабораторного контролю за станом імунної системи.

Новоушицька центральна районна лікарня

2011-2015 роки

7. Забезпечувати дитячим харчуванням дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

Новоушицька центральна районна лікарня

2011-2015 роки

8. Проводити туберкуліно-діагностики дитячого населення з метою раннього виявлення туберкульозу.

Новоушицька центральна районна лікарня

2011-2015 роки

9. Забезпечити право дітей на здобуття і безоплатність здобуття якісної дошкільної освіти. Забезпечити стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищної рад

2011-2015 роки

10. Здійснювати якісний розвиток мережі загальної середньої освіти, реструктуризацію її інфраструктури, форм навчання у напрямі створення рівного доступу для жителів кожного населеного пункту.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищної рад

2011-2015 роки

11. Забезпечити розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному загальноосвітньому навчальному закладі; забезпечення доступу до інформаційних ресурсів Інтернету.

Відділ освіти райдержадміністрації

2011-2015 роки

12. Забезпечити створення умов для рівного доступу учнівської молоді до здобуття допрофільної, профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж всього життя.

Відділ освіти райдержадміністрації

2011-2015 роки

13. Забезпечити удосконалення системи підтримки і заохочення обдарованих учнів.

Відділ освіти райдержадміністрації

2011-2015 роки

14. Забезпечити державні гарантії на якісну освіту, соціальний захист та підтримку дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Відділ освіти райдержадміністрації

2011-2015 роки

15. Забезпечити проектування перспективних виховних систем кожного навчального закладу шляхом створення виховного простору.

Відділ освіти райдержадміністрації

2011-2015 роки

16. Забезпечити зміцнення матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчальних закладів.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищної рад

2011-2015 роки

17. Забезпечувати функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти”.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

2011-2015 роки

18. Проводити із залученням територіальної державної інспекції праці у Хмельницькій області перевірки стану дотримання вимог законодавства про працю щодо неповнолітніх осіб на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності. Інформувати населення про ситуацію щодо застосування праці дітей в районі через засоби масової інформації.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

2011-2015 роки

19. Забезпечити розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме влаштування їх на усиновлення, під опіку (піклування), в дитячі будинки сімейного типу, в прийомну сім’ю.

Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських та селищної рад

2011-2015 роки

20. Організовувати і проводити заходи до Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят для дітей, в тому числі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Служба у справах дітей, відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських та селищної рад

Вересень, грудень 2011-2015 роки

21. Проводити акцію "Готуємо дітей до школи" для дітей вразливих категорій.

Служба у справах дітей, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських та селищної рад

Серпень-вересень 2011-2015 роки

22. Проводити День спільних дій в інтересах дітей.

Служба у справах дітей, відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

20 листопада 2011-2015 роки

23. Забезпечити своєчасне виявлення, облік та проведення соціального інспектування і супроводження сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції стосовно дітей, надання комплексної допомоги таким сім'ям з дітьми.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, РВ УМВС України в Хмельницькій області, виконавчі комітети сільських та селищної рад

2011-2015 роки

24. Забезпечити систематичне проведення цільових профілактичних рейдів "Діти вулиці", "Урок", "Підліток".

Служба у справах дітей, відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, РВ УМВС України в Хмельницькій області, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральна районна лікарня, виконавчі комітети сільських та селищної рад

2011-2015 роки

25. Здійснювати постійний контроль за змістом діяльності культурно-розважальних закладів, ігрових залів, комп’ютерних клубів. Не допускати продажу дітям слабоалкогольних, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості.

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей райдержадміністрації, РВ УМВС України в Хмельницькій області, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських та селищної рад

2011-2015 роки

26. Забезпечити діяльність консультативного пункту центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо профілактики раннього соціального сирітства при акушерському стаціонарі центральної районної лікарні.

Центральна районна лікарня, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2011-2015 роки

27. Забезпечити надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг дітям відповідно до потреби.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2011-2015 роки

28. Забезпечити контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів (піклувальників), дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, в сім’ях усиновлювачів.

Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2011-2015 роки

29. Здійснювати пропаганду та формування здорового способу життя серед дітей у сфері боротьби з туберкульозом, наркоманією, ВІЛ/СНІДом, захисту прав ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей, зменшення небезпеки інфікування ВІЛ-уразливих категорій.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центральна районна лікарня, виконавчі комітети сільських та селищної рад

2011-2015 роки

30. Сприяти оздоровленню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, з багатодітних, малозабезпечених сімей, а також дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2011-2015 роки

31. Організовувати проведення спортивних змагань для дітей та молоді, які навчаються у навчальних закладах на території району.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

2011-2015 роки
32. Проводити районні свята, які пропагують родинні цінності, кращий досвід сімейного виховання: "Міжнародний день сім’ї", "День Батька", "День Матері", конкурси, змагання тощо.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

2011-2015 роки

33. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед дітей та молоді, їх батьків щодо протидії насильства в сім’ї та запобігання жорстокому поводженню з дітьми.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2011-2015 роки

VІ. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, що не суперечать законодавству України.

Фінансування з районного бюджету здійснюється відповідно до бюджетних запитів головних розпорядників коштів-виконавців програми.

Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми наведено у додатку.

VІІ. Очікувані результати виконання Програми

Очікувані результати виконання Програми:

запровадження системи захисту дітей та збереження їхнього здоров'я;

створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, для здобуття ними освіти, для їх подальшого працевлаштування;

активізація процесу формування у дітей здорового способу життя, забезпечення їх широкого залучення до фізичної культури і спорту;

створення системи надання дітям психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг незалежно від місця проживання;

забезпечення збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, освіти і культури;

поширення практики сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

створення умов для активізації національного усиновлення;

здійснення захисту дітей-біженців;

посилення боротьби з торгівлею дітьми, здійснювання їх захисту від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження;

активізація діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості щодо підтримки сімей з дітьми;

пропагування національної культури та духовної спадщини, національно-патріотичного виховання дітей, проведення роботи з виявлення та підтримки обдарованих дітей;

забезпечення широкої участі дітей у житті суспільства;

активізація діяльності територіальних громад із захисту прав дітей;

забезпечення поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини.

Заступник голови ради М.Дергунова

Додаток

Орієнтовний обсяг фінансування заходів ПрограмиНАЗВА ЗАХОДУ

Прогнозований обсяг фінансування Програми за роками (тис. грн.)

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Забезпечення роботу кабінету охорони зору дітей у центральній районній лікарні для запобігання виникнення порушень зору у дітей дошкільного та шкільного віку

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

2.

Покращення матеріально-технічного забезпечення дитячого відділення Новоушицької центральної районної лікарні

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

3.

Забезпечення дитячим харчуванням дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

4.

Проведення туберкуліно-діагностики дитячого населення з метою раннього виявлення туберкульозу

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

РАЗОМ:

134,0

134,0

134,0

134,0

134,0

Заступник голови ради М.Дергунова
Схожі:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Затвердити Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селища району, управління якими здійснює Новоушицька...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка