СПИСОК ДЖЕРЕЛ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ (КОНТРОЛЬНИХ) РОБІТ з дисципліни “Соціологія сім’ї” Видання інституту демографії та соціальних досліджень НАН України


НазваСПИСОК ДЖЕРЕЛ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ (КОНТРОЛЬНИХ) РОБІТ з дисципліни “Соціологія сім’ї” Видання інституту демографії та соціальних досліджень НАН України
Дата14.03.2013
Розмір44.5 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


СПИСОК ДЖЕРЕЛ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ (КОНТРОЛЬНИХ) РОБІТ

з дисципліни “Соціологія сім’ї”
Видання інституту демографії та соціальних досліджень НАН України

1. Нерівні можливості дітей в Україні: аналіз та рекомендації для політики (на основі моніторингу щодо економічної нерівності домогосподарств та доступу дітей до послуг соціальної сфери: колективна монографія. — К., 2011. — 47 с. — Режим доступу: http://www.idss.org.ua/monografii/nerivni%20mozhlivosti.pdf

2. Молодіжна сімейна політика в Україні / Ничипоренко С.В. — Умань: Видавець «Сочинський», 2011. — 217 с. — Режим доступу: http://www.idss.org.ua/public.html

3. Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасні тенденції та стан розвитку. — Київ, 2009. — Режим доступу: http://www.idss.org.ua/public.html

4. Населення України. Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів. — К.: АДЕФ-Україна, 2008. — 288 с. — Режим доступу: http://www.idss.org.ua/public.html

5. Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні. — К.: АДЕФ-Україна, 2008. — 256 с. — Режим доступу: http://www.idss.org.ua/public.html

6. Населення України. Соціально-демографічні проблеми українського села. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 468 с. — Режим доступу: http://www.idss.org.ua/public.html
Державні доповіді

1. Становище сімей в Україні (за підсумками 2000—2009 років): Щорічна державна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище сімей та стан реалізації державної сімейної політики / Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді. — Київ, 2010. — 227 с. — Режим доступу: http://www.vsirivni.com.ua/library/stanovishche-s-mei-v-ukra-n-za-p-dsumkami-2000-2009-rok-v-shchor-chna-derzhavna-dopov-d-prez

2. Становище багатодітних сімей в Україні: Державна доповідь про становище сімей в Україні (за підсумками 2006 р.) / М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту; Державний ін-т розвитку сім’ї та молоді; Керівники авт. колективу: Л.Є. Смола, Є.М. Луценко. — Харків: Фоліо, 2007. — 223 с.

3. Становище сімей в умовах малих міст України: Державна доповідь про становище сімей в Україні (за підсумками 2004 р.) / Т.Ф. Алєксєєнко, Т.В. Говорун, Н.Г. Гойда та ін. — К.: Гопак, 2006. — 226 с.

4. Державна доповідь про становище сімей на селі в Україні за підсумками 2005 року „Сільська родина: проблеми та шляхи вирішення”, 2006.

5. Сім’я в умовах становлення незалежної України (1991–2003 роки): Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2003 року. — К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. — 254 с.

6. Ноур А.М., Захарченко В.Г. Щорічна Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2003 року “Сім’я в умовах становлення незалежної України (1991–2003 роки) ” // Український соціум. — 2005. — № 2—3. — С. 142—160. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/usoc/2005_2-3/143-160.pdf

7. Молода сім’я в Україні: проблеми становлення та розвитку: тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року. — К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. — 140 с.

8. Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах: тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року. — К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2002. — 144 с.

9. Про становище сімей в Україні: Державна доповідь за підсумками 2000 року. — К.: Вид. дім “Шкільний світ”, 2002. — 192 с.

10. Про становище сімей в Україні (за підсумками 1999 року): Доповідь за підсумками 1999 року. — К.: Укр. ін-т соціальних досліджень, 2000. — 212 с.

11. Про становище сімей в Україні (за підсумками 1998 року). Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. — К.: НВФ “Студцентр”, 1999. — 232 с.

12. Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року). — К. : Державний інститут розвитку сім’ї та молоді, 2011. — 195 с. — Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1467/1/Zinchenko_derzh_dop.pdf

13. Забезпечення рівних можливостей та прав дітей в умовах зростання ризиків бідності населення. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2009 року. — К. : Державний інститут розвитку сім’ї та молоді, 2010. — 150 с. — Режим доступу: http://www.unicef.org/ukraine/MoFYS_State_Report_2010_Ukr.pdf

14. Державна тематична доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2008 року «Реалізація права дитини на виховання в сім’ї». — К. : Державний інститут розвитку сім’ї та молоді, 2009. — 209 с. — Режим доступу: http://www.msms.gov.ua/sport/doccatalog/document;jsessionid=5271FD99DD74AC3EBBDD08BA100CCBDB?id=111968

15. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2007 року. — К. : Державний інститут розвитку сім’ї та молоді, 2008. — 190 с. — Режим доступу: http://hfo.net.ua/docs/info/3.pdf

16. Захист прав дітей з особливими потребами: соціальний аспект: Тематична державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2006 р. — К.: Державний ін-т розвитку сім’ї та молоді, 2007.

17. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2005 року «Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід реформування». — К. : Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту ; Державний інститут розвитку сім’ї та молоді, 2006. — 132 с. — Режим доступу: http://ditu.gov.ua/docs/dopovid_05.pdf

18. Стан та соціальний захист сільських дітей: Тематична державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2004 р. — К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2005. — 250 с.

19. Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2003 року) «Проблеми бездоглядності та безпритульності дітей в Україні». — К. : Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. — 195 с. — Режим доступу: http://www.ditu.gov.ua/docs/dopovid_03.pdf

20. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2002 р. / [Ж. Петрочко,О. О. Яременко, О.М. Балакірєва та ін. ] ; Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді. — [Офіц. вид. ] — К. : Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. — 231 с.

21. Захист і забезпечення дотримання житлових та майнових прав дітей: тематична Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2001 року / Кол. Авторів : Ж.В. Петрочко та О.О. Яременко (керівники) та ін. — К. : Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2002. — 165 с.

22. Тематична державна доповідь про становище дітей в Україні «Праця дітей в Україні» / Цибух В.І., Глущенко В.М., Яременко О.О. — К. : УІСД, 2001. — 127 с.

23. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 1999 р.) / Л. Волинець(кер.), І. Пєша, О. Яременко та ін. — К. : УІСД, 2000. — 138 с.

24. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 1998 року. — К.: Український ін-т проблем сім’ї та молоді, 1999. — 120 с.

25. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 1997 року. — К.: Український ін-т проблем сім’ї та молоді, 1998. — 150 с.
Інші джерела

1. Розповсюдженість насильства в українських сім’ях. Дослідження GfK Ukraine на замовлення «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні» (ПРООН-ЄС). — Режим доступу: http://www.vsirivni.com.ua/sites/default/files/ua_5843415_jan_violence_prez_fin_ukr.pdf

2. Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти. Бондаровська В.М., Кочемировська О.О., Лактіонова Г.М, Онишко Ю.В., Хаар Р., Христова Г.О. / заг. ред. О. Кочемировська : вид-во ФОП Клименко Ю.Я., 2010. —372 с. — Режим доступу: http://www.vsirivni.com.ua/sites/default/files/stan_systemy_2011.pdf


Схожі:

Рекомендації щодо написання контрольних робіт з історії України та...
Рекомендації щодо написання контрольних робіт з історії України та всесвітньої історії (інтегрований курс) 6 клас
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія і організація туристичної діяльності”
Дудар Н. П., Филипович Л. О. Д81 Нові релігійні течії: український...
Рекомендовано до друку вченою радою Відділення реліг­ієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН Ук­раїни (протокол №8...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольних...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Одним з важливих етапів процесу підготовки висококваліфікованих спеціалістів є написання та захист курсових робіт. Навчальним планом...
Висновок Список використаних джерел Вступ
Які документи підтверджують статус багатодітної сім’ї та її право на отримання пільг, є посвідчення батьків та дитини з багатодітної...
Факультативний курс «Географія населення з основами демографії» (...
Географія населення як наука Географія населення та демографія – науки про народонаселення. Геодемографія – напрямок наукових досліджень...
ПРОГРАМА для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
М. Г. Жулинський – академік НАН України, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка