Тема. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні та присвійні. Мета


НазваТема. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні та присвійні. Мета
Дата07.02.2014
Розмір73.4 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Військова справа > Документи
Тема. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні та присвійні.

Мета: повторити прикметник, його загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль; ознайомитися з розрядами прикметників за значенням – якісними, відносними, присвійними, формувати вміння розрізняти розряди якісні, відносні, присвійні, визначати їх лексичне і граматичне значення, будову; розвивати логічне мислення, усне і писемне мовлення, увагу та творчу уяву; виховувати інтерес до народної творчості.

Соціокультурна лінія: я і ми. Я як особистість.

Міжпредметні зв’язки: географія, історія, ботаніка, література.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: засвоєння прикметників-означень, фразеологізмів із прикметниками. Прикметники-синоніми та антоніми.

Граматика: запобігання помилкам у творенні прикметників.

Культура мовлення: вимова і наголошення прикметників, використання прикметників-синонімів, антонімів.

Текст (риторичний аспект): роль прикметників-епітетів у розкритті задуму висловлювання.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу (особистісно зорієнтований за системою розвивального навчання).

Обладнання: мультимедійна презентація, словники, підручник (О.Глазова, Ю.Кузнецов), навчальний посібник із орфографії, довідник для 6 класу, посібник «Мовний розбір», схеми, таблиця, пам’ятка для учнів, картки.

Форми, прийоми, методи роботи: «Запропонуй правила уроку», мовознавча розминка, «Мовний двобій», «Незакінчене речення», «Навчаючи – вчуся», «Мозковий штурм», колективне дослідження, робота в групах, індивідуальна робота, «Влови помилку», вправа з ключем, конкурс творчих завдань, «Мікрофон», самооцінювання.


Перебіг уроку

І.Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 1. Запис слів із пропущеними літерами, пояснення орфограм

( письмово – 1 учень);

* визначення морфологічних ознак виділених прикметників у вправі (усно – 1 учень)

2. Перевірка додаткових завдань (казка, презентація)

ІІІ. Установчо-мотиваційний етап

1. «Запропонуй правила уроку» (учні називають їх)

1. Бути уважними.

2.Старанно працювати.

3.Не перебивати один одного.

4.Поважати думку однокласника.

5.Допомагати і підтримувати товариша.

6.Виконувати всі завдання.

7. Записувати в зошиті згідно з вимогами орфографічного режиму.

ІV. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань

 1. Мовознавча розминка «Мовний двобій» (викликані учні відповідають на поставлені питання вчителем чи учнями)

1. Який розділ науки про мову ми вивчаємо? (Морфологію)

 1. Що вивчає морфологія? (Частини мови, їх значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль)

 2. Яку частину мови ми вивчаємо? (Прикметник)

 3. До яких частин мови вона належить? (Самостійних)

 4. Чому до самостійних? (Має спільні риси з іншими самостійними частинами мови)

 5. Про які спільні риси самостійних частин мови ми говорили? (Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль)

 6. Назвіть загальне значення прикметника, морфологічні ознаки, синтаксичну роль. (Прикметник називає ознаку предмета, змінюється за родами, числами, відмінками, в реченні виступає означенням і рідше присудком)

 7. У текстах якого типу мовлення найчастіше використовується прикметник? (Описах)

 8. У текстах якого стилю мовлення найчастіше використовується прикметник? (Художнього)

 9. Як називається художнє означення? (Епітет)

 10. Доберіть епітети до слів: поле, земля, мова, людина. (безкрає, вишнева, солов’їна, розумна)

 11. Якою роблять нашу мову прикметники? (Виразнішою, точнішою, мелодійнішою, багатшою)


V. Цілевизначення й планування

1. Повідомлення теми й завдань уроку

2. Узгодження цілей уроку з учнями

* «Незакінчене речення»

– На уроці хочу почути про…

 • Мені цікаво було б з’ясувати…

 • Хочу навчитися правильно визначати…

 • Хочу поглибити знання з…

 • Сподіваюся відкрити для себе щось нове…

 • Маю наміри поліпшити знання, досягнути успіхів у…


VІ. Опрацювання навчального матеріалу

 1. «Навчаючи – вчуся»

Памятка для учнів

1. Після того як вчитель назвав тему та мету уроку і роздав вам картки із завданням, вам потрібно ознайомитися з інформацією, що міститься на вашій картці.

2. Якщо вам щось незрозуміло, запитайте про це та перевірте у вчителя, чи правильно ви розумієте інформацію.

3. Вам необхідно ознайомити зі своєю інформацією інших однокласників. Підготуйтеся до передання цієї інформації іншим у доступній формі.

4. Ви маєте право говорити тільки з однією особою. Ваше завдання полягає в тому, щоб поділитися своєю інформацією з іншими учнями та самому дізнатися про певну інформацію від них.

5. Уважно слухайте інформацію інших, намагайтеся отримати і запам'ятати якомога більше інформації, за необхідності зробіть короткі нотатки.

6. Коли всі поділилися та отримали інформацію, розкажіть у класі, про що ви дізналися від інших.

1 картка – «Якісні прикметники»

2 картка – «Відносні прикметники»

3 картка – «Присвійні прикметники»

Схеми-опори (або таблиця) записані на дошці (або складають учні)

Картка №1

Я к і с н і

* відповідають на питання який? яка? яке? які?;

*виражають ознаку безпосередньо, яка може виявлятися в більшій чи меншій мірі: кислий – кисліший – найкисліший;

*ознака за:

а) кольором: червоний, зелений, синій, чорний;

б) смаком: гіркий, солоний, солодкий;

в) запахом: запашний, духмяний;

г) вагою: важкий, легкий;

ґ) віком: старий, молодий;

д) формою: круглий, прямий, вузький;

е) зовнішніми і внутрішніми властивостями: стрункий, високий, поганий

Картка №2.

В і д н о с н і

* відповідають на питання який? яка? яке? які?;

* виражають ознаку через відношення до інших предметів, яка не виявляється в більшій чи в меншій мірі: денне світло (світло дня), вечірня прохолода (прохолода вечора).

*ознаки за відношенням до:

а) матеріалу: вовняний, водяний, лляний, цегляний;

б) часу: літній, зимовий, річний;

в) призначення: шкільний, столярний, швейний;

г) національності: український, польський, грецький;

ґ) місця: лісовий, степовий, сільський, полтавський.

* творяться за допомогою суфіксів -н- , -ан-, -ян-, -ов-, -ев-, -ськ-: залізний, піщаний, весняний, зимовий, валківський;

*здебільшого є похідними словами.

Картка №3

П р и с в і й н і

* називають ознаку, що відповідає на питання чий? чия? чиє? чиї? ;

*виражають належність предмета людині (Галина розповідь, татова розмова) чи тварині (солов’їна пісня, сорочине гніздо, собачий гавкіт);

* творяться за допомогою суфіксів -ин, -їн, -ів (-ов, -ев, -єв) від назв людей;

* –ин, -їн, -ач, -яч від назв тварин;

*утворені від власних назв, пишуться з великої літери(крім фразеологізмів, наукових термінів): Сергіїв олівець, Софіїн вінок, Шевченкова поезія, езопова мова, піфагорова теорема.

2. «Мозковий штурм»

Що об’єднує, а що відрізняє розряди прикметників?
VІІ. Виконання вправ на закріплення засвоєного, формування умінь і навичок

 1. Колективне дослідження (вправа 376)

 2. Робота в групах із підручником (індивідуальні завдання)

1 – вправа 377

*Індивідуальна робота. Виконати морфемний розбір 3-4 слів (на вибір)
2 – вправа 378

*Індивідуальна робота. Виконати лексикологічний розбір фразеологізмів мамин синок, вражий син
3 – вправа 379

*Індивідуальна робота. Виконати словотвірний розбір 2-3 слів (на вибір)
3. «Влови помилку». Взаємоперевірка виконаних робіт
VІІІ. Закріплення практичних умінь, навичок

1.Вправа із ключем. Виписати прикметники у дві колонки: 1) якісні; 2) відносні

Огрядний, гордий, внутрішній, перелітний, кволий, однобічний, бурштиновий, дотепний, грубий, змінний, щирий, кам’яний, тюлевий, старанний, тихий, учорашній, київський.

* У кожному слові підкреслити другу від початку букву. З цих букв утвориться початок вислову М.Сервантеса »… – все одно що стріляти не цілячись».
2.Конкурс на цікаве творче завдання. Придумати казкову історію, яка б пояснювала назву рослини

І варіант – зозулині черевички

ІІ в. – собача кропива

ІІІ в. – жаб’яча кислиця
IХ. Підсумки уроку. Рефлексія

1. «Мікрофон». Здійснення самоконтролю роботи за питаннями

– Що ви з’ясували?

– Чи вдалося досягнути мети? Яким чином?

– Виконання яких завдань викликало труднощі?

– Що виявилося найважливішим?

– Над чим варто ще попрацювати?

– Чи справдилися очікування від уроку?
2. Самооцінювання навчальної діяльності за особистою карткою
Особиста картка ---------------------------------

Оцінюю роботу на уроці, підкресливши відповідне слово в дужках

 1. Я (легко, важкувато, важко) визначаю рід, число, відмінок прикметника.

 2. Я (легко, важкувато, важко) виконую мовний розбір.

 3. Я (легко, важкувато, важко) розрізняю розряди за значенням прикметника.

 4. Я (легко, важкувато, важко) добираю приклади синонімів, антонімів, фразеологізмів.

 5. Я (легко, важкувато, важко) пояснюю розділові знаки в реченні.

 6. Я (легко, важкувато, важко)пояснюю орфограми.

 7. Я (легко, важкувато, важко) визначаю синтаксичну роль прикметників.

 8. Я (легко, важкувато, важко) виразно інтоную речення.

 9. Я (легко, важкувато, важко) визначаю будову слова.

10.Я (легко, важкувато, важко) складаю речення (текст).

11.Я (легко, важкувато, важко) працюю зі словником.

Х. Домашнє завдання

1.§ 24, впр.382.

2. Укласти словник фразеологізмів (наукових термінів) із присвійними прикметниками.

Схожі:

6 клас Тема. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні Мета
Обладнання: Таблиці “Прикметник як частина мови“, “Групи прикметників зазначенням” алгоритм, індивідуальні диференційовані картки,...
Конспект уроку української мови в 6 класі Тема: Групи прикметників...
Обладнання: Таблиці “Прикметник як частина мови”, “Присвійні прикметники, опорна схема, індивідуальні картки для роботи у парах,...
Тема: Відносні й абсолютні посилання
Мета роботи: навчитися виконувати обчислення в Microsoft Excel і використовувати у формулах відносні й абсолютні посилання на комірки...
ТЕМА Творення прикметників (урок подорож) МЕТА
Ось, наприклад, добрий стає найдобрішим, гарний –негарним, круглий – круглолицим, а малий малесеньким. Як це відбувається і що можна...
Прикметник має 3 розряди за значенням
Відносні (ознаки предмета за його відношенням до інших предметів, дій, обставин)
Тема. Підсумковий урок з розділу «Лексикологія»
Мета. Закріпити знання учнів про лексикологію; вдос­коналювати навички та вміння учнів розпізнавати групи слів за значенням; розвивати...
Тема. Прикметники твердої і мішаної груп. Відмінювання прикметників. Мета
На вивчення теми «Прикметник» відведено 15 годин. Це 6 уроків, через 8 уроків буде контрольний урок. Знання, які ви здобудете під...
ТЕМА: Табличний процесор
МЕТА: навчитись виконувати обчислення в MS Excel та використовувати у формулах відносні й абсолютні посилання на комірки
Урок подорож
Мета: 1 формування вміння визначати групи слів за значенням, доречно вживати омоніми, синоніми й антоніми у мовленні; 2 розвивати...
Тема Проект і програма соціологічного дослідження
Тема Якісні методи в соціології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка