Методичні рекомендації Зміст


Скачати 147.61 Kb.
НазваМетодичні рекомендації Зміст
Дата10.02.2014
Розмір147.61 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Туризм > Методичні рекомендації
Екскурсії в природу як складова екологічних проектів

молодших школярів

Методичні рекомендації
Зміст

І.Вступ………………………………………………………………14

ІІ. Методика проведення екскурсій……………………………….15

 1. Підготовка вчителя до екскурсії……………………………….15

 2. Складання плану екскурсії……………………………………..16

 3. Підготовка учнів до екскурсії…………………………………16

 4. Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час екскурсій……17

 5. Правила поведінки в природі………………………………….17

 6. Проведення екскурсії…………………………………………..18

 7. Підбиття підсумків екскурсії………………………………….18

ІІІ. Висновки……………………………………………………….19

ІV. Список використаних джерел………………………………..19

V. Додатки

Картки для індивідуальної і групової роботи під час екскурсій..20

Екологічні ігри……………………………………………………..25

Вступ

Початкова школа – початкова ланка формування екологічної культури, екологічного мислення, засвоєння екологічних знань.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти і Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів навчально-пізнавальний матеріал з природознавства в початковій школі рекомендується базувати на компетентнісно – орієнтованих завданнях із використанням сучасних освітніх технологій. Значну увагу рекомендовано приділяти проектній технології, впровадження якої спрямоване на стимулювання інтересу учнів до нових знань , розвиток дитини через розв’язання проблем і застосування здобутих знань у конкретній діяльності.

У навчальних цілях варто використовувати місцевий природознавчий і краєзнавчий матеріал, проводити регулярні екскурсії в природу, спостереження за довкіллям, власні дослідження, творчі завдання, екологічні акції. Першорядне значення учитель має надавати спостереженням у природі, практичній діяльності з охорони природи.

Тому у своїй роботі значну увагу я надаю екологічним проектам, оскільки вони допомагають формувати ключові компетентності школярів, поєднують пізнавальну, дослідницьку і перетворювальну діяльність учнів, у результаті чого підвищується рівень знань учнів, спонукають до самостійного систематичного пошуку нової інформації і роботи з різними інформаційними джерелами, формують екологічну свідомість учнів.

Невід’ємною і обов’язковою складовою екологічних проектів є екскурсії в природу. Розроблена технологія проведення екскурсій дозволяє кожній дитині відчути свою значимість, реалізувати свої можливості, стимулює дитину до дослідницької роботи, аналізу, власних висновків і відкриттів.

Методика проведення екскурсій

Екскурсія – це один з основних шляхів формування в учнів екологічної свідомості. Мета екскурсій – не отримання конкретних знань, а формування в дітей прагнення до саморозвитку, способів самостійного набування знань, а, отже, формування ключових компетентностей учня.

Види екскурсій

 • випереджувальні (проводяться напередодні вивчення нової теми);

 • тематичні (для поліпшення розуміння учнями нової теми або розділу);

 • комплексні (охоплюють широке коло питань основ наук, проводяться з метою узагальнення знань та вмінь)

Підготовка вчителя до екскурсії

 1. Добре вивчити об’єкт, побувати на місці екскурсії, відмітити на екологічній стежині цікаві місця спостереження.

 2. Підготувати обладнання: індивідуальне, групове, загальнокласне.

Індивідуальне : блокнот, олівець, папір, коробочки.

Групове: папка для збору рослин, ножиці, термометр.

Загальнокласне: бінокль, компас, фотоапарат

 1. У своєму плані передбачити мету і дидактичні завдання, послідовність огляду об’єкту, використання матеріалу для подальшої роботи.

 2. Підібрати загадки, вірші, цікаву інформацію про об’єкти, що будуть вивчатися.

 3. Продумати завдання (спільні, групові або індивідуальні), що включатимуть елементи дослідження і практичної роботи

 4. Напередодні ознайомити учнів з планом проведення екскурсії, поставити ряд запитань, відповіді на які учні повинні дізнатися під час огляду, запропонувати індивідуальні та групові завдання щодо вивчення окремих об'єктів, складання задач, збирання колекційного матеріалу, підготовки звітних матеріалів

 5. Провести цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності учнів під час екскурсії.


Складання плану екскурсії

 1. Тема екскурсії

 2. Короткий зміст знань, які повинні отримати діти

 3. Послідовний хід екскурсії

 4. Вступна бесіда

 5. Об’єднання школярів у групи, розподіл ролей, пояснення завдань кожній групі

 6. Практичне проведення спостережень, ведення записів та збір матеріалів

 7. Підсумок екскурсії, оформлення одержаних завдань та матеріалів

 8. Обладнання

 9. Інформація для допитливих

Підготовка учнів до екскурсії

 1. Учні дізнаються, куди підуть, формулюють мету екскурсії.

 2. Обговорюють, що потрібно для досягнення цієї мети.

 3. Повторюють правила техніки безпеки, складають правила поведінки на природі

 4. Підбирають загадки, вірші, цікаву інформацію до теми екскурсії.

 5. Готують ручку, кольорові олівці, блокноти, пакет для зібраного матеріалу, фотоапарат.


Обов'язковою умовою проведення екскурсії є цільовий інструктаж учнів з техніки безпеки, правил поведінки під час переходу чи проїзду до місця екскурсії та її проведення відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 01.08.2001 № 563 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 р. за № 969/6160.
Інструктаж з безпеки життєдіяльності учнів під час руху до місця і проведення екскурсії

1. Дотримуватися дисципліни під час руху до місця спостережень, проведення екскурсії і дороги назад.

2. Дотримуватися правил дорожнього руху під час пересування групою по дорозі і переходу проїжджої частини дороги.

3. Зберігати тишу під час розповіді учителя.

4. Не заважати працювати товаришам.

5. Дотримуватися правил роботи в групах.

6. Не завдавати шкоди рослинному і тваринному світу.

7. Не заважати відпочиваючим людям.

Правила поведінки в природі

 1. Кожен зелений листок виділяє кисень, який нам потрібен для дихання. Не топчи рослин, не зривай їх даремно!

 2. Не шуми – послухай, як шумлять дерева.

 3. Не зачіпай пташиних гнізд! Пташка може не повернутися.

 4. Не руйнуй гнізд джмелів, бо їх стало обмаль.

 5. Не чіпай мурашник! Мурашки знищують шкідників лісу.

 6. Не скаламуть джерело! Охороняй його чистоту! Чиста вода – велике багатство.

 7. Не ламай гілок і молодих дерев. Щоб згубити молоде дерево – потрібні хвилини, а виростити – роки.

 8. Не псуй кору дерев. Рана на рослині – рана на живому тілі.

 9. Ніщо не губить все живе так швидко і безжалісно, як вогонь. Не розпалюй багаття в лісі.

 10. Не залишай сміття в лісі. Нагріте сонцем скло може стати причиною пожежі.

 11. Не забувай, ти – часточка природи. Стань природі другом, будь природі сином!


Проведення екскурсії

І. Вступна бесіда вчителя.

 • Інструктаж з безпеки життєдіяльності

 • Повторення правил поведінки в природі.

 • Фенологічні спостереження

ІІ. Повідомлення теми і мети екскурсії.

ІІІ. Об’єднання школярів у групи, розподіл ролей, пояснення завдань кожній групі.

Наприклад, учні об’єднуються в групи за кольором кружечків, які отримали перед виходом.

ІV. Робота в групах (чергується з фронтальною роботою).

 • Об’єднання учнів у групи за кольорами фішок (червоні, жовті, сині, зелені)

 • Розподіл ролей: командир, секретар, секундант, доповідач.

 • Кожна група отримує картку з завданнями для спостережень.

 • Практичне ведення спостережень.

 • Ведення записів та збір матеріалів.

 • Екологічні ігри

V. Підбиття підсумків екскурсії, оформлення одержаних завдань та матеріалів.

VІ. Презентація роботи груп. Оцінювання. Домашнє завдання.

Підбиття підсумків екскурсій

Підсумок екскурсії можна провести у формі:

 • бесіди, під час якої вчитель з'ясовує враження учнів від об'єкта, обговорює найважливіші етапи екскурсії,

 • конференції - під час якої учні звітують щодо виконання запропонованих раніше завдань (проектів),

 • диспуту, під час якого учні висловлюють власну позицію щодо побаченого та почутого;

 • виставки колекцій, стіннівок, малюнків, альбомів тощо.

Висновок

Сьогодні людство переживає надзвичайно критичний період в своїй історії – період небаченого досі , загрозливого для існування цивілізації зростання низки негативних факторів, і , в першу чергу, екологічної катастрофи. Тому перед педагогами постало надзвичайно важливе завдання – екологічна просвіта суспільства.

Молодший шкільний вік сприятливий для розвитку в учнів основ екологічної культури. Насамперед, її формуванню сприяють спостереження за природою, довкіллям, екскурсії в природу.

Завдяки екологічній просвіті формується екологічна свідомість молодшого школяра та персональна відповідальність за поведінку у довкіллі.


Список використаних джерел

1. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти. Постанова КМУ № 462 від 20.04.11 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911.

2. Лист МОН України від 06.02.2008 №1/9 – 61 « Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процессу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів»


3. Запорожан З. Екологія в початковій школі. Камянець – Подільський : Абетка, - 1999

4. Култаєва О. Інноваційний підхід до проведення екскурсій. -Початкова освіта, №14. квітень 2003, - с.4

5. Онопрієнко О. В. Проекти в початковій школі. К.: Шкільний світ.-2007


Додаток 1.

Картки для групової роботи «Осіння екскурсія в природу»

Група №1 (червоний колір)

Дата екскурсії___________________________

Місце екскурсії____________________________

Завдання: спостереження за неживою природою

 1. Висота Сонця _______________________________________

 2. Колір неба і хмар ____________________________________

 3. Температура повітря_________________________________

 4. Сила вітру _________________________________________

 5. Опади______________________________________________

 6. Стан води у водоймах________________________________

7. Замалюйте небо на окремому аркуші

8.Які питання виникли? _________________________________

9. Які цікавинки у природі ви помітили?_____________________

10. Ваш настрій __________________________________________


Осіння екскурсія в природу

Група №2 (жовтий колір)

Дата екскурсії___________________________

Місце екскурсії____________________________

Завдання: спостереження за рослинами

1. Які дерева побачили?___________________________________

2. Які кущі?_____________________________________________

3. Які трав’янисті рослини?_______________________________

4. Які листочки на деревах і кущах ? Якої форми?Якого кольору?________________________________________________

5. Чи побачили квіти? Які? ______________________________

6. Замалюйте побачені рослини на окремому аркуші.

7. Зріжте по 1 екземпляру рослин чи листя для класного гербарію.

8.Які питання виникли? ________________________________

9. Які цікавинки у природі ви помітили?__________________

10. Ваш настрій ________________________________________


Осіння екскурсія в природу

Група №3 (синій колір)

Дата екскурсії___________________________

Місце екскурсії____________________________

Завдання: спостереження за тваринами

1. Яких комах побачили?______________________________________

2. Яких птахів?______________________________________________

3. Яких звірів?______________________________________________

4. Де комах найбільше?_______________________________________

5.Чим займаються птахи? ____________________________________

6. Замалюйте побачених тварин на окремому аркуші

7. Які питання виникли?________________________________________

8. Які цікавинки у природі ви помітили?__________________________

9. Ваш настрій _______________________________________________Осіння екскурсія в природу

Група №4 (зелений колір)

Дата екскурсії___________________________

Місце екскурсії____________________________

Завдання: спостереження за господарською діяльністю людей
1. Які роботи виконують люди у парку?__________________________

2. Які роботи виконують люди на клумбах?______________________

3. Які роботи виконують люди на вулицях?______________________
4. Чи помітили ви сміття у парку?______________________________

5. Що ви порадите людям, які засмічують довкілля?___________________________________________________

6..Які питання виникли? ______________________________________

7. Які цікавинки у природі ви помітили?________________________

8. Ваш настрій ______________________________________________

Додаткова інформація ________________________________________
Індивідуальна екскурсійна картка Додаток 2.

Подорож у осінь

Індивідуальні екскурсійні завдання

уч________ 2- В класу

спеціалізованої школи І – ІІІ ст..№1

ім..Т.Г.Шевченка м.Козятина

_____________________________________________

Що взяти з собою на екскурсію:

 1. Ручку і кольорові олівці

 2. Пакет для природного матеріалу

 3. Блокнот

 4. Фотоапарат

Дата екскурсії ____________________

Час екскурсії ______________________

Місце екскурсії ________________________

Погода

Температура повітря

Хмарність

Опади

Вітер
1. Які рослини ( дерева, кущі, трави) ти побачив? _______________

2. Спостерігай, якої форми і якого кольору листочки дерева чи куща, який тобі сподобався ________________________________

3. Замалюй декілька рослин. Зріж кілька листочків для гербарію.

4. Запиши, яких тварин (комах, птахів, звірів) ти бачив:

5. Чим вони займаються?__________________________________

6. Замалюй тваринку, яка сподобалась.

7. Які осінні роботи в парку чи на клумбах виконують люди?

8. Твої запитання, що виникли під час екскурсії_________________

9. Твій настрій___________________________________________

10. Підготуй розповідь про те, що побачив на екскурсії, які відкриття зробив.
Додаток 3.

Екологічні ігри під час екскурсій

Мета екологічних ігор – формування природознавчої компетентності учнів, елементарних уявлень і понять про об’єкти та явища природи, дослідницьких умінь та здатності учнів спостерігати за об’єктами живої і неживої природи, засвоєння норм ставлення людини до природи через ігрову діяльність.
Хто найспостережливіший?

Учні об’єднуються в групи. Кожна група отримує завдання:

 1. назвати найбільше рослин, що вас оточують;

 2. назвати найбільше комах чи птахів, яких побачили;

 3. назвати найбільше природних об’єктів, назви яких починаються з літери «Д» і т.д.

Найрозумніший

Вчитель задає фронтально питання. За кожну правильну відповідь учень отримує листочок з дерева. Перемагає той, хто набере найбільше листочків.

 • Які дерева ростуть біля школи?

 • Які квіти є на шкільній клумбі?

 • Зі скількох частин складається квітка каштану?

 • Чий плід має шляпку?

 • У якого дерева є «сережки»?

 • Насіння яких дерев має крильця? І т.д.

Мозкова атака

Учитель ставить проблемне запитання. Учні висувають ідеї його розв’язання. Беруться до уваги всі різноманітні нестандартні відповіді. Учитель їх не коментує:

 1. Заєць став яскраво – помаранчевим. Як йому вижити в лісі?

 2. На Землі зникли птахи. Які можуть бути наслідки?«Кубування»

Вчитель показує природний об’єкт, а учні описують в такій послідовності:

 1. загальна форма, контур;

 2. основні частини;

 3. їх властивості (форма, колір);

 4. розміщення в просторі;

 5. виділення дрібних частин, їх властивостей;

 6. застосування, призначення.

«Так»-«Ні»

Ведучий задумує об’єкт. Діти повинні відгадати його, ставлячи запитання, на які ведучий може відповідати тільки «Так» чи «Ні».

Наприклад, задумане слово «Дуб»

 • Це жива природа?

 • Так.

 • Це тварина?

 • Ні.

 • Це рослина?

 • Так і т.д.


Перевтілення

Учні обирають об’єкт і розповідають про нього від першої особи. Наприклад: «Я підсніжник, я росту в лісі, зацвітаю найпершим. Я дуже боюся, коли люди виривають мене з корінням. Захистіть мене!»

Зобрази природний об’єкт

Учні за допомогою міміки, жестів, різних поз зображують тварину чи рослину. Наприклад, сумна берізка, веселий джміль.

Кіт в мішку

В мішечок зібрати природні об’єкти (яблуко, жолудь, шишка, камінець) Діти за допомогою дотику здогадуються, що це.
Спільне і відмінне

Вчитель дає парам об’єкти для порівняння (одного виду чи роду). Один учень називає спільні риси, інший – відмінні риси (за кольором, формою, розміром)

Впізнай мене

Варіант гри «Перевтілення». Учень задумує об’єкт з навколишнього середовища і описує іншим. Не називаючи його. Інші учні відгадують.

Наприклад, я – злакова культура, маю суцвіття – колос, вусики дуже довгі, з моїх зерен роблять крупи. Хто я? (Ячмінь)

Яка я пора року?

Учень уявляє себе порою року чи місяцем, описує основні ознаки. Інші відгадують.

Яке я дерево?

Учень уявляє себе деревом і описує його листочки, плоди, квіти, кору. Інші учні відгадують.

Чий листочок?

Діти загадують себе різними деревами. Учитель показує листочок. Чий листочок, той продовжує вести гру замість учителя.

Назви об’єкт на певну букву

Наприклад, ведучий загадав літеру «К». Кожен учень називає своє слово і повторює попереднє. Наприклад, клен, калина, кропива. Кріп, конюшина, каштан і т.д.

Зроби, що доручено

Вчитель обмежує ділянку пошуку. Діти об’єднуються в групи. Завдання:

 1. знайти два однакових листки;

 2. знайти 2 листки з одного дерева;

 3. знайти 2 однакових квіточки і т.д.Друкування в природі

Взяти з собою ватман, воду, фарби, пензлик. Завдання: зафарбувати листочок і зробити відбитки на ватмані. Назвати малюнок чи композицію («Чарівні істоти»)

Рольові ігри

Інопланетяни

Діти отримують ролі «інопланетян» : перший – тільки бачить, другий – тільки чує, третій – тільки чує запах, четвертий – відчуває все на дотик.

Завдання: за описом «інопланетян» відгадати природний об’єкт.

Перший розказує, який об’єкт за формою і кольором, другий розповідає про звуки, які видає цей об’єкт, третій – про запах, четвертий – про відчуття на дотик. Інші учні відгадують.

Три стани води

Дітям дають ролі Молекул води.

Вода в твердому стані – діти міцно беруться за руки.

Вода в рідкому стані – розходяться ширше.

Вода в газоподібному стані – діти вільно кружляють.

Утворення джерела

Дітям роздають ролі: Краплинки води, Грунт, Пісок, Глина.

Вчитель пояснює:

 • Діти, сьогодні чарівна фея перетворить вас на природні об’єкти.

 • Наші Краплинки кружляли в повітрі і спустилися на грунт.

 • Назвіть складові грунту. Які грунти краще пропускають воду?- Проходьте далі до Піску.

 • Які властивості піску? Чи пропускає він воду?

Діти проходять до Глини.

 • Чи пропускає глина воду? (Діти беруться за ручки і не пропускають Краплинок)

 • Краплиночки, давайте пошукаємо вихід далі!

Висновок. Місце, де на поверхню вийшли підземні води, називається джерелом.

Кругообіг води

Діти отримують ролі: Молекула води, Сонце, Річка, Грунт, Струмочок, Хмаринка.

Короткий опис казки: Молекула з друзями були міцно стиснута в кризі. Сонце припекло, взяло Молекулу за ручку і повело до Хмаринки . З Хмаринки Молекула взялась за ручки з друзями і упала на Грунт. Потім її взяв за ручку Струмочок і повів до Річки. Нарешті Сонечко знову повело Молекулу з друзями до Хмаринки.

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНОГО УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО...
Методичні рекомендації з досвіду роботи викладачів Державного навчального закладу
Методичні рекомендації Зміст і технологія моніторингу професійної компетентності педагогів
Галина КОВГАНИЧ, методист Центру позашкільної роботи, м. Київ Марія ГУК, методист
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
Методичні рекомендації до проведення
У збірнику вміщено методичні рекомендації та розробки уроків на допомогу педагогічним працівникам навчальних закладів для проведення...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ : «МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКУ»
Методичні рекомендації з досвіду роботи вихователя гуртожитку Державного навчального закладу «Запорізьке машинобудівне вище професійне...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Додаток А. Титульний аркуш 18 Додаток Б. Завдання до дипломного проекту 19 Додаток В. Реферат (приклад оформлення) 21 Додаток Г....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 0501. 02 “Комп’ютерні системи та мережі”
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування»
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування» призначені для надання допомоги студентам в засвоєнні предмету та в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка