Тема: Відносні й абсолютні посилання


Скачати 89.92 Kb.
НазваТема: Відносні й абсолютні посилання
Дата29.03.2013
Розмір89.92 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


Лабораторна робота 1
Тема: Відносні й абсолютні посилання
Мета роботи: навчитися виконувати обчислення в Microsoft Excel і використовувати у формулах відносні й абсолютні посилання на комірки електронної таблиці.
Порядок виконання роботи


 1. Підготовка до виконання роботи (попереднє ознайомлення з методичними вказівками до лабораторної роботи та опрацювання теоретичного матеріалу за конспектом лекцій і рекомендованою літературою).

 2. Одержання допуску до виконання роботи (контрольні запитання для допуску до роботи).

 3. Виконання лабораторної роботи.

 4. Виконання індивідуального завдання.

 5. Складання звіту про виконання роботи.

 6. Захист роботи.


Обладнання і програмне забезпечення


 1. Персональний комп’ютер.

 2. Операційна система Windows XP,

 3. Електронні таблиці Microsoft Excel 2003.

 4. Роздаткові матеріали.


Література


 1. Берлинер Э.М., Глазырина И.Б., Глазырин Б.Э. Microsoft Office 2003. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2004. – 576 с.

 2. Блаттнер П. Использование Microsoft Office Excel 2003. – М.: Вільямс, 2004. – 864 с.

 3. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навчальний посібник. – Львів: Деол, 1998. – 167 с.

 4. Глушаков С.В., Мачула О.В., Сурядный А.С. Редактор электронных таблиц Microsoft Excel XP / Худож.-оформитель А.С. Ютман. – Харьков: Фолио, 2003. – 95 с.

 5. Гончаров А. Excel 7.0 в примерах. – СПб.: Питер, 1996. – 256 с.

 6. Гусева О.Л., Миронова Н.Н. Практикум по Excel. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 160 с.

 7. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 320 с.

 8. Додж М., Кината К., Стинсон К. Эффективная работа с Microsoft Excel 97 / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1998. – 1072 с.

 9. Долголаптев В.Г. Работа в Excel 7.0 для Windows 95 на примерах. – М.: БИНОМ, 1995. – 384 с.

 10. Должков В.А., Колесников Ю.В. Microsoft Excel 2000. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 1999. – 1088 с.

 11. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др. – СПб: Питер, 2000. – 640 с.

 12. Інформатика та обчислювальна техніка: Корот. тлумач. слов. / В.П. Гондол, А.Г. Дерев’янко, В.В. Матвєєв, Ю.З. Прохур; За ред.. В.П. Гондола. – К.: Либідь, 2000. – 318 с.

 13. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посібник. / За ред.. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 696 с.

 14. Карберг К. Бизнес-анализ при помощи Excel. – К.: Диалектика, 1999. – 500 с.

 15. Комягин В.Б., Коцюбинський А.О. EXCEL 7.0 в примерах. – М.: Нолидж, 1996.

 16. Коржинский С. Робота на компьютере: Популярный самоучитель (+CD). – СПб.: Питер, 2005. – 368 с.

 17. Коцюбинский А.О., Гошев С.В. Excel для бухгалтера в примерах. – М.: ЗАО «Издательский Дом «Главбух»». – 2003. – 240 с.

 18. Культин Н.Б. Microsoft Excel: Быстрый старт. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 208 с.

 19. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 336 с.

 20. Microsoft Excel 97. Шаг за шагом: Пер. с англ. – М.: Эком, 1997. – 448 с.

 21. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 352 с.

 22. Мэнсфилд Р. Еxcel 7.0 для занятых / Перев. з англ. – СПБ: Питер, 1997. – 304 с.

 23. Пасько В., Колесников А. Самоучитель работы на персональном компьютере: 2-е изд. доп. – К.: Издательская группа BHV, 2000. – 656 с.

 24. Персон С. MS Excel 97 в оригинале. В 2-х томах. – СПБ: BHV-Петербург, 1998.

 25. Фултон Дженифер. Освой самостоятельно Microsoft Excel 2000. 10 минут на урок.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 224 с.


Короткі теоретичні відомості
Загальні положення

Файли Excel зберігаються на диску у вигляді робочих книг або шаблонів. Файли робочих книг мають розширення xls, файли шаблонів – xlt. Шаблони служать заготовками для створення нових робочих книг.

Після запуску Microsoft Excel на екрані відображається робоча книга, що містить три чисті робочі аркуші (рис. 1). Стовпці робочих аркушів позначаються латинськими літерами: A, B, C, ... , рядки – числами: 1, 2, 3, ... Комірки, розташовані на перетині відповідних рядків і стовпців, мають координати (адреси) виду: A5, C12, F31 і т.п.

Поточна комірка виділяється жирним контуром, а її координата або ім’я відображається над робочим аркушем зліва. Дещо лівіше координати розташований рядок формул. Саме у ньому редагується і відображається вміст поточної комірки. У самій же комірці може відображатися не весь текст, що фактично там міститься, або відображатися округлене значення тощо.

Для вибору поточної комірки, можна клацнути на ній мишкою, або скористатися клавішами переміщення курсору.

Введення інформації в комірки Вмістом комірки може бути:

 • текст, наприклад: Роздрібна ціна, Товар, 300 у.о.;

 • число, наприклад: 253,3 або -78000 (у російській версії програми ціла частина числа від десяткового дробу відокремлюється комою. Крім самого числа комірка не повинна містити жодних сторонніх символів, інакше її вміст сприйматиметься як текст);

 • дата, наприклад: 30.09.99, 1 лют 2001, 9 травень, 12.98 (Якщо в даті відсутній день або рік, то Excel сам підставляє в них перше число місяця і поточний рік. При введенні дат день від місяця і місяць від року можна відокремлювати крапкою або косою лінією – / );

 • час, наприклад: 09:30, 15:55:12, 2:35,82 (Хвилини від годин і секунд відокремлюються двокрапкою. У форматі, що містить долі секунди, години відсутні);

 • дата і час, наприклад 30.09.99 15:25 (дата від часу відокремлюється одним пробілом);

 • формула, наприклад: =1,4*(M8-M9), =‘Підсумки 2000 р.’! Н5 + Кошторис! Е28.

Формули завжди починаються знаком =. Перша з вищевказаних формул означає, що вміст даної комірки обчислюється як помножена на 1,4 різниця чисел, що знаходяться на цьому ж аркуші в комірках М8 і М9. Координати комірок, що згадуються у формулах , або діапазонів називаються посиланнями. Посилання на комірки, розташовані на інших робочих аркушах, включають назву аркуша, відділену знаком оклику. Наприклад, друга формула означає, що вміст даної комірки обчислюється як сума чисел в комірці Н5 на аркуші, що називається Підсумки 2000 р. і комірки Е28 на аркуші, що називається Кошторис (якщо ім’я аркуша не містить пробілів, то брати його в апострофи необов’язково).

У процесі введення формул, посилання можна вводити, клацнувши мишкою на потрібній комірці, або перемістивши на неї курсор за допомогою клавіатури. Наприклад, для введення першої формули можна набрати на клавіатурі =1,4*( , потім клацнути мишкою на комірці М8, потім увести мінус, клацнути мишкою на комірці М9 і ввести дужку, що закривається.

Введення інформації в комірку завершується натисканням клавіші Enter або Tab:

 • Enter викликає перехід до сусідньої нижньої комірки, що зручно в процесі заповнення таблиці за стовпцями;

 • Tab викликає перехід до сусідньої правої комірки, що зручно в процесі заповнення таблиці за рядками.

Виділення області. Щоб виконати операцію над якоюсь групою комірок, цю групу спочатку треба виділити. За допомогою клавіатури виділення здійснюється шляхом переміщення курсору за натиснутої клавіші Shift. Для виділення мишкою, потрібно перемістити курсор в один із кутів цієї області так, щоб він набув форми широкого білого хрестика, потім натиснути ліву клавішу мишки і відпустити її в протилежному куті області, що виділяється.

Переміщення, копіювання і заповнення

Для переміщення вмісту комірок необхідно підвести курсор до краю комірки або виділеної області так, щоб він набув форми стрілки. Потім потрібно натиснути клавішу мишки і відпустити її там, куди потрібно перемістити вміст комірок.

Якщо під час описаної вище операції утримувати натиснутою клавішу Ctrl, то вміст комірок буде не переноситися, а копіюватися.

Перенос і копіювання інформації може здійснюватися також через буфер обміну так само, як це робиться в програмі W ord.

Специфічним для Excel способом копіювання є використання маркера заповнення. Цей спосіб дуже зручний, коли вмістом деякої комірки потрібно заповнити сусідні з нею комірки. Щоб ним скористатися, потрібно виділити комірку чи область і перенести курсор у її правий нижній кут так, щоб він набув форми вузького чорного хрестика (це і є маркер заповнення). Потім треба натиснути ліву клавішу мишки і відпустити її наприкінці області що заповнюється.

За допомогою маркера заповнення можна виконувати і більш складні операції. Так, якщо, наприклад, виділити дві комірки з числами 1 і 2, то в кожній наступній комірці буде записуватися число, рівне вмісту попередньої плюс різниця між першими двома, тобто в наступних комірках ряд чисел буде продовжено значеннями 3, 4, 5 і т.д. Аналогічним чином, якщо записати в перші дві комірки числа 1 і 3, то цей ряд буде продовжено значеннями 5, 7 ,9... ; дати 24.02.99 і 26.02.99 будуть продовжені значеннями 28.02.99, 02.03.99... ; а записи розділ 1, розділ 2 – записами розділ 3, розділ 4 і т.д.
Особливості копіювання формул. Відносні, абсолютні та змішані посилання
Копіюючи формули, треба враховувати, що посилання вигляду А5, С12 є відносними. Тобто вони задають координати інших комірок відносно комірки, яка містить ці посилання. Якщо, наприклад, формула =А5*В5 записана в комірці С5, то це означає, що число в даній комірці буде обчислюватися як добуток двох сусідніх комірок, розташованих безпосередньо зліва від неї. Тому, якщо скопіювати цю формулу в комірку С6, то там вона набуде вигляду =А6*В6, а в комірці G1 та ж формула буде виглядати як=E1*F1.

У тих випадках, коли при копіюванні формул координата рядка або стовпця повинна залишатися незмінною, перед ними вказується символ $. Наприклад, посилання $У$7 називається абсолютним, оскільки при його копіюванні ні координата стовпця, ні координата рядка змінюватися не будуть і посилання усюди буде виглядати саме як $У$7.
У змішаних посиланнях зафіксована тільки одна з координат, наприклад, у посиланні $C12 стовпець С залишається фіксованим, а номер рядка при копіюванні змінюватиметься. В посиланні А$9 фіксованим залишається рядок 9, а позначення стовпця змінюватиметься.

Якщо клацнути мишкою по комірці, то в формулу спочатку вводиться відносне посилання. Для того, щоб перетворити його в абсолютне або змішане посилання, треба натискати клавішу F4 доти, доки символи $ не розташуються у ньому належним чином.
Хід виконання роботи
1. Заповніть показаний на рис. 2 робочий аркуш наступними даними:

 • Ч1, Ч2, Ч3, Ч4 – довільні числа;

 • текст Т1 – довільні найменування приміщень;

 • формула Ф1 – добуток чисел Ч3 і Ч4 у тому ж рядку;

 • формула Ф2 – добуток Ф1 з того ж рядка на числа Ч1 і Ч2;

 • формула Ф3 – сума всіх значень Ф1 у стовпці;

 • формула Ф4 – сума всіх значень Ф2 у стовпці;

Таблиця повинна містити не менше 6 рядків даних і не мати порожніх стовпців. 1. Відрегулюйте ширину стовпців таблиці.

 2. Введіть у перший рядок таблиці формулу Ф1 для розрахунку площі приміщення, а потім, за допомогою маркера заповнення, скопіюйте цю формулу у всі комірки стовпця Площа.

 3. Введіть у другий рядок таблиці формулу Ф2 для розрахунку вартості оренди, звернувши увагу на необхідність використання абсолютних посилань на комірки, що містять числа Ч1 і Ч2.

 4. За допомогою маркера заповнення, скопіюйте цю формулу у всі комірки стовпця Вартість оренди.

 5. У перші два рядки стовпця № п/п введіть цифри 1 і 2. Виділіть ці дві комірки, і за допомогою маркера заповнення одержіть в наступних рядках числа 3, 4, 5, ...

 6. За допомогою кнопки Автосуммирование визначте загальну орендовану площу і вартість оренди.

 7. Привласніть імена Вартість_метра і Курс_долара коміркам, що містять числа Ч1 і Ч2. У формулі Ф2 замініть посилання на координати цих комірок посиланнями на їхні імена.

 8. Збережіть одержаний файл на диску1 .


Теми для самостійного вивчення


 1. Присвоєння імен коміркам і діапазонам та використання імен.

 2. Позначення діапазонів комірок.


Контрольні питання


 1. Що таке робоча книга, робочий аркуш, рядок формул?

 2. Які типи даних можуть бути введені в комірки, і по яких ознаках можна розрізнити тип даних?

 3. Що таке відносні, абсолютні і змішані посилання та як вони вводяться?

 4. Як виділити діапазон комірок і як позначається посилання на нього у формулах?

 5. Як виділити декілька несуміжних діапазонів?

 6. Як виділити всі комірки рядка, стовпця, робочого аркуша?

 7. Як виділити тривимірний діапазон комірок (тобто діапазон, що містить комірки з однойменними координатами на різних робочих аркушах)?

 8. Як здійснюється переміщення і копіювання даних?

 9. Що таке маркер заповнення і як він використовується?

 10. Як виконується переміщення, копіювання, вилучення і перейменування робочих аркушів?
1 Даючи ім’я файлу, тут і в подальшому бажано користуватись лише літерами латинського алфавіту. Наявність в імені файлу літер кирилиці може мати небажані наслідки в процесі роботи з не русифікованими версіями програми.


Схожі:

Урок №2 Тема. Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні...
Тема. Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок
ТЕМА: Табличний процесор
МЕТА: навчитись виконувати обчислення в MS Excel та використовувати у формулах відносні й абсолютні посилання на комірки
Урок №9 Тема уроку: «Використання формул. Абсолютні та відносні посилання....
Мета уроку: сформувати навички обчислювати за допомогою формул у середовищі табличного процесора; сформувати поняття абсолютного,...
Навігація по сайту
Абсолютні вказують повний шлях до сторінки, що знаходиться десь в Інтернеті, причому, абсолютне посилання на конкретну сторінку виглядає...
Вправа 10 Копіювання формул, що містять відносні та абсо лютні посилання
...
Тема: Змішані посилання. Форматування даних
Мета роботи: навчитися виконувати обчислення в Microsoft Excel і використовувати у формулах змішані посилання на комірки електронної...
Тема. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні та присвійні. Мета
Лексикологія і фразеологія: засвоєння прикметників-означень, фразеологізмів із прикметниками. Прикметники-синоніми та антоніми
6 клас Тема. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні Мета
Обладнання: Таблиці “Прикметник як частина мови“, “Групи прикметників зазначенням” алгоритм, індивідуальні диференційовані картки,...
Конспект уроку української мови в 6 класі Тема: Групи прикметників...
Обладнання: Таблиці “Прикметник як частина мови”, “Присвійні прикметники, опорна схема, індивідуальні картки для роботи у парах,...
Урок з інформатики для учнів 11 класу
Тема: Використання найпростіших формул. Посилання на клітинки і діапазони клітинок. Практична робота №3. Використання формул в електронних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка