Магістерської дипломної роботи


Скачати 241.96 Kb.
НазваМагістерської дипломної роботи
Дата23.04.2013
Розмір241.96 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Фінанси > Диплом
Про затвердження тем дипломних робіт факультету Міжнародної економіки та менеджменту студентів магістерського рівня підготовки, спец. 8503


Відповідно до «Положення про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02 червня 1993 року № 161,
НАКАЗУЮ:
Денна форма навчання


  1. Нижченазваним студентам магістерського рівня підготовки спеціальності 8503 по програмі міжнародна економіка затвердити теми дипломних робіт та призначити наукових керівників:


Магістерська програма «Міжнародний фінансовий менеджмент»


П/П

Прізвище, ім`я, по – батькові студента

Тема магістерської дипломної роботи

Науковий керівникАГАМЕДОВ ИХЛАС АГАММЕДОВИЧ

Транснаціональні корпорації в системі міжнародних валютно-кредитних відносин.

Субочев О.В.АКСЕНЕНКО ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Сучасні механізми реструктуризації зовнішнього боргу в країнах світу

Савчук Н.В.АЛЕКСЕЄВА МАРИНА СЕРГІЇВНА

Сучасні стратегії управління ризиками в міжнародній банківській діяльності

Мусієць Т.В.АЛЄКСЄЄВА МАРІЯ ІГОРІВНА

Фінансове посередництво в міжнародному бізнесі

Савчук Н.В.АМАНОВ СЕРДАР ДЖУМАДУРДИЄВИЧ

Інституційний механізм формування ринку фінансового капіталу в умовах глобалізації.

Субочев О.В.АНДРЮЩЕНКО АЛІНА ВІКТОРІВНА

Процеси трансформації в організації біржової торгівлі

Величко О.Г.АРІК АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА

Інвестиційні стратегії ТНК в умовах глобалізації


Фролова Т.О.БАРКОВ ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ

Транснаціональні корпорації на міжнародному фінансовому ринку

Руденко-Сударєва Л.В.БАТОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Особливості розвитку ринку строкових фінансових інструментів в умовах глобалізації

Субочев О.В.БЕНЕДИК МАРИНА МИХАЙЛІВНА

Діяльність саморегулівних організацій на міжнародному фондовому ринку

Мозговий О.М.БЕРДИЧЕВСЬКИЙ ЄВГЕН ЛЕОНІДОВИЧ

Інвестиційний компонент стратегічного менеджменту ТНК

Фролова Т.О.БІБКО КАРІНА ОЛЕГІВНА

Злиття та поглинання корпорацій в системі міжнародного інвестування

Фролова Т.О.БЛОНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ

Управління фінансами транснаціональних корпорацій

Лісовий В.П.БУЗНИЦЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ

Бюджет Європейського Союзу: особливості складання (формування), виконання та бюджетування в умовах глобальної світової фінансової кризи

Савчук Н.В.БУЛАВКО ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ

Сучасні фінансові інструменти в діяльності ТНК

Малащук Д.В.БУРАН ІРИНА ПЕТРІВНА

Формування інвестиційних ресурсів підприємства при реалізації міжнародного інвестиційного проекту

Руденко-Сударєва Л.В.ВАСИЛЕНКО ЮЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

Державно-приватні партнерства в інвестиційній діяльності країн світу

Руденко-Сударєва Л.В.ВАСЮК КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ

Розвиток світового ринку корпоративних облігацій в умовах глобалізації

Мозговий О.М.ВАСЯНОВИЧ КСЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Ісламська фінансова система: особливості функціонування

Баторшина А.Ф.ВДОВИЧЕНКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Міжнародне кредитування: сучасні тенденції

Субочев О.В.ВЕНГЕРСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВАДИМОВИЧ

Фінансові інновації в міжнародній банківській справі

Малащук Д.В.ВИГОВСЬКА АННА ЛЕОНІДІВНА

Управління розподілом та використання прибутку ТНК

Фролова Т.О.ВІЛЬЯМС ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА

Транснаціональні банки як суб’єкти міжнародного ринку дорогоцінних металів

Павлюк О.О.ВЛАСЕНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

Транснаціональні банки як суб’єкти міжнародного ринку дорогоцінних металів

Отченаш К.Г.ВОЛЯНИК ГАННА ГЕННАДІЇВНА

Злиття та поглинання в системі міжнародному банківському бізнесі

Мусієць Т.В.ГАВРИЛКО ЄВГЕНІЯ РУСЛАНІВНА

Інвестиції в PR-індустрію (лобіювання) Потребую коригування

Котляров С.Л.ГАЛЬЧЕНКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Удосконалення структури капіталу ТНК

Бірюк С.О.ГЕРАСИМЕНКО ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Особливості регулювання фондових ринків у країн Центральної та Східної Європи

Величко О.Г.ГЕРАСИМЕНКО ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

Фінансові інновації в діяльності ТНК

Бурмака М.О.ГЛАДОВСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ ОЛЕГОВИЧ

Міжнародні ринки дорогоцінних металів: сучасні тенденції розвитку

Отченаш К.Г.ГОЛИШЕВ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Посередницька діяльність на міжнародному фінансовому ринку

Дороніна І.І.ГОЛЬОСА ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Факторинг у системі міжнародного фінансового менеджменту

Павлюк О.О.ГОРБЕНКО АНАСТАСІЯ ЛЕОНІДІВНА

Перспективи виходу українських комерційних банків на світові ринки дорогоцінних металів

Савчук Н.В.ГОРОХОВА МАРІЯ ДМИТРІВНА

Особливості формування інвестиційного клімату в країнах світу

Прилипко С.І.ГОРЯЄВА КАТЕРИНА АНДРІЇВНА

Міжнародний лізинг як альтернативна форма міжнародного кредитування

Токар В.В.ГРИНЧУК ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

Дефолт: світовий досвід запобігання

Отченаш К.Г.ГРІНЧЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Світовий фінансовий ринок: сучасні тенденції

Величко О.Г.ГУЗІЙ КАТЕРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Особливості розвитку фондових ринків країн Центральної та Східної Європи (на конкретному прикладі)

Мозговий О.М.ГУЛОМОВ БОГДАН КУРБОНОВИЧ

Управління фінансовими ризиками ТНК

Павлюк О.О.ДОЛГОПОЛОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА

Управління витратами ТНК

Фролова Т.О.ДОМІНОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Формування дивідендної політики корпорацій

Бурмака М.О.ДУДАРЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Фінансова інвестиційна діяльність країн Центральної та Східної Європи

Мусієць Т.В.ЄНЬКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Офшорні зони та їх роль у міжнародних відносинах на сучасному етапі

Токар В.В.ЖУРБА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

Управління прибутком у транснаціональній компанії

Лихолет С.І.ЗАХАРЧЕНКО ОЛЬГА ОЛЕГІВНА

Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку похідних цінних паперів в умовах фінансової глобалізації

Баторшина А.Ф.ІНОЗЕМЦЕВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Діяльність фінансових посередників на міжнародних фондових ринках

Субочев О.В.КАДИРОВА ОЛЬГА АСАНІВНА

Міжнародний ринок боргових фінансових інструментів та особливості його розвитку в глобальному фінансовому середовищі

Дороніна І.І.КАЛМИК ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА

Регулювання фінансових інновацій в міжнародному фінансовому середовищі

Малащук Д.В.КАРАВАНСЬКА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Міжнародні фінансові центри світової фінансової системи

Мусієць Т.В.КАРПЕЦЬ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Фінансові ринки країн, що розвиваються, в умовах глобалізації світової економіки

Дороніна І.І.КАШТАН ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країн

Прилипко С.І.КИСЛИЦИНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Управління фінансовими ресурсами ТНК

Лихолет С.І.КИСЛЯК НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

Сучасні методи регулювання платіжного балансу

Отченаш К.Г.КІРІМОВ ДАНІЇЛ ІГОРОВИЧ

Вплив фінансових криз на розвиток глобалізації

Отченаш К.Г.КЛЕШНЯ ЄВГЕНІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Міжнародні фондові біржі в умовах глобальної нестабільності

Баторшина А.Ф.КОВАЛЕНКО АННА ЄВГЕНІЇВНА

Міжнародні фінансові інституції як донори країн світу

Руденко Ю.М.КОВАЛЕНКО МАРГАРИТА ОЛЕКСАНДРІВНА

Міжнародна інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій у Центральній та Східній Європі

Бурмака М.О.КОВАЛЕНКО ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Діяльність інституційних інвесторів на міжнародному фондовому ринку

Дороніна І.І.КОВАЛЬСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Інвестиційний клімат в формуванні потоків міжнародних інвестицій

Мозговий О.М.КОЗЛОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Перспективи виходу українських комерційних банків на світові ринки дорогоцінних металів

Лісовий В.П.КОЛІНЬКО ВІРА МИКОЛАЇВНА

Трансформація сучасної європейської валютної систем

Руденко Ю.М.КОЛІСНИЧЕНКО АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА

Розвиток фінансового інжинірингу в умовах глобалізації

Мусієць Т.В.КОНОПЛЯНИЙ ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ

Фінансові кризи в умовах глобалізації

Котляров С.Л.КОНФОРОВИЧ МИРОСЛАВА ДМИТРІВНА

Інвестиційний менеджмент глобальних корпорацій

Бірюк С.О.КОТОВСЬКИЙ ДЕНИС ІГОРОВИЧ

Міжнародний ринок боргових цінних паперів та сучасні тенденції його розвитку

Прилипко С.І.КРАВЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Фінансовий аналіз у транснаціональних корпораціях

Баторшина А.Ф.КРАВЧУК ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Валютна політика країн Центральної та Східної Європи (на конкретному прикладі)

Токар В.В.КРИЧФАЛУШІЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Механізми залучення іноземних інвестицій на світових фондових ринках

Прилипко С.І.КРОПИВ`ЯНСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА

Інвестиційні ризики в умовах глобальної фінансової нестабліьності

Руденко Ю.М.КУБЛАНОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Управління фінансами ТНК на прикладі корпорації Nestle

Баторшина А.Ф.КУЗНЄЦОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Стратегії ТНК на глобальному ринку інвестицій

Бурмака С.Л.КУРСЕНКО АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА

Аналіз міжнародних інвестиційних проектів в умовах ризику

Прилипко С.І.КУЧИНСЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ

Управління оборотним капіталом ТНК

Отченаш К.Г.ЛАПТІЙ ГЕОРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Управління власним капіталом ТНК

Дороніна І.І.ЛИСЕНКО ДМИТРО ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Криза платіжного балансу: механізми запобігання

Котляров С.Л.ЛИТВИНЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Міжнародний ринок боргових цінних паперів та сучасні тенденції його розвитку

Токар В.В.ЛИШКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Розвиток депозитарної системи в країнах світу

Дороніна І.І.ЛОМТЄВА ДАРИНА ЮРІЇВНА

Світовий валютний ринок: сучасні тенденції

Малащук Д.В.ЛЯЧ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Податкові системи країн Центральної та східної Європи

Отченаш К.Г.МАЗУР ДЕНИС ДМИТРОВИЧ

Аналіз фінансового стану ТНК

Павлюк О.О.МАКАРЦЕВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Розвиток фондових ринків країн Центральної та Східної Європи в умовах глобалізації

Бірюк С.О.МАКАРЧУК ФЕДІР КИРИЛОВИЧ

Розвиток фондових ринків країн Центральної та Східної Європи в умовах глобалізації

Портнов А.В.МАРЧЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА

Міжнародний ринок банківських кредитів: сучасні тенденції розвитку

Токар В.В.МАСІЧ ГАННА ВАДИМІВНА

Міжнародні фондові біржі: сучасні тенденції розвитку

Мозговий О.М.МЕЛЬНИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

Міжнародні інвестиційні проекти: фінансова складова реалізації

Прилипко С.І.МІЗІН СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

Сучасні тенденції функціонування світового фінансового ринку

Портнов А.В.МОХОВА МАРІЯ СЕРГІЇВНА

Фінансовий аналіз в транснаціональних корпораціях

Лісовий В.П.НАСТІНА МАРИНА ГРИГОРІВНА

Ризики у міжнародній біржовій торгівлі цінними паперами

Баторшина А.Ф.ОГОРОДНІК ЮЛІЯ ПЕТРІВНА

Формування оптимальної структури капіталу ТНК

Лихолет С.І.ОНОЩЕНКО АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ

Вплив глобалізації на розвиток міжнародних біржових технологій

Портнов А.В.ОПР МАРИНА МИКОЛАЇВНА

Глобалізація економічного розвитку та її сучасні виміри

Руденко Ю.М.ОСАДЧИЙ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ

Реалізація інвестиційної стратегії ТНК

Фролова Т.О.ОСТАПЮК АНАСТАСІЯ ДМИТРІЇВНА

Емісія цінних паперів як спосіб фінансування діяльності ТНК

Мозговий О.М.ПАНФІЛОВА ІРИНА ГРИГОРІВНА

Джерела формування капіталу ТНК та шляхи оптимізації його використання

Лихолет С.І.ПЕТРИЩЕНКО ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ

Управління зовнішнім боргом та економічна безпека України

Павлюк О.О.ПОЛЮХОВИЧ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Управління грошовими потоками в системі фінансового менеджменту ТНК

Лихолет С.І.ПРОКОПОВА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів у світовій практиці

Токар В.В.РАПУТА КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА

Світові фінансові кризи в умовах глобалізації економіки

Руденко Ю.М.РЯБУШ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Інвестор як суб’єкт світового фінансового ринку в умовах глобалізації

Котляров С.Л.САМОЛЮК АННА ІГОРІВНА

Економічний розвиток країн в умовах фінансової глобалізації

Руденко Ю.М.СИРИЦЯ ІВАН ВАДИМОВИЧ

Формування та рух фінансових потоків ТНК

Лихолет С.І.СІМОНЧУК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Золотовалютні резерви країн світу

Портнов А.В.СУБОТЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Вплив сучасних інноваційних технологій на функціонування світового валютного ринку

Малащук Д.В.ТАВРОВЕЦЬКИЙ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Сучасні тенденції формування світової фінансової архітектури

Баторшина А.Ф.ТАХІСТОВА МАРІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Сучасна мотивація міжнародного руху капіталу

Руденко Ю.М.ТЕМНЕНКО АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА

Сучасна політика стимулювання іноземних інвестицій в країнах світу

Прилипко С.І.ТЕРНОВА МАРГАРИТА ВОЛОДИМИРІВНА

Світовий фінансовий ринок: сучасні тенденції

Субочев О.В.ТИМОЩУК ТАРАС ВІКТОРОВИЧ

Управління фінансами міжнародних холдингових компаній

Руденко-Сударєва Л.В.ТРАПЕЗНІКОВА ОЛЕНА ПАВЛІВНА

Фінансові аспекти сучасних процесів злиття та поглинання в умовах глобалізації

Руденко-Сударєва Л.В.ТУРЧИНЕЦЬ ІЛОНА ІГОРІВНА

Ризик-менеджмент в міжнародній інвестиційній діяльності

Бірюк С.О.УСТЕНКО МАКСИМ ІГОРОВИЧ

Формування фінансової стратегії ТНК

Фролова Т.О.ЦАРИЦИНА ОКСАНА ЮРІЇВНА

Управління інвестиційним портфелем ТНК

Лихолет С.І.ЧАБАНОВИЧ МИКОЛА ЛЮБОМИРОВИЧ

Портфельні інвестиції на світовому фінансовому ринку

Токар В.В.ЧЕРНИШОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

Розвиток валютного сегменту світового фінансового ринку в умовах глобалізації

Малащук Д.В.ЧУБАЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Формування дивідендної політики корпорацій

Руденко-Сударєва Л.В.ШЕВЧЕНКО АНТОН СЕРГІЙОВИЧ

Інвестиційні операції транснаціональних банків в сучасних умовах розвитку світового фінансового середовища

Мусієць Т.В.ШИРОКОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Інвестиційна діяльність страхових компаній в світовій практиці

Лісовий В.П.ШКЛЯРЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Управління валютними ризиками в міжнародних компаніях

Павлюк О.О.ЩУСЬ ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА

Особливості діяльності інститутів спільного інвестування в країнах світу

Мозговий О.М.ЯНИЦЬКА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

Аналітична оцінка фінансового стану ТНК

Величко О.Г.

Підстава: заяви студентів

  1. Контроль за виконання наказу покласти на завідувача кафедри міжнародних фінансів Мозгового Олега Миколайовича


Ректор А.Ф. Павленко


Проект наказу вносить:

Проект наказу узгоджено:

Зав. кафедри міжнародних фінансів
___________________ О.М. Мозговий

Проректор з науково – педагогічної роботи
___________________ О.І. Олексюк

Заст. завідувача кафедри міжнародних фінансів

___________________ Ю.М. Руденко

Директор навчального центру
___________________ А.М. Береза
Декан факультету МЕіМ
___________________ Д.Г. Лук’яненко
Начальник відділу кадрів
___________________ А.В. Губіна
Начальник юридичного відділу

___________________ Т.В. ОвсянніковаСхожі:

Реферат Пояснювальна записка до магістерської дипломної роботи: 105...
Мета магістерської роботи – розроблення методів і алгоритмів планування обчислювальних ресурсів у кластері GRID
Методичні рекомендації до написання розділу магістерської (дипломної...
Методичні рекомендації до написання розділу магістерської (дипломної ) роботи “Охорона праці”
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
Розроблення модуля «Управління складськими операціями» на базі мобільних технологій
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
Планування виконання завдань на гетерогенному кластері на основі вирішення задачі (0,1)-рюкзак
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
Розроблення автоматизованого модуля аналізу стану водних об'єктів у районі курортного міста
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
Моделювання впливу антропогенних факторів на стан забруднення водних об’єктів Харківської області
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
...
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
...
Дипломної роботи магістра
РОЗДІЛ ОЦІНЮВАННЯ ЗА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Дипломної роботи магістра
РОЗДІЛ ОЦІНЮВАННЯ ЗА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка