АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ Товариства з обмеженою відповідальністю


Скачати 163.68 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ Товариства з обмеженою відповідальністю
Дата08.05.2013
Розмір163.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи





код ЄДРПОУ 32772532 04212 м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 9 тел.: (095) 523 93 39

е-mail: primeaudit@ca.donbass.com

п/р 26004962485407 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» МФО 334851

свiдоцтво № 3549 від 24.02.2005 р.


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ
Товариства з обмеженою відповідальністю

«Фінансова компанія «АКТИВ»
станом на:

31 грудня 2012 року


м. Донецьк 27 березня 2013 року
Згідно договору на надання аудиторських послуг № ПА-130211-0101 від 11 лютого 2013 р. незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Прайм Аудит» здійснено перевірку достовірності бухгалтерської звітності та аналіз фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «АКТИВ».


 1. Основні відомості про аудиторську фірму.

  1. Повна назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Прайм Аудит»

Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві Державною адміністрацією 12 січня 2004 року, запис № 1 069 105 0001 002327

Код за ЄДРПОУ 32772532

Свідоцтво № 3549 про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, затверджене Рішенням Аудиторської палати України № 146/6 від 24 лютого 2005 року (термін чинності Свідоцтво продовжено до 28 січня 2015 року Рішенням Аудиторської палати України № 210/5 від 28 січня 2010 року).

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ № 000406, видане відповідно до рішення Комісії від 17.04.2007 р. №776. Реєстраційний номер свідоцтва 443. Строк дії: до 28.01.2015 року.

Місцезнаходження: 04212, м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 9

Тел. (095) 523-93-39

Керівник Кушнір Роман Степанович

Сертифікат аудитора серії А № 006209 (чинний до 19 січня 2017 року), видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 19.01.2007 р. № 171/3.

  1. Місце проведення аудиту та дата видачі висновку:

За місцезнаходженням замовника, 27.03.2013 р.

  1. Мета проведення аудиту – з’ясування достовірності, повноти і відповідності фінансового звіту Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «АКТИВ» вимогам чинного законодавства.


Аудитори зобов’язуються зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту і виконанні інших аудиторських послуг. Не розголошувати відомості, які складають предмет комерційної таємниці і не використовувати їх в своїх інтересах або інтересах третіх осіб.


 1. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.

  1. Договір № ПА-130211-0101 на проведення аудиту укладено 11 лютого
   2013 року.


Договір відповідає вимогам Міжнародного стандарту аудиту (МСА) № 210.

  1. Дата початку проведення аудиту – 11 лютого 2013 року.

Дата закінчення проведення аудиту – 27 березня 2013 року.

  1. Здійснено вибіркову перевірку даних бухгалтерського обліку за
   2012 рік.



  1. Масштаб проведення аудиту.

Перевірка здійснювалась відповідно до вимог Закону України
«Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту (МСА)
(з урахуванням змін та доповнень, внесених в перелічені нормативні акти на дату складання висновку). Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок та викривлень.

В договорі на проведення аудиту не визначено розмір суттєвості помилки. Разом з тим, під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду, що перевірявся. При оцінці суттєвості помилок аудитори керувалися положеннями МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту».

На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.


  1. Підстава для проведення аудиту.

Під час проведення аудиту ми керувались:

 • Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»,

 • Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»,

 • Законом України «Про аудиторську діяльність»,

 • Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

 • Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності,

 • Міжнародними стандартами аудиту (МСА),

 • з урахуванням змін і доповнень, внесених в перелічені нормативні акти на дату складання висновку.


3. Проведення аудиту

Ми перевірили фінансову звітність ТОВ «ФК «АКТИВ» станом на 31 грудня 2012 року, що додається, яка показує фінансовий стан товариства на відповідну дату.

Відповідальність за надані звіти несе керівництво Товариства. В обов’язки аудиторів входило надання висновку на підставі аудиторської перевірки цієї звітності.

У відповідності з діючими нормативами аудиторську перевірку було сплановано та проведено з метою одержання достатніх доказів того, що фінансовий звіт за період, що перевірявся, не містить суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом звітного періоду.




Аудиторами перевірено таку документацію:

 • Протокол № 1 Загальних зборів учасників Товариства від 15.11.1999 р. щодо створення Товариства;

 • Статут ТОВ «ФК «Донбас» (затверджено Загальними зборами учасників Товариства, Протокол № 1 від 15.11.1999р.), зареєстрований за номером 04053186ю0074124 Рішенням Виконавчого комітету Ворошиловської районної ради м. Донецька № 488 від 24.11.1999 р.;

 • Протокол загальних зборів учасників б/н від 07.08.2006 р. щодо збільшення статутного капіталу за рахунок внеску нового учасника;

 • Статут ТОВ «ФК «Донбас» (затверджено Загальними зборами учасників Товариства, Протокол б/н від 07.08.2006 р.), зареєстрований Рішенням Виконавчого комітету Донецької міської ради Донецької області № 1 266 105 0001 010102 від 09.08.2006 р.;

 • Протокол б/н Загальних зборів учасників Товариства від 09.10.2006 р. щодо виходу одного з учасників зі складу учасників Товариства;

 • Статут ТОВ «ФК «Донбас» (затверджено Загальними зборами учасників Товариства, Протокол б/н від 09.10.2006 р.), зареєстрований Рішенням Виконавчого комітету Донецької міської ради Донецької області № 1 266 105 0002 010102 від 24.10.2006 р.;

 • Протокол б/н Загальних зборів учасників Товариства від 13.11.2006 р.;

 • Статут ТОВ «ФК «Донбас» (затверджено Загальними зборами учасників Товариства, Протокол б/н від 13.11.2006 р.), зареєстрований Рішенням Виконавчого комітету Донецької міської ради Донецької області
  № 1 266 105 0003 010102 від 14.11.2006 р.;

 • Протокол б/н Загальних зборів учасників Товариства від 25.06.2008 р.;

 • Статут ТОВ «ФК «Донбас» (затверджено Загальними зборами учасників Товариства, Протокол б/н від 25.06.2008 р.), зареєстрований Рішенням Виконавчого комітету Донецької міської ради Донецької області
  № 1 266 105 0006 010102 від 08.12.2008 р.;

 • Протокол б/н Загальних зборів учасників Товариства від 12.02.2009 р.;

 • Статут ТОВ «ФК «Донбас» (затверджено Загальними зборами учасників Товариства, Протокол б/н від 12.02.2009 р.), зареєстрований Рішенням Виконавчого комітету Донецької міської ради Донецької області
  № 1 266 105 0008 010102 від 18.02.2009 р.;

 • Протокол б/н Загальних зборів учасників Товариства від 03.08.2009 р.;

 • Статут ТОВ «ФК «АКТИВ» (затверджено Загальними зборами учасників Товариства, Протокол б/н від 03.08.2009 р.), зареєстрований Рішенням Виконавчого комітету Донецької міської ради Донецької області
  № 1 266 105 0010 010102 від 12.08.2009 р.;

 • Протокол № б/н Загальних зборів учасників Товариства від 12.10.2011 р.;

 • Статут ТОВ «ФК «АКТИВ» (затверджено Загальними зборами учасників Товариства, Протокол б/н від 12.10.2011 р.), зареєстрований Рішенням Виконавчого комітету Донецької міської ради Донецької області № 1 266 105 0015 010102 від 10.11.2011 р.;

 • Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України серії АА № 544723, видана 13.04.2012 р.;

 • Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 865306, видана 10.10.2011 р.;

 • Виписки з рахунків, відкритих в установах банку;

 • Баланс на 31.12.2012 р., Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2012 р., Звіт про власний капітал за 2012 р., Примітки до річної фінансової звітності за 2012 р.

 • Електронна база даних.

Надана аудиторам інформація достатня для висновку.


 1. Основні відомості про ТОВ «ФК «АКТИВ»

  1. Загальні відомості




1

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «АКТИВ»

2

Код за ЄДРПОУ

30623316

3

Місцезнаходження

83001, Донецька область, м. Донецьк, Ворошиловський район, бульвар Пушкіна, буд. 2А

4

Дата реєстрації

24.11.1999 року Виконавчим комітетом Донецької міської ради, про що зроблено запис за
№ 1 266 120 0000 010102

5

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

6


Основні види діяльності

за КВЕД

 • 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

 • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.;

 • 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

7

Кількість учасників

 1. Юридична особа – ПрАТ «Укрпідшипник» – ЄДРПОУ 13495470, місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, бул. Шевченка, 9а.

Володіє 5,66% Статутного капіталу Товариства.

 1. Юридична особа – ТОВ «АКТИВ ФІНАНС ГРУП» – ЄДРПОУ 31071883, місцезнаходження:
  01011 м. Київ, вул. Різницька, 3.

Володіє 94,34% Статутного капіталу Товариства.


5.1. Форма ведення бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік ТОВ «ФК «АКТИВ» здійснює самостійно за журнально-ордерною формою за допомогою системного програмного забезпечення 1С:Підприємство.
5.2. Відповідність бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства.

Дані бухгалтерського обліку, що були передані для перевірки, свідчать про те, що підприємство здійснювало господарську діяльність згідно Законодавства України та Установчих документів, що відображено у фінансової звітності. Бухгалтерський облік об’єктів обліку відповідає вимогам чинного законодавства:

  • Витримано дотримання принципів бухгалтерського обліку, згідно Положенням (Стандартам) бухгалтерського обліку (далі за текстом – П(С)БО);

  • Облікову політику Товариства затверджено Наказом. Протягом звітного року зміни до облікової політики не вносились.

  • Фінансова звітність та бухгалтерський облік Товариства станом на 31.12.2012 р. відповідає встановленим нормативам бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО України, Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку, не містить суттєвих помилок (викривлень), які можуть вплинути на рішення користувачів звітності, та в повній мірі забезпечує інформаційні потреби користувачів.

5.3. Висновки про проведення інвентаризації активів та зобов’язань.

Аудитори не приймали участі у проведенні інвентаризації.


 1. Облік необоротних активів.

  1. За рядком 011 Товариство обліковує нематеріальні активи загальною первісною вартістю 29 тис. грн.

  2. Накопичена амортизація нематеріальних активів складає 11 тис. грн. (Ф.№ 1, р. 012, гр. 4).

  3. Станом на дату звітності первісна вартість основних засобів Товариства складає 51 тис. грн. (Ф. № 1, р. 031, гр. 4).

  4. На основні засоби нарахований знос у розмірі 33 тис. грн.
   (Ф. № 1, р. 032, гр. 4).

  5. За рядком 045 відображена вартість довгострокових інвестицій непов’язаним сторонам у вигляді участі у статутному капіталі загальним розміром 9 тис. грн.

  6. Інші дані за Розділом І Активу Балансу відсутні. Необоротні активи Товариства станом на 31.12.2012 р. складають 45 тис. грн




  1. 7. Облік оборотних активів.

  1. Виробничі запаси відображені в сумі 1 тис. грн. (Ф. № 1, р. 100, гр. 4).

  2. Дебіторська заборгованість за розрахунками представлена розрахунками з бюджетом в сумі 1 тис. грн. (Ф.№ 1, р. 170, гр. 4).

  3. Інша поточна дебіторська заборгованість склалася в розмірі 6 тис. грн. (Ф. № 1, гр. 210, гр. 4).

  4. Поточні фінансові інвестиції представлені придбаними цінними паперами на загальну суму 4 611 тис. грн. (Ф. № 1, р. 220, гр. 4), у тому числі за видами:

   • акції - на суму 501 тис. грн.,

   • векселі - на суму 4 110 тис. грн.

  1. Станом на дату звітності залишки грошових коштів в національній валюті на поточних рахунках складають 163 тис. грн. (Ф. № 1, р. 230, гр. 4).

  2. Інші дані за Розділом ІІ Активу Балансу відсутні. Станом на 31.12.2012 р. оборотні активи ТОВ «ФК «АКТИВ» дорівнюють 4 782 тис. грн.




 1. Облік витрат майбутніх періодів.

  1. Станом на 31.12.2012 р. витрати майбутніх періодів Товариства складають 7 тис. грн. (Ф.№ 1, р. 270, гр. 4).



 1. Облік необоротних активів та груп вибуття.

  1. Станом на 31.12.2012 р. дані за розділом «Необоротні активи та групи вибуття» (Ф.№ 1, р. 275, гр. 4) відсутні.


Аудитори підтверджують правильність визнання та оцінки активів Товариства відповідно до П(С)БО України.


 1. Облік власного капіталу.

  1. Облік статутного капіталу відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», П(С)БО України.

  2. Статутний капітал ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Актив» станом на 31.12.2012 р. дорівнює 3 500 000,00 грн. (Три мільйони п’ятсот тисяч грн. 00 коп.). Такий розмір відповідає вимогам Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджені Рішенням ДКЦПФР №345 від 26.05.2006 р. Статутний капітал сплачений повністю грошовими коштами.

Частки в Статутному капіталі Товариства розподіляються наступним чином:

 • ПрАТ «УКРПІДШИПНИК» - 198 000,00 (сто дев’яносто вісім тисяч) гривень, що становить 5,66% Статутного капіталу Товариства;

 • ТОВ «АКТИВ ФІНАНС ГРУП» - 3 302 000,00 (три мільйони триста дві тисячі) гривень, що становить 94,34% Статутного капіталу Товариства.

Аудитори підтверджують правильність ведення аналітичного обліку рахунку 40 «Статутний капітал».

Таким чином, станом на 31.12.2012 р. статутний капітал ТОВ «ФК «АКТИВ» становить 3 500 тис. грн. (Ф.№ 1, р. 300, гр. 4).

  1. За рядком 340 відображено резервний капітал у сумі 138 тис. грн., сформований згідно Статуту Товариства.

  2. Станом на 31.12.2012 р. Товариство обліковує нерозподілений прибуток в розмірі 810 тис. грн. (Ф.№ 1, р. 350, гр. 4).

  3. За іншими рядками Розділу І Пасиву Балансу дані відсутні. На 31.12.2012 р. власний капітал Товариства складає 4 448 тис. грн.




 1. Облік забезпечень наступних витрат і платежів.

  1. За розділом «Забезпечення наступних витрат і платежів» станом на 31.12.2012 р. Товариством відображено забезпечення виплат персоналу в розмірі 31 тис. грн. (Ф.№ 1, р. 400, гр. 4).




 1. Облік зобов’язань.

  1. За розділом ІІІ «Довгострокові зобов’язання» Товариство обліковує відстрочені податкові зобов’язання розміром 92 тис. грн. (Ф.№ 1, р. 460, гр. 4).

  2. Інші поточні зобов’язання склалися в розмірі 263 тис. грн. (Ф.№ 1, р. 610, гр. 4).

  3. За іншими рядками Розділу ІV Пасиву Балансу дані відсутні. Поточні зобов’язання станом на 31.12.2012 р. складають 263 тис. грн.





 1. Облік доходів майбутніх періодів.

  1. По розділу «Доходи майбутніх періодів» (Ф.№ 1, р. 630, гр. 4) на 31.12.2012 р. дані відсутні.


Аудитори підтверджують правильність оцінки та повноту відображення власного капіталу та зобов’язань у Балансі Товариства відповідно до П(С)БО України.


 1. Облік фінансових результатів діяльності ТОВ «ФК «АКТИВ» за 2012 рік.




  1. Обсяг реалізації визначено достовірно, на підставі укладених угод та даних первинних документів, що свідчать про виконання угод.

  2. Облік доходів та витрат відповідає вимогам П(С)БО № 15 «Дохід», № 16 «Витрати».

  3. Виручка від реалізації цінних паперів та наданих послуг за 2012 рік склалася в сумі 1 067 тис. грн. (Ф. № 2, р. 010, гр. 3).

  4. Собівартість реалізованих цінних паперів та наданих послуг склалася у розмірі 474 тис. грн. (Ф. № 2, р. 040, гр. 3).

  5. Адміністративні витрати склали 424 тис. грн. (Ф.№ 2, р. 070, гр. 3).

  6. За рядком 120 відображено інші фінансові доходи в розмірі 5 тис. грн.

  7. Податок на прибуток від звичайної діяльності, розрахований згідно вимог П(С)БО № 17 «Податок на прибуток», склав 8 тис. грн. (Ф. № 2, р. 180, гр. 3).

  8. Фінансовим результатом діяльності Товариства за звітний період став чистий прибуток розміром 166 тис. грн. Частина прибутку в розмірі 41 тис. грн. була спрямована на поповнення резервного капіталу.




 1. Опис Звіту про рух грошових коштів ТОВ «ФК «АКТИВ» за 2012 рік.




  1. Операційна діяльність товариства за 2012 рік призвела до надходження грошових коштів в розмірі 58 тис. грн. (Ф. № 3, р. 170, гр. 3).

  2. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності склався в розмірі -38 тис. грн. (Ф.№ 3, р. 300, гр. 3).

  3. Фінансова діяльність призвела до надходження грошових коштів у розмірі 117 тис. грн. (Ф. № 3, р. 390, гр. 3).

  4. Чистий рух грошових коштів за 2012 рік склав 137 тис. грн. (Ф.№ 3, р. 400, гр. 3).

  5. З урахуванням залишку коштів на початок року (26 тис. грн.), залишок грошових коштів на 31.12.2012 р. склав 163 тис. грн. (Ф.№ 3, р. 430, гр. 3; Ф.№ 1, р. 230, гр. 4).


16. Підтвердження Звіту про власний капітал ТОВ «ФК «АКТИВ» за 2012 рік.


  1. Станом на початок року розмір власного капіталу Товариства складав 4 282 тис. грн., у тому числі:

 • Статутний капітал розміром 3 500 тис. грн. (Ф. № 4, р. 010, гр. 3),

 • Резервний капітал розміром 97 тис. грн. (Ф.№ 4, р. 010, гр. 7),

 • Нерозподілений прибуток розміром 685 тис. грн. (Ф. № 4, р. 010, гр. 8).

  1. Коригування залишку власного капіталу на 01.01.2012 р. не відбувалося.

  2. Чистий прибуток за 2012 рік склався в сумі 166 тис. грн. (Ф. № 4, р. 130,
   гр. 8).

  3. Відрахування до резервного капіталу відображено за рядком 160 в сумі 41 тис. грн.

  4. Таким чином, розмір власного капіталу на 31.12.2012 р. складає
   4 448 тис. грн. (Ф. № 4, р. 300, гр. 11):

 • Статутний капітал – 3 500 тис. грн. (Ф.№ 4, р. 300, гр. 3),

 • Резервний капітал – 138 тис. грн. (Ф.№ 4, р. 300, гр. 7,

 • Нерозподілений прибуток – 810 тис. грн. (Ф.№ 4, р. 300, гр. 8).



 1. Відповідність даних фінансової звітності ТОВ «ФК «АКТИВ» даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один іншому.

  1. Баланс (Ф.№ 1), Звіт про фінансові результати (Ф.№ 2), Звіт про рух грошових коштів (Ф.№ 3), Звіт про власний капітал (Ф.№ 4) сформовані відповідно до П(С)БО № 2, 3, 4, 5.

  2. Загалом, фінансова звітність за 2012 рік відповідає вимогам П(С)БО № 1 та іншим нормативам бухгалтерського обліку.


Висновок
Внаслідок проведення аудиту встановлене наступне:

 • Ми перевірили фінансову звітність ТОВ «ФК «АКТИВ» станом на 31.12.2012 р., що додається, яка показує фінансовий стан Товариства на відповідні дати.

 • Надана аудиторам інформація у цілому дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів і пасивів ТОВ «ФК «АКТИВ» станом на 31 грудня 2012 року.

 • Діяльність Товариства у всіх суттєвих аспектах провадиться відповідно до чинного законодавства України, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому відповідає концептуальним вимогам Положень (стандартів) України та прийнятій обліковій політиці.

 • Статутний капітал Товариства дорівнює 3 500 000,00 грн., сплачений повністю грошовими коштами відповідно до чинного законодавства.

 • У зв’язку з неможливістю перевірки фактів, що стосуються, насамперед, не участі аудиторів в інвентаризації активів і зобов’язань, а також з причини обмеженості інформації, ми не можемо дати висновок по вказаних моментах, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність та на стан справ у цілому.

 • Ми підтверджуємо те, що за винятком обмежень, які зазначені вище, фінансова звітність ТОВ «ФК «АКТИВ» складена на підставі справжніх даних бухгалтерського обліку, і достовірно та повністю, у всіх суттєвих аспектах, відображає фактичний фінансовий стан на 31.12.2012 р. та результати діяльності за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.



Аудитори зауважують також на те, що:

 • Активи Товариства представлені нематеріальними активами, основними засобами, довгостроковими та поточними фінансовими інвестиціями, поточною дебіторською заборгованістю та грошовими коштами. Оцінка, облік та відображення у звітності активів Товариства в цілому відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України;

 • Зобов’язання Товариства представлені забезпеченням виплат персоналу, відстроченими податковими зобов’язаннями та поточними зобов’язаннями за основною діяльністю, облік та відображення у звітності яких в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України;

 • Власний капітал Товариства станом на дату звітності склав
  4 448 тис. грн., тобто вимоги щодо розміру власного капіталу станом на кінець кожного фінансового року (не менше розміру статутного капіталу), витримані;


 • Розмір чистих активів Товариства є більшим за розмір статутного капіталу. Вимоги ст. 144 п. 4 Цивільного Кодексу України витримані;

 • Статутний капітал товариства сплачений на 100% грошовими коштами;

 • Коефіцієнт загальної ліквідності Товариства дорівнює 18,21. Це свідчить про достатність оборотних коштів для покриття поточних зобов’язань.




Аудиторський висновок складений на десяти аркушах у чотирьох примірниках, додатки – Баланс на 31.12.2012 р., Звіт про фінансові результати за
2012 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіт про власний капітал за 2012 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік ТОВ «ФК «АКТИВ» на п’ятнадцяти аркушах. Прошито та скріплено печаткою ТОВ «Прайм Аудит» двадцять шість аркушів. Три примірники передано Замовнику, а четвертий – Виконавцю.


Директор Р.С. Кушнір

ТОВ «Прайм Аудит»



Схожі:

“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Трейд Інвест”...
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю Фондовий центр Дельта-енерго” станом...
“Аудиторська фірма “САМПІТА” код ЄДРПОУ 32628599
...
Про фінансову звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ...
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ...
Ння думки про те, чи відображає зазначена фінансова звітність правдиво та достовірно фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю,...
Аудиторський висновок про фінансову звітність Товариства з обмеженою...
Красільніков Костянтин Рудольфович. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових...
Аудиторський висновок про фінансову звітність Товариства з обмеженою...
Красільніков Костянтин Рудольфович. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАТЕРИК-ІНВЕСТ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу та Звіту про...
Аудиторський висновок про фінансову звітність Товариства з обмеженою...
Назва “Аудиторська фірма “СЕРВІС-АУДИТ”. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3090 від 26. 12. 2002...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка