Сторінками Червоної книги


Скачати 160.75 Kb.
НазваСторінками Червоної книги
Дата22.02.2016
Розмір160.75 Kb.
ТипКнига
bibl.com.ua > Туризм > Книга
Відділ освіти Лисянської райдержадміністрації

Лисянський районний методичний кабінет
Інноваційні підходи до організації

роботи сільської школи


Щербина Наталія Сергіївна вчитель біології Журжинецького навчально- виховного комплексу

«Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня

школа I-IIIступенів»

спеціаліст I категорії

Тема:Сторінками Червоної книги
Вид:ілюстративно–описовий матеріал про рослинний і тваринний світ нашої місцевості

Кількість сторінок: 24
Схвалений на педагогічній раді 9 січня 2007 р

БЕРЕГТИ ПРИРОДУ –
БЕРЕГТИ ЖИТТЯ

З М І С Т


Анотація …………………...…………………....... 4
Охорона природи………………………………… 5
Значення рослин у житті та господарській

діяльності людини……………………………….... 7
Охорона рідкісних і зникаючих видів рослин..…..7
Рослини нашої місцевості , що занесені до

Червоної книги та ті,що охороняються….……… 10

Тваринний світ – активний компонент біосфери..13
Значення тварин у господарській діяльності

людини….……………………………………….......13


А н о т а ц і я

Книга призначена для учнів середнього і старшого шкільного віку, любителів тварин і рослин, юних натуралістів.

Містить цікаві розділи про значення та охорону рослин і тварин, що заселяють дану територію (Журжинський регіон)

Сприяє поглибленню знань з ботаніки, зоології, екології, охорони природи та бережливому ставленню до унікальних видів тваринного і рослинного світу.

Охорона природи - це система заходів, спрямованих на раціональне використання, відновлення і збереження природних ресурсів, захист природного середовища від забруднення та руйнування в інтересах задоволення матеріальних та духовних потреб людини.

Предметом охорони природи є живі і неживі природні компоненти, їхні комплекси та природні угрупування (рослини, тварини, надра, грунти, ліси, водойми, атмосфера тощо).

Завданням даної науки є розробка теоретичних основ природокористування, практичне здійснення системи заходів по організації взаємовідносин людського суспільства і природи.

Охорона природи – міждисциплінарна наука, що розглядає біологічний, медичний, географічний, соціально-економічний, технічний, юридичний та інші аспекти. Вона передбачає науковий підхід до раціонального використання природних багатств, інвентаризацію, економічну оцінку, технологію розробки, прогноз можливостей на майбутнє, спираючись на дані інших наук – ботаніки, зоології, геології, географії, ґрунтознавства, лісівництва та інших. Теоретичною основою охорони природи і раціонального природокористування є екологія, що вивчає живі організми та їх угрупування, взаємозв’язки між ними та середовищем існування.

В умовах глибокої екологічної кризи людство усвідомило, що своєю безконтрольною діяльністю може призвести до фатальних наслідків.

Тому підростаюче покоління слід виховувати не у згубній традиції якомога більше брати від природи, завдаючи їй непоправної шкоди, а в гармонійному співіснуванні з нею, дбайливому ставленні, раціональному використанні та відтворенні її багатств, у психологічній готовності оберігати природні цінності, розвивати екологічне мислення та свідомість. Бо рідна природа – це частина Батьківщини, охороняти її – святий обов’язок кожної людини.

Рослинний світ України – багатий і різноманітний. Зелені рослини – це єдині організми, які використовують енергію сонячних променів для синтезу органічних речовин. За допомогою фотосинтезу вони забезпечують стабільність газового складу атмосфери, їх споживають інші організми. У процесі виробничої діяльності людина завдає значної шкоди рослинному покриву Землі, що врешті-решт може призвести до екологічної катастрофи.

Тому повсякденна охорона рослинних ресурсів – нагальна проблема сьогодення. Акумулюючи і перетворюючи сонячну енергію зелені рослини планети накопичують щорічно сотні мільярдів тонн органічних речовин. У них міститься енергія, що перевищує потужність всіх електростанцій світу.

Жива природа надзвичайно впливає на неживу, на швидкість і напрям геологічних процесів. У минулі епохи рослини брали участь у формуванні корисних копалин: вугілля, торфу, нафти, газу, горючих сланців. Тож фотосинтез можна вважати природним процесом космічного масштабу.
Завдяки рослинним організмам у природі відбувається біологічний колообіг речовин. Вони регулюють газовий склад атмосфери, щорічно засвоюючи близько 20-30 млрд. тонн вуглецю, синтезуючи при цьому близько 177 млрд. тонн сухих органічних речовин. За підрахунками вчених, увесь вуглець атмосфери проходить через живі організми за 300 років, а кисень – за 2000.

.

Значення рослин у житті та господарській діяльності людини.

З давніх-давен людина використовувала для своїх потреб багато видів дикорослих рослин. Це і дрова для вогнища і матеріал для будівництва житла. З рослин вона виготовляла різноманітні знаряддя праці, побутові речі, ритуальні прикраси, рослинним кормам годувала свійських тварин, викопувала корені, збирала плоди для харчування та лікування. І навіть пізніше, коли людина навчилась вирощувати окультурені рослини, дикорослі не втратили для неї свого важливого значення.

Тепер надмірне використання рослин призвело до зменшення площі природного рослинного покриву. Але там де зникають ліси, міліють і пересихають повноводні ріки та джерела, зменшується кількість диких тварин, а окремі види зовсім зникають.
Охорона рідкісних і зникаючих видів рослин.
Кожен вид рослин, поширений на певній території, яку називають ареалом. У межах ареалу різноманітні бар’єри (гори, пустелі, річки) перешкоджають вільному схрещуванню між рослинами даного виду.

Тому популяції за багато поколінь нагромаджують таку генетичну інформацію, яка забезпечує високе пристосування їхніх особин до даних природних умов. Зникнення будь-яких видів, особливо реліктових та ендемічних - носіїв давніх генетичних комбінацій - непоправна втрата для людства.

Охорона рослинного генофонду передбачає регулювання численності особин певного виду, відтворення їхніх запасів, охорона місць зростання, переселення і вирощування на інших територіях.

Таку роботу здійснюють у заповідниках і ботанічних садах.

У природі України зареєстровано чимало видів рослин, які перебувають під загрозою знищення. Залежно від причин зменшення їхніх популяцій, виділяють кілька категорій: рідкісні, зникаючі, ендемічні і реліктові.

Рідкісними вважають види з обмеженою кількістю популяцій, локалізовані в межах вузького ареалу, що не виявляють тенденцій до його змін, або розсіяно поширені окремими популяціями на значні території. Так, один і той самий вид може бути рідкісним в одній частині ареалу і звичайним на іншій території.

Причини, які зумовлюють зменшення чисельності даного виду різні. Здебільшого це специфічність екологічних умов зростання. Деякі види рослин відтворюють незначну кількість нащадків або стали рідкісними внаслідок масової заготівлі разом із підземними органами(лікарські, декоративні).

На території України налічують понад 230 видів рідкісних рослин, які потребують контролю за станом їхніх популяцій.

До зникаючих належать види, чисельність яких помітно зменшується або досягла критичного рівня в межах усього ареалу чи на певній його частині. Якщо своєчасно не усунути дію згубних для них факторів, не вжити охоронних заходів, ці рослини буде назавжди втрачено.

Потребують охорони також ендеміки – види, роди, родини рослин, обмежені в своєму поширенні певною територією.

Особливу групу становлять релікти – види рослин, їхні популяції та угрупування, що збереглися до наших днів, як залишки флори минулих геологічних епох. Релікти – види, що вимирають. Це, начебто, кінцева стадія еволюції організмів, яка триває кілька мільйонів років.

Охороняють рідкісні зникаючі види рослин різними способами. Насамперед, це раціональне використання господарського – корисних рослин, боротьба з недозволеними способами їхньої заготівлі, сувора заборона визбирування на букети рослин, які підлягають охороні, створення заповітних територій, вирощування їх у ботанічних садах, інших наукових установах. Одним із важливих заходів охорони рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин є видання Червоних книг. До видання (1994року) занесено 531 вид, серед яких покритонасінних і голонасінних – 429 видів, мохоподібних – 28, водоростей – 17, лишайників – 1, грибів – 30. ці дані свідчать про загрозливий стан рідкісних та зникаючих видів рослин в Україні.
Рослини нашої місцевості,що занесені до Червоної книги та ті,що охороняються

Деревій звичайний (Achillea millefoliym).(№2А)

Волосистоопушена рослина висотою 20-60 см з кореневищем.Стебло прямостояче,листки пересторозсічені.Цвіте з травня і до осені.Росте на луках,чагарниках,схилах,на узліссі,полях по всій території України.Деревій нале-жить до рослин,які утворюють так звані»відьмині кільця».Його кореневища радіусами відходять від материнської рослини і на відстані 15-20 см дають початок новим рослинам.Деревій,як цінна рослина і лікарська ,і медоносна,відома ще з глибокої давнини.На Україні росте 20 видів деревію.З них деревій голий занесено до Червоної книги та підлягає суворій охороні.Волошка синя(Centayrea cyanus).(№1А)

Однорічна павутиниста рослина висотою 30-60 см.Листки цілісні,лінійні.Крайові квітки у кошику-лійковидні.Цвіте з червня до осені.Росте на полях,уздовж доріг по всій Україні.Розмножується насінням,схожість якого зберігається до 10 років.Рослина охороняється, а волошка несправжньо-блідолускова занесена до Червоної книги.
Проліска дволиста(Scilla bifolia).(№3А)
Тендітна рослина з двома лінійними листками і китицею витончених квіток.Росте у лісостеповій зоні України.Між-народна назва роду походить від давньогрецької назви ци-булі морської.Окремі лусочки цибулини легко відділяються.

Належить до групи весняних ефемероїдів.Рослину зривають на букети,тому її взято під охорону.

Підсніжник звичайний (Galantus nivalis).(№4А)

З цибулинки виходить два лінійних листочки, а посерединці На тоненькому стебельці молочно-біла квітка.Цвіте з березня до другої половини квітня.Росте в лісах чагарниках.Назва пов’язана з тим,що підсніжники починають свій розвиток під снігом і першими зацвітають на полонинах.Підсніжники дедалі рідше зустрічаються в наших лісах,а в деяких місцях вони зовсім зникли.Їх занесено до Червоної книги і взято під державну охорону.
Дзвоники персиколисті

(Campanula persicifolia).(№5А)

Рослина висотою 30-80 см з повзучим кореневищем і прямостоячим стеблом. Великі квіти зібрані по 2-6 у однобічне китицевидне суцвіття. Міжнародна назва роду походить від латинського,що означає «дзвоник»,пов’язана з формою квітки. Декоративна рослина,потребує охорони.

Тюльпан Шренка

(Tulipa schrenkii regel).(№6А)

Рослина висотою до 40см з різнокольоровими (червоними,жовтими, білими,фіолетовими) квітками на верхівці без листкових стебел. 6 листків оцвітини розміщені у два ряди. Міжнародна назва від турецького слова,що означає «тюрбан»-головний убір турків.Видова назва на честь ботаніка Шренка. Чудова декоративна рослина,справжній степовий красень. На Україні в дикому стані росте 8 видів тюльпанів. Усі вони потребують охорони і занесені до Червоної книги.
Тваринний світ-активний компонент біосфери

Тварини споживають органічні речовини, що створюють

Рослини з неорганічних за допомогою сонячної енергії.

Живлячись рослинами або іншими тваринами, вони розкладають органічні рештки, беруть участь у біологіч- ному колообігу речовин.

Важлива роль тварин у формуванні ландшафтів.Так, із твердих скелетів морських одноклітинних тварин утворено осадові породи, а із скамянілих решток кишковопорожнин- них, зокрема коралових поліпів, - коралові острови. Черви, двокрилі, мурашки, жуки та їхні личинки, деякі ссавці роз- пушують грунт, сприяючи його аерації та проникненню вологи, збагачують грунт органічними речовинами, підвищуючи його родючість.

Серед тварин чимало запилювачів: комахи, птахи, окремі види кажанів. Живлячись рослинами, тварини негативно впливають на рослинний покрив Землі. Деякі тварини переносять збудників небезпечних захворювань рослин, що часто спричинює їхнє вимирання на великих територіях.

Певні міжвидові зв’язки склалися і між самими тваринами. Як важлива складова частина екосистеми, тварини взаємодіючи з іншими її компонентами, підтримують не тільки динамічну рівновагу біогеоценозу, але і біосфери загалом.

Значення тварин у господарській діяльності людини.

Тварини забезпечують людину продуктами харчування, а промисловість - сировиною. Значну кількість продукції вона одержує від свійських тварин. Рибальство та промисел ракоподібних і молюсків мають важливе значення в забезпеченні людства хачовими продуктами, ліками, вітамінами. З рибних відходів виробляють кормове борошно та добрива. Хутро тварин використовують для оздоблення та пошиття одягу. Шкіра, роги, черепашки – також промислова сировина.

Деякі види водних тварин очищують воду від забруднення. Чимало тварин винищують шкідників сільськогосподарськихлісових технічних культур.Інші завдають збитків людині,пошкоджуючи культурні рослини,псуючи запаси зерна і продукти харчування,вироби з вовни, шкіри і дерева.Є тварини – паразити, переносники збудників хвороб людини і тварин.

Окремі види тварин – природне джерело для одомашнення. Тож тварини відіграють величезну роль у житті людини. А от корисну чи негативну, - це залежить від їхнього місця існування, чисельності пори року та господарської діяльності людини. Людство повинно зберегти генофонд кожного виду тварин.


Охорона вимираючих і рідкісних видів тварин.

До вимираючих і рідкісних видів належать тварини, чисельність зменшилася наскільки, що ставить під загрозу їхнє дальше існування. Вони потребують особливої ретельної охорони. У світі під загрозою зникнення перебуває близько 2% сучасних амфібій і рептилій, 35% прісноводних риб, майже 5% птахів, понад 6% ссавців і велика кількість видів безхребетних тварин зокрема комах. Головною причиною цього є практична діяльність людини.

Основне завдання охорони вимираючих і рідкісних видів тварин – виявлення їхніх природних резерватів, створення сприятливих умов для існування і примноження.

Вітчизняний і міжнародний досвід свідчить про те,що це завдання можна успішно розв’язати.Наприклад такі тварини як зубр, річковий бобер, соболь, лось, сайгак, біла чапля та інші види на початку ХХ ст. перебували на межі зникнення. Але завдяки охоронним заходами, їхня чисельність поступово відновилась.
Тварини,мешканці нашої місцевості, що занесені

до Червоної книги України та рідкісні тварини

Їжак звичайний(№1)

Тіло завдовжки до 25см,маса до 600г. Цей вид зустрічається в Євразії від південно-східної України до Монголії і Китаю. В Україні їжаки живуть і в степовій зоні і трапляються на вологих чорноземах з густою рослин- ністю.Поїдає в значній кількості комах,ящірок і змій (отруйних теж, укусів яких не боїться), гризунів, яйця птахів.Живиться також ягодами, насінням, іноді зеленими частинами рослин.Причини зменшення чисельності – зорювання степів та забруднення середовища інсектицидами.

Козуля(Capreolus capreolus) (№2) .Відомий, досить поширений представник на Черкащині ряду парнокопитних тварин.Поселяються в лісах різного типу. Зараз на території області нараховується близько 8 тисяч особин. Живляться травою, пагонами дерев.

Популяція козулі зазнає значних втрат від браконьєрства та сільськогосподарських машин. Потребує ретельної охорони.

Олень плямистий (Cervus Nippon).(№3)

На Черкащині акліматизований, в 1958 році завезено 25 особин. Зустрічаються в лісах неподалік водойм. Самці мають великі з відростками роги. Живляться листям дерев, різнотрав’ям, жолудями, горіхами ліщини, ягодами. Гон у оленів восени. В період гону самці збирають гареми. Олені- виключно цінні мисливсько-промислові звірі, які потребують постійної і дуже серйозної охорони.

Борсук(№4) - живе в норах, має цілющий жир, який використовується при лікуванні туберкульозу та інших хвороб. Тварина невеликих розмірів близько 80см, з вкороченими кінцівками. Відносять до ряду хижих, більшість живе у лісах, живиться здебільшого дрібними птахами і гризунами.
Вечірниця руда (Nyctalus noctula)(№5).Один з найпоширеніших і численних видів рукокрилих Черкащини. Поселяється найчастіше в дуплах старих дерев, в лісах, парках. На зиму відлітає на південь. На полювання вилітає під вечір. Виловлює нічних і вечірніх комах, серед яких багато шкідників зелених рослин. Чисельність рукокрилих на Черкащині зменшується через масову вирубку лісів при створенні Кременчуцького водосховища /без врахування потреб фауни/. Всі рукокрилі виключно корисні тварини і потребують ретельної охорони.
Тхір чорний

(Mustela putorius).(№6)

Звірокневеликого розміру, має чорне хутро. Поселяється в норах під хмизом. Живиться дрібними ссавцями, птахами, великими комахами.

Річкова видра(№7) - представник родини куницевих,на здобич полюють у воді. Цінний хутровий звір,живе у чистих водоймах України, охороняється законом.
Річковий бобер-(№8) рідкісна тварина на Черкащині.Його чисельність значно знизилась після створення Кременчуцького водосховища. Тварини цього виду живуть колоніями на річках чи ставках, будуючи «боброві хатки».

Лелека білий (ciconia ciconia).(№9) Забарвлення оперення чорно-біле. Живуть поблизу людських осель. Їжу збирають на вологих луках,по берегах.Живляться жабами,дрібною рибою, безхребетними та плазунами. Ці птахи є прикрасою природи, потребують охорони.
Лебідь шипун(cyggnys cyggnys).(№10) Великі птахи масою до 12кг,забарвлення сніжно-біле.Живиться в основному водяною рослинністю,різними безхребетними. Лебеді потребують ретельної охорони є чудовою окрасою природи.


Сова вухата(№11)-надзвичайно корисний птах,який потребує охорони.Це нічні хижі птахи, мають великі очі з розширеними зіницями,добре розвинений слух-це сприяє добрій орієнтації на незначний шурхіт при полюванні. Сови – нагніздні птахи.


Махаон. (№12)Представник із ряду Лускокрилі або Метелики.

Крила вкриті видозміненими волосинками – лусочками які мають здатність заломлювати світло. Від цього явище залежить переливчасте забарвлення крил метелика. Ротові органи – сисні, а в личинок – гризучого типу. Дорослі особини – гарні запилювачі рослин. Махаон – великий метелик, приваблює своєю красою, занесено до Червоної книги, охороняється.

Очеретяна ропуха(№13)У цього представника земноводних шкіра горбкувата. Вони ведуть наземний спосіб життя. Пересуваються тільки переповзаючи. На нерест прямують у водойми, де відкладають 8000-12000 ікринок. Зимують на суходолі.Відіграють велику роль у природі:ними живиться багато тварин,та й самі знищують багато безхребетних,контролюючи їхню чисельність у навколишньому середовищі

Жук-олень(№14). Ця тварина належить до ряду Твердокрилі або Жуки. Великі за розмірами, мають видовжені верхні щелепи-роги (самці) і сягають завдовжки до 10см.Дорослі жуки живляться соком, що витікає з тріщин кори дубів. Личинки цих жуків розвиваються в гнилих пеньках близько 5 років і виростають завдовжки до 14см. Цей представник ряду жуків занесено до Червоної книги.

Бабка-коромисло синє (№15)– хижа тварина ряду Бабки, нападають на здобич у польоті, у них дуже рухома голова з великими очима та гризучим ротовим апаратом, видовжене струнке тіло з двома парами сітчастих крил. Бабки одні з найвправніших літунів із комах, висока маневреність і здатність зависати у повітрі та розвивати швидкість до семи кілометрів на годину. Бабка коромисло синє сягає до десяти сантиметрів у розмасі крил, дуже гарна, занесена до Червоної книги.

Рак річковий.(№16) Тіло рака вкрите зовні панцером із хітину, має 5 пар ходильних ніг та 3 пари ногощелип. Тривалість життя річкового рака до 20 років, в продовж яких раз-двічі на рік линяє. Маленькі рачки, що вилупились,

деякий час перебувають на черевних ніжках матері, під її захистом, а потім розповзаються. Рак перебуває під охороною, занесено до Червоної книги.

Картосхема №1 лісів навколо с. Журжинці

Картосхема №2 лісів навколо с. Журжинці


Б І Б Л І О Г Р А Ф І Я
1.Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань:Підручник. – К.:Либідь,1997. – 288 с.
2.Вервес Ю.Г., Балан П.Г.,Серебряков В.В.

Зоологія.:(Підручник для учнів 7 – го класу середньої загальноосвітньої школи) – К.:Ґенеза,1996. – 296
3.Морозюк С.С.,Протопопова В.В.Альбом по ботанике. – К.:Радянська школа,1979.
4.Молис С.А.Книга для чтения по зоологии:Для учащихся 6-7кл.-2-е изд.,перераб.-М.:Просвещение,1986.-224с.
5.Новикова В.І. Географія рідного краю.Черкащина:Підручник для 5 класів загальноосвітніх шкіл Черкаської області-Черкаси:ВИБІР,2001.-96с.Видання друге,доповнене
6.Рева М.Л.Страницы Красной книги.-Донецк:Донбасс,1982-112с.,8л.ил.-(Беречь природу-беречь жизнь).
Схожі:

Сторінками Червоної книги
Щербина Наталія Сергіївна вчитель біології Журжинецького навчально- виховного комплексу
УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ 1КЛАС ТЕМА: СТОРІНКАМИ ПРОЧИТАНИХ КНИГ МЕТА
МЕТА: Активізувати читацьку пам’ять дітей,пробудити бажання читати книги самостійно;розвивати пам’ять,монологічне мовлення; виховувати...
Урок подорож по сторінкам Червоної книги
Готуючи урок,автор використовувала Червону книгу України та підручник з біології різних років видання
Тема. Охорона тварин Мета
Червоної книги України; формувати вміння аналізувати, класифікувати, робити висновки; розвивати навички дослідницької діяльності,...
Тема. «Сторінками книги Валентини Лисенко «Містечко Козятичі Бор в одянка»
Обладнання: фото письменниці і світлини із сімейного альбому, малюнки до твору,виставка творів письменників Бородянщини, фонограма...
Тема фестивалю: «Збережемо тварин із Червоної книги України!»
Всеукраїнський юнацький фестиваль “В об’єктиві натураліста” проводиться щороку на добровільних засадах і є відкритим для учнів позашкільних,...
Роль птахів у природі та житті людини, їх охорона та приваблювання
Обладнання: охорона птахів (таблиця), малюнки: птахи Червоної книги України, будова яйця птаха, Карта України, малюнки-картини із...
Урок-КВК Тема
Мета. Пробудити в учнів інтерес до читання книжок, підтримувати бажання бути активними і свідомими читачами. Розвивати творче мислення...
ВИХОВНЕ ЗАНЯТТЯ «СЛОВО ПРО КНИГУ» (УСНИЙ ЖУРНАЛ. ПРОЕКТ. 3 КЛАС)...
Мета: познайомити учнів з історією створення книги, професіями працівників видавництва, розширити уявлення про значення книги для...
Уроку української мови та світової літератури на тему: «Тренувальні...
«Тренувальні вправи: відмінювання та правопис числівників. Подорож числівника сторінками «Робінзона Крузо»»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка