Результати якого виду інструментального дослідження вимірюються в Бк/дм3 ?


Скачати 346.08 Kb.
НазваРезультати якого виду інструментального дослідження вимірюються в Бк/дм3 ?
Дата09.04.2013
Розмір346.08 Kb.
ТипВопрос
bibl.com.ua > Журналістика > Вопрос
2.5 Радіаційна гігієна

1

Вам необхідно проконтролювати протирадіаційні заходи на підприємстві, що

використовує джерела іонізуючих випромінювань. Результати якого виду

інструментального дослідження вимірюються в Бк/дм3 ?

A * вимірювання вмісту радіонуклідів в питній воді

B вимірювання вмісту радіонуклідів в повітрі

C вимірювання вмісту радіонуклідів в ґрунті

D вимірювання гама фону

E вимірювання вмісту радіонуклідів в будматеріалах

2

Яку кількість м`яса необхідно відібрати для радіологічного контролю.

A 0,3кг

B 0,2кг

C 0,5кг

D 0,1кг

E 1кг

3

Для визначення забрудненості радіонуклеїдами води необхідно приготувати:

A Тонкошарові та товстошарові препарати

B Тонкошарові препарати

C Товстошарові препарати

D Відбір середньої проби

E Приготувати середній зразок

4

Який метод відбору проб необхідно використати для проведення дозиметричного

контролю грунту?

A Метод “конверта”

B Одномоментний

C Відбір середньої проби

D Аспіраційний

E Седиментанційний

5

Вам необхідно проконтролювати протирадіаційні заходи на підприємстві, що

використовує джерела іонізуючих випромінювань. Який вид інструментального

дослідження характеризує радіаційний фон ?

A * вимірювання гама фону

B вимірювання вмісту радіонуклідів в повітрі

C вимірювання вмісту радіонуклідів в ґрунті

D вимірювання вмісту радіонуклідів в питній воді

E вимірювання вмісту радіонуклідів в будматеріалах

6

Для визначення спектру радіонуклеїда використовують слідуючий дозиметр

A Спектрометричний

B Дозиметричний

C Портативне обладнання

D Радіологічний

E Індивідуальний

7

Які органи є найбільш чутливими до радіоактивного впливу ?

A гонади, червоний кістковий мозок

B щитовидна залоза, печінка, селезінка

C шкіряний покрив, кісткова тканина

D м’язова тканина, кінцівки

E кришталик ока, головний мозок

8

Середня загальна (за рахунок природних і штучних джерел) добова доза опромінення

більшої частини населення промислово розвинутих країн світу становить 0,035мкЗв/год.

Яка частка від цієї дози припадає на природне зовнішнє фонове опромінення?

A *0,01 мкЗв/год

B 0,003 мкЗв/год

C 0,005 мкЗв/год

D 0,03 мкЗв/год

E 0,05 мкЗв/год

9

Іонізуюча радіація, діючи на людину в дозах, значно перевищуючих фоновий рівень,

викликає негативні детерміністичні, сомато-стохастичні, генетичні наслідки. Яка

радіаційна патологія належить до генетичної?

A *Хромосомні аберації

B Лейкози

C Пухлини

D Променева хвороба

E Скорочення тривалості життя

10

Радіологічна лабораторія оснащена приладами для індивідуального та групового

дозиметричного контролю. Яким з перелічених приладів проводять індивідуальний

дозиметричний контроль?

A *Карманний радіометр ДК-0,2

B Мікрорентгенометр МРМ-3

C Універсальний радіометр МКС-0,1р

D Універсальний радіометр ТИСС

E Сцинтиляційний дозиметр ДРГ

11

Одним із завдань у системі заходів щодо радіаційної безпеки населення є визначення

радіонуклідів у об’єктах довкілля та харчових продуктах. Яка кількість молока

відбирається для проби на дослідження?

A *500 мл

B 100 мл

C 250 мл

D 1000 мл

E 2000 мл

12

Після санітарного обстеження виявлено, що на спецпідприємстві накопичились

середньоактивні радіовідходи в кількості, яка перевищує межу річного ліміту

радіоактивності. Згідно законодавчих вимог ці відходи необхідно терміново вивезти. В

якому місці треба захоронити ці відходи?

A *Спеціальні пункти поховання тривалого збереження

B Підвали будівель, що підлягають знесенню

C Полігони для твердих комунальних відходів

D Викреслені військові полігони

E Лісові масиви, розташовані далеко від населеного пункту

13

Працівники ділянок з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання постійно

опромінюються малими дозами радіації, що може призвести до виникнення хронічної

променевої хвороби. Яка доза професійного опромінення встановлена законодавством

як безпечна?

A *20 мЗв/рік

B 5 мЗв/рік

C 10 мЗв/рік

D 30 мЗв/рік

E 50 мЗв/рік

14

Під час ремонтних робіт на атомній електростанції виникнув викид радіоактивних

речовин у атмосферне повітря. Який першочерговий захід розслідування і ліквідації

аварії?

A *Радіаційний контроль

B Контроль за виконанням ліквідаційних робіт

C Обстеження місцевості

D Контроль за додержанням правил безпеки

E Контроль за ефективністю роботи вентиляційної системи

15

26 квітня 1986 року трапилась аварія на Чорнобильській АЕС. Ця аварія згідно

міжнародної шкали відноситься до:

A *Глобальної

B Європейської

C Локальної

D Регіональної

E Всеукраїнської

16

Хто вiдкрив явище радiоактивностi

A *Беккерель

B Рентген

C Марiя Кюрi

D Фредерiк Жолiо-Кюрi

E Менделєєв

17

Скільки груп радіаційно-гігієнічних регламентів виділено в НРБУ-97

A Чотири

B П’ять

C Три

D Дві

E Одну

18

У якого випромiнення найбiльша бiологiчна ефективнiсть:

A *Альфа

B Бета

C Гамма

D Нейтрони

E у всіх однакова

19

Скільки категорій осіб, які зазнають опромінення, встановлено НРБУ-97

A *Три

B Дві

C Чотири

D П’ять

E Одну

20

До категорії А відносяться (за НРБУ-97):

A *Особи, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих

випромінювань (персонал)

B Медичний персонал

C Населення

D Особи, які безпосередньо не зайняті роботою з джерелами іонізуючих випромінювань,

але в зв'язку з розташуванням робочих місць можуть отримувати додаткове

опромінення

E Не регламентується

21

Якi джерела випромiнювання створюють радiацiйний фон:

A *Природнi i техногеннi

B Природнi радiонуклiди Землi

C Космiчне випромiнювання

D Тiльки природнi джерела

E Тiльки техногеннi джерела

22

Вкажіть рівень дози однократного відносно рiвномiрного опромінення людини, при

якому виявляється ГПХ (гостра променева хвороба) легкого (I)ступеня:

A *1-2 Гр

B 3-4 Гр

C 4 Гр

D 5-6 Гр

E більше 6 Гр

23

Як вплинула аварія на ЧАЕС на навколишнє середовище та на стан здоров’я населення?

A *Пройшов “йодний удар”, зараження місцевості радіонуклідами цезію-137 та

стронцію-90. Підвищилась онкологічна захворюванність та дисплазії щитовидниї

залози

B Практично не вплинула

C Незначно підвищився радіаційний фон.

D Підвищилась захворюванність ВДШ (верхніх дихальних шляхів)

E Малі дози радіації корисні для здоров’я

24

У випадках інкорпорації альфа-частинок в організм людини біологічна загроза значно

зростає порівняно з дією бета-частинок і гамма-променів. З чим це пов’язано?

A * Притаманна альфа-частинкам щільність іонізації найбільша

B Найбільша проникна здатність

C Найбільша швидкість руху

D Найбільша довжина пробігу

E Найбільший заряд

25

Для реалізації своїх завдань, в радіаційній гігієні проводять вимірювання кількості

радіоактивних речовин (питомої активності), що потрапили в навколишнє природне

середовище. Основною системною одиницею активності радіонуклідів є:

A * Бекерель (Бк)

B Рентген

C Грей

D Рад

E Зіверт

26

У вагітної жінки, яка постійно проживає в районі АЕС, народилася дитина з ознаками

порушення розвитку кісткової тканини, затримкою прорізування зубів. Останнє

обумовлено високим змістом у ґрунті й ґрунтовій воді радіоактивного:

A * Стронцію

B Йоду

C Свинцю.

D Фтору.

E Миш'яку

27

Працівник АЕС у результаті радіаційної аварії одержав дозу зовнішнього

гамма-опромінення 3 Гр. Який перебіг гострої променевої хвороби виникне в нього?

A * Променева хвороба середнього ступеня тяжкості

B Легка форма променевої хвороби

C Тяжка форма променевої хвороби

D Дуже тяжка форма променевої хвороби

E Зворотні зміни стану організму

28

Які головні критерії вибору дозиметричної апаратури для радіаційно-дозиметричного

контролю?

A * Вид випромінювання, енергія випромінювання, діапазон величин, які виміряються.

B Вага приладу.

C Енергія випромінювання

D Вид випромінювання.

E Габарити приладу й умови його транспортування.

29

Принцип іонізаційного методу приладів радіаційного контролю полягає в тому, що:

A * Під впливом іонізуючого випромінювання (ІВ) нейтральне середовище стає

провідником електричного струму, щo реєструється

B ІВ засвічує світлочутливий матеріал

C ІВ визиває світлові спалахи

D ІВ визиває люмінісценсію

E ІВ визиває звукові коливання

30

Укажіть ліміт ефективної дози за рік для категорії А (особи, які постійно або тимчасово

працюють безпосередньо із джерелами іонізуючих випромінювань) відповідно до норм

радіаційної безпеки України (НРБУ-97):

A * 20 мзв/рік

B 2 мзв/рік

C 5 мзв/рік

D 10 мзв/рік

E 40 мзв/рік

31

У радіологічному відділенні для променевої терапії використовується

гамма-випромінювач з ізотопом кобальту, що перебуває в сталевій ампулі. Який з

перерахованих способів захисту персоналу від впливу іонізуючого випромінювання

необхідно використовувати в першу чергу з урахуванням типу джерела?

A * Екранування джерела

B Санітарна обробка персоналу

C Ефективна вентиляція приміщень

D Використання засобів індивідуального захисту

E Зонирование приміщення

32

На іспиті студент відповів екзаменатору, що найбільшим проникненням в організм

людини характеризується ?-випромінювання. Правильною відповіддю є:

A ?-випромінювання.

B ?-випромінювання;

C нейтронне випромінювання;

D ?-випромінювання;

E протонне випромінювання;

33

Під час організації санітарно-курортного харчування осіб, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, було запропоновано забезпечити регламентований вміст у

раціонах нітрієнтів , що вступають у конкретні взаємовідносини з радіонуклідами та

запобігають їх всмоктуванню у травному тракті. Які нутрієнти мають пріоритетне

значення для забезпечення вказаної біологічної дії?

A Калій, кальцій, харчові волокна

B Залізо, цинк, легкозасвоювані вуглеводи

C Жиророзчинні вітаміни, тваринні білки.

D Рослинні жири, харчові волокна

E Магній , фосфор, рослинні білки

34

Медична сестра працює у відділенні радіозіотопної діагностики і відноситься до

категорії А (особи, які постійно або тимчасово працюють безпосередньо з джерелами

іонізуючих випромінювань) відповідно до норм радіаційної безпеки України

(НРБУ-97).Вкажіть ліміт ефективної дози за рік для працівників даної категорії

A 20 мЗв/рік(2 бер/рік);

B 2 мЗв/рік (0,2 бер/рік);

C 5 мЗв/рік (0,5 бер/рік);

D 10 мЗв/рік (1 бер/рік);

E 40 мЗв/рік (4 бер/рік).

35

В результаті аварії на АЕС, яка супроводжувалась викидом радіаційного палива в

атмосферу, відбулося забруднення великої території радіонуклідами, що призвело до

підвищення фону іонізуючого випромінювання. Збільшення яких захворювань у

населення цих територій слід очікувати у майбутньому?

A Новоутворення злоякісні

B Очні хвороби

C Захворювання шлунково-кишкового тракту

D Серцево-судинні захворювання

E ЛОР-захворювання

36

У працівника 4-го блоку ЧАЕС через три години після аварії з’явилися загальна

слабкість, нудота й одноразове блювання. Через добу відзначалися швидка

втомлюваність при фізичному навантаженні, зниження здатності до концентрації уваги.

Визначте ступінь важкості гострої променевої хвороби.

A Легкий

B Середній

C Важкий

D Дуже важкий

E Радіаційне ураження відсутнє

37

Для створення радіаційної безпеки медичного персоналу рентгенодіагностичного

кабінету використовувались захисні засоби типу екранів: просвинцьоване скло на екрані

рентгенапарата, велика і мала пересувні захисні ширми, запона та захисні рукавиці з

просвинцьованої гуми. Які додаткові засоби екранування необхідні?

A Нагрудний фартух із просвинцьованого матеріалу

B Гумові чоботи з додатком свинцю

C Обмеження тривалості робочого дня

D Дистанційне управління рентгенапаратом

E Вказаних заходів достатньо

38

До електромагнітних іонізуючих випромінювань належить:

A ?-випромінювання

B Протони

C ?-частинки

D Нейтрони

E Електрони

39

Одиниця виміру експозиційної дози випромінювання за системою СІ:

A Кулон на кілограм, Кл/кг

B Зіверт,Зв

C Грей, Гр

D Кюрі на квадратний кілометр,Кі/км?

E Кюрі на грам, Кі/гр

40

Одиниця виміру поглиненої дози (позасистемна):

A Рад

B Рентген

C Грей, Гр

D Кюрі

E Кюрі на грам, Кі/гр

41

До якої з категорій, згідно з нормами радіаційної безпеки, відносяться особи, які

постійно або тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих

випромінювань:

A Категорія А

B Категорія Б

C Категорія В

D Категорія Г

E Категорія Д

42

До якого класу шкідливості відносяться роботи з використання відкритих джерел

випромінювання ізольовано, в окремих будівлях з окремим входом через санітарний

пропускник

A I клас

B II клас

C III клас

D IV клас

E V клас

43

Як називається дозиметрична одиниця, яка визначається за формулою:еквівалентна

доза помножена на коефіцієнт, який ураховує ступінь чутливості різних тканин до впливу

іонізуючого випромінювання

A Ефективна доза

B Еквівалентна доза

C Поглинута доза

D Експозиційна доза

E Активність

44

Одиниця виміру ефективної дози за системою СІ:

A Зіверт, Зв

B бер

C Рад

D Грей, Гр

E Бекерель, Бк

45

При розгляді проектної документації реконструкції рентгенологічного кабінету ЦРЛ було

виявлено, що запроектована ширина дверей в процедурній становить 0,9 м . Яка норма

ширини дверей в процедурній рентгенкабінета?

A *Не менше 1,2 м

B Не менше 0,9 м

C Не більше 1,2 м

D Не менше 1,6 м

E Не більше 1,0 м

46

Санітарний фельдшер отримав завдання відібрати пробу питної води з водопро-відної

мережі для радіологічного контролю. Який об’єм води він повинен відібрати?

A *1дм3

B 2-3дм3

C 0,5дм3

D 5дм3

E 1-5дм3.

47

Дія ІВ на організм людини може викликати негативні наслідки, які поділяються на

декілька груп. До якої групи можливих наслідків відносяться променева хвороба та

локальні місцеві ураження?

A *Детерміністичні

B Генетичні

C Алергічні

D Гемолітичні

E Сомато-стохастичні

48

Ядро атома хімічного елемента складається з протонів та нейтронів. Як називаються

різновиди одного й того самого елемента, ядра яких мають однакову кількість протонів,

але різну кількість нейтронів?

A *Ізотопи

B Електрони

C Нейтрони

D Протони

E Нукліди

49

У процесі використання і транспорту-вання радіоактивних речовин, а також в наслідок

аварії відбувається забруднення різних предметів та поверхонь, які потребують

дезактивації. Які предмети не підлягають дезактивації?

A *Медінструментарій, медичні рукавички фармпрепарати

B Медінструментарій, медичний транспорт, фармпрепарати

C Медичні носилки, одяг, взуття

D Медичні рукавички, фармпрепарати, взуття

E Медичні рукавички, мед інструментарій, одяг

50

Вказати чинник, з яким пов’язана швидкість розпаду радіоактивної речовини:

A *період полурозпаду

B маса речовини

C об’єм речовини

D температура навколишнього середовища

E парціальний тиск

51

Дозиметрист радіологічного відділення визначив дозу опромінення органу в 0,001 Гр. Що

визначає одиниця Грей?

A *поглинену дозу

B гама еквівалент

C експозиційну дозу

D активність

E еквівалентну дозу

52

В радіологічному відділенні для терапії використовується гама-установка типу “Агат”,

джерелом випромінення якої є ізотоп кобальту, що знаходиться в металевій капсулі.

Який захист персоналу від впливу іонізуючого випромінення необхідно

використовувати?

A *екранування джерела

B використування засобів індивідуального захисту

C зонування приміщення

D облаштування приміщення ефективною вентиляцією

E герметизація установки

53

В селищі міського типу з децентралізованим водопостачанням (шахтні колодязі) у

малюків раннього віку зустрічаються випадки затримки розвитку зубів, порушення

розвитку кістної тканини. Це пов’язано з високим вмістом в грунті та воді:

A *стронцію

B йоду

C миш’яку

D фтору

E свинцю

54

Що є предметом вивчення радіаційної медицини?

A *вплив іонізуючого випромінення на організм людини

B вплив іонізуючого випромінення на біологічні об’єкти

C діагностичне застосування іонізуючого випромінення

D терапевтичне застосування іонізуючого випромінення

E розробка і застосування радіофармпрепаратів

55

Що таке радіаційна безпека населення?

A *Стан захищеності теперішнього і майбутнього поколінь від шкідливої дії іонізуючого

випромінювання

B Відсутність продуктів ядерних вибухів у навколишньому середовищі

C Обмеження рентгенологічних обстежень

D Застосування засобів індивідуального захисту від іонізуючого випромінювання

E Вживання спеціальних медикаментозних препаратів та лікувально-профілактичного

харчування

56

На території України проживає велика кількість людей різних національностей. Хто з них

має право на радіаційну безпеку?

A *Всі громадяни незалежно від місця проживання і тимчасового перебування

B Громадяни України незалежно від віку, статі, професії

C Працівники всіх галузей народного господарства, де використовуються джерела

іонізуючого випромінювання

D Ліквідатори радіаційних аварій

E Громадяни України, особи без громадянства та іноземні громадяни, які проживають

на території України

57

В результаті аварії на АЕС, яка супроводжувалась викидом радіаційного палива в

атмосферу, відбулося забруднення великої території радіонуклідами, що призвело до

підвищення фону іонізуючого випромінювання. Збільшення частоти виникнення яких

захворювань у населення цих територій слід очікувати у майбутньому?

A *Новоутворення злоякісні

B Серцево-судинні захворювання

C Захворювання шлунково-кишкового тракту

D Очні хвороби

E ЛОР-захворювання

58

Який нормативний документ є основним, що регламентує вимоги закону України “Про

радіаційну безпеку населення”?

A *Статті Конституції України

B Санітарні правила і норми для рентгенологічних та радіологічних відділень

C Норми радіаційної безпеки НРБ-96

D Закон про обов’язкове медичне страхування населення

E Держстандарт атмосферне повітря населених місць

59

Для створення радіаційної безпеки медичного персоналу рентгенодіагностичного

кабінету використані захисні засоби типу екранів: просвинцьоване скло на екрані

рентгенапарата, велика і мала пересувні захисні ширми, запона та захисні рукавиці з

просвинцьованої гуми. Які ще засоби екранування необхідні?

A *Нагрудний фартух з просвинцьованої гуми

B Обмеження тривалості робочого дня

C Гумові чоботи з додатком свинцю

D Дистанційне управління рентгенапаратом

E Вказаних засобів досить

60

В обласній лікарні рентгендіагностичного кабінету, для створення радіаційної безпеки

медичного персоналу використані захисні засоби типу екранів: просвинцьоване скло на

екрані рентгенкабінету, велика і мала пересувні захисні ширми, нагрудний фартух з

просвинцьованого матеріалу. Які ще засоби екранування необхідні?

A *Запона та захисні рукавиці з просвинцьованої гуми

B Гумові чоботи з додатком свинцю

C Дистанційне управління рентгенапаратом

D Обмеження тривалості робочого дня

E Вказаних заходів досить

61

В результаті аварії на одному з промислових підприємств відбувся витік озону та

радіоактивних речовин в одному з цехів. Група працівників цього цеху підпала під

одночасний вплив обох чинників. Яким буде вплив цих чинників на організм?

A *Поєднаний радіоміметичний вплив.

B Комбінований.

C Комплексний.

D Поєднаний.

E Ізольований.

62

В селищі, що знаходиться в зоні добровільного відселення проведено радіометричний

аналіз питної води з кирниці. В результаті проведеного дослідження встановлено, що

вміст радіонуклідів 90 Sr становить 2 Бк/л.Чи дозволяється використання даної питної

води ?

A *Дозволяється

B Дозволяється

C Дозволяється вживати протягом 1 місяця.

D Дозволяється вживати в обмеженій кількості.

E Дозволяється вживати лише дорослому населенню.

63

Вам потрібно оцінити радіаційну безпеку персоналу категорії А. Який норматив річної

дози опромінення ви застосуєте?

A *20мЗв

B 2мЗв

C 1мЗв

D 50мЗв

E 100мЗв

64

Вам потрібно оцінити радіаційну безпеку персоналу категорії Б. Який норматив річної

дози опромінення ви застосуєте?

A *2мЗв

B 20мЗв

C 1мЗв

D 50мЗв

E 100мЗв

65

В результаті досліджень виявлено перевищення нормативного вмісту радону в повітрі

приміщень першого поверху житлового будинку. Який з першочергових заходів ви

запропонуєте?

A *Ізоляція повітряного середовища приміщень першого поверху від підвалу

B Екранування

C Захист відстанню

D Дезактивація

E Використання індивідуальних засобів захисту

66

Вам необхідно запропонувати протирадіаційні заходи на підприємстві, що використовує

джерела іонізуючих випромінювань. Який з них є обов’язковим по відношенню до

персоналу категорії А?

A *Індивідуальна дозиметрія

B Використання захисних окулярів

C Використання екранів

D Дезактивація

E Використання респіраторів

67

Вам необхідно запропонувати протирадіаційні заходи на підприємстві, що використовує

джерела іонізуючих випромінювань. Який з них є обов’язковим по відношенню до

населення?

A *Індивідуальна дозиметрія

B Медичні огляди

C Попередження про небезпеку

D Дезактивація території населеного пункту

E Вживання препаратів йоду

68

Вам необхідно проконтролювати протирадіаційні заходи на підприємстві, що

використовує джерела іонізуючих випромінювань. Який обліковий документ містить

інформацію про дозу опромінення персоналу категорії А?

A * карта індивідуального обліку дози опромінення персоналу категорії А

B медичні книжка

C амбулаторна картка

D особова справа

E протокол лабораторного дослідження

Схожі:

Тема Сутність педагогічного дослідження
На практиці, як правило, дослідник використовує як теоретичні, так і емпіричні методи дослідження. Таке дослідження прийнято називати...
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Українського державного Центру радіочастот від...
Нормативні посилання
253 При санітарно-бактеріологічному дослідженні водопровідної води...
При санітарно-бактеріологічному дослідженні водопровідної води отримані наступні результати: загальна кількість бактерій в 100 мл...
Написання і презентація реферату
Результати самостійно проведеного дослідження студент оформляються у вигляді реферату за однією із наведених нижче тем
Звіт про результати відстеження регуляторного акта
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Закони економічного розвитку в сфері економіки країни
...
ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ ПРО ХІД І РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ТЕМОЮ
Школи повного дня” на 5 років, яка затверджена рішенням педагогічної ради від 31. 08. 2011, протокол №1
ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
Синицю блакитну (Parus caeruleus). Акція проводиться з метою вивчення біологічних особливостей певного виду птахів даного виду, проведення...
Урок №33 Тема. Функція у = х
Мета: домогтися засвоєння учнями властивостей функції у = х2 та виду і властивостей її графіка та способу застосування графіка функції...
КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ
Матеріалом когнітивно-ономасіологічного аналізу обрано масив українських номенів комах. Розглянуто процедуру дослідження мотивації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка