Чому алкани добувають переважно із природних джерел, а не шляхом органічного синтезу?


НазваЧому алкани добувають переважно із природних джерел, а не шляхом органічного синтезу?
Дата01.04.2013
Розмір40.7 Kb.
ТипВопрос
bibl.com.ua > Туризм > Вопрос
Питання

для фронтального опитування та актуалізації знань з теми

«Природні джерела вуглеводнів та їх переробка»


 1. Чому алкани добувають переважно із природних джерел, а не шляхом органічного синтезу?

 2. Відомо, що природний газ є сировиною для добування, ацетилену, водню, сажі, галогенпохідних. Складіть рівняння відповідних реакцій.

 3. В супутніх нафтових газах масова частка етану становить 20%. Складіть рівняння послідовних реакцій добування хлоропрену ( 2-хлорбута-1,3-дієну) виходячи з етану, що є сировиною для виробництва синтетичного каучуку.

 4. Чому нафта з низьким вмістом сульфуру користується порівняно більшим попитом?

 5. На яких хімічних властивостях вуглеводнів ґрунтуються процеси переробки нафти?

 6. Як ви розумієте терміни «крекінг», «риформінг», «ізомеризація»?

 7. Напишіть рівняння реакції термічного крекінгу продукту С12Н26.

 8. Які продукти добувають з кам’яновугільної смоли ?

 9. Коксовий газ використовують як паливо і як хімічну сировину. Які синтези на його основі ви можете запропонувати?

 10. Поясніть терміни: октанове число, біогаз, смог, антидетонаторна присадка, альтернативне джерело енергії.

 11. Запропонуйте варіанти зменшення шкоди, що завдає спалювання горючих матеріалів.

 12. Наведіть приклади, які ілюструють слова Д.І.Менделєєва «в хімії немає бруду; бруд – це хімічна сполука в непідходящому для неї місці».

 13. Перелічити альтернативні джерела енергії. Які «плюси» і «мінуси» їх використання.


Контрольна робота з теми «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка»

ВАРІАНТ 1


 1. Крекінг нафти базується на:

А. розчинності нафти; Б. хімічних властивостях речовин;

В. фізичних властивостях речовин.


 1. З поданого переліку способів переробки вуглеводнів виписати ті, що базуються на хімічних властивостях. Коротко схарактеризувати кожен з них:

А. піроліз; Б. коксування;

В. термічний крекінг; Г. риформінг;

Д. фракційна перегонка; Е. каталітичний крекінг.
3. Знайдіть відповідність між джерелом вуглеводнів та характеристикою джерела:

1. Нафта А. суміш низькомолекулярних алканів, де 98% -метан

2. Природний газ Б. суміш низькомолекулярних алканів, де 60% -метан

3. Кам’яне вугілля В. суміш вуглеводнів, фенолів, кислот, сульфідів

4. Нафтовий газ

4. Знайдіть відповідність між фракцією перегонки нафти та її складом:

1. бензин А. С20 – С40

2. мазут Б. С5 – С10

3. газойль В. С11 – С12

4. гас Г. С8 – С14

5. лігроїн
5. Яка фракція перегонки нафти в своєму складі матиме вуглеводень:

А. бензен ; Б. бутан;

В. 2,3,4-триметилоктан; Г. пентадекан
6. При додаванні 0,5 мг тетраетилсвинцю (С2Н5)4Pb до 1 л бензину його октанове число підвищується на 10-15 одиниць. Як це характеризує зміну якості бензину? Яка кількість свинцю попадає в атмосферу при спалюванні цього бензину?
7. Спалили 0,29 г газоподібного вуглеводню. Одержали 448 мл карбон(IV) оксиду та 0,45 г води. Густина вуглеводню за воднем – 29. Виведіть молекулярну формулу сполуки і запишіть можливі ізомери, назвіть їх.
8. Природний газ одного з родовищ містить 90% метану, 5% етану, 3% карбон(IV) оксиду та 2% азоту (за об’ємом). Який об’єм повітря потрібний для спалювання 1 м3 цього газу?
ВАРІАНТ 2


 1. Перегонка нафти базується на:

А. реакції розкладу;

Б. фізичних властивостях речовин;

В. розчинності нафти.


 1. З поданого переліку способів переробки вуглеводнів виписати ті, що базуються на фізичних властивостях. Коротко схарактеризувати кожен з них:

А. піроліз; Б. коксування;

В. термічний крекінг; Г. риформінг;

Д. фракційна перегонка; Е. каталітичний крекінг.
3. Знайдіть відповідність між джерелом вуглеводнів та характеристикою джерела:

1. Нафта А. суміш різноманітних твердих вуглеводнів

2. Природний газ Б. суміш низькомолекулярних алканів та неорганічних газів

3. кам’яне вугілля В. суміш вуглеводнів, що є компонентом «грецького вогню»

4. Нафтовий газ

4. Знайдіть відповідність між фракцією перегонки нафти та температурою кипіння:

1. бензин А. 180 – 230°С

2. мазут Б. 305 – 400°С

3. гас В. 40 – 180°С

4. лігроїн Г. 230 – 305°С

5. газойль
5. Яка фракція перегонки нафти в своєму складі матиме вуглеводень:

А. пропан ; Б. фенол;

В. 2,2,3,3-тетраметилнонан; Г. гексадекан.
6. Автомобіль за повний строк служби проходить 200 000 км. Одного літра бензину достатньо на 15 км шляху. Яка кількість свинцю буде викинута в атмосферу протягом терміну експлуатації авто, якщо вміст тетраетилсвинцю

2Н5)4Pb в бензині складає 0,8 г/л?
7. Спалили газоподібний вуглеводень. Об’єм витраченого кисню у шість разів більший , а об’єм утвореного вуглекислого газу у чотири рази більший від об’єму спаленого вуглеводню. Вивести молекулярну формулу вуглеводню.
8. Природний газ одного з родовищ містить метан, етан, пропан і сірководень. Їх об’ємні частки відповідно становлять: 97,7%; 0,2%; 0,1%; 2%. Який об’єм повітря витрачається на повне згоряння 1м3 такого газу?

Список використаних джерел


 1. Романишина Л.М., Романишин Т.В., Дробоцький А.С., Грицюк А.С. Збірник задач і вправ з органічної хімії . – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 1999. – 80 с.

 2. Столяр О., Барановський В., Горбовий П. Збірник задач і вправ з органічної хімії для учнів10-11 класів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 80 с.

Схожі:

Інформація для вчителя Слайд Провести дослід «Як добувають нафту»
Ми знаємо, що вугілля чорного кольору, але в Естонії добувають вугілля жовтого кольору, він називається «сланець». На Південному...
Тема: Алкани. Загальна формула алканів
Мета: вивчити класифікацію насичених вуглеводнів (алкани і циклоалкани); згадати загальну формулу алканів та їх гомологічний ряд...
Бензе́н (колишня назва бензол)
Бензен має цінні властивості як розчинник, але через його високу токсичність таке використання бензену наразі дуже обмежено. Головна...
Тема: Своєрідність органічного світу Австралії
Обладнання: фізична карта Австралії, краєвиди природних зон, зображення рослин і тварин материка, атласи, таблиця – схема «Органічний...
Результати якого виду інструментального дослідження вимірюються в Бк/дм3 ?
Середня загальна (за рахунок природних і штучних джерел) добова доза опромінення
ПОРЯДОК проведення Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел" Основні...
України, раціональне використання водних ресурсів, підвищення екологічної і правової обізнаності громадян щодо охорони водних ресурсів...
Критерії оцінювання навчальних досягнень з підтеми
Учень має загальне уявлення про існування та використання природних джерел вуглеводнів; описує склад і властивості нафти, природного...
Запитання Всеукраїнського турніру юних біологів Осінь, 2007 р
України жили племена скіфів. З історичних джерел відомо, що в бою вони часто використовували стріли, змащені якоюсь отрутою органічного...
ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИРОДНИХ
Цілі уроку: ознайомити учнів з оптимальним співвідношенням природних і господарських угідь, розглянути осо­бливості обґрунтування...
Урок географії в 7 класі Тема: Природні зони Африки
Африки; поглибити систему знань учнів про взаємозв’язки природних компонентів у складі природних зон; сформувати в учнів вміння складати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка