ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ ТА ХХ СТОЛІТЬ» Для студентів ІІІ курсу


Скачати 395.32 Kb.
НазваДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ ТА ХХ СТОЛІТЬ» Для студентів ІІІ курсу
Сторінка1/7
Дата24.02.2016
Розмір395.32 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

Навчально-методичні матеріали

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ХІХ ТА ХХ СТОЛІТЬ»
Для студентів ІІІ курсу,

які навчаються за напрямом підготовки

6.020303 – Філологія
(кредитно-модульна система)Видавництво НУА

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯНавчально-методичні матеріали

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ХІХ ТА ХХ СТОЛІТЬ»
Для студентів ІІІ курсу,

які навчаються за напрямом підготовки

6.020303 – Філологія
(кредитно-модульна система)Харків


Видавництво НУА

2013
УДК 82(091)(072)

ББК 83.3(0)5-6я73-14

Н15

Затверджено на засіданні кафедри українознавства


Народної української академії.

Протокол № 12 від 11.06.2012


А в то р - у п о р я д н и к І. О. Помазан

Р е ц е н з е н т канд. філол. наук Т. М. Берест


Навчально-методичні матеріали до практичних занять
з курсу «Історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» : для студ. 3 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; авт.-упоряд. І. О. Помазан]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 28 с.

Пропонований методичний посібник має на меті дати загальне уявлення про європейський та єврогенетичний літературний процес ХІХ–ХХ століть та може бути використаний під час підготовки до семінарських занять. У посібнику висвітлено теми, що виносяться на семінарські заняття з курсу «Історія зарубіжної літератури» у п’ятому (ХІХ століття) та шостому (ХХ століття) семестрах, а також запропоновано тематику рефератів з літератури окресленого періоду.
УДК 82(091)(072)

ББК 83.3(0)5-6я73-14Н15


© Народна українська академія, 2013


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАМета курсу полягає перш за все в ознайомленні студентів з вершинними творами національних літератур, які позначені чималим потенціалом загальнолюдських цінностей, глибиною думки, емоційною насиченістю та естетичною наснагою. Особливу увагу приділено розкриттю гуманістичної суті та художньої цінності творів літературного мистецтва. Важливі явища світового літературного процесу розглядаються в контексті історії світової та української культури. З метою поглиблення знань студентів з теорії літератури акцентується увага на специфічних особливостях твору художньої літератури як виду мистецтва, що є компонентом національної та світової духовної культури.

Пропонований методичний посібник містить матеріали до п’ятого та шостого семестрів курсу і має таку умовну періодизацію:

  1. Література ХІХ століття. 2. Література ХХ століття.

Кожен період має свої особливості, свої вершинні зразки. П’ятий семестр закінчується заліком. Шостий семестр завершується екзаменом.

Теми практичних занять упорядковані з метою висвітлення у цих заняттях кола питань, значущих для літературного процесу, винесення яких на самостійне опрацювання не є доцільним з огляду на складність пов’язаних з ними літературознавчих проблем. Для успішної підготовки до практичних занять студентам рекомендується звернути увагу на такі моменти:

  1. Ґрунтовно ознайомитися із базовими художніми текстами або текстом (якщо заняття присвячено одному творові). Подібне ознайомлення передбачає уважне прочитання самого твору і, в разі потреби, сумлінне вивчення коментарів. Особливо це стосується складних за образною і поетико-асоціативною структурою творів, таких як: «Божественна комедія», «Фауст» тощо.

  2. Опрацювати наукову й критичну літературу. При цьому слід обов’язково звертати увагу на потенційну дискусійність поданих авторами оцінок та інтерпретаційних ракурсів.

  3. Спробувати визначити місце аналізованого твору у структурі художніх уявлень сучасної йому епохи й окреслити коло генетичних і типологічних зв’язків із вивченими раніше та позапрограмними творами.

  4. Переглянути тематику лекцій з окресленого періоду, звертаючи увагу на наголошувані інтегративні зв’язки.

  5. З урахуванням зазначених вище рекомендацій обміркувати запропоновані у плані практичного заняття питання. При цьому доцільним здається зробити певні нотатки, імовірно, виписки з текстів або закладки. Особливо це актуально при підготовці до практичних занять, присвячених поетичним або великим епічним творам. Адже в першому випадку є сенс спиратися лише на точні цитати, а у другому – досить складно запам’ятати всі сюжетні і компо-зиційні нюанси, що можуть знадобитися у процесі виступу для доведення власної думки.

Означені рекомендації є важливими при підготовці до всіх практичних занять.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Питання до іспиту з курсу «Історія зарубіжної літератури ХІХ ст.»
Західноєвропейська література XIX ст.: періодизація, основні художні напрями і тенденції розвитку
Програма дисципліни Сучасна українська література для студентів 2...
Вступ до літературознавства”, “Історія світової літератури” тощо. При читанні курсу для спеціальностей із західноєвропейських, слов’янських...
Програма дисципліни Сучасна українська література для студентів 2...
Вступ до літературознавства”, “Історія світової літератури” тощо. При читанні курсу для спеціальностей із західноєвропейських, слов’янських...
ВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ...
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ”
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Календарно-тематичний план практичних занять для студентів стоматологічного...
Календарно-тематичний план практичних занять для студентів стоматологічного факультету
Екзаменаційні питання до курсу «Історія України» для студентів 1-го курсу у 2012/13 н р

Екзаменаційні питання з курсу «Новітня історія України» для студентів...
Проголошення автономії Карпатської України: передумови, причини, історичне значення. Угорська окупація Закарпаття
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Кафедра менеджменту організацій
Боліла С. Ю. Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення семінарсько-практичних занять з курсу з курсу «Управління...
Теоретичні питання з курсу «Історія зарубіжної літератури»
Особливості поезії неотериків. «Золотий вік» давньоримської поезії: Вергілій, Горацій, Овідій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка