Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах області на 2014/15 н р


Скачати 87.57 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах області на 2014/15 н р
Дата27.02.2016
Розмір87.57 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Культура > Методичні рекомендації


Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах області на 2014/15 н.р.

 

Інтеграція України до Європейського та світового життєвого простору викликала необхідність переглянути деякі підходи до виховання та розвитку підростаючого покоління, проаналізувати фактори, що гальмують підвищення якості та формування життєспроможності особистості школяра.

Наукові дослідження доводять, що виховання є глибоко національним за своєю суттю, змістом, характером. «Національне виховання, – як зазначала українська громадська, культурно-освітня діячка, педагог Софія Русова (1856-1940), – забезпечує кожній нації найширшу демократизацію освіти, коли її творчі сили не будуть покалічені, а, значить, дадуть нові оригінальні, самобутні скарби задля вселюдного поступу: воно через пошану до свого народу виховує в дітях пошану до інших народів...».

Тому головною метою виховання є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім'янина, товариша.

Аналіз виховної роботи в навчальних закладах області за минулий 2013/14 н.р. дозволяє стверджувати про певні позитивні результати. Зокрема:

- проведено обласні  Інтернет-збори для батьків на тему «Формування духовної особистості – завдання школи та батьківської громади», на які надійшло понад 200 питань та надано відповіді;

-  розширено регіональну мережу шкіл сприяння здоров’ю, яка налічує близько 200 навчальних закладів;

- створено дитячу громадську приймальню на лідерському блозі з метою захисту прав дітей;

-  проведено обласні та районні заходи вшанування 200-річчя Т.Шевченка, героїв Небесної Сотні;

- активізовано роботу батьківських всеобучів;

- створено центр духовно-морального виховання (Годинівський НВК), районні каталоги музеїв;

- започатковано спільний героїко-патріотичний проект Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області та навчальних закладів «Герої Небесної Сотні»

- підписано меморандум про співпрацю обласної Ради дітей Чернівеччини, обласної Ради учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів та Чернівецької обласної організації «Буковинські Гайди» тощо.

Однак, поряд з позитивними результатами є чимало проблем:

-  формальність у проведенні заходів;

-  перевага масових форм над індивідуальними;

- прояви жорстокості серед підлітків, що й підкреслює актуальність індивідуальної роботи;

-  потребує активізації робота з проблем патріотичного, гендерного виховання;

- втрачаються сімейні цінності, руйнуються відносини, підвищується ризик розлучень, знижується вага виховної функції сім’ї.

Відповідно, це вимагає докорінного переосмислення сучасною школою усієї системи виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності.

Основні завдання виховної діяльності сучасних закладів освіти зумовлені пріоритетними напрямами реформування школи, визначеними Державною національною програмою «Освіта» («Україна XXI століття»), «Концепцією розвитку загальної середньої освіти», «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».  

Рекомендуємо всю виховну роботу 2014/15 н.р. спрямувати на:

- створення умов організації виховної роботи для формування вільної творчої особистості учня;

- реалізацію завдань системи національного виховання;

- перехід від окремих напрямів виховання до розроблення, проектування, моделювання перспективних виховних систем закладів освіти.

Кожний навчальний заклад повинен визначити систему виховної роботи, яка має бути спрямована на формування виховного простору з потужним виховним впливом на особистість, що сприятиме формуванню її ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів.

З цією метою подаємо перелік можливих моделей виховних систем навчальних закладів:

 «Я – школяр, я – громадянин», «Життєтворчий потенціал учнівського самоврядування», «Учень як особистість», «Школа життєтворчості», «Школа духовності і доброчинності», «Від ідеї – до успіху», «Школа як центр розвитку громади», «Проектуємо особистість разом», «Соціально адаптована громадсько-активна школа», «Модель особистості випускника», «Школа творчості», «Школа родинного виховання», «Виховуємо разом» тощо.

Основою кожної виховної системи навчальних закладів має бути духовно-моральнe виховання підростаючого покоління. Завдання школи - так побудувати  діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних наставників-учителів виховували дітей у дусі високої моральності.

 Цікавими та сучасними за даним напрямом можуть бути такі форми,   як семінари-практикуми «Практикум спілкування», «Хочу-можу-треба», «Привіт, я конфлікт!», клуби та факультативи «Ми живемо серед людей», «Співпрацюємо у команді», «Школа молодої людини» та ін.

 З метою залучення школярів до участі у V Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок», що проводиться Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі за інформаційною підтримкою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України  та популяризації духовних і моральних надбань  рекомендуємо запровадити соціальні, культурологічні та екологічні проекти (відповідно до Положення конкурсу) в кожному навчальному закладі області, починаючи з класу, спільно з батьківською громадськістю.

 Усе більшої актуальності набуває потреба у створенні толерантного освітнього простору, що відкриває можливість інтеграції у міжнародну спільноту, пропаганди європейських цінностей, вивчення культур і традицій інших народів крізь призму толерантності.  

Тому виховання учнівської молоді в дусі миру, толерантності та взаєморозуміння, пропонуємо здійснювати у формі  уроків взаєморозуміння, прес-конференцій, конкурсів малюнків і плакатів; проводити благодійні операції «Пошана», тижні злагоди і миролюбства; реалізувати проекти «Служіння заради миру», «Від війни до Культури миру» та ін.  

У процесі реалізації єдиної виховної системи, яка забезпечує формування соціально зрілої творчої особистості, більш цілеспрямовано здійснювати національно-патріотичну виховну роботу.  

Рекомендуємо в рамках військово-патріотичного виховання:

-  проводити навчально-виховні заходи, присвячені 70-й річниці визволення України від фашистських загарбників та Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років під гаслом: «Подвигу жити в віках!»; забезпечити участь навчальних закладів у заходах Естафети Перемоги на 2013-2015 роки (спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства Оборони України та Міністерства внутрішніх справ України від 21.10.2013 № 1453/716/997);

-  продовжити реалізацію проектів «Шляхами мужності і стійкості», «Діти Великої Вітчизняної війни» (збір спогадів дітей війни) та ін.;

- готувати матеріали на науково-практичну конференцію лідерів учнівського самоврядування, присвячену історичним подіям, пов’язаним із визволенням Чернівецької області;

- розширити електронну інформаційну збірку «Герої Небесної Сотні» віршованими та прозовими творами, плакатами та малюнками учнів, педагогів та батьків навчальних закладів та розповсюдити електронну форму спільного проекту «Герої Небесної Сотні» серед громадськості краю;

- сприяти організації проведення патріотичних флеш-мобів: «За єдину Україну!», «Вибрати не можна тільки Батьківщину», «Діти за мир у всьому світі!», «Сила дружби» та ін.  

Актуальною залишається робота з формування в учнів навичок культури здоров’я, ефективні форми роботи якої пропонуємо:

- проекти «Захисти свою позицію», «Орієнтація на мотивацію ведення здорового способу життя», «Особистісно орієнтована модель формування в учнів навичок здорового способу життя»;

- відкриті трибуни «Який спосіб життя – таке й здоров'я», «Напружене ритмом життя»;

- рольові ігри «Турбуймось про здоров’я»; ситуаційні практикуми «Твоє майбутнє залежить від вибору, який ти робиш сьогодні»;

- соціально-психологічні тренінги «Розвиток умінь саморегуляції, умінь протистояти негативним впливам середовища» тощо;

-  фестивалі художньої творчості «Молодь обирає здоров’я»;    

- конкурси-захисти сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю тощо.

Виховна система має інтегрувати зусилля школи і сім’ї у вихованні свідомого громадянина та відповідального працівника. Такі форми роботи, як етичні бесіди, клуби «Юнак і дівчина – школа дружби», «Юна Леді», «Клуб майбутніх захисників сім’ї та держави»;  індивідуальні консультації з метою вирішення проблемної ситуації у сімейному вихованні: «Батьки – головні вихователі», «Як формується особистість учня», «Любов до дітей як засіб виховання», «Громадянин формується з дитинства»; тренінги; захисти проектів; пропаганда досвіду сімейного виховання.

З метою трудового виховання та формування в учнів професійного самовизначення рекомендуємо виробити систему професійної орієнтації. Актуальними тут є  добродійні та благодійні акції, екологічні стежини, трудові десанти, табори праці та відпочинку, шкільні лісництва, учнівські виробничі бригади.

      Виховання екологічної культури в сучасній школі здійснювати через комплексне розкриття важливої проблеми охорони природи; поєднання аудиторних занять з безпосереднім спілкуванням з природою (екскурсії, трудові екологічні практикуми, польові табори тощо).

        У процесі сприймання, інтерпретації творів мистецтва і практичної художньо-творчої діяльності  формувати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати естетичну свідомість, загальнокультурну і художню компетентність, здатність до самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні.

Джерела такої роботи: музика, природа, естетика шкільних приміщень, зовнішній вигляд учителів та учнів, взаємини між учнями і вчителями, діяльність естетичних гуртків; створення виставок; зустрічі з елітою краю, видатними постаттями України; започатковування проектів «Видатні постаті сучасної  України», «Галерея видатних особистостей», «Імена видатних людей у назвах вулиць рідного міста», «Герої та видатні люди Буковини».   

Особливої уваги сьогодні потребує сільська школа. Тому рекомендуємо розробити моделі загальноосвітньої школи як освітньо-культурного центру села. Такі школи повинні стати невід'ємною частиною особливо сільського середовища,  які б об'єднали  дитячий садок, школу, школу мистецтв, спортивну школу, зібрали під своїм дахом ініціативні групи жителів села, влаштовували різноманітні освітні оздоровчі заходи, дозвілля сельчан, створювали  умови для відродження кращих традицій роботи на землі, готували учнів до сільськогосподарської праці, виховували дбайливого господаря.  

 Виховна система має сприяти підготовці молодих фахівців-управлінців через учнівське самоврядування. Тому доцільно долучитися лідерам учнівського самоврядування до реалізації Всеукраїнських проектів: «Лідер +» - партнерська діяльність лідерів з іншими районами, областями, країнами; «Майбутнє без насилля» - подолання насильства щодо дітей у школі та вдома; «Делегати дитячих прав» – створення правових структурних підрозділів у кожній організації учнівського самоврядування; «Молодь обирає здоров’я» - за здоровий спосіб життя та ін.

  Потребує уваги діяльність класних керівників, підвищення їхньої педагогічної майстерності. Одним із засобів підвищення фахової майстерності педагогів як класних керівників є робота методичного об’єднання, однією з проблем якого має бути виховний ідеал вчителя.  

Методистам із виховної роботи районних/міських методичних кабінетів глибоко проаналізувати виховну роботу за минулий навчальний рік, відмітити позитивні сторони та виявити труднощі й проблеми, для розв’язання яких спрямувати свою діяльність. Провести організаційно-методичні наради, семінари (конференції) районів/міст, на яких розглянути питання: розбудови і моделювання виховних систем в навчальних закладах; науково-методичного забезпечення компетентних практичних дій педагогів щодо створення виховного середовища та виховного простору для особистісного розвитку учнів та молоді; узагальнення досвіду шкіл із питань використання проектно-програмних технологій та методичного супроводу діяльності організаторів виховного процесу; планування виховної діяльності на основних ідеях «Основних орієнтирів виховання».

 Організовуючи виховну роботу в новому навчальному році, керівникам  виховного процесу в загальноосвітніх закладах освіти і надалі рекомендуємо користуватися відповідною нормативно-правовою базою, поданою на інформаційних сайтах Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації (http://oblosvita.com/) та Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (http://ippobuk.cv.ua/).

 


Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх...
У кабінетах заступників директорів з виховної роботи мають бути створені паперові, електронні картотеки передового педагогічного...
4. Методичні рекомендації щодо розвитку допрофільної підготовки і...
Моніторингове дослідження стану організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Черкаської області
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах...
Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення Першого уроку в загальноосвітніх...
Молода гвардія”» Перший урок у загальноосвітніх навчальних закладах Луганської області буде присвячено 70-річчю від дня створення...
Методичні рекомендації щодо організації роботи у навчальних закладах...
...
Педагогічні особливості навчання учнів у шостих класах
Міністерство освіти і науки надсилає для практичного викорис­тання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Деякі питання організації виховної роботи у 2012/2013 навчальному році
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення в загальноосвітніх навчальних...
З метою відзначення Дня фізичної культури і спорту щорічно упродовж другого тижня вересня в загальноосвітніх навчальних закладах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка