Методичні рекомендації,-К., „Знання” 1992


Скачати 374.18 Kb.
НазваМетодичні рекомендації,-К., „Знання” 1992
Дата27.03.2013
Розмір374.18 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Психологія > Методичні рекомендації
Начальнику відділу освіти

Рокитнянської райдержадміністрації

Соболівській Л.О.
Перелік психодіагностичного інструментарію,

який використовується працівниками психологічної служби

Ольшаницької ЗОШ І-ІІІ ступенів


Напрями

психологічного

супроводу

Назва

методики

автор

Мета завдання

Джерело

Для якого віку

Сфера дослідження*

При-мітки

особис-тісна

пізна-вальна

емоційно-

вольова

поведін-кова

Готовність

дітей

до школи

Графічний тест шкільної зрілості (модифікація тесту А. Керна-Йїрасека)
Тест вербального інтелекту |BI| А. Йїрасека


Методика дослідження готовності дитини до шкільного навчання в сфері пізнавальної діяльності (модифікований варіант завдань Власової, Познера)

визначення рівня шкільної зрілості першокласників
визначення рівня шкільної зрілості першокласників
дослідження рівня узагальненнягнучкості, логічності, критичності мисленняЛ.Н. Абрамова

Е.И.Кульчицька

„Чи готова ваша дитина до школи?”, - К. , „Знання”, 1991
Л.Н. Абрамова

Е.И.Кульчицька

„Чи готова ваша дитина до школи?”, - К. , „Знання”, 1991
Т.Н.Третьяк

А.С.Полякова

Методичні рекомендації,-К., „Знання” 1992

5 – 6 років

5 – 6 років

5 – 6 років

+

+

+


+
Комплексна методика діагностики психологічної готовності дітей до навчання в школі (модифікація методик Йїрасека, Венгера, та авторських методик)
Методика Намисто” за Вангером)

Методика „Четвертий зайвий”

Методика „Дзеркало"
Методика „Гарна, погана дитина і я...”

Проективна проба „Чарівна паличка” (модифікація Заззо)
Діагностика готовності до навчання в школі дітей шести-річного віку

визначення рівня шкільної зрілості


визначення рівня розвитку уваги, дрібної моторики
вивчення рівня вербального мислення


виявлення здатності до просторових операцій, кострукт. мислення
виявлення особливостей особистісного розвитку, тривожності
визначення емоційних проблем дитини

визначення готовності до навчання

Газета „Психолог”, 2007 рік, вид. „Шкільний світ”


Газета „Психолог”, 2007 рік, вид. „Шкільний світ”


Газета „Психолог”, 2007 рік, вид. „Шкільний світ”


Газета „Психолог”, 2007 рік, вид. „Шкільний світ”


Газета „Психолог”, 2007 рік, вид. „Шкільний світ”


Газета „Психолог”, 2007 рік, вид. „Шкільний світ”

Газета „Психолог”, 2007 рік, вид. „Шкільний світ”5 – 6 років

5 – 6 років

5 – 6 років

5 – 6 років

5 – 6 років

5 – 6 років
6 років


+

+

+

+

++

+

Напрями

психологічного

супроводу

Назва

методики

автор

Мета завдання

Джерело

Для якого віку

Сфера дослідження*

При-

мітки

особис-тісна

пізна-вальна

емоційно-

вольова

поведін-

кова

Адаптація до навчання учнів 1-их 5-их, 1ё0-их класів

Учні початкових класів

Учні 6-8 класів

Учні 9-12 класів

Учні 9-12 класів


Допрофільне, профільне, профорієнтація


Анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації й адаптації Н.Г.Лусканової
Схема вивчення соціально-психологічної адаптації дітей до школи
Карта адаптації першокласників

Методика дослідження мотивації навчання першокласників М.Р.Гінзбурга

Методика дослідження рівня шкільної тривожності (І.Божович)

Проективна методика „Кактус”


Методика „Сходинки”

Соціометрич-ний метод Д.Ж.Морено

Тест шкільної твивожності Філіпса


Проективна методика „Неіснуюча тварина” „Дерево”, „Будинок”


Модифікова-ний тест шкільної зрілості Н.Лусканова
Дослідження самооцінки за Т.Дембо, С.Рубінштейном
Метод незакінчених речень А.Солнцева
Анкета „Моє ставлення до шкільних предметів” Є.Каратаєва
ДВОР З.Карпенко


Методика діагностики міжособистіс-них стосунків

Н.Лірі


Соціометрич - ний метод Дж.Морено
Методика виявлення мотивації досягнень (Ю.Орлов)
Методика „Дослідження цінності молоді”
Методика КОЗ


Анкета „Що нам цікаво?” С.Я.Копрігової

Анкета оцінки рівня особистісної тривожності за Спілбергом
Методика „Кінетичний малюнок сім’ї”
Тести „Рівень розвитку фонетичних умінь”


Модифікація „Графічного диктанту” Д.Ельконіна


Тести Керна Йїрасека та Д.Векслера (вербальний варіант)

Задачі словесного субтесту Айзенка


Анкета „Виявлення причин навчальної неуспішності дитини”

Дж. Равен „Школа прогресивних матриць” (чорно-білий)


Шкала тестів розумового розвитку А.Біне – Т.Сімона.


Тест Басса-Дарки


Анкета „Життєві цінності”

Методика „Вибір”

Методика „Моя самооцінка”
Методика „Закінчи речення”


Тест „Оцінка рівня домагань”

Ф.Хоппа


Методика Шульте „Чорно-білі таблиці”

Методика Крапеліна „Рахунок”, „Таблиця крапеліна”

Методика П.Я.Гальперіної, С.Л.Кабеліцька
Методика Л.С.Виговського „Дослідження опосередкова-ного запам’я-товування”


Методика „Піктограми” за О.Р.Лурією


Методика „Тип запам’ятовування” П.Нечаєва


Методика вивчення гнучкості мислення Дж. Гілфорда
Методика вивчення асоціативних здібностей Е.Медника
„Особистісний комплектний соціометричний тест” О.О.Зворикіна
Діагностика темпераменту Є.Жарикова та Є. Крушеницький
Методика Айзенка

Методика Р.Кеттела „СF-2”


Коректурна проба (К.Іванов-Смоленський)

Анкетування „Молодь і протиправна поведінка”

Анкета „Оцінки рівня особистісної тривожності” за Спілбергом
Методика САН
Методика П.Тюріна „Шахова дошка”

Методика Є.Керепеліна „Рахунок”

Методика К.Іванова-Смоленського „Коректурна спроба”
Методика П.Басса „”Дослідження спрямованості особистості”

Диференційовано-діагносичний питальник

Методика „Що мені подобається?”


Тест „Квадрат інтересів”

„ОА” (орєнтована анкета)


Методика дослідження нахилів учнів до педагогічної діяльності
Методика ОДАНІ (за Б.Федоришиним та С.капріловською)


визначення рівня шкільної адаптації


вивчення соціально-психологічної адаптації дітей до школи

дослідження особливостей адаптації дітей до школи

дослідження мотивації навчання першоклас-ників

визначення рівня шкільної тривоги


виявлення рівня адаптації до школи

вивч. рівня самооцінки дитини

вивчення взаємин у класному колективі
вивчення рівня шкільної тривожності

визначення характеру психологічного комфорту учня у класі


вивчення мотивації та адаптації


вивчення рівня самооцінки


вивчення емоційного ставлення учнів до школи і навчальних предметів

Визначення ставлення до навчальних предметів

діагностика вад особистісного розвитку
діагностикавзаємин у групі
діагностикавзаємин у групі
виявлення мотивації досягнень


вивчення ціннісних орієнтацій особистості
діагностика рівня комунікативних та організа-торських здібностей
визначення емоційного ставлення до школи та шкільних предметів
діагностика тривожності

з’ясування взаємин в сім’ї, тавлення дитини до різних членів сім’ї
вивчення рівня розвитку фонетичних умінь

вивчення рівня розвитку графічних умінь

вивчення рівня розвитку аналітико-синтетичних умінь
перевірка рівня лінгвістичного мислення


виявлення причин неуспішності дитини

визначення рівня інтелектуального розвитку учнів

дослідження розумового розвитку
виявлення агресивності особистості її характеру
виявлення агресивної поведінки учнів та проявів насильства
виявлення ставлення школярів до моральних норм, певних моральних якостей
здійснення самооцінки власних якостей особистості


виявлення ступеня розвитку в учнів певних якостей
визначення рівня домагань учнів


визначення здатності до розподілу уваги

визначення здатності до переключен-ня уваги

визначення рівня уваги


визначити рівень опосередкованого запам’ятовування

дослідження продуктивності запапм’ятовування
визначення типу запам’ятовування

визначення рівня творчого мислення

визначення оригінальності творчого мислення

дослідження типу акцентуації характеру підлітків
діагностика темпераменту


діагностика темпераментних характеристик
визначення рівня інтелектуального розвитку
визначення рівня стійкості уваги

вивчення думки учнів з приводу розповсюдження негативних явищ


визначення рівня тривожності


визначення стану самопочуття, активності, настрою
визначення рівня інтелектуальної активності
виначення оперативної пам’яті

визначення рівня точності уваги

визначення рівня спрямованості особистості

виявлення нахилу до певного виду професії

виявлення інтересів до різних сфер діяльності

визначення нахилу до певного виду професії

дослідження нахилів особистості


дослідження нахилів учнів до педагогічної діяльності
вивчення професійих нахилів

Психолог. Бібліотека. Я хочу, я можу, я буду добре вчитись., - К.„Редакція загально-педагогіч-них газет” 2003

Психолог. Бібліотека. Я хочу, я можу, я буду добре вчитись., - К.„Редакція загально-педагогіч-них газет” 2003
Психолог. Бібліотека. Я хочу, я можу, я буду добре вчитись., - К.„Редакція загально-педагогіч-них газет”

Психолог. Бібліотека. Я хочу, я можу, я буду добре вчитись., - К.„Редакція загально-педагогіч-них газет”

Психолог. Бібліотека. Я хочу, я можу, я буду добре вчитись., - К.„Редакція загально-педагогіч-них газет”

Психолог. Бібліотека. Я хочу, я можу, я буду добре вчитись., - К.„Редакція загально-педагогіч-них газет”
Психолог. Бібліотека. Я хочу, я можу, я буду добре вчитись., - К.„Редакція загально-педагогіч-них газет”


Психолог, №27-28, 2008р.

Психолог №25-28, 2002

Психолог

№41 2002


Психолог №27-28 2003

Психолог №27-28

2008


Психолог

№37-38 2005


Є.Каратаєва

Хочу, можу, вірю, - М., 1997

О.Бєляєва. Діагностика та допомога психолога п’ятикласникам; К., 2008


С.Сівак „Скринінг шкільного життя” Тернопіль, 2001

Психолог

№27-28 2008

Психолог

№27-28 2008

Психолог

№29

2000

С.Сівак „Скринінг шкільного життя” Тернопіль, 2001

С.Сівак „Скринінг шкільного життя” Тернопіль, 2001
Психолог, 2006

Психолог. Бібліотека. „Я хочу, я можу, я буду добре вчитись”
Психолог. Бібліотека. „Я хочу, я можу, я буду добре вчитись”
Психолог. Бібліотека. „Я хочу, я можу, я буду добре вчитись”
О.Дем’яненко

Т.Татаринцева

Зміст та організація псих-пед. мо-ніторингу. Я погат.школі.

О.Дем’яненко

Т.Татаринцева

Зміст та організація псих-пед. мо-ніторингу. Я погат.школі.
Б.К.Пашнєв Експрес діагностика методика вивчення рівня інтелектуального розвитку учнів 1-их класі, - Харків 2007
С.Д.Максименко. Теорія і практика психологічного дослідження

Л. Подоляк Основи педагогічної психології – К., 2006

Психолог

Психолог 2006

С.Уніат. Вибір професії, або задача з багатьма невідомими, - Т., 1997
Л. Подоляк Основи педагогічної психології – К., 2006
Л. Подоляк Основи педагогічної психології – К., 2006

Л.Терлецька. Психологія зрілості: практикум

Л.Терлецька. Психологія зрілості: практикум

Л.Терлецька. Психологія зрілості: практикум
Л.Терлецька. Психологія зрілості: практикум

Л.Терлецька. Психологія зрілості: практикум

Л.Терлецька. Психологія зрілості: практикум

Л.Терлецька. Психологія зрілості: практикум

Л.Терлецька. Психологія зрілості: практикум

Л.Терлецька. Психологія зрілості: практикум

Психолог №27-28, 2008

Є.Уніат, С.Комінко. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. – Тернопіль, 1997
Ю. Гильбух. „Измерение интелекта детей” 1992

Є.Уніат, С.Комінко. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. – Тернопіль, 1997
Є.Уніат, С.Комінко. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. – Тернопіль, 1997
Психолог

№28 2008

Л. Подоляк Основи педагогічної психології – К., 2006
Л.Терлецька Психологія зрілості: практикум.

Л.Терлецька Психологія зрілості: практикум.
Л.Терлецька Психологія зрілості: практикум.

Л.Терлецька Психологія зрілості: практикум.


С.Уніат, С.Коміпко

вибір професії або задача з баратьма невідомими, - Тернопіль, 1997
С.Уніат, С.Коміпко

вибір професії або задача з баратьма невідомими, - Тернопіль, 1997
С.Уніат, С.Коміпко

вибір професії або задача з баратьма невідомими, - Тернопіль, 1997


С.Уніат, С.Коміпко

вибір професії або задача з баратьма невідомими, - Тернопіль, 1997
С.Уніат, С.Коміпко

вибір професії або задача з баратьма невідомими, - Тернопіль, 1997
С.Уніат, С.Коміпко

вибір професії або задача з баратьма невідомими, - Тернопіль, 1997


6-7 років

6-7 років

6-7 років

6-7 років

6-9 років

5-7 років

5-7 років

10-17 років


6-10 років

6-10 років


6-12 років

8-11 років


8-11 років

10-17 років

10-17 років

12-17 років

14-18 років


12-18 років

10-16 років
13-17 років

6-8 років

6-7 років
6-7 років
6-7 років
8-10 років
6-8 років

6-7 років

3-15 років

11-17 років


10-14 років
11-14 років

11-14 років

10-12 років

10-15 років
11-14 років

11-14 років

11-14 років


11-14 років

11-14 років

11-14 років

11-14 років

11-14 років

11-14 років

11-14 років

13-17 років

15-17 років

15-17 років

15-17 років

14-17 років

14-18 років

15-17 років

15-17 років


15-17 років

15-17 років
15-17 років

15-17 років

15-17 років

15-17 років

15-17 років

15-17 років
+

+

+


+

+

+

+


+


+
+

+


+

+

+


+


+


+
+

+
+

+


+

+
+

+

+
+
+


+

+

+


+

+


+

+

+
+

+

+

+

+

+

+


+

+
+

+
+

+

+

+


+

+

+


+

+
+

+

+

+

+

+

+

+


+

+


+

+

+

+

+


+


+

+
+

+


Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА...
Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. N 442. Вони визначають організацію роботи по проведенню атестації робочих місць,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНОГО УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО...
Методичні рекомендації з досвіду роботи викладачів Державного навчального закладу
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
Методичні рекомендації до проведення
У збірнику вміщено методичні рекомендації та розробки уроків на допомогу педагогічним працівникам навчальних закладів для проведення...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ : «МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКУ»
Методичні рекомендації з досвіду роботи вихователя гуртожитку Державного навчального закладу «Запорізьке машинобудівне вище професійне...
Методичні рекомендації вшанування учасників ліквідації наслідків...
Пам’яті мужності і слави, що відкрилася 1987року у приміщенні Управління пожежної охорони Київської області у першу річницю чорнобильської...
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах...
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування»
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування» призначені для надання допомоги студентам в засвоєнні предмету та в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка