МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ ДИТЯЧОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЦЕНТРІ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ Упорядкували


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ ДИТЯЧОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЦЕНТРІ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ Упорядкували
Сторінка1/3
Дата12.11.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Туризм > Методичні рекомендації
  1   2   3
ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ІМ. В. ГНАРОВСЬКОЇ

М. ВІЛЬНЯНСЬКА ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ ДИТЯЧОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЦЕНТРІ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Упорядкували:

Демиденко С. В.,

заступник директора з НВР

Линник В. В., методист

Вільнянськ

ЗМІСТ

ПРОГРАМА «САМОВРЯДУВАННЯ» В ЦЕНТРІ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ІМ. В. ГНАРОВСЬКОЇ М. ВІЛЬНЯНСЬКА……………………..3
ДИТЯЧИЙ КОЛЕКТИВ: ЕТАПИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ САМОВРЯДУВАННЯ…………………………………………………………..14
АВТОРСЬКІ МАТЕРІАЛИ ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ІМ. В. ГНАРОВСЬКОЇ М. ВІЛЬНЯНСЬКА ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ…………………………………….………………………………...…25
ІЗ ДОСВІДУ РОБИТИ ШКІЛ ЛІДЕРІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ………………………………………………………………………...61
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..72
ПРОГРАМА «САМОВРЯДУВАННЯ»

В ЦЕНТРІ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

ІМ. В. ГНАРОВСЬКОЇ

М. ВІЛЬНЯНСЬКА


Учнівське самоврядування в ЦДЮТ, як процес організації вихованцями життєдіяльності свого колективу, керується Конституцією України, законами України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту».

Учнівське самоврядування базується на демократичних засадах у поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і спрямоване на:

 • формування і розвиток соціально активної особистості;

 • виховання патріота суверенної України з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості;

 • забезпечення і захист прав, інтересів вихованців, підвищення у них інтересу до знань;

 • запобігання негативним проявам в дитячому середовищі;

 • організацію дозвільно-розважальної діяльності.

У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються чинним законодавством України, рішеннями органів управляння освіти, у підпорядкуванні яких перебуває навчальний заклад, Статутом ЦДЮТ та цим Положенням. Учасниками учнівського самоврядування можуть бути всі вихованці ЦДЮТ.

Головним завданням учнівського самоврядування є формування й розвиток активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості.

Лідери учнівського самоврядування – це головна сила нашої Ради. Рада лідерів – це законодавча і виконавча влада. Що запланували, те і відпрацьовують. Усім відомо, що лідер – людина, яка здатна повести за собою, пробудити інтерес до певної справи або перекреслити те, що запропонували і зробити своє.
Самоврядування – це:

 • управління життям творчого об’єднання чи навчального закладу;

 • вирішення завдань, самостійно, поставлених перед колективами ЦДЮТ;

 • організація цікавих дозвільних заходів;

 • навчання основ ефективного спілкування;

 • представництво і захист прав гуртківців;

 • набуття навичок правомірної поведінки;

 • участь у вирішенні конфліктних ситуацій між педагогами і гуртківцями;

 • реальна можливість самоствердження в цікавій діяльності та участі дітей у процесах прийняття рішень на рівні навчального закладу;

 • школа відповідальності, довіри, взаєморозуміння, взаємодопомоги і дорослішання.


Основні завдання:

 1. забезпечення і захист прав та інтересів вихованців;

 2. забезпечення виконання вихованцями своїх обов’язків;

 3. сприяння навчальній та творчій діяльності гуртківців;

 4. створення різноманітних учнівських гуртків, об’єднань, клубів за інтересами;

 5. організація співробітництва з молодими організаціями, з учнями шкіл;

 6. сприяння проведенню серед вихованців соціальних досліджень.


Мета учнівського самоврядування:

 • залучити учнів до різноманітної, змістовної, цікавої діяльності;

 • створити умови масового залучення дітей до організаторської роботи;

 • забезпечити реалізацію прав та обов’язків вихованців.

Учнівське самоврядування в ЦДЮТ задовольняє основним вимогам виховного процесу:

 • гуманізація і демократизація – виховний вплив підпорядковується завданням формування громадянина України, а цей аспект включає високий рівень інтелекту та культури, розвиток творчих задатків особистості, виховання людяності, доброти та інших моральних чеснот;

 • зв'язок виховання з реальним життям – робота органів самоврядування передбачає участь у суспільно - корисній праці, проведення організаторських акцій на здійснення традиційних заходів Центру, тощо;

 • виховання особистості у колективі в ході спільної діяльності – майбутній громадянин повинен бачити себе у соціумі, уміти реально оцінювати себе, жити у колективі, навчитися створювати його атмосферу, враховувати думки меншості, шукати шляхи до консенсусу;

 • єдність вимог і поваги до особистості – дитина повинна відчувати, що вимоги до нього базуються на вірі в його можливості, на впевненості у його силах, на турботі про поступальний розвиток його особистості.


Структура і організація роботи учнівського самоврядування

 1. Початковий ступінь учнівського самоврядування в ЦДЮТ здійснюється на рівні гуртка.

 2. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори, куди обираються представники від кожного колективу, де затверджується Положення про учнівське самоврядування ЦДЮТ, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт виконавчого органу самоврядування. Загальні збори проводяться не рідше одного разу на рік.

 3. Виконавчий орган учнівського самоврядування в ЦДЮТ – Рада лідерів. До її складу входять комісії з питань культури, дозвілля, благодійної діяльності Центру, питань заохочення вихованців та прес-центр. Очолює учнівську раду Лідер ЦДЮТ. Він та члени Ради обираються шляхом голосування вихованців гуртків, терміном на один рік.

 4. Перелік питань, що належать до компетенції виконавчого органу учнівського самоврядування та план роботи узгоджується з адміністрацією.

 5. Головною структурною одиницею учнівського самоврядування є первинний колектив – гурток. Самоврядування у гуртку має аналогічну структуру.


Права та обов’язки членів органів учнівського самоврядування ЦДЮТ

Рада лідерів ЦДЮТ

Учнівська Рада діє на засадах добровільності членства, демократії, законності, гласності.
Мета заснування та напрямки діяльності учнівської Ради

 1. створення чіткої організаційної структури для здійснення зв’язку між адміністрацією Центру та вихованцями;

 2. створення умов для розкриття творчого потенціалу вихованців, сприяння їх інтелектуальному, культурному, духовному, фізичному розвитку;

 3. допомога адміністрації у вирішенні життєво важливих питань функціонування Центру;

 4. виявлення та підтримка лідерів.


Членство, права та обов’язки

Член Ради має право особисто брати участь в зборах при обговоренні питань про діяльність учнівської Ради, дискутувати, критикувати, вносити свої пропозиції, відстоювати свою точку зору з усіх питань щодо діяльності Ради лідерів. Член Ради має право у будь-який час вийти з Ради лідерів.

Члени Ради зобов’язані:

 • брати активну участь у діяльності Ради;

 • піклуватись про авторитет ЦДЮТ та Ради;

 • співпрацювати з педагогом-організатором та доводити всю інформацію до колективів.

Члени Ради не повинні:

 • приймати авторитарний стиль поведінки та нав’язувати його іншим;

 • зловживати довірою оточуючих;

 • кривдити оточуючих.


Періодичність проведення засідань

Загальні збори проводяться один раз на рік. Засідання учнівської Ради проводиться один раз на два місяці.
Основні напрямки діяльності членів Ради

Культурно-масова діяльність:

 • організовує та проводить культурні розвиваючі і творчі заходи;

 • організовує проведення літературних вечорів, конкурсів, свят, дискотек;

 • сприяє культурному та естетичному розвитку вихованців;

 • виявляє та розвиває у вихованців творчі здібності;

 • сприяє відродженню національної культури українського народу.


Прес-служба:

 • освітлення життя Центру в рубриках діючого стенду «Дитина ХХІ століття».


Благодійна діяльність:

Мета: зробити світ добрішим, допомогти тим, хто цього потребує.

 • уміти організовувати вихованців на добрі і хороші справи згідно проекту «Даруємо добро рідному місту».Правила учнівського самоврядування


Закони Ради лідерів
Структура органів дитячого самоврядування ЦДЮТ
ГУРТКИ

Міністр здоров’я

Міністр культури

Голова фонду благодійної діяльності

Голова проектної лабораторії

Головний редактор стенду «Дитина ХХІ століття»

Спікер Ради лідерів

Заступник спікера Ради лідерів

Рада лідерів

Голова Ради лідерів

Художньо-естетичний відділ

Соціально-реабіліта-ційний відділ

ПТМ та спортивно-оздоровчий відділ

Командир гуртка, староста, відповідальні за певні відділи, члени Ради ЦДЮТ, члени Ради лідерів

Рішення Ради


АКТИВ ГУРТКІВ

ДИТЯЧИЙ КОЛЕКТИВ:

ЕТАПИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ САМОВРЯДУВАННЯ

Колективце соціальна спільність людей, які об’єднані на основі суспільно значущих цілей, спільних ціннісних орієнтацій, спільної діяльності та спілкування.

ТИПОЛОГІЯ ГРУП (ЗА Л. УМАНСЬКИМ)

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ГРУПИ З ТОЧКИ ЗОРУ ЇЇ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ (ЗА А. С. МАКАРЕНКОМ)

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ (ЗА О. ЛУТОШКІНИМ)

ЗАСОБИ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ДИТЯЧУ ГРУПУ З МЕТОЮ ЇЇ РОЗВИТКУ ТА ЗГРУПУВАННЯ

УМОВИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОВРЯДУВАННЯ

АВТОРСЬКІ МАТЕРІАЛИ ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

ІМ. В. ГНАРОВСЬКОЇ

М. ВІЛЬНЯНСЬКА ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ РАДИ ЛІДЕРІВ

ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ № 1


п/п

Зміст роботи

Термін виконання

1

Загальні збори вихованців та педагогів «Скарбничка цікавих колективних творчих справ». Вибори активу. Дитячий проект створення «Ситуації успіху в ЦДЮТ».
2

Засідання Ради лідерів. План роботи на рік. Обговорення цікавих справ. Затвердження ідей щодо «Ситуації успіху». Обговорення акції «Живий куточок».
3

Засідання Ради лідерів – обговорення результатів та участі гуртківців у фестивалі «Я  творча особистість». Проблеми дружби між колективами. Створення ситуації радості для друга. Обговорення акцій для вихованців «Подарунки від домашньої ялинки» та святкування в гуртках «Звітуємо про добрі вчинки Миколаю»
4

Засідання Ради лідерів. Підведення підсумків акції «Подарунки від домашньої ялинки», «Конкурсу новорічних газет». Планування цікавих справ на канікули.
5

Рейд Ради лідерів по перевірці санітарного стану кімнат. Засідання Ради лідерів по підведенню підсумків по проведенню рейду.
6

Засідання Ради лідерів. Обговорення акції «З маленької зернинки починається ліс».
7

Засідання ради лідерів. Про участь гуртківців у трудовому десанті «Довкілля». Про організацію творчих звітів у колективах. Про нагородження кращих гуртківців.
8

Круглий стіл Ради лідерів. Підведення підсумків роботи за рік. Визначення «Кращого гуртківця» та «Кращого колективу» по результатам річних акцій та конкурсів. Про реалізацію заходів із «Скарбнички КТС». Про травневий похід.

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ РАДИ ЛІДЕРІВ

ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ № 2


п/п

Зміст роботи

Термін виконання

1

Загальні збори вихованців та педагогів «Скарбничка цікавих колективних творчих справ». Вибори активу. Дитячий проект створення «Ситуації успіху в ЦДЮТ».
2

Засідання Ради лідерів. План роботи на рік. Обговорення цікавих справ. Затвердження ідей щодо «Ситуації успіху».
3

Засідання Ради лідерів – обговорення результатів та участі гуртківців у фестивалі «Я  творча особистість». Проблеми дружби між колективами. Створення ситуації радості для друга. Обговорення конкурсів для вихованців «Зимові фантазії» та новорічних газет, святкування в гуртках «Звітуємо про добрі вчинки Миколаю»
4

Засідання Ради лідерів. Підведення підсумків конкурсу «Зимові фантазії», «Конкурсу новорічних газет». Планування цікавих справ на канікули.
5

Рейд Ради лідерів по перевірці санітарного стану кімнат. Засідання Ради лідерів по підведенню підсумків по проведенню рейду.
6

Засідання Ради лідерів. Обговорення акції «З маленької зернинки починається ліс».
7

Засідання ради лідерів. Про участь гуртківців у трудовому десанті «Довкілля». Про організацію творчих звітів у колективах. Про нагородження кращих гуртківців.
8

Круглий стіл Ради лідерів. Підведення підсумків роботи за рік. Визначення «Кращого гуртківця» та «Кращого колективу» по результатам річних акцій та конкурсів. Про реалізацію заходів із «Скарбнички КТС». Про травневий похід.
РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАХОДИ

В РАМКАХ ПРОЕКТУ «САМОВРЯДУВАННЯ» № 1


п/п

Зміст роботи

Термін виконання

1

«Вогники дружби в гуртках» (вибори органів самоврядування)
2

Загальні збори вихованців та педагогів «Банк ідей скликає всіх хто не байдужий»
3

Засідання Ради лідерів. План роботи на рік. Обговорення цікавих справ.
4

Осінні дні іменинників в гуртках «Посиденьки разом»
5

Засідання Ради лідерів. Проблеми у гуртках, відвідування гуртків вихованцями.
6

Акція-конкурс для вихованців ЦДЮТ «Подарунки від домашньої ялинки»
7

Свято в гуртках «Звітуємо про добрі вчинки Миколаю»
8

Підведення підсумків акції «Подарунки від домашньої ялинки»
9

Рейд Ради лідерів по перевірці санітарного стану кімнат.
10

Проведення акції «З маленької зернинки починається ліс»
11

Участь гуртківців в трудовому десанті «Довкілля»
12

Участь вихованців театральної студії у відзначення Всесвітнього Дня книги (районна дитяча бібліотека)
13

Засідання Ради лідерів. Підведення підсумків роботи за рік. Визначення кращого гуртківця та кращого колективу.
14

Традиційний травневий похід.

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАХОДИ

В РАМКАХ ПРОЕКТУ «САМОВРЯДУВАННЯ» № 2


п/п

Зміст роботи

Термін виконання

1

«Вогники дружби в гуртках» (вибори органів самоврядування). Тренінги «ситуації успіху».
2

Загальні збори вихованців та педагогів «Скарбнички цікавих КТС».
3

Засідання Ради лідерів.
4

Проведення акції «Живий куточок». Осінні Дні іменинника в гуртках.
5

Засідання Ради лідерів. Святкування Всесвітнього Дня дитини. Гала-концерт фестивалю «Я – творча особистість».
6

Свято в гуртках «Звітуємо про добрі вчинки Миколаю».
7

Акція «Подарунки від домашньої ялинки», «Новорічні газети друзям».
8

Новорічні ранки, вечори для гуртківців.
9

Засідання Ради лідерів.
10

Весняні Дні іменинників в гуртках. Сюрпризи між колективами в рамках створення «ситуації успіху» в ЦДЮТ.
11

Проведення акції «З маленької зернинки починається ліс». Участь гуртківців у трудовому десанті «Довкілля».
12

Засідання Ради лідерів.
13

Круглий стіл Ради лідерів.
14

Творчі звіти в гуртках. Презентація проекту «Даруємо добро рідному місту». Нагородження кращих гуртківців.
15

Традиційний травневий похід.


РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАХОДИ

В РАМКАХ ПРОЕКТУ «САМОВРЯДУВАННЯ» № 3


п/п

Зміст роботи

Термін виконання

1

Вогники «Розкажи мені про мене» (вибори органів самоврядування).
2

Загальна конференція вихованців та педагогів «Скарбничка цікавих КТС».
3

Засідання Ради лідерів.
4

Осінні Дні іменинника в гуртках. Конкурс для вихованок гуртків ЦДЮТ «Міс Осінь».
5

Ретро-дискотека 80-90-х років.
6

Засідання кафе спілкування. Благодійний ярмарок «Випічка наших бабусь».
7

Фестиваль «Я  творча особистість»
8

Гала-концерт фестивалю «Я  творча особистість» до Всесвітнього Дню дитини.
9

Свято в гуртках «Звітуємо про добрі вчинки Миколаю»
10

Благодійний концерт для дітей-інвалідів
11

Новорічний проект «Зимові фантазії» по прикрашанню куточків у ЦДЮТ.
12

«Новорічні витребеньки» свято для гуртківців. Нагородження кращих гуртків.
13

Благодійний проект «Подарунки друзям до Водохреща»
14

Конкурс для вихованок гуртків ЦДЮТ «Міс Весна».
15

Сюрпризи між колективами в рамках створення «ситуації успіху» в ЦДЮТ.
16

Проект-акція по озелененню клумб «З маленької зернинки починається ліс»
17

Творчі звіти в гуртках. Презентація проекту «Даруємо добро рідному місту». Нагородження кращих гуртківців.
18

Традиційний травневий похід.

Звітно-виборча конференція – вищий орган самоврядування

Центру дитячої та юнацької творчості
Органи учнівського самоврядування обираються вищим органом самоврядування – конференцією, яка проводиться на початку року. На конференцію делегуються представники всіх колективів, батьки та педагоги. Всі наробки конференції закріплюються в Рішенні і є базисом для роботи впродовж року.
Рішення

звітно-виборчої конференції Центру дитячої та юнацької творчості

ім. В. Гнаровської м. Вільнянська


 1. Діяльність ЦДЮТ ім. В. Гнаровської у 2011-2012 році вважати відмінною.

 2. Педагогам та вихованцям ЦДЮТ дотримуватися режиму роботи закладу, навчально-виховних програм. Батькам вихованців брати участь у навчально-виховному процесі закладу.

 3. Включити в план роботи пропозиції від вихованців гуртків та розглянути питання виконання даного плану на засіданнях Ради лідерів ЦДЮТ.

 4. Посилити зв'язок з громадськими організаціями, службами РДА.

 5. Затвердити склад Ради лідерів ЦДЮТ.

 6. Затвердити план роботи Ради ЦДЮТ.


Пропозиції від гуртків ЦДЮТ


 1. Відкрити гурток «Майбутні кулінари». Вироби цього гуртка реалізувати в кафе-барі нашого закладу.

 2. Вихованцям ЦДЮТ на канікулах збиратися для обміну думок в імпровізованому кафе «Спілкування».

 3. Продовжити традицію травневого походу у природу.

 4. Провести день самоврядування.

 5. Проводити сезонні конкурси «Міс і містер осінь ЦДЮТ», «Міс і містер зима ЦДЮТ», «Міс і містер весна ЦДЮТ».

 6. Продовжити благодійну діяльність вихованців ЦДЮТ (концерти для дітей з особливими потребами, збір необхідних речей для дітей з малозабезпечених сімей, благодійні виступи для ветеранів педагогічної праці).


Приклад виступу майбутнього члена Ради лідерів на конференції
Я прийшов до Центру дитячої творчості в 4,5 роки. Перші заняття у театральній студії мені здалися просто казковими, я вчився говорити, читати вірші, танцювати. З 1 класу я додатково до БЕМСу відвідував шаховий гурток, образотворчу студію. Зараз ходжу до театральної студії, на гурток хіп-хопу та до образотворчої студії.

На заняття ми ходимо, щоб отримувати додаткову освіту, розвивати свої здібності. Завжди з нетерпінням чекаємо на цікаві заходи у Центрі.

Особисто мені запам’ятався похід у тополиний гай, поїздки по місцям бойової слави та у театр ім. Магара, а ще вистава, де діти та педагоги помінялися місцями. А ще я дуже радий, що в цьому році вперше отримав І місце за кращу роль на Всеукраїнському фестивалі театральних колективів. Але потрапити на такий фестиваль, на жаль, можуть не всі, бо 1 день перебування обходиться від 200 гривень.

Пропозиції від театральної студії «БЕМС»:

 1. Раді ЦДЮТ звернутися до усіх партій та підприємств з пропозицією прийняти участь у акції «для творчості відкриті усі шляхи для збору коштів на поїздки на фестивалі для обдарованих дітей».

 2. Продовжити вивчати народні традиції, свята та організовувати сюжетно-рольові театральні свята за народним українським календарем за участю дітей, педагогів, батьків.

 3. Створити в ЦДЮТ «кафе-спілкування», в якому колективи могли б збиратися і спілкуватися, обговорювати різні питання, книги, фільми, а малюки дивитися мультики та казки, отримувати уроки з казко-терапії.


Приклад презентації кандидата в Раду лідерів від народного художнього колективу театральної студії «БЕМС»

(захищають вихованці колективу)
Зараз я хочу представити кандидата в Раду лідерів від народного художнього колективу театральної студії «БЕМС» Крючкову Оксану.

Оксана має багато лідерських якостей. Завжди горить своїми ідеями, може запалити бажання діяти не тільки у «БЕМСу», а й в усьому Центрі. Вона не боїться відповідальності і крокує до заданої мети. Якщо їй довірити якусь справу, вона може привести всіх до єдиного цілого, уміє розумно вмотивувати членів колективу до командної справи. Оксана користується золотим правилом команди: «Індивідуалізм дає срібло, а взаємодія - золото». Її життєве кредо: «Один за всіх і всі за одного». Я можу сказати, що Оксана справжній стратег. Передбачає наперед результат, тримає все під своїм контролем. В неї можна попросити будь-яку пораду. Відповідальна у кожній справі. А ще ми хочемо представити її, як талановиту, обдаровану дівчину, яка пече смачні пироги з яблуками. Вона улюблена мамина помічниця, в усьому любить порядок. Користується повагою студії «БЕМС» та однокласників. І наша Оксана сьогодні хоче роздати членам Ради формулу успіху.

Проектна діяльність Ради лідерів ЦДЮТ
Слово «проект» у перекладі з латинської мови означає «кинутий уперед — задум, план тощо».

Проект – група взаємопов’язаних заходів та їх результатів, спрямованих на досягнення кінцевої мети, а також необхідні для цього ресурси та тимчасові
Метод проектів:

- навчає дітей самостійно думати;

- знаходити і вирішувати проблеми, використовуючи для цього знання з різних областей;

- діти набувають здатність прогнозувати результати, можливі наслідки різних варіантів рішення, уміння установлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- завдання та зміст проектів Рада лідерів може висвітлювати на діючих стендах закладу, в засобах масової інформації Центру, на засіданнях та зборах.
Рекомендовані міні-проекти
Благодійний проект

«Поділись теплом»
Опис проекту
Термін реалізації: короткостроковий (грудень), циклічний (грудень, травень, щороку)

Учасники проекту: керівники, батьки, гуртківці ЦДЮТ м. Вільнянська

Цільова аудиторія: діти з особливими потребами, вихованці спецшколи-інтернату

Актуальність проекту: сучасні діти з благополучних родин не завжди можуть зрозуміти, що означає не мати грошей на їжу або ліки, залишитися без родини… Чим старшою стає дитина, тим важче розбудити в ній співчуття. Проект створено Радою лідерів ЦДЮТ за підтримки координаторів з метою залучення дітей до доброчинних справ, благодійної діяльності.

Мета проекту: надання підтримки і допомоги дітям-сиротам, дітям з особливими потребами, позбавленим батьківського піклування.

Завдання проекту:  залучення гуртківців до доброчинних справ та благодійної концертної діяльності;

 • проведення благодійних акцій та концертів;

 • залучення батьків, громадськість до благодійної діяльності.

Зміст реалізації проекту


 1. Засідання Ради лідерів, зустрічі з гуртківцями, роз’яснювальна робота (жовтень).

 2. Благодійне театралізоване свято з концертною програмою до Дня Святого Миколая для дітей інвалідів за участю гуртків художньо-естетичного відділу (грудень).

 3. Проведення благодійної акції «Подарунок невідомому другу»: збір канцтоварів, іграшок, книг (січень).

 4. Благодійний показ вистави « Баранкін, будь людиною» для вихованців школи-інтернату вихованцями Народного художнього колективу театральної студії «БЕМС» (квітень).

 5. Благодійний концерт для дітей з особливими потребами до Дня Захисту Дитини гуртківцями художньо-естетичного відділу (травень).


Перспективи розвитку проекту:


 • Залучення шкіл міста.

 • Залучення організацій для спонсорської допомоги.

 • Пропагування соціальної значущості благодійних проектів для духовного розвитку молоді.


Організатор: Рада лідерів ЦДЮТ

Координатор: адміністрація ЦДЮТ
Художній проект

«Зимові фантазії»
Опис проекту
Тематичний напрям: художній

Термін реалізації: короткостроковий (грудень)

Учасники проекту: гуртківці ЦДЮТ м. Вільнянська

Актуальність проекту: Новорічні свята завжди несуть за собою віру в казку, чудеса, щось незвичайне. Символи Нового року та Різдва – ялинка, іграшки, зірка, Дід Мороз, Снігуронька відомі усім, та зв'язок національних традицій та сучасності синтезує нові теми, фантазії, мотиви для творчості. Ось чому важливо, давати дітям поштовх до нових знахідок у творчості в ході конкурсу по оформленню залів, кімнат, вистав ЦДЮТ на новорічну тематику.

Мета проекту: надання можливість кожній дитині реалізувати власні творчі здібності за межами програми гуртка; презентувати свій талант у рамках теми; згуртувати вихованців гуртків; поглиблювати любов до національних традицій.

Завдання проекту:  взаємодія різних напрямків декоративно-ужиткового, образотворчого мистецтв;

 • розширення спектру дитячих інтересів та захоплень;

 • створення умов для здорового змагання між гуртківцями.

Учасники проекту: вихованці ЦДЮТ та педагоги.

Етапи реалізації проекту


 1. Засідання Ради лідерів, зустрічі з гуртківцями, ознайомлення з проектом (листопад).

 2. Створення творчих груп проекту в гуртках (листопад).

 3. Виготовлення ескізів «Зимові фантазії» по оформленню ЦДЮТ (грудень).

 4. Залучення до оформлення ЦДЮТ педагогів, батьків (грудень).

 5. Оформлення куточків в ЦДЮТ по темі «Зимові фантазії» (20-27 грудня).

 6. Підведення підсумків конкурсу (січень).


Очікувані результати:
Реалізація проекту дає змогу виявити творчих, талановитих дітей, синтезувати знання з історії Різдвяних свят та сучасні вимоги до дизайну інтер’єру. Мотивувати гуртківців до участі у конкурсі; виявити лідерів у колективах.

Досвід реалізації проекту може бути поширений у позашкільних закладах та школах.
Організатор: Рада лідерів ЦДЮТ

Координатор: педагог-організатор ЦДЮТ
Проект-конкурс

«Озеленимо рідний центр»
Опис проекту
Тематичний напрям: соціальний

Термін реалізації: короткостроковий

Учасники проекту: батьки, вихованці, педагоги ЦДЮТ м. Вільнянська

Актуальність проекту: напруженість, інтенсивність, стресогенність сучасного життя призводить до руйнування духовності. Слабка матеріальна база ЦДЮТ не дозволяє витримувати стильові особливості дизайну ЦДЮТ згідно сучасності. Але, незалежно від часу, матеріальних потреб, педагоги та вихованці завжди плекають свій заклад, як рідний дім, де повинно бути затишно, по-домашньому комфортно. Ось чому ідея озеленити коридори і аудиторії ЦДЮТ знайшла підтримку широкого загалу керівників та вихованців закладу.

Мета проекту: озеленення коридорів, аудиторій ЦДЮТ.

Завдання проекту:  залучення гуртківців, батьків, керівників до доброчинних справ;

 • вивчення кімнатних рослин та способів догляду за ними;

 • виховання любові до рослин, до природи в цілому.Зміст реалізації проекту


 1. Засідання Ради лідерів, робота членів Ради в колективах, обговорення умов проекту-конкурсу (вересень).

 2. Проведення акції «Поділись домашньою квіткою» (жовтень).

 3. Проведення виховних хвилинок по гуртках «Мої домашні друзі», «Моя улюблена домашня квітка», «Кращий знавець домашніх квітів» (жовтень).

 4. Залучення спонсорів закладу пластмасових виробів «РИТМ» для придбання горщиків для квітів (жовтень).

 5. Оформлення живого куточка на другому поверсі (листопад).

 6. Залучення спонсорів для придбання лавок для відпочинку (листопад).

 7. Підведення підсумків конкурсу (грудень).

 8. Висвітлення підсумків на стенді, нагородження переможців грамотами ЦДЮТ (грудень).


Результат проекту: створення живого куточку на другому поверсі ЦДЮТ.

Організатор: Рада лідерів ЦДЮТ

Координатор: адміністрація ЦДЮТ
Проект фестивалю ЦДЮТ

«Я  творча особистість»
Опис проекту
Актуальність проекту: в наш час не кожна дитина має матеріальну можливість показати свої здібності, таланти на фестивалі, конкурсі. Та й високі вимоги до учасників вимагають тільки участі тих, хто довгий час займається у творчих колективах. Ідея проекту виникла у членів Ради лідерів в результаті свідомого ставлення до творчості, бажання реалізувати свої здібності, виступити на сцені, продемонструвати глядачам та членам журі ті таланти, які не завжди розвиваються професійно.

Мета проекту: залучити до різних жанрів творчої діяльності вихованців гуртків, учнів шкіл міста; надати можливість дітям продемонструвати свої здібності на конкурсній основі, безкоштовно; виявити нові таланти та залучити їх до професійного навчання у гуртках, студіях.

Задачі проекту:  сприяти відродженню та утвердженню духовних цінностей українського народу;

 • залучення дітей та юнацтва до змістовного дозвілля;

 • залучення до вивчення та розуміння кращих зразків традиційних та сучасних видів мистецтва;

 • виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення їх до гуртків.

Учасники проекту:  вихованці колективів ЦДЮТ (номери художньої самодіяльності підготовані самостійно, без допомоги керівників гуртків);

 • учні шкіл міста, району.

Журі фестивалю: педагоги ЦДЮТ, запрошені до роботи в журі членами Ради лідерів (згідно анкетування гуртківців).

Жанри фестивалю: вокал, хореографія, розмовний жанр, інструментальна музика, образотворче мистецтво, прикладне мистецтво, оригінальний жанр.

Спонсорська підтримка: батьки вихованців (для придбання дипломів, подарунків).
Порядок і термін проведення
Відбірковий тур – жовтень (осінні канікули)

Гала-концерт, нагородження – 20 листопада, Всесвітній День Дитини
Екологічний проект

«Збережемо Землю для нащадків»
Опис проекту
Термін реалізації: короткостроковий, циклічний

Учасники: керівники гуртків, сім’ї вихованців, гуртківці
  1   2   3

Схожі:

Конкурс дитячої та юнацької творчості «Музи і діти» (далі Положення)
Положення про відкритий фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Музи і діти» (далі Положення) визначає порядок організації...
УКРАЇНА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ...
Кіровограді на базі комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах...
Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості
Практика реалізації компетентнісного підходу в процесі роботи творчого об’єднання «Цікава астрономія»
Методичні рекомендації щодо організації та проведення конкурсу дитячого малюнку “
Статтею 43 Конституції України гарантовано, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці
Методичні рекомендації щодо організації та проведення конкурсу дитячого малюнку “
Статтею 43 Конституції України гарантовано, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС НА КРАЩУ МЕТОДИЧНУ РОЗРОБКУ З НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ...
Для цього буде проаналізовано досвід кількарічної роботи літературної студії «Лелеченя» та «Літературно-краєзнавчого гуртка» Немирівського...
Методичні рекомендації Щодо дотримання вимог до оформлення протоколу м. Луцьк 2013 р
Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності управлінської діяльності головного та територіальних управлінь...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ : «МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКУ»
Методичні рекомендації з досвіду роботи вихователя гуртожитку Державного навчального закладу «Запорізьке машинобудівне вище професійне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка