Урок з алгебри та географії у 7 класі. Тема уроку


Скачати 198.29 Kb.
НазваУрок з алгебри та географії у 7 класі. Тема уроку
Дата17.12.2013
Розмір198.29 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Туризм > Урок
Бінарний урок з алгебри та географії у 7 класі.
Тема уроку залгебри. Розв'язування задач складанням системи

рівнянь.

Мета уроку з алгебри:

Освітня: узагальнити та систематизувати знання учнів про системи рівнянь, способи їх розв’язування, формувати навички  розв’язувати  задачі  за  допомогою складання  рівнянь; використовувати уміння аналізувати , систематизувати, узагальнювати, робити висновки;

Розвиваюча: розвивати у школярів інтерес до вивчення алгебри, використовуючи на уроці ІМК та застосовуючи інтерактивні методи навчання, розвивати в учнів логічне мислення , кмітливість, увагу, пам’ять, вміння  лаконічно  й   математично  грамотно висловлювати  свою  думку, сприяти розширенню кругозору учнів;

Виховна: виховувати  працьовитість, спостережливість, кмітливість,розвивати комунікативні здібності учнів.
Тема уроку з географії : Рослинний і тваринний світ Північної

Америки. Особливості природної зональності материка.

Мета уроку з географії :

Освітня: актуалізувати поняття «природний комплекс», «природна зона», «широтна зональність», «висотна поясність», «екологічні проблеми». Показати школярам особливості прояву широтної зональності природних комплексів на рівнинах Північної Америки. Ознайомити з основними зональними типами ґрунтів, характерними представниками рослинності та тваринного світу кожної з природних зон материка. Висвітлити питання про висотну поясність природних комплексів у Кордильєрах;

Розвиваюча:  розвивати у школярів інтерес до вивчення географії, вводячи в урок елементи цікавої географії та інтерактивні форми роботи. Розвивати логічне мислення учнів, вміння обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння. Розвивати вміння учнів вільно користуватися різними джерелами географічних знань (підручником, картами атласу, малюнками, схемами), аналізувати та зіставляти їх;

Виховна: сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв’язки та єдність компонентів природи на основі матеріалу про процеси ґрунтоутворення та пристосованість живих організмів до умов навколишнього середовища. Сприяти екологічному вихованню школярів на основі матеріалу про зміну природних комплексів Північної Америки людиною та необхідність їх охорони.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: інтерактивний мультимедійний комплекс, фліп-чарт,

географічні карти, роздатковий матеріал з алгебри, підручники.

Хід уроку.

 1. Організаційний момент

Видатний італійський учений, один з найвизначніших постатей італійського Відродження Леонардо да Вінчі, який був дослідником,  винахідником, художником,  архітектором,  анатомістом і інженером, писав: «Ніякої достовірності немає в науках там, де не можна застосувати ні однієї з математичних наук, і в тому, що не має зв'язку з математикою. » Ці слова ми візьмемо за епіграф нашого уроку і спробуємо систематизувати ваші знання про системи рівнянь, способи їх розв’язування, використання системи рівнянь до

розв’язування текстових задач, а також познайомитеся з новим матеріалом з географії. Цікавий факт про Леонардо да Вінчі: в своїх знаменитих щоденниках писав справа наліво в дзеркальному відображенні. Багато хто думає, що таким чином він хотів зробити таємними свої дослідження. Можливо, так воно і є. За іншою версією, дзеркальний почерк був його індивідуальною особливістю (є навіть відомості, що йому було простіше писати так, ніж нормальним чином).

( Поки йдеться повідомлення про Леонардо да Вінчі на інтерактивній дошці зміняються картинки його винаходів:парашут, коліщатковий замок, велосипед, танк, прожектор, катапульта, двохлінзовий телескоп) ( Слайд №2).

Сподіваємося , що і серед вас є майбутні художники, мислителі, інженери , винахідники . І вже навіть на цьому уроці ви можете показати свої знання, вміння, кмітливість. Тож будьте уважними, думайте, запитуйте, пропонуйте, оскільки разом нам йти шляхом до істини.
ІІ. Актуалізація опорних знань з математики та географії
Учитель математики:

На попередньому уроці було розглянуто найпростіші задачі , що розв’язуються складанням системи рівнянь з двома змінними. Сьогодні ми закріпимо знання про загальну схему розв’язування задач складанням системи рівнянь з двома змінними, продовжимо роботу над формуванням умінь виконувати дії відповідно до вивченої схеми. Одночасно на уроці будемоповторювати та поглиблювати свої знання з географії.

Інтерактивним методом «Мозковий штурм» учні повторюють алгоритми розв’язання системи рівнянь з двома невідомими.

З допомогою дошки FlipChart усі три алгоритми записуються на аркушах ватмана, які можуть бути розміщені в класі для використання учнями при розв’язуванні систем рівнянь протягом уроку.

Алгоритм розв'язання системи рівнянь з двома невідомими графічним способом:

 1. Побудувати на одній координатній площині графіки обох рівнянь системи.

 2. За розташуванням прямих на координатній площині зробити висновок: система має один розв'язок, безліч чи не має жодного.

 3. Зробитиперевірку, тому що так можна розв'язати систему лише наближено.

Алгоритм розв'язання системи рівнянь з двома невідомими способом підстановки:

 1. Виразити з якого - небудь її рівняння одну змінну через другу;

 2. Підставити в інше рівняння системи замість цієї змінної здобутий вираз;

 3. Розв'язати утворене рівняння з однією змінною;

 4. Знайти відповідне значення другої змінної.

Алгоритм розв'язання системи рівнянь з двома невідомими способом додавання:

 1. Перемножити почленно рівняння системи, підбираючи множники так, щоб коефіцієнти при одній із змінних стали протилежним числами;

 2. Додати почленно ліві і праві частини рівнянь системи;

 3. Розв'язати утворене рівняння з однією змінною;

 4. Знайти відповідне значення другої змінної (коли коефіцієнти при одній із змінних є протилежними числами, то розв’язування починають одразу з п.2.)

Алгоритм розв'язання задач за допомогою системи рівнянь.
1. Позначити деякі дві невідомі величини буквами.
2. Використовуючи умову задачі, скласти два рівняння.
3. Записати систему цих рівнянь та розв'язати її.
4. Розтлумачити знайдені розв'язки системи відповідно до умови задачі(дати відповіді на поставлені в умові задачі запитання).

Отже, після роботи із алгоритмами, учні ще раз переконуються, що знайомство із системами рівнянь із двома змінними та способами їх розв'язання було необхідним лише для того, щоб дістати певну «зброю» для розв'язування найважливішого — розв'язування текстових задач.

Спробуйте скласти задачу за такими даними: довжина річки Колумбія 2000км, а річки Св. Лаврентія (разом з річкою Сен-Луї) 3380 км, та записати систему рівнянь, використовуючи алгоритм розв'язання задач за допомогою системи рівнянь. (Слайд 3)

Учні складають задачу ( На скільки річка Св.Лаврентія (разом з річкою Сен Луї) довша , ніж річка Колумбія, якщо сума довжин цих річок дорівнює 5380 км, а різниця – 1380 км. Відповідь округлити до сотих). Один учень біля дошки записує систему рівнянь з двома змінними.

Учитель географії:

Щойно ви знайшли на сільки одна річка довша від іншою.Покажіть мені, будь-ласка, ці річки на карті. Адже на попередньому уроці географії ми вивчали внутрішні води Північної Америки.

Покажіть найбільші річки Північної Америки.

До басейнів яких океанів вони належать?

Назвіть джерела живлення річок Північної Америки.

Притоку якої річки називають " товстою бруднулею" і чому?

Які річки на вашу думку містять значні запаси гідроенергії?

3 якими географічними об'єктами пов'язана легенда про бога Маніту ?

Що ви знаєте про цей водоспад?

Крім річок до вод суходолу належать і озера.

Яке походження озерних улоговин континенту?

Покажіть і назвіть озера , що називаються Великими.

Учитель математики:

Оскільки, крім річок, в Північній Америці є ще озера, тож складемо задачу про озера, що знаходяться на її території..

Задача 2. Площа поверхні озера Гурон 59700 км2, а озера Ері 25667 км2. (Сума площ поверхонь озера Гурон та озера Ері дорівнює 85367 км2, а різниця площ поверхонь 34033 км2. У скільки разів площа поверхні озера Гурон більша за площу поверхні озера Ері?)

На дошці записано дві системи рівнянь до задач.
III. Самостійна робота з математики.

Двоє учнів біля дошки розв'язують задачі, що склали усім класом, а решта виконують самостійну роботу на тему:"Розв'язування системи рівнянь з двома змінними способом додавання і підстановки".

(Самостійна робота в 3 варіантах різних рівнів складності.)

Виконання самостійної роботи. В спеціальному конверті учням пропонується набір карток. Зазвичай їх більше,ніж відповідей на великій карті, яка теж знаходиться в конверті. Наприклад, на великій карті намальовано 6 прямокутників, у кожному з яких записане число, а в учня 7-8 картках таких же розмірів з записаними на них рівняннями. Учень дістає із конверта картку, розв'язує рівняння і накриває ним відповідну відповідь. Карточки кладуться лицьовою стороною вниз. Якщо всі рівняння розв'язані правильно, то на зворотній стороні накладених карток буде малюнок чи надпис. Учитель проходячи між рядами, легко визначить результат роботи. Можна використовувати велику карту одну на парту, але обов’язково відповіді повинні бути різними в учнів , що сидять за однією партою.

Завдання для самостійної роботи.

І.Варіант

1.Розв'язати методом підстановки.ІV.Вивчення нового матеріалу з географії.

Розв'язування текстових задач з математики.

Учитель географії:

Діти, уважно подивіться на свої картки на які ви щойно ставили відповіді розв’язаних рівнянь, і здогадайтесь яку тему ми будемо вивчати з географії на сьогоднішньому уроці?

Отже, записуємо у зошит з географії тему уроку: «Рослинний і тваринний світ Північної Америки. Особливості природної зональності материка». Пригадайте, що таке природна зона?

(Учні працюють із словником термінів).

Які компоненти взаємодіють у природному комплексі?

Розміщення природних зон на рівнинах Північної Америки тісно пов'язане з особливостями зміни клімату.На півночі материка спостерігається широтна зональність природних зон: вони простягаються з заходу на схід й змінюють одна одну з півночі та південь. Однак в середній і південній частинах природні зони витягуються з півночі на південь. Це пояснюється різницею у зволоженні й температурах прибережних та центральних частин материка в межах помірного та субтропічного кліматичних поясів.
     На нерівномірність зволоження східних, центральних та західних частин материка впливають гори: Аппалачі та Кордильєри. Прибережні частини більш зволожені. Там виникають лісові ландшафти. В центрі материка, де опадів менше – степові. Біля півострова Каліфорнія холодна течія спричиняє опустелювання узбережжя. Цим пояснюється меридіональне простягання природних зон в межах помірного, субтропічного та тропічного поясів.

 У Північній Америці пустелі та напівпустелі не становлять суцільної території. Вони займають частину внутрішніх плоскогір'їв Кордильєр, Мексиканське нагір'я та Каліфорнійське узбережжя. Пустелі є в помірному, субтропічному та тропічному поясах.

Напівпустелі і пустелі займають внутрішні плоскогір'я.

На сіроземних грунтах ростуть колючий терен, кактуси та агави. Мовою давніх аутеків "мексика" означає місце агави. В країні налічується понад 270 видів агави.Листки агави сіро-зеленого кольору, довгі,  м'ясисті,  пружні  і цупкі,  що здаються зробленими з щільної кольорової пластмаси. Вони не ламаються і не гнуться, сягаючи іноді 3-4 м у довжину. Міцні волокна листків ідуть на виробництво мотузок, товстих канатів, грубої тканини, доріжок, килимів, плетеного взуття. З цих же волокон роблять і знамените ласо, за допомогою якого індіанці так вправно справляються з кіньми і биками.

Тільки на Мексиканському нагір'ї налічується понад 500 видів актусів. Є Їжакові кактуси у вигляді колючих куль, іноді кулі досягають в діаметрі 2,5 м, кактуси – цереус, що означають "свічка". Ця назва не випадкова. Суха рослина добре горить тому мандрівники здавна використовують її як своєрідний факел для освітлення шляху вночі.   Кактуси не тільки невід'ємна приналежність пейзажу цієї природної зони, а й досить корисна рослина. Насіння деяких кактусів їстівне, а їх стеблами годують худобу. З міцних стовбурів кактусів роблять легкі і міцні мости, надійні огорожі, дорожні стовпи. Соковита серцевина йде в їжу. Їх готують різними способами: варять, солять, печуть,  маринують, сушать.  Не випадково кактус зображено на державному гербі Мексики.  З поміж тварин поширені ящірки, черепахи, пустельна сарана.

З допомогою Internet та інтерактивної дошки демонструємо з сайту http://www.youtube.com/watch?v=qQ6ZdKft2Oo цікаве повідомлення «Цереус гигант среди кактусов» (1 хв)

Учитель математики:

Визначимо висоту їжакового кактуса та кактуса цереуса.

Задача 1 .Знайти висоту їжакового кактуса та кактуса - цереуса, якщо відомо, що висота кактуса - цереуса на 18,4 м більша, ніж висота їжакового кактуса, а висота їжакового кактуса в 12,5 рази менша, ніж висота кактуса – цереуса.

( зображення умови задачі на слайді ( Слайд №4)) На дошці виконується розв’язування задачі, а учні записують у зошит.

Учитель географії:

Вздовж західного узбережжя тропічного кліматичного поясу та у внутрішніх районах Мексиканського нагір'я зайняті саванами та рідколіссям. У субтропічному та помірному кліматичних поясах природні зони змінюються із заходу на схід. Степи охоплюють значні простори в самому центрі континенту. В умовах недостатнього зволоження на переважно каштанових грунтах сформувалася бідна рослинність. Степи переходять у лісостеп. Ця зона одержує багато тепла і добре зволожена. Колись прерії (південна частина лісостепу) виділялися пишним трав'яним покривом, де міг сховатися навіть вершник. Кажуть, що до приходу європейців, бізонів було тут більше, ніж людей – 60 млн.  З XIX ст. степи були майже повністю розорані й зайняті під посіви зернових культур. Це негативно позначилося й на тваринному світі степів.     Сьогодні тваринний світ степів і лісостепів небагатий. Степові птахи, гризуни - ховрахи, бабки . полівки; плазуни - гадюка, гримуча змія, а також койот, єнот - полоскун, лугова собачка живуть тут.
Учитель математики:

Задача 2. Сума мас тіла бізона і мускусного бика 1т 20 кг. Якщо бізон схудне на 120 кг, то його маса буде в два рази більша, ніж маса мускусного бика. У скільки разів маса бізона більша за масу мускусного бика.

На дошці виконується розв’язування задачі, а учні записують у зошит. ( Зображення умови задачі на слайді. Слайд №5)
Учитель географії:

Зона твердолистих лісів і чагарників займає вузьку смугу Тихоокеанського узбережжя США і Мексики. Тут на коричневих грунтах ростуть реліктові види вічнозелених дубів, сосни, а також секвої, яку ще називають червоним деревом - найвищим деревом планети. Його висота частоперевищує 100м. Це дерево не боїться пожеж. Дерево захищає товста волокниста кора. Живе дерево понад 3000 років. Дуже цікавим деревом є секвоядендрон або мамонтове дерево. Дерево віком 3-4 тис.років має дуже товстий стовбур.

( Розповідь учителя супроводжується демонстрацією слайду: на фізичній карті Північної Америки з’являються найхарактерніші рослини , відповідно до даної природної зон, в автоматичному режимі. Слайд №6 )
Учитель математики:

А який же діаметр стовбура секвої та мамонтового дерева?

Задача 3. Знайти діаметр стовбура секвої та діаметр стовбура мамонтового дерева, якщо сума діаметрів 5 стовбурів секвої більший за діаметр одного мамонтового дерева на 6 м, а сума діаметрів 10 стовбурів секвої менша за діаметр З мамонтових дерев на 12 м. ( Зображення умови задачі на слайді. Слайд №7)

Учні з допомогою інтерактивної технології навчання « Два – чотири - всі разом» розпочинають розв’язувати завдання. Спочатку у парах намагаються записати скорочену умову задачі, далі пари об’єднуються в четвірки. Учитель просить обговорити та прийти до спільного висновку щодо правильності запису умови задачі, а також скласти та розв’язати систему рівнянь. Після розв’язання усі учні перевіряють правильність записів. (З допомогою інтерактивної дошки.) (Слайд№8)
Учитель географії:

Перемінно - вологі ліси займають узбережжя Мексиканської затоки тропічного і субтропічного поясів.

Тут на родючих ґрунтах жовтоземах і червоноземах, що мають великий вміст перегною, ростуть букові, дубові ліси, а також ліси карликових пальм, кипарису, магнолій, які оповиті ліанами. 
     Серед птахів мешкають: папуги ара, крихітні колібрі. Перемінно-вологі ліси Північної Америки – батьківщина домашньої індички з родини курячих. Це великі птахи, що живуть у лісі, але більшість часу проводять на землі. Живляться рослинами, комахами, жабенятами, дрібними ящірками. Гнізда будують дуже прості на землі.  Самиця відкладає 10- 15 яєць. Індики – найбільші з домашніх птахів. Самці важать 9-35 кг. Самиці – 4,5-11 кг і несуть до 100 яєць на рік. 
     У річках трапляється майже шестиметровий міссісіпський алігатор.
     Через родючі ґрунти та цінні породи дерев природні зони мішаних, широколистяних та перемінно-вологих лісів у природному стані майже не збереглися.    

( Розповідь учителя супроводжується демонстрацією слайду: на фізичній карті Північної Америки з’являються найхарактерніші рослини,тварини відповідно до даної природної зон, в автоматичному режимі. (Слайд №9 ))

Учитель математики

Задача 4. Довжина тіла Каліфорнійського кондора на 95% довша, ніж довжина тіла рубінової колібрі. Знайти довжину тіл цих птахів, якщо величина, яка дорівнює сумі довжин їх тіл - їм 21см 8мм .( Зображення умови задачі на слайді. Слайд №10)

На дошці записується система рівнянь до задачі, учні записують у зошит і самостійно розв’язують. Після розв’язування діти обмінюються зошитами з допомогою Слайду №11 перевіряють правильність розв’язаної задачі.

Учитель географії:

У басейні Великих озер зона мішаних лісів, на південному сході межує із широколистими лісами. У мішаних лісах на сіробурих і дерново - підзолистих грунтах поряд із хвойними ростуть листяні породи: дуб, бук, липа,осика, береза. В Канадських лісах багато клена. Клен є символом Канади і займає почесне місце на прапорі держави. Ведмідь барибал, віргинський олень, дика індичка та інші населяють ці місця.

Північну частину помірного поясу , а також західне узбережжя займає зона тайги. Зима сурова і тривала, а літо тепле і коротке. Хвойні ліси ростуть на підзолистих і мерзлотно - тайгових грунтах. В американській тайзі ростуть чорна і біла ялини, ялиця, кілька видів сосни, модрини.

На Тихоокеанському узбережжі в умовах вологого і теплого літа реліктові ліси із таких хвойних дерев, як туя і дугласія. Туя 60 - 80 м діаметр стовбура 4 м, вік перевищує 800 р. дугласія 50 - 80м, деякі екземпляри - 125м . Живе дерево 1000років. Деревина туї та дугласії не гниє(Слайд № 12 )
V. Підсумок уроку.

Учитель математики:

Учитель з допомогою інтерактивної технології « Незакінчене речення» пропонує учням висловитися стосовно підсумку уроку. Кожний наступний учасник обговорення повинен починати свій виступ із запропонованого незакінченого речення. Учні працюють з відкритими реченнями: „На сьогоднішньому уроці ми дізналися...”, „На сьогоднішньому уроці найважливішим відкриттям для мене було...” та „На початку уроку я поставив(ла) перед собою мету. Ось як я її досягнув(ла)...”, « Щоб правильно розв'язати задачу найперше необхідно» , тощо.
Учитель географії.
Сьогодні на уроці ми познайомилися з таким дивовижним материком як Північна Америка. Тому зараз ми повторимо поняття , які вивчали на уроці та запишемо їх у зошиті у вигляді відповідей на кросворд на тему:«Природні зони Північної Америки.»

П1
2Р

3
И

4
Р


5О

6
Д

7

Н8
І


9

З
10О


11
Н
12
И
 1. Зона, що не становить суцільної території у Північній Америці. (пустелі)

 2. Назва степів в Північній Америці. (прерії)

 3. Велика тварина масою до 300кг, що подекуди трапляється у зоні арктичних пустель Північної Америки. (вівцебик)

 4. Гризун, що мешкає у зоні тайги Північної Америки. (бурундук)

 5. Зона у Північній Америці, що являє собою чергування тундри і хвойних лісів. (лісотундра)

 6. Переважаючі грунти зони тайги Північної Америки. (підзолисті)

 7. Рослини, що утворюють суцільний килим у зоні тундри Північної Америки. (лишайники)

 8. Один з чинників, що впливає на розміщення природних зон Північної Америки.(клімат)

 9. Вид грунтів зони перемінно-вологих лісів. (жовтоземи)

 10. Національний парк Північної Америки. (Єллоустонський)

 11. Зона, що знаходиться на материковому узбережжі Північного льодовитого океану та деяких прилеглих островів.(тундра)

 12. Хвойні дерева, що ростуть в американській тайзі. (ялина)


VI. Домашнє завдання:

З алгебри:

Для учнів, які навчаються на 8-12 балів скласти 2 задачі, подібних до розвязуваних у класі;

Для учнів початкового та середнього рівня знань завдання з підручника.

З географії:

Для учнів, що навчаються на 8-12 балів підготувати повідомлення про тварин, що мешкають в Північній Америці.

Для учнів початкового та середнього рівня знань завдання з підручника.
VI. Оголошення оцінок.

Схожі:

Урок №86 Тема. Підсумковий урок з алгебри за 7 клас
Мета: перевірити засвоєння передбачених програмою знань і вмінь учнів, набутих під час вивчення алгебри в 7 класі
Урок алгебри для 9 класу на тему «Відсотки»
Електронний матеріал може бути використаний на уроках алгебри у 9 класі рівня стандарт, а також для 9 класу з поглибленим вивченням...
УРОК КАЗКА З АЛГЕБРИ У 7 КЛАСІ НА ТЕМУ: "МНОГОЧЛЕНИ"
На базарі їх не купиш, на дорозі не знайдеш, їх не завжди на терезах, і ціни не підбереш
Аналіз уроку I.  Загальні відомості про урок
Вчителем була Заводнюк Віта Леонідівна. За списком усі учні були присутніми. Обстановка в класі відповідала санітарно-гігієнічним...
УРОК У 5-МУ КЛАСІ Тема. Стилізація і декоративна переробка рослин­них форм
Тип уроку. Комбінований урок засвоєння нових знань, формування умінь і творче застосування їх на практиці
Південна Америка. Загальні відомості. Особливості географічного положення....
Обладнання: фізична карта світу, атласи, контурні карти, портрети дослідників материка, підручники, презентація до уроку
Урок з географії Тема: “Чорна металургія України”
України, атласи, опорні конспекти уроку, зразки корисних копалин, контурні карти, пересувна дошка з ватманом, маркер, малюнки-плакати...
Інтегрований урок з української літератури та географії в 6-му класі
Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів, набуті у процесі вивчення теми «Гідросфера»
Урок географії у 7 класі Тема: АВСТРАЛІЯ МАТЕРИК, ЧАСТИНА
Презентація має бути яскравою, теоретично і практично ґрунтовною, цікавою, щоб викликати неабиякий інтерес з однокласників. За бажанням...
Бородянський відділ освіти Методичний кабінет Розробка уроку географії у 6 класі
«Озера, озерні улоговини та їх утворення. Штучні водойми, канали, водосховища, ставки»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка