Аудиторський висновок про фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ТАЙМС» станом на 31. 12. 2011 р


Скачати 166.51 Kb.
НазваАудиторський висновок про фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ТАЙМС» станом на 31. 12. 2011 р
Дата20.04.2013
Розмір166.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

Аудиторський висновок

про фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ТАЙМС»

станом на 31.12.2011 р.21 березня 2012 року м. Київ


1. Основні відомості про аудиторську фірму

Назва - “Аудиторська фірма “СЕРВІС-АУДИТ”. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3090 від 26.12.2002 року, видане Аудиторською палатою України. Місце знаходження – 04209 м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41. Код території – 8038000000. Телефон (факс) – (044) 50126 41.

Перевірку проводив незалежний аудитор Красільніков Костянтин Рудольфович. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів № 743 серія АБ 000680 від 13.02.2008р. Унесено до реєстру відповідно до рішення Комісії від 13.02.2008 року №90.
2. Дата видачі висновку

Перевірка проводилась з 16 березня 2012 р. по 21 березня 2012 р. Дата видачі висновку 21 березня 2012 року.

3. Основні відомості про товариство

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ТАЙМС»


Код ЄДРПОУ: 34431730

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, б. 12 літера «Б»

Свідоцтво про Запис № 1 074 102 0000 017866 від 29.08.2011р., серія А01 №375118

державну реєстрацію: видане Шевченківською РДА в м. Київ

Основні види діяльності:

 • Біржові операції з фондовими цінностями;

 • Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.

Підприємство має ліцензії:

Ліцензія ДКЦПФР серії АВ №581473 згідно рішення №621 від 29.06.2011р. на право професійної діяльності на фондовому ринку – дилерська діяльність.

Ліцензія ДКЦПФР серії АВ №581472 згідно рішення №621 від 29.06.2011р. на право професійної діяльності на фондовому ринку – брокерська діяльність.

Ліцензія ДКЦПФР серії АВ №533933 згідно рішення №398 від 08.05.2008р. на право професійної діяльності на фондовому ринку – Андеррайтинг.

Ліцензія ДКЦПФР серії АВ №581422 згідно рішення №620 від 29.06.2011р. на право професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління цінними паперами.

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність Товариства під час перевірки був:

Керівник – Гончаревич Сергій Матвійович.
4. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Перевірка проводилась згідно Рахунку на проведення аудиту за № 34/03 від 21.02.2012 року в офісі Виконавця - 04209 м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41. Початок проведення перевірки – 16 березня 2012 року. Перевірку закінчено – 21 березня 2012 року. Дата видачі висновку – 21 березня 2012 року в м. Києві в офісі Виконавця.

5. Висловлення аудиторської думки

Перевірка проводилась вибірково з дотриманням вимог Закону України „Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993р. №3125-XII (із змінами і доповненнями) згідно з міжнародними стандартами аудиту 700 „Аудиторський висновок про фінансову звітність 800 ”Аудиторський висновок при виконань завдань з аудиту спеціального призначення та вимог до аудиторського висновку та довідки про фінансовий стан, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, а також аудиторського висновку при поданні регулярної інформації акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій які затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1528. Розмір суттєвості з Замовником не обумовлювався, тому визначався по відношенню до виявлених під час аудиту відхилень згідно професійної думки аудитора. Перевірка проводилась з дотриманням вимог міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 720. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.
Окремий розділ аудиторської думки:

5.1 Фінансовий стан засновників не розглядався;

5.2 Іпотечні облігації не випускались;

5.3 Розмір статутного капіталу (фонду) згідно перевіреним бухгалтерським документам (перевірка шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у бухгалтерських документах) відповідає установчим документам. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів;

5.4 Станом на 31.12.2011 р. Статутний капітал Товариства складав 7 000 000 (Сім мільйонів) гривень 00 коп., і був повністю сформований.

Учасниками ТОВ «Капітал ТАЙМС» є:

- юридична особа Компанія «ФЕАКАУНТ ЛІМІТЕД», що зареєстрована згідно законодавства Республіки Кіпр 01 лютого 2007 року, під № НЕ 191014, що є юридичною особою згідно законодавства Республіки Кіпр, місцезнаходження Кеннеді, 8, 1-й поверх, кімната/офіс 101, а.с. 1087, Нікосія, Кіпр – розмір частки у статутному капіталі - 1515000,0 грн., (75% Статутного капіталу);

- громадянка Російської Федерації Найман Ольга Олександрівна, що мешкає за адресою: м. Київ, вул.. Саксаганського, буд. 67, кв. 5, тимчасова посвідка на постійне проживання серія КИ №026427/91819 видана УГІРФО ГУ СВС України в м. Києві 31 січня 2007 року, ідентифікаційний номер 2614921441 – розмір частки у статутному капіталі - 505000,0 грн., (25% Статутного капіталу).
Розмір сплаченого статутного капіталу станом на 16.03.2011р. становить 2020000,0 (два мільйони двадцять тисяч) грн. 00 коп., які повністю сплачені грошовими коштами.

Розрахунки по внескам до Статутного капіталу проводились учасниками наступним чином:

 • приватна компанія з обмеженою відповідальністю «ІСТВАРД КЕПІТАЛ ЛТД» 01.06.2006р. внесла до статутного капіталу 50 020 євро, які зараховані на поточний рахунок Товариства №26501038711521 в Міжрайонном відділенні Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) в іноземній валюті 28.08.2006 р. в сумі 50 020 євро, що дорівнювало 323 632,40 грн. на дату зарахування;

 • приватна компанія з обмеженою відповідальністю «ІСТВАРД КЕПІТАЛ ЛТД» 31.01.2007р. внесла до статутного капіталу 60 000 доларів США, які зараховані на поточний рахунок Товариства №26501038711521 в Міжрайонном відділенні Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) в іноземній валюті 31.01.2007 р. в сумі 60 000 доларів США, що дорівнювало 303 000,40 грн. на дату зарахування;

 • приватна компанія з обмеженою відповідальністю «ІСТВАРД КЕПІТАЛ ЛТД» 26.11.2007р. продала 100% частки в статутному капіталі Товариства юридичній особі Компанії «ФЕАКАУНТ ЛІМІТЕД» (FAIRCOUNT LIMITED) за 625 571,48 грн., що дорівнювало 123 875,54 доларів США на дату продажу;


згідно протоколу №3 від 23.04.2008р. було прийнято рішення про поповнення Статутного капіталу за рахунок чистого прибутку на суму 384 428,52 грн. та за рахунок додаткових грошових вкладів Учасників на суму 1 010 000,00 грн.

Додатковий вклад Учасника Товариства Компанії «ФЕАКАУНТ ЛІМІТЕД» здійснила:

 • за рахунок частини чистого прибутку, що спрямовується, що спрямовується на збільшення Статутного капіталу у сумі 384 428,52 грн. (триста вісімдесят чотири тисячі чотириста двадцять вісім гривень 52 копійки);

 • за рахунок додаткового грошового вкладу на суму 100 000,00 доларів США (сто тисяч доларів США), що складає 505 000,00 грн. (п’ятсот п’ять тисяч гривень 00 копійок) за офіційним валютним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу. За курсом НБУ станом на 23.04.2008 р. 1 долар США=5,05 грн.

Загалом на суму 889 428,52 гривень - про це свідчить бухгалтерська довідка №1 від 18.04.08р. та

№2 від 01.10.08р.
Вклад учасника Товариства Найман Ольги Олександрівни здійснила:

- за рахунок грошових коштів на поточний рахунок №26507038860711 в Міжрайонном відділенні Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на суму 505 000,00 грн. (п’ятсот п’ять тисяч гривень 00 копійок) про це свідчить бухгалтерська довідка №1 від 18.04.08р. та №2 від 01.10.08р.


Аудитор підтверджує внесення Учасником до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ТАЙМС» цінностей на загальну суму 2020000,0 (два мільйони двадцять тисяч) грн. 00 коп., що становить 100,0% сплаченого Статутного капіталу Товариства станом на 16.03.2011р.


Аудитор підтверджує формування грошовими коштами Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ТАЙМС» у розмірі 2020000,0 (два мільйони двадцять тисяч) грн. 00 коп., що становить 100 % зареєстрованого Статуту Товариства станом на 16.03.2011р.
Згідно протоколу №25 від 17.03.2011р. було прийнято рішення про збільшення Статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів. Прибуток Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ТАЙМС» по результатам господарської діяльності за 2010р. складає 4998259,31 грн. Про це свідчить баланс, звіт про фінансові результати та оборотно-сальдові, розрахункові відомості по балансовим рахункам, журнали-ордери, аналітичні дані по балансовим рахункам за 2010р. Сума дивідендів, які нараховуються на користь учасників Товариства складає 4980000,00 грн. Сума дивідендів у розмірі 4980000,00 грн.

була реінвестована на збільшення Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ТАЙМС». Таким чином збільшили статутний капітал Товариства до розміру 7000000,00 грн.

Додатковий вклад Учасника Товариства Найман Ольги Олександрівни було здійснено за рахунок реінвестиції дивідендів у розмірі :

 • за рахунок дивідендів, що спрямовується, що спрямовується на збільшення Статутного капіталу у сумі 1245000,00 грн., про це свідчить бухгалтерська справка №1 від 17.03.2011р., оборотно-сальдові та розрахункові відомості по балансовим рахункам;


Додатковий вклад Учасника Товариства Компанії «ФЕАКАУНТ ЛІМІТЕД» було здійснено за рахунок реінвестиції дивідендів у розмірі :

 • за рахунок дивідендів, що спрямовується, що спрямовується на збільшення Статутного капіталу у сумі 3735000,00 грн., про це свідчить бухгалтерська справка №1 від 17.03.2011р., оборотно-сальдові та розрахункові відомості по балансовим рахункам;

Аудитор підтверджує - Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2011р. сплачений повністю та виключно грошовими коштами у розмірі 7000000,0 (сім мільйонів ) грн. 00 коп., що відповідає вимогам чинного законодавства. Учасники повністю виконали свої зобов’язання по формуванню Статутного капіталу у розмірі 7000000,0 (сім мільйонів ) грн. 00 коп.

5.5 Цінні папери що потребують забезпечення не випускаються.
6. Перелік перевіреної фінансової інформації:

 1. Баланс станом на 31.12.2011 р.

 2. Фінансові звіти за 2011 р.

 3. Оборотно-сальдові та розрахункові відомості по балансовим рахункам за 2011 рік, журнали-ордери за 2011 рік.

 4. Аналітичні дані по балансовим рахункам за 2011 рік.


7. Опис обсягу аудиторської перевірки

Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

8. Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів

8.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів та малоцінних необоротних матеріальних активів.


На балансі Товариства станом на 31.12.2011р. обліковуються основні засоби, вартість яких складає:

первинна - 109 тис. грн.,

залишкова - 28 тис. грн.,

знос - 81 тис. грн.

Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на підставі первинних документів по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та введення в експлуатацію. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифіковані за групами передбаченими П(С)БО – 7. Дані аналітичного обліку основних засобів відповідають даним їх синтетичного обліку. На балансі Товариства станом на 31.12.2011р. обліковуються нематеріальні активи, вартість яких складає:

первинна - 42 тис. грн.,

залишкова - 33 тис. грн.,

знос - 9 тис. грн.

Порушень у веденні податкового обліку та амортизації за період, що перевірявся, перевіркою не встановлено. При розкритті інформації у примітках до фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів підприємство керується вимогами П(С)БО № 7 і П(С)БО № 8.

8.2. Облік фінансових інвестицій


Довгострокові фінансові інвестиціїактиви, які утримуються Товариством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів, тощо), зростання вартості капітального або інших вигод для інвестора, згідно наданих до перевірки документів, на балансі Товариства станом на 31.12.2011р. не обліковуються.

8.3. Запаси


Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Вартість залишків виробничих запасів Товариства станом на 31.12.2011р. становить:

 • виробничих запасів – 0,0 тис. грн.;

Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО – 9 “Запаси” та згідно прийнятої облікової політики. Бухгалтерський облік вищезазначених засобів відповідає вимогам та нормам П(С)БО – 9 “Запаси”. Перевіркою правильності ведення обліку придбання, руху, реалізації та списання запасів порушень не встановлено.


8.4. Дебіторська заборгованість


Визначення і оцінку реальності дебіторської заборгованості Товариство проводить у відповідності до П(С)БО-10 “Дебіторська заборгованість”. Дебіторську заборгованість Товариство визнає активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011р. Товариства не обліковується. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу). Така дебіторська заборгованість визначається активом одночасно з визначенням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг. Станом на 31.12.2011р. поточна дебіторська заборгованість на Товаристві становить:

 • За роботи, товари, послуги – 19 тис. грн.;

 • За розрахунками з бюджетом – 1 тис. грн.;

 • За виданими авансами – 3565 тис. грн.;

 • Інша поточна дебіторська заборгованість – 524 тис. грн.

Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Згідно обраної облікової політики величину резерву сумнівних боргів Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. В перевіряємому періоді резерв сумнівних боргів не нараховувався. Наявності дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, перевіркою не встановлено. Поточні фінансові інвестиції становлять – 21929 тис. грн. Порушень в веденні обліку розрахунків з дебіторами перевіркою не встановлено.

8.5.Грошові кошти


Облік касових операцій в цілому ведеться у відповідності з "Положенням про ведення касових операцій в національній валюті з Україні", затвердженим Постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 72.

Прийняття грошових коштів в касу підприємства та їх видача проводиться по прибутковим та видатковим касовим ордерам.

Всі касові документи враховуються в касовій книзі, яка пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою підприємства.

Станом на 31.12.2011р. грошові кошти на Товаристві становить:

- В національній валюті – 1493 тис. грн.;

- В іноземній валюті – 0,0 тис. грн.;

9. Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов’язання

Визначення, облік та оцінка зобов’язань Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО-11 “Зобов’язання”. Зобов’язання відображається у балансі Товариства за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його зменшення. За період, що перевірявся, довгострокові зобов’язання не обліковуються. Станом на 31.12.2011р. поточні зобов’язання становлять:

 1. Кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги – 15869 тис. грн.

 2. Поточні зобов’язання за розрахунками:

 • З одержаних авансів – 1174 тис. грн.;

 • зі страхування – 3 тис. грн.;

 • з бюджетом – 1 тис. грн.;

 • з оплати праці – 6 тис. грн.;

 1. Інші поточні зобов’язання – 26 тис. грн.

Наявності непогашеної заборгованості за позиками банків, перевіркою не встановлено. Короткострокові кредити банків – 3500 тис. грн. Порушень в правильності ведення обліку та відображення в балансі поточних зобов’язань, перевіркою не встановлено. Кредиторської заборгованості строк позовної давності якої минув, перевіркою не встановлено.

 1. Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал

Визначення, облік та оцінка власного капіталу Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО-5 “Звіт про власний капітал”. Власний капітал має наступну структуру:

10.1 Статутний капітал


Станом на 31 грудня 2011р. Статутний капітал Товариства складав 7 000 000 (Сім мільйонів) гривень 00 коп., і був повністю сформований.

Аудитор підтверджує формування Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ТАЙМС» у розмірі 7 000 000 (Сім мільйонів) гривень 00 коп., що становить 100 % внеску учасників до Статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2011р.

З використанням тестів контролю перевірено інформацію, що підтверджує сплату до статутного капіталу відповідно до чинного законодавства України. Надана документація відображає реальний стан статутного капіталу суб’єкта перевірки. В бухгалтерському обліку “Статутний капітал” обліковується на рахунку 40. Порушень в веденні обліку рахунку 40 “Статутний капітал” перевіркою не встановлено.

11. Облік фінансових результатів та використання прибутку

Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг, їх класифікацію та оцінку Товариство визначає у відповідності з вимогами П(С)БО – 15 “Доходи”. Доходи відображаються в обліку та в звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей. Дані про реалізацію є достовірними і відповідають первинним документам. З метою оподаткування отриманого прибутку валові доходи визначались згідно з вимогами Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” за № 283/97-ВР від 22.05.1997р. Вибірковою перевіркою правильності визначення валових доходів, порушень не встановлено. Визначення фінансових результатів відбувається згідно з чинним законодавством.

Чистий прибуток за 2011 р. становить 271 тис. грн. Визначення фінансових результатів відбувається згідно з чинним законодавством. По даному питанню перевіркою порушень не встановлено.

12. Стан бухгалтерського обліку та звітності


Бухгалтерський облік на Товаристві ведеться за журнально-ордерною формою. Бухгалтерський облік відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р за № 996-ХІV, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку. В наданих звітних формах повністю відображена фінансово-господарська система Товариства станом на 31.12.2011р. Наслідки проведеної аудиторської перевірки свідчать, що узагальнюючі показники звітності відповідають даним журналів-ордерів, залишкам по рахункам головної книги, не суперечать аналітичному обліку та первинним документам.

Аудиторською перевіркою підтверджується відповідність даних фінансової звітності Товариства до даних обліку та відповідності даних окремих форм звітності один до одного.

Висновок


Ми провели аудиторську перевірку балансу ТОВ «КАПІТАЛ ТАЙМС», що додається станом на 31.12.2011р., а також відповідних звітів за 2011р.

Відповідальність за правильність наданої інформації у звітах несе управлінський персонал Товариства. Ми несемо відповідальність за висловлювання думки, щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Ми висловлюємо умовно-позитивну думку відповідно дійсного фінансового стану та результатів діяльності річній фінансовій звітності складеній товариством. На нашу думку, фінансові звіти справедливо й достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «КАПІТАЛ ТАЙМС» станом на 31 грудня 2011р., також результати його фінансової діяльності за 2010р., згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку і відповідають вимогам закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-XIV.

Вартість чистих активів згідно п.4 ст.144 ЦКУ повинна бути більше статутного фонду (капіталу) товариства. К = Ф1 (р.080+р. 260 + р.270)–Ф1(р.430+р.480+р.620+р.630) = 7007. Станом на 31.12.2011р. цей показник складає 7007 тис. грн., що більше статутного капіталу товариства. Вартість чистих активів становить 7007 тис. грн., що відповідає вимогам п.4 ст.144 Цивільного кодексу України.

Директор Аудиторської

фірми “Сервіс-Аудит” Красільніков К.Р.ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

Показники фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ТАЙМС», за 2011 рік


21 березня 2012 року м. Київ

п/п


Показники


Формула розрахунку показника фінансового стану товариства


Станом

на 31.12.2011р.


Нормативне

значення


1.


Коефіцієнт абсолютної ліквідності


К1 = Грошові кошти (ряд230-240):(ІV розділ пасиву)


0,07

0,25-0,5


2


Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)


К2 = (П розділ активу): (IV розділ пасиву)


1,33

1,0-2,0


3


Коефіцієнт фінансової стійкості


К3 = (І розділ пасиву): (Всього по активу)


0,25

0,25-0,5


4


Коефіцієнт покриття зобов‘язань


К4 = (Ш розділ пасиву + IV розділ пасиву) : (І розділ пасиву)


2,93

0,5-1,0


5

Коефіцієнт рентабельності активів


К5 = чистий прибуток : (ІІ розділ активу +ІІІ розділ активу)


-0,01

0,25

Для економічної оцінки фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ТАЙМС», за 2011 року використовувався Баланс підприємства (форма № 1) станом на 31.12.2011р., складений згідно П(С)БО № 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87. Аналіз та оцінка показників фінансової стабільності проводилась з дотриманням правил проведення бухгалтерського та фінансового аналізу з використанням економічних методів, що не суперечать діючому законодавству.Аудитором були розглянуті наступні показники:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності має низьке значення і його показник свідчить про те, що короткострокові зобов'язання підприємства не можуть бути швидко погашені ліквідними коштами.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) - його показники мають високе значення, що свідчить про те, що підприємство має достатньо коштів для своєчасного погашення своїх поточних боргів

3. Коефіцієнт фінансової стійкості товариства має нормативне значення, що свідчить про те, що у фінансуванні активів частка залученого капіталу менше ніж власного.

4. Коефіцієнт покриття зобов‘язань свідчить про те, що у підприємства фінансова стабільність забезпечується в цілому власними коштами.

5. Коефіцієнт рентабельності активів менше нормативного значення.

К5 = чистий прибуток : (ІІ розділ активу +ІІІ розділ активу)= -0,01.

В цілому, проведений аналіз показників фінансової звітності дає можливість характеризувати економічний стан Товариства як позитивний.
Директор Аудиторської

фірми “Сервіс-Аудит” Красільніков К.Р.
Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ Товариства з обмеженою відповідальністю
Згідно договору на надання аудиторських послуг № ПА-130211-0101 від 11 лютого 2013 р незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Прайм Аудит»...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ...
Ння думки про те, чи відображає зазначена фінансова звітність правдиво та достовірно фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю,...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
Аудиторський висновок про фінансову звітність Товариства з обмеженою...
Красільніков Костянтин Рудольфович. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових...
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю Фондовий центр Дельта-енерго” станом...
“Аудиторська фірма “САМПІТА” код ЄДРПОУ 32628599
...
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Трейд Інвест”...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ефективний капітал"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Український капітал"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вікторія», яка включає баланс станом на 31. 12. 2011 р. і складені за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка