ТЕМА: Табличний процесор


Скачати 336.36 Kb.
НазваТЕМА: Табличний процесор
Сторінка1/3
Дата29.03.2013
Розмір336.36 Kb.
ТипЗадача
bibl.com.ua > Математика > Задача
  1   2   3
Лабораторна робота 13
ТЕМА: Табличний процесор MS Excel. Обчислення в таблицях. Відносні й абсолютні посилання на комірки.

МЕТА: навчитись виконувати обчислення в MS Excel та використовувати у формулах відносні й абсолютні посилання на комірки.
ХІД РОБОТИ

Запишіть тему і мету роботи. Складіть звіт про виконання практичної роботи.

ЗАВДАННЯ 1. Створіть на Робочому столі документ лист Microsoft Excel. Назвіть його Лаборат_13. Відкрийте документ для роботи
Розв’язування кожної задачі виконайте на окремому робочо­му аркуші, переходячи до відповідного робочого аркуша: Зада­ча 1, Задача 2, Задача 3, Задача 4, Задача 5, Задача 6, Задача 7.

Під час створення формул пам’ятайте позначення і пріори­тет дій.

Пріоритет дій:

  1. ":" – оператор діапазону;

  2. "% " – взяття відсотка;

  3. "*" та "/" – множення та ділення;

  4. "+" та "-" – додавання та віднімання.

У формулах можна використовувати круглі дужки () з ме­тою зміни пріоритету дій.

Задача 1. Використовуючи дані табл. 13.1, обчисліть необ­хідні економічні показники.

Таблиця 13.1


Відомість заробітної плати

Табельний номер

Прізвище, ім’я, по батькові

Оклад, грн

Інші

заробітки,

грн

Пода­ток, грн

Сума до

виплати,

грн

0042

Іваненко І.І.

940

3000034

Грищук Т.Р.

850

2000045

Руденко Г.М.

750

4200027

Соколов Ф.П.

1050

1500056

Тищенко Ф.Д.

950

250Всього

Податок слід обчислити так: на сьогодні становить 13 % від прибутку, але може змінюватися.
Алгоритм розв’язання
1. Розмістіть дані табл. 13.1 у комірках В5 : G12 робочого аркуша Задача 1.

За межами таблиці виберіть комірку, наприклад І5, і введіть у неї комірку значення 13 % .

2. Виділіть комірку F7, введіть в неї формулу

=$I$5*(D7 + E7) (1)

і натисніть на клавішу Enter. У процесі створення формули клацай­те на кнопку відповідних комірок.

Вказуючи абсолютну адресу, після клацання на кнопку від­повідної комірки натисніть на функціональну клавішу F4.

Зверніть увагу на те, що у формулі посилання на комірку І5 є абсолютним. Це означає, що значення податку у відсотках бе­реться в процесі обчислення лише з цієї комірки навіть тоді, якщо формулу буде скопійовано в інші комірки.

Посилання на інші комірки відносне – адреси комірок мо­жуть змінюватися у процесі копіювання цієї формули в інші комірки.

3. Для розрахунку суми до виплати виділіть комірку G7, уведіть у неї формулу

= D7 + E7-F7 (2)

і натисніть клавішу Enter. У процесі створення формули клацайте на кнопку відповідних комірок.

  1. Виділіть комірки F7 та G7 і виконайте копіювання фор­мул у комірки діапазону F8 : G11 за допомогою маркера виділе­них комірок.

  2. Проведіть дослідження: виділіть за чергою кожну з комі­рок діапазону F8 : G11 і перегляньте формули, які вони містять.

Чи містить формула кожної з комірок стовпця F цього діа­пазону абсолютну адресу $І$5? Чи змінилися відносні адреси у формулах (1) і (2)?

6. Виділіть комірку G12 та обчисліть величину Всього до виплати.

Для цього натисніть на кнопку Автосумма на Стандарт­ній панелі інструментів, а потім клацніть на клавішу Enter.

7. Виділіть комірку І5 і введіть у неї нове значення, зумовлене зміною розміру податку, наприклад 18 %, і клацніть на клавішу Enter.

Зверніть увагу на те, що в таблиці всі обчислювані значення змінились автоматично.
Задача 2. У комірку С11 табл. 13.2 введіть формулу для об­числення відповідного значення.

Таблиця 13.2

А

В

С

6

Звіт про виконання плану випуску товарів народного спожи­вання, (тис. од.)

7
Види продукції

Вироблено, тис. од.

8
Трикотажні вироби

20 000

9
Швейні вироби

15 000

10
Взуття

7 500

11
Одяг
12
Загалом

50 000

Примітка: після виконання збережіть зміни у документі.
Задача 3. Введіть формули для обчислення відповідних зна­чень незаповнених комірок табл. 13.3. Використайте кнопку Автосумма Стандартної панелі інструментів.

Таблиця 13.3


Прибуток за І квартал поточного року (тис. грн)

Вид прибутку

Січень

Лютий

Березень

Всього

Від реалізації продукції

200

300

350
Лізинг обладнання

15

25

20
Всього за квартал

Примітка: після виконання збережіть зміни у документі.
Задача 4

  1. Виконайте необхідні розрахунки за допомогою формул у табл. 13.4.

  2. Побудуйте гістограму для кількості відпрацьованих днів для вказаних працівників.

3. Виконайте форматування діаграми за власним баченням. Розмістіть діаграму на робочому аркуші. Назва діаграми Кіль­кість відпрацьованих днів. Назва вісі Z: днів.

Таблиця 13.4


Штатний розклад

Табельний номер

Прізвище, ім’я, по батькові

Оклад, грн

Кількість

робочих

днів

Відпра­цьовано днів

Фактично

нараховано,

грн

1045

Прахов П.П.

660

22

22
1054

Сидоренко Т.П.

730

22

22
1025

Осипенко І.В.

830

22

20
1042

Петренко Б.З.

1220

22

8
1012

Квас Т.П.

2110

22

11
Примітка: після виконання збережіть зміни у документі.
Задача 5. Складіть таблицю множення
Алгоритм створення таблиці
1. У суміжні комірки по вертикалі та по горизонталі введіть числа від 1 до 9, використовуючи автозаповнення, як у табл. 13.5.

Розмістіть таблицю у комірках С23:М32.

Таблиця 13.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9  1   2   3

Схожі:

Тема: Табличний процесор
Мета: Набуття практичних навичок у створенні, редагуванні електронних таблиць і виконанні в них арифметичних операцій
Тема: Табличний процесор
Завдання: Для заданої таблиці, у якій наведені результати іспитів, створити електронну таблицю, виконати її редагування
ТЕМА: Табличний процесор
...
ТЕМА: Табличний процесор
МЕТА: навчитись виконувати основні операції в середовищі електронної таблиці Excel – налагодження робочого вікна, переміщення таблицею,...
ТЕМА: Табличний процесор
МЕТА: засвоїти технологію адресації в Excel, проведення розрахунків, використання логічних функцій для реалізації обчислювальних...
Табличний процесор
Мета: Набуття практичних навичок у створенні, редагуванні електронних таблиць і виконанні в них арифметичних операцій
Тема: Основні поняття та принципи роботи з базами даних в Excel
Табличний процесор Excel крім основних функцій: побудови таблиць, обрахунків в цих таблицях та побудови діаграм, дозволяє ще й створення,...
План-конспект уроку Тема: Основні поняття та принципи роботи з базами даних в Excel
Табличний процесор Excel крім основних функцій: побудови таблиць, обрахунків в цих таблицях та побудови діаграм, дозволяє ще й створення,...
Тема по програмі
Табличний редактор Adobe Table може бути відкритий безпосередньо з програми PageMaker
Конспект з предмета «Інформатика» тема «Текстовий процесор»
Для запуску редактора необхідно вибрати з пункту „Программы" головного меню Windows ярлик „Microsoft Office Word 2003"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка