АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Український капітал" за 2011 рік


Скачати 34.33 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Український капітал" за 2011 рік
Дата03.04.2013
Розмір34.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Український капітал"

за 2011 рік

Згідно з Договором від 27.01.2012 р. № 16/2012, укладеним між Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» (Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане за рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.01р., дійсне до 23.12.2015р.) та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Український капітал» (далі по тексту ТОВ КУА «Український капітал» проведено аудиторську перевірку фінансової звітності за 2011 рік. у складі: «Баланс станом на 31.12.2011 р.» (Ф №1), «Звіт про фінансові результати за 2011 р» (Ф №2), «Звіт про власний капітал за 2011 р.» (Ф №4) з метою виказування незалежної професійної думки відносно її достовірності в усіх суттєвих аспектах та відповідності даним бухгалтерського обліку, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів господарювання станом на 31.12.2011 р.

Основні відомості про ТОВ «КУА «Український капітал»

Повна назва - Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Український капітал», Код ЄДРПОУ 33134452, № свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) та дата його видачі - Серія А00 № 199798 від 17.08.2004 р., Номер запису в реєстрі: 1 103 105 003 000178, Орган, який видав свідоцтво - Виконавчий комітет Запорізької міської ради, Місцезнаходження - 69035, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Рад. України, буд. 62, кв. 46, № ліцензії - АВ № 534232 від 19.07.2010 р., Ліцензійні види діяльності - Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), Строк дії: 19.07.2010 р. – 19.07.2015 р., дати початку та закінчення проведення аудиту 27.01.2012р. – 07.02.2012р.

Висловлення думки

Бухгалтерський облік та показники фінансової звітності в ТОВ КУА "Український капітал" достовірно відображають фінансовий стан товариства і відповідають встановленим нормативам бухгалтерського обліку, згідно концептуальної основи фінансової звітності, яка визначається Національними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності України, які згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999р. № 996-XIV не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності. Бухгалтерський облік товариства комп'ютеризований, та ведеться за допомогою програми «1-С: Бухгалтерія».

Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно та повно подає фінансову інформацію про товариство. Дані окремих форм фінансової звітності відповідають одна одній, показники статей бухгалтерського балансу товариства станом на 31.12.2011 р. відповідають даним синтетичного обліку. Фінансова звітність складається своєчасно.

Показники фінансового стану ТОВ КУА "Український капітал" відображені в синтетичному обліку адекватно, що дає підстави для підтвердження достовірності та повноти показників фінансової звітності станом на 31.12.2011 р.

Отримані нами результати перевірки в цілому достатні та відповідні аудиторським доказам для висловлення нашої безумовно-позитивної думки.

Таким чином, Аудитор вважає, що фінансова звітність ТОВ КУА "Український капітал" справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан товариства на 31 грудня 2011р. та її фінансові результати за 2011 рік відповідно до установлених вимог чинного Законодавства України і прийнятої облікової політики.

Власний капітал товариства станом на 31.12.2011 року складає 20004 тис.грн. Облік власного капіталу відповідає національним стандартам бухгалтерського обліку в Україні.

Розмір чистих активів або власного капіталу товариства, що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2011 р. складає 20 004 тис. грн.

Перевіркою встановлено, що фінансові звіти об’єктивно та достовірно розкривають інформацію про вартість чистих активів Товариства за 2011 рік, тобто про розмір його статутного капіталу та нерозподіленого прибутку. що відповідає вимогам ст. 144 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003р. № 435 IV.

Довідка про фінансовий стан ТОВ КУА «Український капітал» на 31.12.2011 р.

Загальний (коефіцієнт покриття) коефіцієнт ліквідності=2,85; Коефіцієнт поточної ліквідності=2,85; Коефіцієнт абсолютної ліквідності=0,63; Чистий оборотний капітал. тис грн.= 752,0; Коефіцієнт (фінансової стійкості) (автономії)= 0,98; Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом=0,02.

Таким чином, ТОВ «КУА «Український капітал» на 31 грудня 2011 р. достатньо платоспроможне і ліквідне.

Генеральний директор

ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс" В.Г. Гончарова

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року, подовжене рішенням Аудиторської палати України № 224/3 від 23 грудня 2010 року,

дійсне до 23.12.2015 р

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ № 000265, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 15 березня 2007 р., дійсне до 23.12.2015р.

сертифікат серії А № 000051, виданий рішенням АПУ від 23.12.1993 р., дійсний до 23.12.2012р. …………………………..

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ефективний капітал"
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», код ЄДРПОУ...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Сегал Л. О. і Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сприяння", (надалі – Товариство), проведена...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АН-Капітал» зареєстровано 01. 03. 2005 р. Нахімовською районною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка