КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ (питання 1-80)


Скачати 52.34 Kb.
НазваКОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ (питання 1-80)
Дата19.03.2013
Розмір52.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ (питання 1-80)

ТА ІСПИТУ1. Поняття теорії права та держави як науки. Співвідношення теорії права та держави і енциклопедії права.

2. Об'єкт дослідження теорії права та держави і її місце в системі наук про суспільство.

3. Об'єкт і предмет дослідження теорії права та держави як юридичної науки.

4. Теорія права та держави в системі юридичних наук.

5. Поняття та значення методології теорії права та держави.

6. Основні функції теорії права та держави як науки.

7. Становлення і розвиток теорії права та держави.

8. Механізм здійснення влади та регулятори поведінки в додержавному суспільстві.

9. Класова теорія та теорія насильства про походження держави і права.

10. Теологічна та патріархальна теорії походження держави і права.

11. Психологічна та договірна теорії походження держави і права.

12. Історичні способи формування права. Його відмінність від соціальних регуляторів додержавного суспільства.

13. Місце і роль права в системі регулювання суспільних відносин.

14. Поняття права, його основні ознаки.

15. Зміст права. Об'єктивне і суб'єктивне в праві. Право як міра свободи особи і масштаб її поведінки.

16. «Існуюче» і «належне» у змісті права.

17. Право і моральність. Проблема гуманізації права.

18. Сутність права і його соціальна цінність.

19. Поняття та види функцій права.

20. Право і держава. Їх взаємодія і концепції співвідношення.

21. Право і економіка. Економічні інтереси в праві.

22. Право і політика.

23. Джерела (форми) права. Місце і роль правозастосовчої (судової) практики в правовому регулюванні суспільних відносин.

24. Правовий звичай.

25. Поняття і види правового прецеденту.

26. Нормативний договір як джерело права.

27. Юридична доктрина як джерело права.

28. Міжнародний договір як джерело права. Концепції співвідношення міжнародного і національного права.

29. Поняття правотворчості. Правотворчість, правотворення і правове регулювання.

30. Стадії та суб'єкти правотворчого процесу.

31. Правові акти: поняття і види.

32. Поняття, ознаки і види нормативно-правових актів.

33. Юридична техніка: поняття, значення, елементи.

34. Поняття, види і значення систематизації нормативно-правових актів.

35. Порядок введення в дію і припинення дії нормативних актів.

36. Принципи дії нормативних актів у часі.

37. Дія нормативних актів у просторі.

38. Дія нормативних актів за колом осіб.

39. Право як система: поняття, структура, класифікаційні критерії виділення галузей права.

40. Система права і система законодавства: аспекти співвідношення.

41. Правова система: поняття, структура, співвідношення із системою права.

42. Правова сім’я: поняття, загальна характеристика, співвідношення із правовою системою і системою права.

43. Романо-германська правова сім’я.

44. Правова сім’я загального права.

45. Релігійно-традиційна правова сім’я.

46. Поняття, зміст та ознаки правової норми. Способи викладення правових норм у нормативно-правових актах.

47. Гіпотеза як структурний елемент норми права. Види гіпотез.

48. Диспозиція в структурі правової норми. Види диспозицій.

49. Поняття і види санкції як елемента структури правової норми.

50. Класифікація правових норм. Її критерії.

51. Поняття і ознаки правових відносин.

52. Види правових відносин.

53. Структура (склад) і зміст правових відносин.

54. Об'єкти правових відносин.

55. Суб'єкти правових відносин.

56. Підстави виникнення, зміни і припинення правових відносин. Їх класифікація.

57. Поняття і види реалізації права. Правореалізація та правове регулювання.

58. Форми реалізації права: поняття, види, співвідношення зі способами правового впливу.

59. Застосування права: поняття, ознаки, суб'єкти.

60. Стадії застосування права: поняття, види, зміст, співвідношення із процесуальними формами правозастосування.

61. Акти застосування права: поняття, структура, види, значення.

62. Правозастосування і прогалини в праві. Способи їх заповнення та подолання.

63. Застосування права при колізії і конкуренції норм.

64. Поняття, зміст, етапи і значення тлумачення правових норм.

65. Способи тлумачення норм.

66. Види тлумачення правових норм за обсягом.

67. Види тлумачення правових норм за суб'єктом.

68. Поняття і структура механізму правового регулювання.

69. Законність і правопорядок: поняття, співвідношення та значення в забезпеченні ефективності правового регулювання суспільних відносин.

70. Поняття, рівні, види та структура правової свідомості.

71. Правова активність і правовий нігілізм. Їх значення у визначенні правової свідомості.

72. Поняття і значення правової культури.

73. Правова освіта і правове виховання, їх поняття і значення для формування правової культури.

74. Правомірна поведінка: поняття, зміст, види, значення.

75. Правопорушення: поняття, ознаки, види, співвідношення з неправомірною поведінкою.

76. Поняття і види складів правопорушень.

77. Об'єкт і об'єктивна сторона в структурі складу правопорушення.

78. Суб'єкт і суб'єктивна сторона в структурі складу правопорушення.

79. Юридична відповідальність: поняття, зміст, підстави, співвідношення зі свободою волевиявлення.

80. Види і функції юридичної відповідальності. Її співвідношення з державним примусом.

81. Поняття і ознаки держави.

82. Держава як соціальне явище в суспільстві.

83. Держава як юридичне поняття.

84. Сутність держави та її еволюція.

85. Поняття, значення і основні види функцій держави.

86. Механізм держави: поняття, значення, структура, співвідношення з державним апаратом.

87. Поняття, ознаки і види державних органів.

88. Поняття та значення бюрократії. Правові засоби подолання бюрократизму в діяльності державних органів.

89. Поняття і значення форми держави. Її зміни і відносна самостійність.

90. Поняття та різновиди форми правління.

91. Поняття та різновиди форми державного устрою.

92. Політико-правовий режим і його види.

93. Історичний розвиток держави та критерії його оцінки.

94. Сучасна інтеграція держав. Міждержавні об'єднання.

95. Поняття і структура політичної системи суспільства.

96. Держава як суб'єкт політичної системи суспільства.

97. Партії та інші громадські організації в політичній системі суспільства.

98. Історичний розвиток ідеї правової держави.

99. Верховенство права і закону як основна ознака правової держави.

100. Поділ влади в правовій державі.

101. Особистість у правовій державі. Взаємність прав, обов'язків і відповідальності громадянина і держави.

102. Права людини: поняття, історичний розвиток, сучасне значення.

103. Види та покоління прав людини.

104. Система захисту прав людини. Значення інституту омбудсмена.

105. Громадянське суспільство: поняття, структура, значення для формування правової держави.


Схожі:

Контрольні питання для підготовки до заліку
Причини доцільності виокремлення кримінального проступку як виду кримінального правопорушення
Контрольні питання для підготовки до заліку із Загальної частини кримінального права
Поняття, завдання та система кримінального права. Наука кримінального права як галузь правознавства
Контрольні питання до заліку з курсу «Правнича лінгвістика»
Основні правила юридико-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-правових актів
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
Поняття та зміст механізму адміністративно-правового регулювання міграційних процесів
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ з дисципліни «Економічний аналіз»
Модель формування і розподілу фінансових результатів підприємства, що застосована на оподаткуванні прибутку
Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Адміністративне право України»
Предмет адміністративного права та його переосмислення в умовах правової реформи
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ” для напряму підготовки 0501 зі спеціальності
Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування Контрольні питання
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ (ЗАЛІКУ)
...
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
Філософія стародавньої Індії. Ортодоксальні (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, міманса, веданта) й неортодоксальні (локаята-чарвака,...
Питання до заліку : Перекладацькі трансформації, Стилістичний аналіз...
Студент повинен володіти теоретичним матеріалом і вміти застосовувати його практично в самостійній роботі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка