Виховання патріотизму в молодших школярів засобами проектної діяльності краєзнавчого спрямування


Скачати 183.28 Kb.
НазваВиховання патріотизму в молодших школярів засобами проектної діяльності краєзнавчого спрямування
Дата11.04.2013
Розмір183.28 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > ДокументиСитник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду


Виховання патріотизму в молодших школярів

засобами проектної діяльності краєзнавчого спрямування
Кожний учитель повинен домогтися,

щоб учень якнайкраще знав близьке, дороге йому:

батьківщину і все, що її стосується,

так само, як уміє читати, писати, лічити

К.Д.Ушинський

Виховання у молодого покоління почуття гордості за свою країну, готовності бути гідним громадянином України, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнано проблемою загальнодержавного масштабу.

Патріотизм покликаний дати новий поштовх для розвитку духовності нації. Це є нагальною потребою і держави, і суспільства, і особистості. Державі необхідно, щоб всі діти виросли національно свідомими громадянами. Суспільство зацікавлене в тому, щоб розвиток особистості здійснювався на моральній основі. А особистість, віддаючи свою любов Батьківщині, прагне досягти взаємності. Реалізація заявлених викликів забезпечить країні гідне місце у цивілізованому світі.

У сучасних умовах патріотизм виявляється, насамперед, у любові до Батьківщини, готовності утвердити незалежність своєї молодої держави, піднесенні України до рівня високорозвинених держав світу. Актуальним є необхідність виховання гуманних почуттів: любові до людини, поваги і піклування про неї, доброти, співчуття, великодушності тощо.

Неможливо уявити справжнього громадянина-патріота, який би не проявляв любові до рідного краю, не шанував батька-матері, не знав свого родоводу, національних традицій, не відчував єдності з природою, не турбувався про її охорону та примноження багатств.

Проблема виховання патріотизму знайшла своє відображення у вітчизняній (В. Бичко, І. Надольний, Л. Сохань, І. Стогній, О. Забужко, В. Шинкарук та ін.) і зарубіжній (І. Кант, К. Роджерс, Е. Фром та інші) філософії.

Серед класиків педагогічної науки до цієї проблеми звертались Я.Коменський, Г. Сковорода, К. Ушинський, А. Дістервег, С. Русова, Я. Корчак, А. Макаренко, В. Сухомлинський та інші.

Проте, в умовах українського державотворення виникла нагальна потреба у розробці нових підходів, форм і методів, шляхів і засобів, а також технологій процесу виховання юних патріотів України на засадах принципів гуманізму, свободи, демократії, громадянського миру і національної злагоди. Це обумовило вибір науково-методичної теми – «Виховання патріотизму в молодших школярів засобами проектної діяльності краєзнавчого спрямування» – та її практичної розробки у власній педагогічній діяльності.

Нормативним підґрунтям реалізації даної ідеї слугують: Державні національні програми «Освіта» («Україна ХХІ століття») та «Діти України», «Національна програма патріотичного виховання громадян, розвитку духовності», концепції громадянського та патріотичного виховання, формування гуманістичних цінностей, гуманізації виховання (І. Бех, Н.Ганнусенко, О. Сухомлинська, К. Чорна), «Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» (І.Д. Бех, К.І. Чорна).

Ідея досвіду базується на наукових положеннях К.Ушинського, який вперше обґрунтував поняття «малої батьківщини» й окреслив стратегічний напрям його формування шляхом запровадження батьківщинознавства, а також на працях В.Сухомлинського, який підкреслював діяльнісний характер патріотизму, необхідність вчити дітей шукати своє місце в житті країни.

Вивчення наукової літератури та досягнень педагогічної практики дало змогу дійти висновку про те, що патріотизм – це:

 • любов до Батьківщини, віра у її майбутнє;

 • любов, повага та доброзичливе ставлення до народу;

 • любов до родини, отчого дому;

 • любов до рідної мови та усвідомлення, що мова є духовним багатством народу;

 • поважне ставлення до історії та культури власного народу;

 • готовність до праці на користь рідної землі;

 • дотримання та пропаганда здорового способу життя;

 • любов до природи, турбота про збереження та її багатств.

В основу власної педагогічної діяльності покладаю досвід українського народу, його історико-культурні традиції, духовність. Все це спрямовую на поглиблення знань учнів про Україну, про свій рідний край; розуміння своєї причетності до всіх подій, які відбуваються в державі; формування глибокої переконаності у нетлінності духовних скарбів народу, глибокої поваги до батьків, до природи, до землі–годувальниці.

Новаційна значущість пропонованого досвіду полягає в тому, що, враховуючи вимоги до розвитку системи освіти, а саме – впровадження ефективних інновацій у традиційну класно-урочну систему – завдання виховання патріотизму молодших школярів реалізуються через метод проектів з використанням краєзнавчих матеріалів. Це передусім пов’язано з тим, що цей метод будується на засадах гуманістичної та дитиноцентристської педагогіки, де у центрі навчального процесу перебуває дитина з її особливостями, інтересами, потребами.

Для себе окреслила основні завдання:

 • не лише передати учням певну суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання пізнавальних і практичних завдань;

 • сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи різні ролі;

 • розширити коло спілкування дітей, знайомство з різними культурами, різними точками зору на одну проблему;

 • прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.

Поєднання пізнавальної, дослідницької та перетворювальної діяльності підвищує рівень навчальних досягнень молодших школярів, дає змогу реалізувати себе учням з різними здібностями. Кожен мій вихованець працює, усвідомлюючи, навіщо йому отримані знання і де він може їх застосувати. А я прагну знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями та навичками.

Навчальний проект для учнів – це можливість зробити щось самостійно чи з товаришами, це дослідження, яке допомагає виявити і розвинути природні задатки, це нові відкриття та знання. В основі кожного навчального проекту лежить близька й актуальна для учнів проблема, вирішення якої сприяє розвитку пізнавального інтересу, самоствердженню особистості, отриманню задоволення від активної пошукової діяльності.

Оскільки проект орієнтований, перш за все, на самостійну роботу школярів – індивідуальну, парну або групову, яку вони виконують впродовж визначеного відрізку часу, – організувати дослідницьку діяльність учнів 1 класу в повній мірі складно: за віковими особливостями дітям шести років достатньо важко працювати самостійно. Враховуючи це, роботу з першокласниками слід починати з елементів проектної діяльності, залучаючи до неї батьків.

Формування патріотичних почуттів у шестирічок розпочалося на краєзнавчому матеріалі в ігровій формі: проведено «Мандрівку на веселому потязі» із зупинками – цікавинками, кожна з яких носила тематичний характер. Підготовка до проведення до зупинок-свят відбувалася за участю дитячо-батьківсько-вчительської громади за методом проектів.

Під час першої зупинки «Юні ерудити» було проведено вікторину «Люби, вивчай свій рідний край» та конкурс у розв’язанні ребусів і кросвордів краєзнавчої тематики. Ці завдання в ігровій формі дали змогу дослідити життєвий досвід дітей, а також спланувати напрямки подальшої роботи.

Емоційно-естетичне пізнання природи рідного краю, милування його красою, виховання відчуття прекрасного та любові до довкілля – ці завдання, які вирішувалися під час другої зупинки «Майстерня Олівця – малювця». Учні спостерігали за незвичайною палітрою неба, хмар; фантазували про замріяні зимові сни рослин, що ростуть на шкільному подвір’ї; відкривали для себе різноманітність відтінків снігу. Враження, отримані під час прогулянки, емоційне піднесення та любов до природи діти втілили в композицію «Зимовий день», взяли активну участь у конкурсі малюнків «У нашому місті Зима-чарівниця».

Виховання патріотизму немислиме без формування любові до рідного слова. Тому під час зупинки «Театральна» учні, працюючи в парах, із задоволенням виконували завдання від Сороки-білобоки: розшифровували скоромовки та змагалися у їх промовлянні. Таким чином, діти прилучалися до вивчення усної народної творчості, цінних мовних скарбів українського народу.

Під час цієї зупинки було також проведено конкурс на кращого декламатора віршів поетів рідного краю, зокрема, Т. Шевченка, Д. Чередниченка, Т.Коломієць та ін.

Через сприйняття лялькової вистави «Теремок» в ігровій формі діти аналізували, досліджували, вчилися поважати, любити й оберігати те, що, здавалося б, відоме їм з раннього дитинства.

Любов до природи, піклування про охорону, збереження та примноження її багатств – один із напрямків патріотичного виховання підростаючого покоління реалізовувався під час зупинки «Природнича». Першокласники побували в гостях у Капітошки-синоптика, який допоміг їм осягнути значення природи в житті людини, відчути себе її частинкою, дослідити взаємозв’язки між живою і неживою природою рідного краю.

Готовність до праці на благо рідної землі учні мали змогу проявити, виготовляючи і розвішуючи на шкільному подвір’ї годівнички для птахів із використаних пакетів для молочних продуктів. Також я прагну сформувати у свідомості моїх учнів розуміння того, що навчання для них сьогодні – найважливіша праця, результати якої принесуть в майбутньому користь не лише їм, а й державі.

Активно зберігати і примножувати багатства рідної Батьківщини може лише здоровий громадянин. Патріотизм – це дотримання та пропаганда здорового способу життя. Піклуючись про здоров’я підростаючого покоління, ми плекаємо власне майбутнє. Тому під час зупинки «У здоровому тілі – здоровий дух» учні вчилися розрізняти емоції та їх вплив на настрій та здоров’я людини, досліджували значення посмішки в житті. Спортивне свято дало змогу розвинути у дітей почуття взаємовиручки, дружні стосунки, викликати інтерес до здорового способу життя.

У другому класі передбачалася робота над рядом проектів. Найцікавішим для учнів виявився проект «Друзі наші менші. Собака – мій вірний друг». Залучившись до пошукової діяльності, з допомогою рідних та моєю безпосередньою координацією, діти опрацювали багато джерел: художніх творів, довідкової літератури, енциклопедій, матеріалів у мережі Інтернет, де знайшли цікаву інформацію про довкілля собак, їх героїзм, відданість та безкорисливу допомогу людям.

Результати анкетування, яке було проведено моїми другокласниками серед учнів початкових класів нашої школи, дали можливість дізнатися про кількість домашніх улюбленців, їх поширені клички та екзотичні уподобання.

Робота над цим проектом дала змогу школярам перейнятися почуттям любові до тварин, бажанням берегти і піклуватися про своїх улюбленців.

На моє глибоке переконання, вихованням патріотичних почуттів в молодших школярів має бути пронизаний кожний урок. На уроках читання звертаю увагу на те, яка глибока мудрість закладена в прислів’ях про рідну землю, як-от: «Землі кланяйся низько, до хліба станеш близько», «Земля добра, вона людей годує» тощо. Пам’ятаючи слова Василя Симоненка: «Бо нива – це моя! Тут я почну зажинок, бо кращий урожай не жде мене ніде, бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок мене на ниву батьківську веде»,- формую в учнів усвідомлення свого синівського обов’язку, ідеї про те, що все починається від батьківського порога, стежини, стрункої тополі біля твоїх воріт, з барвінку, який ніжно стелиться в садочку.

Патріотичні почуття нерозривно пов’язані із загальнолюдськими цінностями, тому під час уроків та позакласних заходів розширюю, поглиблюю знання та уявлення учнів про ідеали добра, справедливості, правди, честі. Діти знайомляться з народною творчістю, ремеслами, беруть участь у бесідах, екскурсіях, святах з виконанням народних обрядів, зокрема, «Щедрий вечір, добрий вечір», «Народ скаже, як зав’яже», «Народні звичаї, традиції, обряди».

Сім'я, родина, дім, рідна вулиця, природа навколо - це ті натуралістичні фактори, які дитина бачить, розуміє, за допомогою яких можна зацікавити дитину, спонукати її до пізнання та дослідження нового, і які формують у неї почуття патріотизму. Прагну доводити, що у кожного з нас є місце, де ми народились, відкрили очі і побачили світ, усвідомили своє буття, промовили своє перше слово, зробили свій перший крок, доторкнулися до своєї землі, пережили першу радість чи відчули перший смуток. Цей куточок на все життя входить в нашу душу, хвилює нас; він як джерельце, з якого починається велика річка, це є наш початок. Ставлю перед собою завдання: донести до кожної дитини усвідомлення того, що цей куточок треба зберегти, як пам’ять про колиску, з якої виросли. З цього починається у нашому серці Батьківщина, переростаючи з рідного краю в могутню державу.

У третьому класі опрацювання краєзнавчого матеріалу має більш широкий спектр. Проект «Мій рідний край – Черкащина» дає змогу дослідити, вивчити, проаналізувати, порівняти свою місцевість, побачити її місце в історії нашої держави, культурну цінність, природну красу і значимість. Працюючи над проектом, діти обрали у 3 класі для дослідницької діяльності наступні напрямки:

 • Символіка Черкащини;

 • Ти течеш через віки, Дніпре, серцю милий;

 • Черкащини славетні імена;

 • Черкащина – колиска козацтва.

Результативність моєї роботи прослідковується в тому, що у дітей:

  • виникла зацікавленість у дослідженні історії рідного краю, народних традицій, природи, бажання їх берегти

  • пошукова активність трансформувалася у допитливість;

  • розвинулися здібності до генерування оригінальних ідей;

  • з’явилося відчуття особистої значущості від залучення до різних видів роботи;

  • сформувалися комунікативні здібності, уміння виявляти свої бажання, інтереси та узгоджувати їх з іншими у процесі спільної діяльності.

Використання краєзнавчого матеріалу та активна пошукова діяльність учнів дає необмежені можливості не тільки збагатити новими знаннями, а й сформувати активну життєву позицію, виховати справжнього громадянина патріота України.

Додатки
Тематичний тиждень

в 1 класі
Ми – маленькі патріоти

Мандрівка на веселому потязі зупинками - цікавинками


Мета. Формування творчих здібностей дитини, здатності молодшого школяра брати активну участь у різноманітних видах діяльності, уміння виявляти свої бажання, інтереси, проблеми та узгоджувати їх з іншими школярами у процесі спільної діяльності, оцінювати власні дії.

Розвиток компетентної особистості, здатної цінувати й презентувати себе та поважати інших, адаптованої до життя в сучасних умовах, комунікабельної та креативної.

Виховання справжніх патріотів рідного краю.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ
подорожі на веселому потязі
зупинками – цікавинками


Понеділок

Зупинка «Юні ерудити»

 1. Вікторина «Люби, вивчай свій рідний край».

 2. Відвідування містечок Кросвордія і Ребусиндія .


Віторок

Зупинка «Майстерня Олівця –Малювця»

1. Прогулянка–спостереження «Якого кольору зима за моїм вікном?»

2. Чарівні перетворення білого аркуша. Композиція «Зимовий день».

3. Виставка – конкурс малюнків «У нашому місті Зима – чарівниця».
Середа

Зупинка «Театральна»

 1. Скоромовки від Сороки – білобоки.

 2. Поетичне намисто. Конкурс на кращого декламатора віршів поетів рідного краю.

3. Казка вчить як на світі жить. Лялькова вистава.
Четвер

Зупинка «Природнича»

1. Природа навколо нас. Капітошка – синоптик запрошує в гості.

2. Трудове навчання. Допоможемо пернатим. Годівничка для птахів.
П’ятниця

Зупинка «У здоровому тілі – здоровий дух»

1. Основи здоров'я. «Настрій і здоров'я».

2. Спортивне свято «У здоровому тілі – здоровий дух».

3. Підсумки.

Карта мандрівки на веселому потязі зупинками - цікавинками

Проект для учнів 2-го класу
Собака –мій вірний друг
Тема та завдання проекту


Наш задум

Для чого це потрібно?

Дізнатися якомога більше про наших вірних друзів – собак.

Визначити роль собак у сучасному світі.


Дидактична характеристика проекту:

 • тип проекту:

за предметною галуззю – міжпредметний;

за тривалістю – середньої тривалості;

за характером контактів –вчитель, учні 2 класу, їх родини, друзі;

за основною діяльністю - дослідницько-пошуковий;

за характером координації – з безпосередньою координацією;

за формою проведення - самостійна дослідницька робота дітей з наступною презентацією матеріалів проекту;

за кількістю учасників – груповий.

 • об’єкт пізнання: собаки, їхнє місце в житті людини, довкілля собак;

 • навчальні цілі та очікувані результати: поглибити знання та сформувати власне ставлення до домашніх улюбленців – собак, вчити працювати з додатковою літературою, та іншими джерелами інформації; розвивати вміння виконувати певну роботу в співпраці з однолітками, співпереживати за спільну справу, поважати думку інших; виховувати такі моральні якості, як доброта, співчуття, гуманність, милосердя;

 • спосіб вирішення проблеми: робота з додатковою літературою, використання інших засобів інформації, самостійна дослідницька та аналітична робота дітей з учителем, власна творчість дітей;

 • освітній продукт: презентація, власні книжки, альбоми, вироби.


План виконання проекту

  1. Мотивація значущості проектної діяльності з даної теми.

  2. Обговорення ідей, щодо вирішення проблеми та її представлення.

  3. Формулювання завдань, які вирішуватимуться.

  4. Визначення джерел потрібної інформації.

  5. Об'єднання у творчі групи. Розподіл обов’язків між учасниками.

  6. Вивчення та аналіз зібраної інформації.

  7. Визначення деталей, які можливо проілюструвати у колективній роботі.

  8. Оформлення колективної роботи.

  9. Аналіз та оцінювання роботи учасників проекту.

  10. Презентація матеріалів проекту.


Правила взаємодії під час проекту


 • Працювати дружно, злагоджено, разом.

 • Усе, що пропонує товариш, сприймати й обговорювати спокійно.

 • Викладати свої ідеї, думки по черзі, всіх вислуховувати до кінця, не перебивати.

 • Радитись з товаришами, дорослими, приймати рішення спільно.

 • «Запозичати» ідеї в інших груп з їхнього дозволу.

 • Бути доброзичливими, старанними, відповідальними.

 • Доводити свою справу до кінця.


Етапи роботи над проектомПроект для учнів 3-го класу

Мій рідний край – Черкащина
Тема та завдання проекту


Наш задум

Для чого це потрібно?

Дослідити, вивчити, проаналізувати, порівняти свою місцевість, побачити її місце в історії нашої держави, культурну цінність, природну красу і значимість.

Збагатитися новими знаннями історії рідного краю, народних традицій, природи, символіки нашої держави.


Дидактична характеристика проекту:

тип проекту:

 • за предметною галуззю – міжпредметний;

 • за тривалістю – довготривалий;

 • за характером контактів –вчитель, учні 3 класу, їх родини, друзі;

 • за основною діяльністю - дослідницько-пошуковий;

 • за характером координації – з безпосередньою координацією;

 • за формою проведення - самостійна дослідницька робота дітей з наступною презентацією матеріалів проекту;

 • за кількістю учасників – груповий.

 • об’єкт пізнання: історія, природні багатства та духовна спадщина рідного краю;

 • навчальні цілі та очікувані результати: спосіб вирішення проблеми: робота з додатковою літературою, використання інших засобів інформації, самостійна дослідницька та аналітична робота дітей з учителем, власна творчість дітей;

 • провідна проблема: поглибити знання та сформувати власне ставлення до історії рідного краю, його природних та духовних багатств;

 • освітній продукт: презентація, власні книжки, альбоми, вироби.


План виконання проекту:


  1. Мотивація значущості проектної діяльності з даної теми.

  2. Формулювання завдань, які вирішуватимуться.

  3. Обговорення ідей, щодо вирішення проблеми та її представлення.

  4. Визначення джерел потрібної інформації.

  5. Об'єднання в творчі групи. Розподіл обов’язків між учасниками.

  6. Вивчення та аналіз зібраної інформації.

  7. Визначення деталей, які можливо використати в позакласному заході

  8. Розподіл завдань для КТС

  9. Аналіз та оцінювання роботи учасників проекту.

  10. Виховна година КТС «Моя земля – Черкаський край»

Напрями проекту


Мета і завдання проекту

Поглибити, систематизувати знання учнів про життя, побут, традиції козаків, формувати власне ставлення до українського козацтва;

сприяти активізації пошуково-краєзнавчої роботи.
Дидактична характеристика проекту

 • тип проекту: творчий, груповий;

 • об’єкт пізнання: звичаї, побут, традиції козаків;

 • провідна проблема: поглибити знання та сформувати власне ставлення до історії українського козацтва;

 • спосіб вирішення проблеми: підбір та аналіз матеріалів про життя козаків;

 • освітній продукт: колективний колаж «Черкащина – колиска козацтва».Актуальність

 • Виховання громадської свідомості, розуміння і сприймання національної ідеї, любові до рідної Батьківщини;

 • вдосконалення навичок проектної діяльності;

 • розвиток пізнавальних інтересів, життєвої компетентності учнів;

 • необхідність вивчення та популяризації історичного минулого нашого народу.


План виконання проекту

  1. Мотивація значущості проектної діяльності з даної теми.

  2. Формулювання завдань, які вирішуватимуться.
  1. Обговорення ідей, щодо вирішення проблеми та її представлення.

  2. Визначення джерел потрібної інформації. Бібліотечний урок з даної проблеми.

  3. Об'єднання в творчі групи. Розподіл обов’язків між учасниками.

  4. Вивчення та аналіз зібраної інформації. Усний журнал.

  5. Визначення деталей, які можливо проілюструвати в колективній роботі.

  6. Оформлення колективної роботи.

  7. Аналіз та оцінювання роботи учасників проекту.

10. Презентація роботи на виставці.

Очікувані результати

 • Розвиток життєвої компетентності учнів.

 • Набуття навичок дослідника.

 • Розвиток пізнавальних інтересів до історії рідного краю.

 • Створення колективного колажу «Черкащина – колиска козацтва».


Етапи роботи над проектомПроект для учнів 3 класуМета і завдання проекту

Сприяти активізації пошуково-краєзнавчої роботи.
Тип проекту

Інформаційний, частково-пошуковий.
Актуальність

 • Формування в учнів активної життєвої позиції, соціальної підготовки до життя, екологічного мислення, що ґрунтується на ціннісному ставленні до довкілля, виховання громадської свідомості, розуміння і сприймання національної ідеї, любові до рідної Батьківщини;

 • вдосконалення навичок проектної діяльності;

 • розвиток пізнавальних інтересів, життєвої компетентності учнів;

 • виховання патріотичних почуттів, моральних цінностей;

 • підвищення національної культури школярів.


План виконання проекту

 1. Мотивація значущості проекту з даної теми.

 2. Обговорення ідеї щодо вирішення проблеми та її представлення.

 3. Формулювання завдань, які вирішуватимуться.

 4. Визначення джерел потрібної інформації.

 5. Об’єднання в творчі групи. Розподіл доручень між учасниками проекту.

 6. Опрацювання літератури з даної проблеми, добір інформаційного та ілюстративного матеріалу, легенд, пісень, загадок, прислів’їв, уривків з творів про Дніпро.

 7. Дослідження сторінок історії, пов’язаних з Дніпром.

 8. Проведення бесід, заочної подорожі.
 1. Організація і проведення екскурсії до Дніпра. Вивчення рослинного і тваринного світу.

10. Акція «Мій внесок у збереження Дніпра».

11. Екологічна стежка берегом Дніпра, трудовий десант: прибирання

території поблизу Дніпра.

12. Зустріч з працівниками Черкаської санітарно-епідеміологічної станції.

13. Систематизація отриманого матеріалу.

14. Створення фотоальбому «Мій Дніпро».
Очікувані результати

 • Розвиток життєвої компетентності учнів.

 • Набуття навичок дослідника.

 • Розвиток пізнавальних інтересів до історії рідного краю.

 • Створення ілюстративних та інформаційних матеріалів (фотоальбом, газета).

Етапи роботи над проектом


Схожі:

Казка виходить на сцену
Мета: виховувати музичну культуру молодших школярів на зразках української народної творчості, розвивати музично-творчі здібності...
СИСТЕМА ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛ – ВАЖЛИВА УМОВА ФОРМУВАННЯ...
У статті проаналізовано сучасний стан позаурочної виховної діяльності дітей молодшого шкільного віку і виявлені труднощі, з якими...
ПОСВЯТА У БАРВІНЧАТА молодших школярів
Увага! Лінійка, присвячена посвяті у барвінчата молодших школярів, оголошується відкритою
І. М. ГЕРАСИМЕНКО, вчитель іноземної мови Смілянської ЗОШ І-ІІІ ступенів...
Стаття присвячена одному з важливих методів навчання іноземній мові – діалогу. Зокрема, в роботі наводиться алгоритм діяльності вчителя...
У МОЛОДШІЙ ШКОЛІ Інна ХРИПКО Національний університет фізичного виховання і спорту України
Однак питання, що стосуються широкого втілення в процес фізичного виховання молодших школярів інноваційних засобів фізичної культури,...
W 1 РОЗВИТОК ЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ W 2
...
Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів Частина 1 Рівні навчання 1-13
Марусяк В. М. Супутник букваря. Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів. Навчальний посібник. 3 частини
Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів Частина 1 Рівні навчання 14-28
Марусяк В. М. Супутник букваря. Вдосконалення технічної сторони читання молодших школярів. Навчальний посібник. 3 частини
Тернопіль 2009 р. 25-27 листопада
ШЛЯХИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Розвиток навички читання молодших школярів Методичний посібник
Розвиток навички читання молодших школярів: Методичний посібник / авт. Н. В. Радченко. – Рокитне: РМК, 2010 – 49 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка