Дипломних та МАГІСТЕРСЬКИХ робіт


Скачати 271.46 Kb.
НазваДипломних та МАГІСТЕРСЬКИХ робіт
Сторінка3/3
Дата17.03.2013
Розмір271.46 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Військова справа > Диплом
1   2   3
Пропоновані теми курсових,

дипломних, МАГІСТЕРСЬКИХ робіт
з історії Німеччини.


 1. Німецько-українські політичні, економічні та культурні відносини 20-40-і роки ХХ ст.

 2. Німеччина і нова концепція державності України.

 3. Правова культура в Німеччині як орієнтир у формування української правової держави.

 4. Ніцше і українська література.

 5. Німецька окупація України в роки другої світової війни (політика в галузі релігії та освіти).

 6. Церква Німеччини в роки другої світової війни.

 7. Мемуарна література Німеччини про зв’язки України та Німеччини в 20-30-і роки.

 8. Розвиток культурних та наукових зв’язків між Україною та Німеччиною в 40-50-і роки.

 9. Німецькі колоністи і виникнення штунди на Україні.

 10. Німці в народницькому русі України в 70-90-х рр. ХІХ ст.

 11. Сучасні проблеми німецького етносу на Україні та їх реалізація.

 12. Діяльність німецької антифашистської еміграції в Мексиці в роки Другої світової війни.

 13. Голод 1930 р. на Україні та долі німецьких колоністів.

 14. Німецькі колонії на Україні: виникнення, соціально-економічний, культурний розвиток ХУІІІ – ХІХ ст.

 15. Німці на фронтах громадянської війни в Поволжі (1918-1920 рр.)

 16. Російська дореволюційна історіографія німецьких поселень на півдні України.

 17. Політичний, економічний розвиток німецьких та миннонітських поселень півдня України на початку 20-х рр. ХХ ст.

 18. Німецькі колоністи та минноніти в громадянській війні на півдні України (17-20-і рр. ХХ ст.)

 19. Німецька окупаційна політика України в період Гетьманщини.

 20. Сучасні проблеми німецького етносу на Україні.

 21. Етнічні німці на Україні в 20-30-і роки ХХ ст.

 22. Участь українців в русі Опору в Німеччині.

 23. Антифашистська боротьба німецьких та російських патріотів в концтаборах Німеччини (1941-1945 рр.)

 24. Антифашистський рух Опору та німецькі військовополонені (1941-1945 рр.)

 25. Німецькі антифашисти-емігранти в Росії (діяльність та їх долі) (1933-1945 рр.)

 26. Німецькі антифашисти в роки другої світової війни.

 27. В.Брандт – політичний діяч, канцлер Німеччини.

 28. О. фон Бісмарк – депутат, дипломат, імперський канцлер.

 29. Німецька окупаційна політика і Центральна Рада.

 30. Німецька еміграція на Україні (ХУІ – ХУІІ ст.)

 31. Міграційні процеси в Німеччині в різні часи: з давніх часів до поч. ХІХ ст.; ХІХ – поч. ХХ ст.; після другої світової війни).з історії НІМЕЧЧИНи (новітня історія)


 1. Перша світова війна і революційна криза в Німеччині.

 2. Історіографія Листопадової революції.

 3. Німецька окупаційна політика на Україні в 1918 р.

 4. Німецька соціал-демократія в революції 1918-1919 рр.

 5. Політична система Веймарської республіки.

 6. Політичні партії періоду Веймарської республіки (партія Центру, німецька демократична партія, Німецька національна народна партія та ін.)

 7. Версальський мир і проблеми “західної” орієнтації у зовнішній політиці Німеччини.

 8. Рапалльський договір і “східна” політика Німеччини у 20-і - на початку 30-х рр.

 9. Економічні і культурні зв’язки Німеччини з Україною в період Веймарської республіки.

 10. Становище і роль СДПН в політичному житті Німеччини періоду Веймарської республіки.

 11. Утворення Компартії Німеччини і її участь в політичномоу житті Німеччини часів Веймарської республіки.

 12. Соціально-економічний розвиток Німеччини у 20-і рр.

 13. Профспілки та їх роль в житті німецького суспільства в 20-і роки.

 14. Соціальна політика Веймарської республіки.

 15. Католицька і (або протестантська) церкви в період Веймарської республіки.

 16. Політика країн Антанти щодо Німеччини в 1919-1929 рр.

 17. Репараційна проблема в Німеччині в 1919-1933 рр.

 18. Німеччина в роки світової економічної кризи.

 19. Культурне життя Веймарської Німеччини.

 20. Зародження фашистського руху в Німеччині і його боротьба за владу (1919-1933 рр.).

 21. Німеччина під гнітом фашистської диктатури (1933-1939).

 22. Зовнішня політика німецького фашизму (1933-1939 рр.)

 23. Антифашистських рух опору в Німеччині.

 24. Система репресивних органів німецького фашизму.

 25. Відносини фашистської Німеччини з СРСР (1933-1939).

 26. Україна в загарбницьких планах німецького фашизму.

 27. Німецький окупаційний режим на Україні (1941-1944)

 28. Німецьке питання в рішеннях Кримської і Потсдамської конференції.

 29. Політика окупаційних органів влади США, Англії, Франції в Німеччині.

 30. Політика радянської військової адміністрації в Німеччині.

 31. Німецьке питання в міжнародних відносинах після другої світової війни (можливо по періодам: 1945-1949, 1949-1961, 1961-1975, 1975-1990 рр.)

 32. Утворення ФРН.

 33. Соціально-економічна політика уряду К.Аденауера.

 34. Політична система ФРН.

 35. Внутрішня політика уряду М.Ерхарда.

 36. Зовнішня політика ФРН в період правління християнських демократів (1949-1969).

 37. ФРН в період правління “великої коаліції” (1966-1969 рр.)

 38. СДПН в політичному житті ФРН (по періодам: 1946-1949, 1949-1969, 1969-1982, після 1982 р.).

 39. Політична діяльність В.Брандта.

 40. Система освіти ФРН.

 41. Внутрішня політика уряду “малої коаліції” (1969-1982).

 42. Нова “східна політика” ФРН в період правління коаліції СДПН та ВДП.

 43. Утворення партії “зелених” і її роль в суспільно-політичному житті ФРН.

 44. Система соціального захисту населення в сучасній ФРН.

 45. Внутрішня політика християнсько-ліберальної коаліції на чолі з Г.Колем.

 46. Зовнішня політика уряду Г.Коля.

 47. Відновлення державної єдності Німеччини.


Пропоновані теми курсових,

дипломних, МАГІСТЕРСЬКИХ робіт
з історії ІСПАНІЯ


 1. Історична тема у творчості Ф.Гойя.

 2. Іспано-американські відносини 1945 – 90-і рр.

 3. Генеза іспанського фашизму (1931-1936 рр.). Критичний аналіз політики та ідеології фашизму.

 4. Зовнішньополітичні та економічні зв’язки ФРН та Іспанії (50-і - 90-і рр.)

 5. Дільяність іспанської секції Першого Інтернаціоналу та його особливості.

 6. Бакунізм в робітничому русі Іспанії (60-90-і рр. ХІХ ст.)

 7. Національно-революційна війна іспанського народу (1936-1939 рр.) і політичне “невтручання”.

 8. Зовнішня політика Іспанії у післявоєнні роки.

 9. Іспано-радянські відносини: аналіз політичних та економічних відносин.

 10. Іспанія і культурні зв’язки з Радянським Союзом (30-40-і рр.)

 11. Історіографія національно-революційної війни іспанського народу (1936-1939 рр.)


Пропоновані теми курсових,

дипломних, МАГІСТЕРСЬКИХ робіт


 1. Антологія влади. Хто править країною (країни Заходу).

 2. Шляхи й методи виходу з кризових ситуацій (країни Заходу).

 3. Криза 1923-1924 рр. в Німеччині та методи виходу з неї.

 4. Квіслінговські з’єднання СС в складі гітлерівського вермахту (1941-1945 рр.)

 5. Брестський мир (нове висвітлення проблеми).

 6. Брестський мир та Україна.

 7. Радянсько-німецькі відносини. 1933-1938 рр.

 8. Радянсько-німецьькі відносини 1939 р.

 9. Радянсько-італійські відносини (1922-1933 рр.)

 10. Радянсько-італійські відносини (1933-1938 рр.)

 11. Англо-радянські відносини під час ІІ світової війни.

 12. Радянсько-американські відносини під час ІІ світової війни.

 13. Україна і світ.


Пропоновані теми курсових,

дипломних, МАГІСТЕРСЬКИХ робіт


 1. Утворення Гоміньдану та еволюція його програмно-теоретичних установок в період 1912-1924 рр.

 2. Проблема об’єднання Китаю та китайсько-тайванські відносини в 1990-і рр.

 3. Роль КНР в перебігу Корейської війни.

 4. Проблема генези японського мілітаризму (1900-1941 рр.)

 5. Особливості японського колоніального режиму в період Другої світової війни.

 6. Дипломатичні аспекти Корейської війни (1950-53).

 7. Еволюція відносин між Республікою Корея та КНДР (1991-2007 рр.)

 8. Ідеологія національно-визвольного руху у В’єтнамі: формування та особливості. (1945-1975).

 9. Індійський Національний Конгрес: історія створення та ідеологічна основа діяльності.

 10. Політико-ідеологічні процеси в Пакистані в 1990-2007 рр.

 11. Третя індо-пакистанська війна та утворення Бангладеш.

 12. Вплив Першої світової війни на історичну долю Османської імперії.

 13. Внутрішня політика Туреччини в період Другої світової війни.

 14. Курдська проблема в Туреччині на поч. ХХІ ст.

 15. Суецька криза 1956 та її вплив на регіональну розстановку сил.

 16. Ірак в роки правління Саддама Хусейна: арабський націоналізм та його внутрішньо й зовнішньополітичні прояви.

 17. Африканський Союз: передісторія створення та ідеологічна основа діяльності в умовах глобалізації.

 18. Концепція „джамахірії” в Лівії: походження та результати втілення.

 19. Марксистський експеримент в Ефіопії (1974-1991 рр.) як питання співвідношення та взаємодії традиційного й ідеологічного начал.
1   2   3

Схожі:

Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
Захист магістерських дипломних робіт
Левикін В. М. – д т н., проф., завідувач кафедрою інформаційних управляючих систем ХНУРЕ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання...
ПОЛОЖЕННЯ про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень...
...
ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
Організаційно-економічний механізм функціонування та напрями його удосконалення в [ ]
ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства та розроблення програми запобіжних заходів
М. В. Афанасьєв Графік захисту дипломних робіт
Аніщенко Л. Я. – завідувач лабораторією оцінки впливу на навколишнє середовище УкрНДІЄП
ПРИМІРНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ зі спеціальності "Менеджмент організацій"
Розвиток організаційно-правових форм господарювання та адаптація підприємств до ринкових умов
Магістерської дипломної роботи
Про затвердження тем дипломних робіт факультету Міжнародної економіки та менеджменту студентів магістерського рівня підготовки, спец....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка