Навчально-методичний посібник За редакцією генерал-майора Л. А. Ріпи


НазваНавчально-методичний посібник За редакцією генерал-майора Л. А. Ріпи
Сторінка1/28
Дата14.03.2013
Розмір4.02 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Психологія > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
ВІЙСЬКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

М.С. Бабенко, М.П. Ротань, В.В. Стасюк, Є.Ю. Литвиновський

ВИХОВНА РОБОТА: МЕТОДОЛОГІЯ,

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА.
Випуск І
Навчально-методичний посібник

За редакцією генерал-майора Л.А. Ріпи

Видання інституту
2002


ЗМІСТ
Вступ

РОЗДІЛ 1. Методологічні основи виховної роботи у Збройних Силах України
РОЗДІЛ 2. Концептуальні засади виховної роботи у Збройних Силах України
§1 Нормативно-правові засади виховної роботи

§2. Закономірності та принципи виховної роботи

§ 3. Теоретико-наукові та системно-практичні засади виховної роботи

§4. Сутність та зміст виховної роботи
РОЗДІЛ 3. Загальна характеристика системи виховної роботи

у Збройних Силах України
§ 1. Система та структура виховної роботи у Збройних Силах України .

§ 2. Органи виховної роботи Збройних Силах України:

структура, завдання та напрямки діяльності.
РОЗДІЛ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом.
§1. Статус і роль офіцера структури виховної роботи в системі військового управління.

§2.Поліфункціональний характер діяльності офіцера структури виховної роботи
РОЗДІЛ 5. Морально-психологічне забезпечення виконання завдань оперативної бойової підготовки.
§1. Сутність, зміст, мета і завдання морально-психологічного забезпечення оперативної та бойової підготовки
§2. Вимоги керівних документів щодо оперативної і бойової підготовки та її морально-психологічне забезпечення.

§3. Організація, основні напрямки, форми й методи морально-психологічного забезпечення оперативної та бойової підготовки.
РОЗДІЛ 6. Методика психологічної роботи в підрозділі
§1.Деякі методи вивчення психологічних особливостей військовослужбовця

§2. Методи вивчення психологічних особливостей малих груп військового підрозділу

§3. Деякі особливості технології не репресивного спілкування командира з підлеглими.

§4. Основні прийоми і способи психокорекції та психотренінгу.
РОЗДІЛ 7. Практика роботи щодо зміцнення військової дисципліни та профілактики правопорушень
§1 Система роботи посадових осіб щодо зміцненню військової дисципліни.

§2 Методика аналізу стану військової дисципліни в підрозділі.

§3 Методика аналізу проступку військовослужбовця.

§4 Методика проведення профілактичної бесіди з військовослужбовцями, схильними до порушень дисципліни.

§5 Технологія діагностики та профілактики нестатутних взаємовідносин.

§6. Методика проведення інструктивно-методичного заняття з молодшими командирами за темою: “Система роботи молодших командирів щодо зміцнення військової дисципліни та профілактики правопорушень”

§7.Класифікація конфліктів та методика їх розв’язання
РОЗДІЛ 8 Методика організації гуманітарної підготовки
§1.Методика підготовки і проведення заняття з гуманітарної підготовки.

§2.Особливості проведення занять за методом “розповідь-бесіда”.
§3. Рекомендації щодо застосування на заняттях технічних

засобів, навчально-методичних та наочних посібників.

§4. Організація експлуатації, збереження і ремонту технічних засобів виховання.

§5. Методика підготовки до контрольного заняття.

§6. Додаткові інформаційні заходи в системі гуманітарної підготовки

§7. Система роботи щодо підвищення методичного рівня керівників груп гуманітарної підготовки
РОЗДІЛ 9. Методика інформаційно-пропагандистського забезпечення особового складу підрозділу
§1. Вимоги керівних документів щодо організації інформаційного забезпечення

§2. Методика організації та проведення Днів інформування.

§3. Методика підготовки та проведення інформування особового складу.

§4.Методика організації діяльності редколегії та редакторів бойових аркушів.

§5. Організація цільового прослуховування (перегляду) радіо (телепередач)
РОЗДІЛ 10. Методика організації і проведення культурно-виховної і просвітницької роботи у підрозділі

§1.Порядок оформлення народознавчої світлиці

§2. Методика роботи громадської ради народознавчої світлиці

§3. Методика проведення передвихідних та вихідних (святкових) днів

§4.Порядок проведення вечорів відпочинку.

§5. Методика організації художньої самодіяльності.

§6 Порядок проведення культпоходів, екскурсій з особовим складом

§7. Методика використання бібліотечних фондів військових частин та проведення літературно – музикального вечора у підрозділі.

§8 Методика підготовки та проведення вікторин.

§9.Методика підготовки і проведення диспуту.
РОЗДІЛ 11. Деякі заходи по національно-патріотичному вихованню військовослужбовців у підрозділі.

§1. Методика організації зустрічей з ветераном війни та військової служби, учасником бойових дій у “гарячих точках”

§2. Методика роботи з віруючими військовослужбовцями.

§3. Методика підготовки та проведення вшанування кращих військовослужбовців.

§4. Методика підготовки і виступу з доповіддю.

§5. Методика підготовки й проведення колективної бесіди
РОЗДІЛ 12.Деякі форми роботи з особовим складом і методика їх застосування

§1. Технологія індивідуальної бесіди з підлеглим.

§2. Порядок застосування колективних форм роботи з особовим складом.

§3 Деякі аспекти роботи з батьками військовослужбовців.

§4.Порядок проведення методичної підготовки з молодшими командирами з питань організації проведення виховної роботи у підрозділі

Розділ 13. Технологія проведення військово-соціальної роботи в підрозділі.
§1. Організація контролю за виконанням встановлених Законами прав і пільг військовослужбовців.

§2. Порядок проведення вечору запитань та відповідей по соціально-правовій тематиці.

§3. Порядок роботи зі скаргами та заявами військовослужбовців

§4. Як підготувати і провести правову інформацію з особовим складом.

§5.Порядок оформлення куточка правових знань.
Розділ 14. Методика планування виховної роботи в підрозділі як компонент проектування виховного процесу у Збройних Силах
§1.Основний зміст і порядок відпрацювання плану виховної роботи в підрозділі на місяць.

§2.Особливості планування морально-психологічного забезпечення на період виконання конкретних завдань.

Заключна частина.

Список рекомендованої літератури


Список рекомендованої літератури:


 1. . Актуальні проблеми діяльності органів військового управління щодо підвищення результативності виховної роботи, зміцнення морально-психологічного стану особового складу. Вид. ГУВР, 1999, 90 .с

 2. Аза Л.А. Воспитание как философско-социологическая проблема. – К.: Наукова думка, 1993. – 131с.

 3. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогического сотрудничества: Кн. Для учителя. – К.: Освіта, 1991. – 111 с.

 4. Ануфриев Е.А. Социальный статус и активность личности (личность как объект и субъект общественных отношений). - М., 1984 – 287с.

 5. Барабанщиков А.В. Основы военной психологии и педагогики. - М., Просвещение, 1988.

 6. Барабанщиков А.В., Муцынов С.С. Педагогическая культура офицера. – М.: Воениздат, 1985. – 158 с.

 7. Белин В.В. Атрибутивный анализ педагогической деятельности. – Челябинск, 1991 – 144с.

 8. Бойові статути Збройних Сил України.

 9. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. - Львів, 1993.

 10. Велика історія України: у 2-х Т., Т. 2.- К.: Глобус, 1995.

 11. Військові статути Збройних Сил України. – к.: Варта, 1999. – 512 с.

 12. Вінтоняк О. Україна в описах західноєвропейських подорожників другої половини ХVIII століття. - Львів - Мюнхен, 1995.

 13. Военная психология и педагогика / Под ред. В.Ф.Кулакова. - М.: Совершенство, 1998.

 14. Галєєв Соціальний статус військовослужбовця в умовах трансформації суспільства. Автореф.дис. … канд. філософ. наук. – К., 1995 – 40с.

 15. Голобицький В. Запорозьке козацтво. - К.: Вища шк., 1994.

 16. Головко О.Б. Русь у міжнародному житті Європи ІХ-Х ст. - К., 1994

 17. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 18. Давня історія України: у 2-х Т., Т. 2.- К.: Либідь, 1995.

 19. Директива МО України Д-11 від 20.12.93р. “Про гуманітарну підготовку в Збройних Силах України”.

 20. Директива МО України Д-21 від 19.04.91р.” Про організацію професійної і методичної підготовки офіцерів органів виховної роботи Збройних Сил України”.

 21. Директива МО України Д-4 від 25.01.94р. “Про організацію та завдання правового виховання у Збройних Силах України”.

 22. Директива МО України Д-6 від 1.02.94р “ Про організацію культурно-виховної роботи та дозвілля військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України”.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Схожі:

УДК 37. 03. 6-057. 36: 355 (477) М
За загальною редакцією помічника Міністра оборони України, старшого наукового співробітника, кандидата військових наук, генерал-майора...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
Навчально-методичний посібник Механічна кулінарна обробка бульбоплодів...
Рецензiя на навчально – методичний посібник «Організація роботи контролера-касира вторговельних підприємствах на ЕККА різних типів»...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: М....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка