УРОК № З Тема. Базові структури алгоритмів. Конструювання алгоритмів


Скачати 67.36 Kb.
НазваУРОК № З Тема. Базові структури алгоритмів. Конструювання алгоритмів
Дата05.07.2013
Розмір67.36 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
УРОК № З

Тема. Базові структури алгоритмів. Конструювання алгоритмів

Мета: сформувати практичні навички розроблення та графічного подання
розгалужених процесів із використанням умовного оператора ЯКЩО-ТО.

сформувати поняття:

 • слідування;

 • розгалуження;

 • повторення;

 • блок-схеми;

 • базових структур алгоритмів та їх дії;

формувати уявлення про:

 • різні методи подання алгоритмів;

 • загальні основи термінології алгоритмізації;

формувати вміння:

 • використовувати графічні схеми базових структур алгоритмів для опису алгоритмів;

 • використовувати різні способи подання алгоритмів;

виховувати уважність, дисциплінованість під час роботи за ПК.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Базові поняття й терміни: алгоритм, виконавець, базові структури алгоритмів, слідування, розгалуження, повторення, блок-схема.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Привітання. Підготовка класу до занять. Оголошення теми уроку.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ~

►► Фронтальне опитування

 1. Що означає вираз «побудова алгоритму»?

 2. Як перевірити правильність алгоритму?

 3. Які помилки трапляються в алгоритмах?
  Розглянемо алгоритми розв'язування задач.

4. Що спільного і відмінного в цих алгоритмах?

 1. Як додати три числа?

 2. Як розв'язати квадратне рівняння?

 3. Як обчислити площу довільного опуклого шестикутника, якщо відомі всі його сторони й діагоналі, проведені до однієї з його вершин? (Формула Герона)

 4. Що спільного і відмінного в цих алгоритмах?


IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Згадаємо математику. У ній розв'язування будь-якої задачі зводиться до виконання арифметичних дій, обчислення значень виразів, розв'язування рівнянь, нерівностей, дослідження функцій тощо. Для опису алгоритмів розв'язування задач в інформатиці також використовують певну сукупність команд, указівок. Па відміну від інших наук, у програмуванні проведено чіткий поділ усіх команд на групи. На цьому уроці ми розглянемо базові команди програмування, за допомогою яких можна записати алгоритм розв'язання будь-якої задачі.

 1. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Під час конструювання алгоритмів усі операції можна подати у вигляді комбінацій трьох типів операцій, так званих базових алгоритмічних структур.

Слідування

Операцію слідування подають у вигляді послідовності двох (або більше) простих операцій, що виконуються одна за одною. Якщо алгоритм складається лише з послідовності простих операцій, то його називають простим. Використовують також іншу назву — лінійний алгоритм.

Базові алгоритмічні конструкції (керівної структури)- способи керування процесами обробки даних.

Алгоритми, в яких використовується тільки структура слідування, називаються лінійними. Лінійний алгоритм описує обчислювальний процес, у якому етапи виконуються послідовно, тобто лінійно (один за одним незалежно від жодних умов).

Алгоритми, в основі яких лежить структура розгалуження, називаються розгалуженими. Такий алгоритм описує обчислювальний процес, у якому порядок обчислень залежить від вихідних умов або від проміжних результатів. Розгалужений алгоритм виконується по одному з кількох, заздалегідь передбачених напрямків, які називаються гілками. У кожному конкретному випадку процес реалізується тільки по одній гілці, тобто виконується одна або інша послідовність дій залежно від того, істинною чи хибною в певний момент є. умова, що перевіряється. Є дві форми запису розгалужень — повна й неповна.

Алгоритми, в основі яких лежить структура повторення, називаються циклічними. Циклічний алгоритм описує обчислю вальний процес, що містить однотипні, багаторазово повторювані послідовності команд. Виділяють цикли з відомою кількістю повторень та з невідомою кількістю повторень. Циклічні процеси, що допускають вкладеність одних циклів в інші, називають вкладеними циклами.
Приклад 1. Складіть алгоритм перевірки натурального числа на парність та непарність

Описати за блок-схемою алгоритм розв’язання задачі.

Приклад 2. Складіть алгоритм вибору найбільшого із трьох заданих чисел.

Описати за блок-схемою алгоритм розв’язання задачі.Операція розгалуження — це вказівка виконати одну з двох команд: команду 1 або команду 2 залежно від істинності чи хибності деякого твердження (логічного виразу). Якщо твердження правильне, то виконується команда 1 і на цьому виконання операції розгалуження закінчується. Якщо ж твердження хибне, то виконується команда 2 і на цьому виконання операції розгалуження закінчується.

Окремим випадком розгалуження є неповне розгалуження, коли в разі хибного твердження жодна з операцій розгалуження не виконується. Повне розгалуження завжди можна подати у вигляді слідування двох неповних.
Повторення (цикл)

Розрізняють три типи циклів — ПОКИ, ДО та цикл із лічильником.

У структурі циклу ПОКИ для виконання операції повторення спочатку потрібно визначити, істинне чи хибне твердження (логічний вираз). Якщо твердження істинне, то виконується серія команд 1 і відбувається повернення до визначення істинності твердження. Якщо твердження хибне, то виконання команд вважається закінченим. Отже, поки твердження істинне, відбувається повторне виконання команд і повернення до визначення істинності твердження.

У структурі циклу ДО спочатку викопуються команди, а потім визначається істинність твердження. Якщо твердження хибне, то знову виконуються команди і визначається істинність твердження. Якщо твердження істинне, то виконання вказівки вважається закінченим. Отже, виконання команд і визначення істинності твердження повторюються до настання істинності.

bs6
У структурі циклу ПОКИ операція може не викопуватись жодного разу. У структурі циклу ДО операція буде виконана принаймні один раз.

Кожну з операцій, наприклад, операцію перевірки істинності твердження, у свою чергу, можна подати як сукупність більш простих операцій, об'єднаних у структури розглянутих типів.
VI. УСВІДОМЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Розбір зразків блок-схем алгоритмів на ст..21-23

►► Виконання практичного завдання

Задача 1 Знайти суму перших n натуральних чисел.

алг Сума (нат n нат S)
  арг  n
  рез  S
поч нат i
s:=0
для i:=1 до n роби
 пц
   s:=s+i;
 кц
кін

В даній задачі використовується безумовний цикл (ми наперед знаємо кількість повторень - n-раз). Для організації циклів такого типу, використовують цілочислельну змінну цілого типу, яку називають лічильник циклу. Змінювати самостійно значення лічильника на протязі виконання циклу не можна. Але його значення часто використовують в середині (в тілі) циклу.

Задача 2 Знайти середнє арифметичне пeрших n натуральних чисел.

алг САР (нат n дійсн Sa)
  арг  n
  рез  Sa
поч нат i дійсн S
s:=0
для i:=1 до n роби
 пц
   s:=s+i;
 кц
Sa:=s/n
кін
VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Учитель оцінює роботу учнів на уроці.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати конспект уроку та відповідний параграф підручника,

Виконати вправи 15, 16 на ст.. 27-28 підручника

Схожі:

Уроку (зміст навчального матеріалу)
Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму. Базові...
23 Алгоритмізація
Алгоритмізація. Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи опису алгоритмів. Навчальна алгоритмічна мова. Базові структури...
УРОК №4 Тема. Поняття про конструювання алгоритмів різними способами....
Тема. Поняття про конструювання алгоритмів різними способами. Вхідні дані та результати, їх взаємозв'язок. Практична робота №1 «Побудова...
Тема. Оператор циклу з параметром
Формування вмінь і навиків програмування алгоритмів циклічної структури для перебору рівномірно розподілених значень. Закріплення...
Тема. Вкладені цикли. Вкладені оператори розгалуження
Формування вмінь і навиків програмування алгоритмів вкладеної циклічної структури. Закріплення вмінь і навиків використання функцій...
Тема. Оператори циклу з перед- та післяумовою
Формування вмінь і навиків програмування алгоритмів циклічної структури з перед- та післяумовою. Закріплення вмінь і навиків використання...
Тема. Оператор вибору
Формування вмінь і навиків програмування алгоритмів розгалуженої структури з використанням оператора вибору. Закріплення вмінь і...
Тема. Одновимірні масиви
Формування вмінь і навиків програмування алгоритмів обробки одновимірних масивів. Закріплення вмінь і навиків використання функцій...
Тема. Одновимірні масиви
Формування вмінь і навиків програмування алгоритмів обробки одновимірних масивів. Закріплення вмінь і навиків використання функцій...
Тема. Одновимірні масиви
Формування вмінь і навиків програмування алгоритмів обробки одновимірних масивів. Закріплення вмінь і навиків використання функцій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка