6 клас Тема. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні Мета


Скачати 70.09 Kb.
Назва6 клас Тема. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні Мета
Дата27.12.2013
Розмір70.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
6 клас

Тема. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні

Мета: вчити дітей розпізнавати групи прикметників за значенням, визначати розряд прикметника, вжитого у переносному значенні; розвивати вміння робити спостереження над мовними явищами, будувати алгоритм та працювати за ним, формувати комунікативні вміння та навички; виховувати любов до природи рідної землі, її багатства та краси.

Обладнання: Таблиці “Прикметник як частина мови“, “Групи прикметників зазначенням” алгоритм, індивідуальні диференційовані картки, тексти на переносних дошках, підручник.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І.Організаційний момент

Сьогодні ми продовжимо розпочату на минулих уроках тему. Будемо вчити прикметник і говорити про природу рідної землі, вчитись бачити її красу та багатство. Тому девізом нашого уроку нехай стане народне прислів’я: “Де рідний край, там і рай”.

II. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

 1. Який розділ науки про мову ми вивчаємо? (Морфологію)

 2. Що вивчає морфологія? (Частини мови, їх значення, ознаки)

 3. Яку частину мови ми вивчаємо? (Прикметник)

 4. До яких частин мови вона належить? (Самостійних)

 5. Чому до самостійних? (Має спільні риси з іншими самостійними
  частинами мови)

 6. Про які спільні риси самостійних частин мови ми говорили? (Загальне
  значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль)

 7. Назвіть загальне значення прикметника, морфологічні ознаки,
  синтаксичну роль. (Прикметник називає ознаку предмета, змінюється
  за родами, числами, відмінками, в реченні виступає означенням і рідше
  присудком)

 8. В текстах якого типу мовлення найчастіше використовується
  прикметник? (Описах)

 9. В текстах якого стилю мовлення найчастіше використовується
  прикметник? (Художнього)

10. Як називається художнє означення? (Епітет)

11. Доберіть епітети до слів: море, Україна, мова, очі. (безкрає, вишнева, солов'їна, глибокі)

12. Якою роблять нашу мову прикметники? (Виразнішою, мелодійнішою,

багатшою)

Отож, за допомогою прикметників ми будемо вчитись бачити красу і велич природи нашої Батьківщини, а слова і вирази, з якими працюватимемо, як я вам говорила на попередніх уроках знадобляться нам через кілька уроків для написання твору - опису природи за картиною.

Робота з реченнями.

Чарівний світ пливе переді мною: сині води, білі піски, хати на високих берегах.

З гр. — виписати прикметники, поставити питання, визначити рід, число, відмінок.

2 гр. - виписати словосполучення чарівний світ, зробити його розбір, дібрати синоніми до прикметника.

1 гр. - додати в речення ще 2 словосполучення "іменник + прикметник", щоб вони продовжували ряд однорідних членів.

III. Оголошення теми та мети уроку

Погляньте на таблицю “Прикметник як частина мови”. На що ми ще не звертали увагу?

Запишіть тему уроку.

Давайте разом визначимо мету нашого уроку.

IV. Пояснення нового матеріалу

Текст на переносній дошці

Знайти прикметники, підкреслити, поставити питання.

Повітря бриніло пташиними голосами. Горобині хвостики стирчали козирком. Синички в чорних фартушках і жовтих светрах вихвалялися: “Підсиню небо!” Щиглики бились у хатні вікна.

На які питання відповідають прикметники?

Які прикметники відповідають на питання ЧИЙ?

Що вони означають?

Усний експеримент

 1. Приєднати до прикметників слово "дуже".

 2. Утворити ступені порівняння.

 3. З якими прикметниками цього не можна зробити?

 4. Що означає прикметник “хатні”?

Робота з підручником
Прочитаємо правило на сторінці 185.

Які прикметники називають якісними, відносними, присвійними? Визначте розряд прикметників, вжитих у реченнях на дошці.
Побудова алгоритму

Дайте визначення слову “алгоритм”. Навіщо ми його будуємо? Як допомагає алгоритм у роботі?


 1. На яке питання відповідає прикметник?Чий?
Який?

Присвійний 2. Чи поєднується прикметник зі словом “дуже ”,

чи утворюються ступені порівняння?

Так Ні

Якісний Відносний

Розгляд таблиці “Творення присвійних прикметників”

Давайте розглянемо таблицю “Творення присвійних прикметників”, назвіть суфікси, за допомогою яких творяться присвійні прикметних від осіб чоловічої статі, жіночої статі, тварин.

V. Первинне закріплення

Самостійна робота

Визначити групу прикметників за значенням:

Молода вербичка, солов’їна пісня, вишневий садок, лисяча нора, зимовий день, красива берізка.

(Виокремлюється група дітей, які виконали завдання без помилок, швидше, ніж інші)

VI. Закріплення матеріалу, формування вмінь та навичок (робота з
індивідуальними диференційованими картками)

І в. Розподілити прикметники на три стовпчики: дерев’яний, тітчин, ведмежий, ніжний, срібний, широкий.

П в. Колективна робота. Вправа 223 (1-3 речення). Прочитати, вибрати прикметники, виписати їх, визначити розряд за значенням (торішнє, весняна, шовковиста, ніжні, золотистий). Після прочитання — бесіда: Уявіть собі наш український степ навесні, які трави та квіти ви бачите? Які трави змальовує автор?

(Поки П в. працює самостійно над третім реченням, перевіряється виконання роботи І в. З П в. виокремлюється група дітей, яка самостійно вибрала прикметники з третього речення та визначила їх розряд без помилок)
І в. Вправа 225 (1-2). Визначити групу прикметника за значенням. Інструкція до виконання:

1. Визначити значення прикметників (пряме чи переносне).

2. За значенням зробити висновок.

3. Якщо самостійно важко зробити висновок, то звернутися до
теоретичного матеріалу на сторінці 185.

П в. Розподілити прикметники на три стовпчики: Вовчий, Петрів, мідний, рідний, низький, чистий, ранковий.

ПІ в. Вправа 223 (4-5реч.) Ми назвали вже ковилу та горицвіт. Про яку ще траву йде мова? Прочитати 4 речення. Вибрати прикметники (стрімких, білим, дикі, колючі). Визначити розряд за значенням.

(Поки ПІ в. Самостійно працює над 5 реченням, перевіряється виконання П в. і потім ПІ в.)

Учні, які входять до І в., пояснюють випадки, коли прикметники переходять з одного розряду до іншого. Наводять приклади за вправою 225 (1-2). Колективно виконується вправа 225 (3-4).

Спільне речення (самостійне виконання)

Визначити розряд прикметника за значенням Казкову чарівну силі мають степові простори!

VII. Підсумок уроку

На які групи за значенням поділяються прикметники?

Які прикметники називаються якісними, відносними, присвійними?

Коли відбувається перехід прикметників із одного розряду в інший?

VIII. Домашнє завдання

Ст.112 - 114, впр.226, усно вправа 228 (ПІ в. - І, П в. - II, І в. - III.)

Додаток: індивідуальні дифсрснціойвані картки

І варіант

1. Розподілити прикметники у три стовпчики:
Дерев’яний, тітчин, ведмежий, ніжний, срібний, широкий.

2. Вправа 225 (1-2). Визначити групу прикметника за значенням.
Інструкція до виконання:

 1. Визначити значення прикметників (пряме чи переносне).

 2. За значенням зробити висновок.

 3. Якщо самостійно важко зробити висновок, то звернутися до теоретичного матеріалу на сторінці 185.

ІІ варіант

1. Розподілити прикметники у три стовпчики: Вовчий, Петрів, мідний, рідний, низький, чистий, ранковий.

Схожі:

Тема. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні та присвійні. Мета
Лексикологія і фразеологія: засвоєння прикметників-означень, фразеологізмів із прикметниками. Прикметники-синоніми та антоніми
Конспект уроку української мови в 6 класі Тема: Групи прикметників...
Обладнання: Таблиці “Прикметник як частина мови”, “Присвійні прикметники, опорна схема, індивідуальні картки для роботи у парах,...
Тема: Відносні й абсолютні посилання
Мета роботи: навчитися виконувати обчислення в Microsoft Excel і використовувати у формулах відносні й абсолютні посилання на комірки...
ТЕМА Творення прикметників (урок подорож) МЕТА
Ось, наприклад, добрий стає найдобрішим, гарний –негарним, круглий – круглолицим, а малий малесеньким. Як це відбувається і що можна...
Прикметник має 3 розряди за значенням
Відносні (ознаки предмета за його відношенням до інших предметів, дій, обставин)
Б ібліотечний урок, 4 клас
Мета. Ознайомити учнів із видами довідкової літератури, з її значенням у житті людини; навчити користува
Тема. Підсумковий урок з розділу «Лексикологія»
Мета. Закріпити знання учнів про лексикологію; вдос­коналювати навички та вміння учнів розпізнавати групи слів за значенням; розвивати...
Урок: українська мова, математика 6 клас Тема. Числівник: загальне...
На групи за значенням та будовою, навчити розрізняти кількісні і порядкові числівники, формувати вміння знаходити числівники в текстах;...
Тема. Прикметники твердої і мішаної груп. Відмінювання прикметників. Мета
На вивчення теми «Прикметник» відведено 15 годин. Це 6 уроків, через 8 уроків буде контрольний урок. Знання, які ви здобудете під...
ТЕМА: Табличний процесор
МЕТА: навчитись виконувати обчислення в MS Excel та використовувати у формулах відносні й абсолютні посилання на комірки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка