Тема. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники назви істот і неістот (повторення)


Скачати 235.42 Kb.
НазваТема. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники назви істот і неістот (повторення)
Дата03.01.2014
Розмір235.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Військова справа > Документи


«Світ який – мереживо казкове»

Тема. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники – назви істот і неістот (повторення).

Мета: повторити і поглибити знання учнів про іменник як самостійну частину мови, формувати вміння розпізнавати іменники в реченнях і текстах, визначати рід, число, відмінок іменників, їхню належність до істот та неістот, з’ясовувати їхню синтаксичну функцію у реченнях, подати поняття конкретних та абстрактних іменників; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, культуру усного і писемного мовлення; виховувати почуття краси.

Обладнання: роздавальні картки, демонстраційні матеріали, схема-квітка «Іменник як частина мови»

Епіграф. Люби природу не для себе,

Люби для неї.

М.Рильський

Перебіг уроку

Мотивація. Формування позитивної настанови на навчальну діяльність.

Прочитайте текст.

Рання осінь

День був гарний, погожий. На городі і в саду ясніли свіжі, живучі осінні квіти: різнобарвні айстри, палка красоля, гвоздики, гарячий, як кров, королів цвіт. Між зеленим морем листу на дереві подекуди визирали, як перша сивина, пожовклі листочки; на рові од поля палав уже кущ глоду, а вгорі прослалося небо чисте, спокійне (С.Васильченко).

Спробуйте видалити із тексту підкреслені слова. До чого це призведе?

Пригадайте, до якої частини мови належать ці слова (опора на суб’єктний досвід учнів.).

Оголошення теми, мети й завдань уроку.

Учитель. Вивчаючи сьогоднішній матеріал, ми створимо незвичайну квітку (учитель прикріплює на дошці малюнок квітки. У процесі роботи схема-квітка заповнюється основними відомостями).

Чому ми вивчаємо частини мови, починаючи з іменника? Тому що коли ми бачимо якийсь невідомий предмет, то в першу чергу нас цікавить: що це? А на це питання відповідають іменники.

Від якого слова утворено назву цієї частини мови? Від слова ім’я, яке означає «найменування, назва».

Організація навчальної діяльності учнів.

Робота з текстом. Прочитати текст. Дібрати заголовок. Визначити стиль, тип мовлення. Назвати іменники, поставити до них питання.

Ми пішли до лісу подивитись на осіннє вбрання дерев. Зупинились біля високого клена. Посідали. Яка краса відкрилась перед нами! Стоїть клен у яскравому барвистому вбранні, а листочки ж ні затремтять, ні зашепотять.

- Дивіться, діти: клен заснув. І сниться йому все, що бачив од весни до осені. Ось жовтий листочок - мов золота кульбабка. Весною клен був зачарований її красою. Запам'ятав. А як заснув, то пригадав весну - листочок його і пожовтів.

А там, бачите, листочок - мов світанкова зоря - рожевий і ласкавий. А цей - як вечірня заграва на вітряний день.

На цій гілочці - яскравий, немов крило вивільги. Мабуть, сиділа колись тут вивільга, а зараз приснилось кленові її крило.

Ми принишкли і милувалися красою. Наче боялися потривожити чарівний сон клена (В.Сухомлинський )

Робота зі словом. Вивільга – птах (рос. мовою - иволга).
♦ За якими ознаками виділяємо іменники з-поміж інших слів?
Пояснення учителя. Ще з початкових класів ви знаєте, що іменник відповідає на питання хто?що? і означає назву предмета. Предметність матеріального світу не збігається з предметністю в граматичному розумінні. Матеріальні предмети називає лише частина іменників (це істоти, речі щоденного вжитку, побуту, речовинні матеріали – те, що існує в природному середовищі). Іменникам читання, радість, усмішка не відповідають матеріальні предмети, але з погляду граматики їхнє значення предметності виражається за допомогою категорій роду, числа, відмінка. Відповідно до цього іменники поділяються на конкретні та абстрактні назви. Як відрізнити конкретний предмет від абстрактного? Застосовуємо прийом фотографування: конкретний предмет можна сфотографувати (намалювати). Абстрактний – ні, бо він існує лиш е в людській свідомості (мрія, сон). Назви абстрактних понять – це назви якостей, властивостей, дій, станів (блакить, балаканина, натхнення).

Розподільний диктант. Розписати іменники в 2 колонки: в першу – абстрактні, в другу – конкретні.

Хист, осінь, ялинка, дружба, пенал, олівець, квітка, істина, мужність, акваріум, тривога, жолудь, електрика, узвар, валіза, врода, автобус, медуза, свято, акція, доброта, сорока, афіша, диск.

Ключ. Перші букви складуть назву вірша М.Вінграновського «Ходімте в сад. Я покажу вам сад».
Спостереження над мовним матеріалом 1.

З’ясуємо, які граматичні ознаки властиві іменникам. Запишемо іменники: берег, хмарка, море, радощі. Чим відрізняються ці слова? (Вони мають рід і число).
Робота в парах. Пояснити значення фразеологізмів. Назвати іменники, визначити їх рід.

Летіти стрілою. Тримати камінь за пазухою. Пригостити березовою кашею. Довести до розуму. Як з рогу достатку. Море по коліна. Як по маслу. Не повести бровою.
Спостереження над мовним матеріалом 2. Прочитати речення. Яка тема об’єднує ці речення?

На сонці рум’яніли щоки помідорів. Сонце здуло пінку туману. Зерно нап’ється сонця в полі. Сонцем пахне розпашілий степ. Ніжно вечір котить сонце за далекий обрій.

♦ Чи в однаковій формі вживається слово сонце? Із чим це пов’язано? Запишіть речення в такому порядку, щоб слово сонце було спочатку у формі Н.в., потім – Р.в., Д.в. і т.д. Форми якого відмінку не вистачає? Складіть речення зі словом в Д.в. та кличному.
Спостереження над мовним матеріалом 3.

Робота біля дошки. Записати речення, підкреслити члени речення. Зробити висновок, яким членом речення може бути іменник.

Посадила чорнобривці під віконечком світлиці. Легкий білий пух наче той кожух.
Творча робота. Доповнити вірш іменниками, визначити назви істот та неістот.

За сонцем … пливе,

Червоні … розстилає

І … спатоньки зове

У синє … море: покриває

Рожевою … ,

Мов мати … (Т.Шевченко).

Підсумки уроку. Виступ учня від імені іменника.

Самооцінка.

Д/з. Вивчити с.129, вправа 238 або виписати одну строфу улюбленого вірша, в іменниках визначити морфологічні ознаки.

«Освіта - скарб»

Тема. Іменники – загальні і власні назви. Велика літера і лапки у власних назвах

Мета: вчити школярів розрізняти іменники – власні і загальні назви; визначати в словах орфограму «велика літера», обґрунтовувати написання іменників з великої літери та в лапках відповідними правилами;розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, культуру усного і писемного мовлення; виховувати зацікавленість до навколишнього світу.

Обладнання: картки, таблиця «Власні назви».

Епіграф. Ніколи не соромся запитувати про те, чого не знаєш.

Арабське прислів’я

Перебіг уроку

Мотивація. Формування позитивної настанови на навчальну діяльність.

Прослухати текст. З’ясувати значення незнайомих слів.

Старе сідло

Бідний селянин геройськи воював під час семилітньої війни. Після однієї битви сам пруський король Фрідріх запам'ятав його.

Скінчилася війна. І от якось цей чоловік орав своє поле. Коли це іде король. Він упізнав селянина й запитав, як тому живеться. "Людина завжди повинна боротися зі злиднями1, щоб мати свій шматок хліба", - відповів той.

Тоді Фрідріх спитав селянина, що він бажає дістати в подарунок.

"Ой! - зітхнув селянин. - Нічого не треба. Проте, якщо ваша ласка, то я з радістю прийняв би якесь старе сідло."

Звичайно, володар не відмовив. Однак чоловік попросив і грамоту2 на те сідло. Король дав йому й грамоту.

Наступного дня селянин подався до пана, який жив неподалік у маєтку3 під назвою Старе Сідло, та й каже:

"Старе Сідло король подарував мені. Ось вам грамота. Прошу передати маєток".

Звісно, пан подався до короля скаржитися... Та Фрідріх визнав свою грамоту і маєток залишив за селянином. А панові дав інший.

1Злидні – бідність.

2Грамота – тут: офіційний документ на право володіння чимось.

3Маєток – земельне володіння.

♦ Яке мовне правило допомогло селянинові перехитрити короля і стати багатим?

Оголошення теми, мети, завдань уроку.

Організація навчальної діяльності учнів.

Спостереження над мовним матеріалом.

♦ Як розрізняємо іменники – загальні і власні назви? Які іменники відносимо до власних назв? Із тексту, який читає учитель, виписати імена та прізвища - першому варіанту, географічні назви – другому варіанту.

Та не тільки за старих часів нищили українське кобзарство. Ще більше йому дісталося напередодні війни з фашизмом.

Як свідчать бандуристи Григорій Крамаренко, Семен Гнилоквас, творець знаменитого маршу запорожців Євген Адамцевич, 1941 року понад триста співців України та Кубані зібрали нібито на з'їзд, з якого ніхто не повернувся додому. От тому-то окремі з них після війни опинилися за кордоном. Серед них Григорій Китастий родом із містечка Кобиляків, шо на Полтавщині. Лунала його кобзарська пісня у фашистських таборах. А після війни, хоч і мріяв про Київ, Дніпро і Ворсклу, та знав, що не сховатися йому від Сталіна. Подався на чужину - Нью-Йорк, Монреаль, Едмонтон. Очолив капелу бандуристів на американській землі. Мистецтво своє передав онукові Юліану, який і привіз пісні та думи свого славетного діда в Україну, повернув рідній землі (М.Литвин).

Опрацювання теоретичного матеріалу у підручнику.

Самоконтроль знань. Заповніть таблицю.


Орфографічний практикум. Запишіть, прокоментуйте правопис власних назв.

Бог Перун, Червона Шапочка, Дід Мороз, кінь Орлик, собака Білий Бім Чорне Вухо, Чумацький шлях, сузір’я Великий Віз, Карпатські гори, мис Доброї Надії, Київська Русь, вулиця Ярославів Вал, набережна Лейтенанта Шмідта, Син Божий, День знань, Різдво, Восьме березня (8 Березня).

Самодиктант. Учні по черзі на дошці записують іменники – власні назви, які пишуться з великої літери в лапках.

Творча робота.. Подані слова ввести в речення так, щоб вони виступали загальними і власними назвами.

Зірка, дружок, орел, пушок, стрімкий, білосніжка, лев, ласуня.

«Географічна» хвилинка. Запишіть загальні назви людей, що утворились від поданих власних назв.

Зразок. Київ – киянин.

Бровари, Вінниця, Донецьк, Житомир, Козелець, Миколаїв, Новгород-Сіверський, Прилуки, Суми, Харків, Ялта.

Пояснити орфограми у словах донеччанин, новгород-сіверець, харків’янин.

Сторінка допитливих. Прочитайте текст. Розкажіть, як власні назви переходять у загальні.
Від власної назви

У нашій мові є чимало іменників - загальних назв, які походять від таких самих власних: прізвищ людей, географічних назв, зокрема міст.

Ще у 190 році до нової ери на Марафонській рівніші відбулася битва між персами і греками. Звістку про перемогу над персами приніс до Афін від містечка Марафон грецький воїн. З того часу такий біг і називають марафонським, або марафон.

Слово макінтош походить від імені шотландського хіміка Чарльза Макінтоша. Спочатку так назвали тканину, яку він винайшов, а потім назва перейшла і на сам виріб з неї.

Французький генерал Галіфе придумав для своїх кавалерійців штани особливого крою, які на його честь назвали галіфе.

На честь німецького конструктора-винахідника Рудольфа Дізеля (XIX ст.) названо двигун внутрішнього згорання - дизель. Одиниця електричної потужності - ват - походить від прізвища англійця Джеймса Уатта. Апарат для фотографування або просвічування й одиниця опромінювання рентген походить від прізвища видатного німецького фізика Вільгельма-Конрада Рентгена (Є. Чак).

Перевірте себе. Записати іменники у дві групи: загальні назви і власні.

(З,з)аповіт, (К,к)ордон, (Н,н)ечуй-(Л,л)евицький, (П,п)равда, (М,М)адагаскар, (К,к)ролевець, (К,к)кицька, (М,м)іністерство освіти, (С,С)вято, (А,а)льпи, (Я,я)рослав, (В,в)ікно, (Л,л)ялька, (Б,б)ог, (С,с)получені (Ш,ш)тати (А,а)мерики, (С,с)оюз.

Ключ. Із третіх букв у словах має скластися закінчення вислову П.Буаста: «Освіта – скарб; …».

Домашнє завдання. Обов’язкове: 1. Вивчити теоретичний матеріал у підручнику. 2. Виконати вправу 232. 3. За бажанням: підготувати повідомлення про іменники – власні назви, що стали загальними.

«Без сім’ї немає щастя на землі»

Тема. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

Мета: повторити вивчене і поглибити знання учнів про рід іменників, дати поняття про іменники спільного роду, їхні граматичні ознаки; формувати навички правильного визначення роду питомих слів-іменників та запозичених, виробляти вміння узгоджувати іменники спільного роду з іншими частинами мови, правильно вживати їх у своєму мовленні; виховувати любов і повагу до своєї родини.

Обладнання: роздавальні картки, фотографії, ілюстративна таблиця «Граматичний рід невідмінюваних іменників».

Епіграф. Любов до батьків – основа всіх чеснот

Цицерон

Перебіг уроку

Мотивація. Формування позитивної настанови.

Прочитайте оповідання А.Алексіна.

У бабусі чотири дочки. Але тільки моя мама живе в одному місті з бабусею. Під Новий рік бабуся завжди чекала, що діти, які жили в інших містах, покличуть її до себе. Вона навіть приглядала в магазинах іграшки, які повезе своїм онукам.

Дочки присилали вітальні листівки, писали, що дуже скучають. Вони любили матір, а запросити, мабуть, просто не здогадувалися.

Наприкінці року шості класи мали піти до театру. За три дні до цього я дізнався, що учні 6-Б, тобто ми, взяли квитки в партері, а 6-А - в бельетажі. У 6-А вчилася Галя Козлова.

На виставу дитячого театру я купив два квитки. "Піду до Галі, - думав я, - і скажу: "У мене є зайвий квиток. У партері краще сидіти, ніж у бельетажі. Візьми, якщо хочеш..." І всю виставу я сидітиму поруч із нею. Так закінчиться рік... Це буде найрадісніший і найщасливіший рік у моєму житті".

Напередодні Нового року прийшли листівки від усіх маминих сестер. Вітали бабусю, маму з татом і мене. Писали, що скучають і чекають зустрічі.

"Чекати теж приємно, - все ще попереду..." - тихо сказала бабуся (вона того дня була у нас). Мама з татом почали говорити, як вони не хочуть іти в гості, але просто не можуть не піти. І я сказав: "А ми з класом ідемо до театру".

Бабусі дуже не хотілося залишатися самій під Новий рік, тому вона засмутилася. Щоб ми не побачили її сумного обличчя, вона почала щось шукати у своїй сумці. І тоді я сказав їй: "Ми йдемо разом, бабусю. Я купив для тебе квиток".

Мої батьки дуже зраділи. А бабуся все шукала щось у сумці, ледве стримуючи сльози, але тепер, як мені здалося, від радості.

Робота зі словом.

Партер – нижній поверх театрального залу з місцями для глядачів.

Бельетаж – нижній ярус лож над портером.

♦ Оцініть вчинок хлопчика.

Як ви ставитеся до своїх близьких?

♦ Доберіть синоніми до іменника сім’я.

Оголошення теми, мети, завдань уроку.

Актуалізація знань учнів.

Прочитати речення. Визначити рід іменників. Які слова викликали труднощі.

 1. Любив дід гарну бесіду й добре слово. 2. Хто приголубить дитину, хто захистить сироту

Б е с і д а

♦ Скільки родів має іменник?

♦ Як ви визначаєте рід іменника?

♦ Чи можна визначити рід іменників двері, окуляри?

Організація навчальної діяльності учнів.

Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с.134 - 135).

Фотодиктант. За малюнками записати назви тварин чоловічого, жіночого і середнього роду.
Робота з картками. Доберіть іменники спільного роду, що відповідають поданим лексичним значенням (усно).

 1. Людина, яка пише лівою рукою. 2. Той або та, що любить довго спати. 3. Той або та, що плаче без причини. 4. Людина виняткової жадібності. 5. Неохайна людтна. 6. Прискіплива й надокучлива людина. 7. Зухвала, безпутна людина. 8. Надзвичайно неуважна людина.

 2. Довідка. Шульга (лівша), соня, плакса, жаднюга, нечупара, причепа, нахаба, роззява.

Творче конструювання. До поданих іменників допишіть прізвища по батькові чоловіка або жінки. Складіть із ними 4 речення. Сформулюйте висновок: як визначається рід таких іменників.

Педагог, юрист,менеджер, слюсар, токар, інженер,директор, хірург.

Робота зі словом.

Менеджер – фахівець з управління господарськими процесами, виробництвом, обігом товарів і послуг.

Робота з підручником. Вправа 240.

До кожного з іменників доберіть виражене прикметником означення. Утворені словосполучення запишіть. При потребі зверніться до орфографічного словника.

Рукопис, туш, собака, степ, шампунь, магістраль, Сибір.

♦ Яке з поданих слів має омонім? Якого роду ці іменники-омоніми?

Опрацювання таблиці «Граматичний рід невідмінюваних іменників»

Назви осіб чоловічої статі – іменники чоловічого роду, жіночої статі - жіночого

мадам – жіночий рід

маестро – чоловічий рід

Назви тварин – іменники чоловічого роду

поні, шимпанзе, але кенгуру – чоловічого і жіночого роду

Назви неістот – іменники середнього роду

таксі, меню, ательє

Географічні назви – рід визначається за загальною назвою

Капрі (острів) – чоловічий рід

Сочі (місто) – середній рід

Міссісіпі (річка) – жіночий рід

Незмінювані складноскорочені слова - рід визначається за головним словом

ГЕС – жіночий рід, бо електростанція

Змінювані складноскорочені слова – рід визначається за типом відмінювання (здебільшого як іменник чоловічого роду)

виш, неп

Запам’ятайте: цеце (муха) – ж.р., івасі, путасу (риба) – ж.р., авеню (вулиця) - ж.р., кольрабі (капуста) – ж.р., салямі (ковбаса) – ж.р., гінді (мова) – ж.р., сироко, торнадо (вітер) – ч.р.

Іменник пальто відмінюється.


«Карусель». Швидко (по колу) дайте відповідь на поставлене сусідом питання і задайте своє.

Визначити рід іменників, виділені слова введіть у речення.

ООН, Баку, капризуля, Замбезі, пенсне, філософ, лівша, колібрі, таксі, кепі. ВНЗ, панно, забіяка, сільрада, трудяга, протеже, фізорг, депутат, староста, фотограф, Слава, Шура, Онищенко, портьє.

Робота зі словом.

Портьє працівник готелю, що стежить за порядком у вестибюлі.

Протежеособа, яка користується чиєю-небудь прихильністю, взагалі чийсь улюбленець.

Панно – картина тематичного або декоративного характеру, що кріпиться до стіни.

Підсумки уроку. За матеріалами уроку побудуйте зв’язне висловлювання «Я навчився».

Домашнє завдання. Вивчити параграф 16, виконати (на вибір) вправа 245 або виписати з оповідання В.Винниченка «Федько-халамидник» 5-6 речень, у всіх іменниках позначити рід.

«Бринить-співає наша мова»

Тема. Узагальнення вивченого про іменник.

Мета: повторити, узагальнити і систематизувати знання про іменник як частину мови, її морфологічні ознаки, синтаксичну роль, поділ на відміни, особливості відмінювання іменників різних відмін; розвивати мислення, увагу, пам’ять, уміння зіставляти, робити висновки; виховувати любов до рідної мови.

Обладнання: смайл, роздавальний матеріал, грамоти.

Епіграф. Із мови починається людина,

Із мови починається мій рід.

Моя ласкава, мамина, єдина –

Щебече соловейком на весь світ.

Н. Рій

Перебіг уроку

І. Оголошення теми, мети і завдань уроку.

ІІ. Основна частина уроку.

Емоційна готовність до роботи. Учитель прикріплює на дошці смайл "Радість" і бажає всім учням гарного настрою, легкого подолання всіх перешкод.

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\million_dollar_smilies.jpg

Пояснення учителем правил гри. Учнів об’єднуємо у дві команди. Кожна команда добирає собі назву, обирає капітана. За кожний етап гри команда отримує певну кількість балів за швидкість виконання і правильність. Результати фіксуються на дошці.

Колективне обговорення поведінки під час гри (основні правила учитель записує на дошці. Наприклад, не кричати, не перебивати, не підказувати, не ображати, бути активними, поважати думку інших і т.д.).

Оголошення девізу уроку.

Видумуй, пробуй, твори!

Розум, фантазію прояви!

Активним і уважним будь

І про кмітливість не забудь!

Етапи гри.

 1. «Розминка». Із епіграфа виписати іменники, поставити їх в алфавітному порядку. ( Відповідь: людина, мова, рід, світ, соловейко) (5 балів).

 2. «Вірю – не вірю». Кожна команда якнайшвидше виправляє помилки у твердженнях (8 балів).

 • Морфологія вивчає частини мови.

 • Іменник - це самостійна частина мови, що вказує на предмет.

 • Іменники мають три роди.

 • Іменники знання, звання, життя, стаття мають різний рід.

 • Іменники в непрямих відмінках можуть вживатися з прийменником і без нього.

 • Іменники курчатко, телятко, поросятко належать до ІV відміни.

 • Правильно записані слова: свиння, куття, попаддя.

 • У реченні Хліб спекла мати іменник хліб виконує роль підмета.

 1. «Один - за всіх, всі – за одного». По одному учню від команд на дошці відмінюють слово кобзар. У цей час команди складають 3 речення зі словом кобзар, у яких показують варіанти написання цього слова (кобзар, Кобзар, «Кобзар»). (3+3 бали).

 2. «Аукціон». Команда називає номер питання (самого питання учні не знають), учитель називає ціну питання, учні по черзі називають свою (до 5 балів), якщо команда відповість правильно, їй нараховується ця кількість балів, якщо неправильно, то ці бали нараховуються іншій команді. Початкова ціна питання – 2 бали.

 1. Назвіть 5 іменників, що вживаються тільки у формі однини.

 2. Назвіть 5 іменників, що мають форму лише множини.

 3. Назвіть 5 іменників спільного роду.

 4. Визначте рід іменника біль.

 5. Визначте рід іменника путь.

 6. До якої відміни належить іменник мати?

 7. До якої відміни належить іменник плем’я?

 8. Чи правильно утворене словосполучення сильна нежить?

 9. У реченні Поклич мені Коваленко визначте рід власного іменника.

 10. Серед слів метро, шосе, бюро, пальто, кашне, ательє знайдіть змінюване.

 1. «Хто більше?». За певний час (3 хв.) пригадати якомога більше іменників на –р. Визначити їх групи.

 2. Фізкультурна хвилинка.

Естафета «Не помились!». Учні стають один за одним у дві колони, по одному підбігають до столу, беруть листочок, на якому записаний іменник, кладуть листочок біля відповідної картки із зазначеними відмінами, повертаються, передаючи естафету іншому). (1 бал за кожне слово).

Нація, народ, звичай, століття, орля, культура, радість, професор, ім’я, символ, урожай, повість, правда, лисеня, явище, мистецтво, мужність, пам’ять, сірома, кача, каміння, Дніпро, Ілля, юнь.

 1. «Ти - мені, я - тобі». Команди по черзі називають іменники – власні назви, кожний із яких починається на таку літеру, на яку закінчувалося попереднє слово ( Березна – Алчевськ – Київ – Вінниця – Ялта - Амур і т.д. ), виграє та команда, яка останньою добере слово (5 балів) .

 2. «Літературний конкурс». Скласти листа до Діда Мороза (2 хв.). Ураховується оригінальність, правильне слововживання, правопис. (12 балів).

ІІІ. Підведення підсумків. Нагородження команд грамотами.

ІV. Домашнє завдання. Підготуватися до контрольної роботи за темою «Іменник».

«Людина відбивається у своїх вчинках»

Тема. Контрольна робота. Диктант із граматичним завданням.

Мета: з’ясувати рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності учнів, удосконалювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, розвивати логічне мислення, слухову пам’ять, увагу; виховувати повагу до людей.

Епіграф. Слід відзначатися доблестю,

а не походженням.

Клавдіан

Перебіг уроку

І. Повідомлення мети перевірки та способів її проведення.

ІІ. Написання диктанту.

Буша

Якщо уважно подивимось на карту Вінницької області, то на півдні, поблизу з Молдовою, ми побачимо село Бушу. Це всього лиш невеличка крапка на карті. Це в таких селах, як Буша, народжувалися воїни, що стояли на захисті Батьківщини у буремні часи.

У Буші дивовижно сплелися історія і сьогодення. Буша пам’ятає і козацьку славу, і криваві гайдамацькі часи. У центрі села збереглися залишки замку.

Народна пам’ять зберегла переказ про подвиг дружини одного з керівників оборони Буші, сотника Завісного. Коли поляки та їхні союзники татари увірвалися до фортеці, ця жінка підірвала пороховий льох і, загинувши сама, знищила безліч ворогів (З журналу).

ІІІ. Граматичне завдання.

Початковий рівень (1-3 бали): в останньому реченні підкреслити іменники, визначити назви істот та неістот.

Середній рівень (4-6 балів): в останньому реченні підкреслити іменники, поставити до них питання, визначити відмінок.

Достатній рівень (7-9 балів): зробити морфологічний розбір виділених іменників.

Високий рівень (10 – 12балів): 1. Скласти речення з іменником козак у різних відмінках (7 речень). 2. Скласти 3 тестових завдань із трьома варіантами відповідей на тему «Іменник як самостійна частина мови».

ІV. Відповіді учителя на запитання учнів (після того, як зошити зібрано).

V. Підсумки уроку.

VІ. Домашнє завдання. Виписати строфу улюбленого вірша. Підкреслити прикметники.

Схожі:

Урок української мови. 3 клас Загальне поняття про іменник. Іменники,...
Тема: загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот
Урок української мови у 6 класі Тема. Займенник: загальне значення,...
Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку. Метод передбачення
Тема. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Властивості, синтаксичну роль; розвивати вміння робити спостереження над мовними явищами, будувати алгоритм та працювати за ним,...
Прислівник як частина мови Мета
Мета: ознайомити семикласників із частиною мови – прислівником. Поглибити і засвоїти матеріал про загальне значення цієї частини...
Тема: Прикметник : загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
А яка обстановка повинна зараз бути на уроці, щоб ви змогли засвоїти нову тему? (Робоча, активна )
До уроку всі готові?
Мета. Формувати в учнів уміння розрізняти назви істот і неістот; ознайомити з новими термінами «власні іменники», «загальні іменники»;...
Іменник як частина мови: загальне значення
...
Урок: українська мова, математика 6 клас Тема. Числівник: загальне...
На групи за значенням та будовою, навчити розрізняти кількісні і порядкові числівники, формувати вміння знаходити числівники в текстах;...
Тема. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Ось так швидко плине час. На зміну одній порі року приходить інша, одне покоління людей змінює наступне. Але ніколи не зникне, не...
Повторення і закріплення знань по темі „Іменник
Формувати вміння розпізнавати іменники серед інших частин мови. Відмінювати іменники, визначати рід, число, ставити іменники у початкову...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка