Висновок Список використаних джерел Вступ


Скачати 264.31 Kb.
НазваВисновок Список використаних джерел Вступ
Дата22.02.2016
Розмір264.31 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи


Відділ у справах сім'ї , молоді та спорту

Чуднівської райдержадміністрації
ПРАВОВИЙ ПОРАДНИК ДЛЯ БАГАТОДІТНОЇ СІМ’Ї

(роз’яснення в запитаннях та відповідях)

Чуднів – 2014


ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………..4

 1. Яку сім»ю можна назвати багатодітною?..............................5

 2. Які документи підтверджують статус багатодітної сім’ї та її право на отримання пільг, є посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім‘ї?................................................................................................................5

 3. Чи видаються відповідні посвідчення батькам та дітям з багатодітних сімей?.......................................................................................7

 4. Що потрібно знати при зверненні за призначенням соціальної допомоги?.......................................................................................................8

 5. Хто призначає соціальну допомогу та які документи потрібно подавати?.........................................................................................................9

 6. Які пільги надаються багатодітним сім»ям?...........................10

 • Отримання житла та послуги ЖКГ…………………………...16

 • Пільги для дітей………………………………………………..17

 • Бізнес……………………………………………………………19

 • Пільги сім’ям з 5 дітьми……………………………………….19

Висновок ……………………………………………………………...20

Список використаних джерел ……………………………………..21

Вступ

Уявлення про багатодітну родину в останні роки зазнали значних змін. Раніше багатодітною родиною вважалася сім’я, у якій було п’ятеро і більше дітей, сьогодні – троє. Результати соціально-економічних досліджень показують, що багатодітні родини мають найвищий ризик і глибину бідності, а статистичні дані вказують на те, що таких родин стає все менше. Дезорганізація соціально-економічного життя родини як специфічної соціальної єдності виявилася в руйнуванні сформованих протягом багатьох століть сімейних норм і традицій. Підсилилася конфліктність відносин між батьками й дітьми як наслідок економічної, психологічної й правової незахищеності. Сімейне законодавство України складається з Законів України та нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у родині й з надання державної соціальної допомоги. Дитиною вважається особа віком до 18 років. Законодавство ґрунтується на Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Завданням українського законодавства виступає розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку молодого покоління, створення соціально-економічних і правових інститутів з метою захисту прав та законних інтересів дитини в Україні.


 1. Яку сім’ю можна назвати багатодітною?


Згідно зі статтею 1 Закону України «Про охорону дитинства» багатодітна сім’я – сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
Дитина – це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повноліття раніше.


 1. Які документи підтверджують статус багатодітної сім’ї та її право на отримання пільг, є посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім‘ї?

Для отримання посвідчення одному з батьків потрібно звернутися до структурного підрозділу у справах сім»ї, молоді та спорту за місцем його реєстрації з наступним комплектом документів:

-     заявою батька або матері про видачу посвідчень;

-     копіями свідоцтв про народження дітей;

-     копією свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно);

-     копіями сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

-     довідкою про склад сім'ї (форма № 3); 

-     фотокартками (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

-     довідками із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання);

-     довідкою структурного підрозділу про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення не видавалися (у разі реєстрації батьків за різною адресою). 1. Чи видаються відповідні посвідчення батькам і дітям з багатодітних сімей ?


Посвідчення видаються структурним підрозділом у справах сім'ї, молоді та спорту районних держадміністрацій, міських держадміністрацій Києва та Севастополя, виконавчих комітетів міських рад одному з батьків за місцем його реєстрації протягом одного місяця після подання відповідних документів.
Після подачі цих документів, структурні підрозділи у справах сім'ї, молоді та спорту районних держадміністрацій, міських держадміністрацій Києва та Севастополя, виконавчих комітетів міських рад подають відомості про дітей та батьків багатодітної сім’ї до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги та видають посвідчення.
Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з шести років. При досягненні дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка.
Посвідчення видаються безоплатно!
У випадку відмови у видачі посвідчення для багатодітної сім’ї чи навпаки – при вимозі повернути уже видане посвідчення, Ви можете оскаржити це рішення шляхом надсилання рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) письмової скарги на рішення підрозділу у справах сім'ї, молоді та спорту, який відмовив у видачі посвідчення (копію цієї скарги потрібно залишити у себе), до вищестоящих органів влади. Ці скарги повинні бути розглянуті та вирішені не пізніше одного місяця від дня їх надходження (ч. 1 ст. 20 Закону України «Про звернення громадян»).
Одночасно із зверненнями до цих органів, радимо Вам звернутись до районної (районної в місті) прокуратури із скаргою про порушення права на соціальний захист та/або з адміністративним позовом про оскарження рішення підрозділу у справах сім'ї, молоді та спорту, який відмовив у видачі посвідчення чи вимагає його повернення до місцевого загального суду за місцем Вашого проживання.

Посвідчення видаються одному з батьків багатодітної сім'ї протягом одного місяця після подання усіх необхідних документів. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з шести років.

 1. Що потрібно знати при зверненні за призначенням соціальної допомоги?

Ви повинні пам’ятати, що у багатодітній сім’ї є всі ті ж права, що і у звичайній сім’ї з дітьми:

- Право на допомогу по вагітності та пологах;

- Право на допомогу на народження дитини;

- Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку;

- Право на допомогу на дітей одиноким матерям;

- Право на допомогу малозабезпеченим сім’ям.

- Також багатодітна сім’я має окремі соціальні гарантії, про які і піде мова далі.

5.Хто призначає державну допомогу та які документи потрібно подавати?

Документи на всі види державної допомоги приймають органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків. Заяви слід писати на місці за затвердженими зразками. Документи розглядаються протягом 10 днів з дня звернення.
Всі пільговики заносяться до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для включення до Реєстру пільговику необхідно подати до уповноваженого органу такі документи:

- Довідку про склад сім’ї;

- Копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів цих документів);

- Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів. Слід також пред’явити паспорт і надати інформацію про житло та послуги, щодо отримання, яких громадянин має пільги і реально ними користується. Таким чином, для підтвердження права на користування пільгами потрібно подати до відділу персоніфікованого обліку пільг за місцем реєстрації всі перераховані вище документи.
Крім того, необхідно звернутися з відповідними заявами про надання пільг для всіх організацій-постачальників, послугами яких користується пільговик.

Примітка. Нарахування пільгових послуг, що підлягають відшкодуванню, здійснюють підприємства-постачальники послуг.

5 Які пільги надаються багатодітним сім’ям?

1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. Метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;

3) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентська плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Примітка. Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива, передбачені пунктами 1-3, надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:

1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі в межах району, в межах – та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

Знайте! Крім усіх видів допомоги на дітей, які передбачені Законом «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», а також допомоги, що визначена малозабезпеченим родинам згідно із Законом «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», законодавство передбачає спеціальні пільги для багатодітних родин.
Пільги для багатодітних сімей ( згідно ч. 3 ст. 13 закону «Про охорону дитинства» ) :

1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;

3) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива надаються багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.
Пільги дітям з багатодітних сімей ( згідно ч. 4 ст. 13 закону «Про охорону дитинства» ) :

1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб та інших джерел).

Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше (згідно ч.10 ст.19 закону «Про охорону дитинства»).
Крім цього, окремі види пільг передбачені іншими законами, зокрема:

1) матері, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на отримання пенсії за особливі заслуги перед Україною (при цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку) у випадку виходу на пенсію за віком, за інвалідністю, по втраті годувальника та за вислугою років у розмірі від 35 до 40 відсотка прожиткового мінімуму ( п. 1 ст. 1 закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»)

2) жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину ; одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 182-1 Кодексу законів про працю України, ст. 19 закону «Про відпустки». За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Ця відпустка надається понад щорічні відпустки і переноситься на інший період або продовжується у порядку, визначеному Кодексом законів про працю.

3) платник податку, який має і виховує трьох або більше дітей, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 200 % від половини суми мінімальної заробітної плати у розрахунку на кожну таку дитину;

4) сім’ї, які мають п'ятьох і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей, мають право на позачергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення а також позачергове право отримання житлового приміщення відповідно до ст. 46 Житлового кодексу України (ст. 11 закону «Про житловий фонд соціального призначення» ).

Отримання житла та послуги ЖКГ

Багатодітні сім’ї отримують знижку не менше половини від суми оплати за опалення, водопостачання, водовідведення, газ, електрика. Якщо сім’я живе в приватному будинку, де немає центрального опалення, то знижка обчислюється від суми, витраченої на придбання палива.

Якщо сім’я з трьома дітьми захоче поліпшити умови проживання, то вона може взяти іпотеку на пільгових умовах. По-перше, це збільшений термін користування кредитом – 30 років.

По-друге, сім’я може внести перший платіж тільки через три роки. Сім’я може отримати 75% від щомісячного внеску по іпотечному кредиту від держави. Для цього треба оформити всі документи в банку і написати заяву в органи соціального захисту. Якщо в сім’ї народиться четверта дитина, то кредит повністю погашається державою.

Якщо сім’я з трьома і більше дітьми зібралася будувати будинок, то 90% від суми, необхідної для будівництва, компенсує держава. Те ж саме стосується і придбання нового житла, в цьому випадку сім’я має право на отримання житлового сертифікату. Єдина умова, яку має бути дотримано в цьому питанні, це давність проживання на території Росії. Воно має становити 12 років. Трудовий стаж батьків повинен бути не менше 10 років, у нього включаються служба в армії і навчання на денному відділенні інституту. При знесенні старого житла багатодітна сім’я отримає нове житло, згідно соціальній нормі, абсолютно безкоштовно.

Пільги для дітей

Крім житла, у сімей є ще багато проблем, тому батькам треба постійно стежити за зміною законодавства і знати, які пільги має багатодітна сім’я. Наприклад, забезпечення ліками багатодітної сім’ї відбувається також безкоштовно і без черги.

Такі ж правила і при розподілі місць в оздоровчих закладах.

У всіх ВУЗах, де є бюджетні місця, 20 відсотків від загального числа студентів можуть бути дітьми з багатодітних сімей. Тобто, у таких дітей є велика перевага, і при рівній кількості набраних балів, керівництво інституту має вжити дитини з багатодітної сім’ї.

Якщо навчання в інституті або технікумі платне, то багатодітна сім’я може оплачувати тільки 50% від встановленого платежу. Всі діти таких сімей мають право на стипендію в 50% від мінімального розміру оплати праці, встановленого на даний момент, якщо вони навчаються на 4 і 5.

При появі трійок стипендія не виплачується. Стипендія буде підвищуватися зі збільшенням МРОТ.

Якщо підручники в школі, училищі, інституті платні, то дітям з багатодітних сімей вони повинні надаватися безкоштовно. Теж саме стосується і навчання в бюджетних установах додаткової освіти – спортивних, художніх, музичних шкіл. У них дитина з багатодітної сім’ї повинна навчатися безкоштовно.

Всі діти-учні шкіл з багатодітної сім’ї мають право на безкоштовний проїзд на автобусах і тролейбусах, трамваї і метро, в автобусах приміського сполучення, словом, на будь-якому транспорті для поїздки в школу.
Якщо у садочки є черга, діточок з багатодітних сімей повинні брати туди позачергово. А в школах для них покладено безкоштовне харчування. Також для них повинні бути видані безкоштовні шкільна та спортивна форми. Щомісяця діти з великої родини можуть відвідати одне з культурних установ – театр, музей, виставку, парк культури.
Навесні і восени щорічно всім дітям з багатодітних сімей покладена безкоштовна видача вітамінів. А, багатодітній мамі при наступній вагітності, видаватиметься безкоштовне харчування і ліки.

Бізнес

Якщо багатодітна сім’я захоче створити своє фермерське господарство, то їй зобов’язані виділити землю, надати пільги по земельному податку, або зовсім його відмінити. На розвиток, голові родини повинні виділити матеріальну допомогу або видати безвідсоткову позику. Город повинні родині дати без черги і не менше 150 соток.
При відкритті ІП або ТОВ главою сім’ї він звільняється від реєстраційного збору. Далі в роботі він може розраховувати на пільгові кредити і безвідсоткові позики.

Про сім'ї з 5 дітьми

Самовідданість жінок, які народжують і належним

чином виховують п’ятеро і більше дітей, держава прирівнює до

героїчного вчинку, й відповідно до Указів Президента України їм

присвоюється почесне звання «Мати-героїня». Удостоєні звання

«Мати-героїня» жінки через управління соціального захисту населення
отримують передбачену чинним законодавством одноразову

винагороду , яка становить 10 прожиткових мінімумів, на момент

присвоєння звання.

Порядок присвоєння почесного звання «Мати-героїня»

та порядок виплати одноразової допомоги
Згідно з Указом Президента України «Про почесні звання України»

жінки, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше

дітей, у т.ч. дітей, усиновлених у встановленому законодавством

порядку, мають право на отримання Почесного звання України «Мати-

героїня».

Почесне звання «Мати-героїня» є вищою формою відзначення громадян

за вагомий внесок у реалізацію державної політики з питань сім’ї,

материнства і дитинства, самовіддане виховання та навчання дітей.


Законом України від 2 листопада 2005р. «Про внесення зміни до статті 1

Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» пункт 6 ст.
1 Закону України доповнений словами «почесним званням України «Мати-
героїня».
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року

№ 117 «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право

на пільги» категорії громадян, яким присвоєно почесне звання України

«Мати-героїня», надання пільг не передбачено.


Згідно з порядком представлення до почесних звань висунення кандидатур

до присвоєння здійснюється за місцем роботи кандидатки, у трудових

колективах установ, організацій, підприємств.


Якщо жінка не працює, висунення кандидатури може проводити сільська

(селищна) рада, організація багатодітних сімей чи місцевий відділ у справах

сім’ї та молоді.

Подання про присвоєння почесних звань вносяться Президентові

України Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України,

міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади,

Конституційним Судом України, Верховним Судом України, Вищим
арбітражним судом України, Генеральною прокуратурою України,

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними,

Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями,

а також Комісією державних нагород та геральдики при Президентові

України, творчими спілками, об’єднаннями громадян.

Висунення кандидатур на присвоєння почесних звань здійснюється

гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у

трудових колективах установ, організацій, підприємств незалежно від

типу, форми власності та господарювання.

Клопотання про присвоєння почесних звань порушується перед

відповідним органом чи організацією вищого рівня залежно від

підпорядкованості.

Клопотання про присвоєння почесних звань, які порушуються

органами місцевого самоврядування, подаються Президентові України

через відповідні обласні, Київську, Севастопольську міські державні
адміністрації.

Клопотання, які порушуються творчими спілками, об’єднаннями

громадян, мають бути попередньо погоджені з відповідними

центральними органами виконавчої влади, Радою Міністрів

Автономної Республіки Крим, обласними, Київською,

Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Органи, яким надано право вносити подання про присвоєння почесних

звань, надсилають на ім’я Президента України зазначене подання і

нагородний лист установленого зразка. У нагородному листі

зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для

порушення клопотання про присвоєння почесного звання.

На сьогодні для осіб, відзначених званням «Мати-героїня» та

потребуючих поліпшення житлових умов, законодавством України

передбачено першочергове надання житла за місцем проживання (ст.

45 Житлового кодексу України).
Принагідно інформуємо, що жінки, які народили 5 або більше дітей і

виховали їх до 8-річного віку, мають право на пенсію за віком після

досягнення 50 років і за стажу роботи не менш як 15 років із

зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми, але не довше, ніж до

досягнення кожною дитиною 3-річного віку.

Матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до

восьмирічного віку, може встановлюватися пенсія за особливі заслуги

як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із

законодавством, у розмірі від 20 до 25 відсотків (Закон України від

11.07. 2002 р. № 91-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про

пенсії за особливі заслуги перед Україною»).


Перелік документів, які необхідно подати до відповідного центрального

органу для подання присвоєння почесного звання «Мати-героїня»:

- лист на ім'я керівника відповідного центрального органу про порушення клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»;
- нагородний лист встановленої форми від організації, установи і району, який подає кандидатуру;

- протокол засідання, де порушується питання висунення кандидатури на присвоєння почесного звання;

- копії свідоцтв про народження дітей;


- характеристики дітей зі шкіл;

- клопотання від громадської організації про присвоєння почесного звання (якщо подання здійснюється громадською організацією);

- копія свідоцтва про медаль материнства;

- довідка з ЖЕКу про склад сім'ї;

- копія трудової книжки матері.

Особі, удостоєній почесного звання, вручаються нагрудний знак та

посвідчення до почесного звання встановленого зразка.

Для отримання винагороди жінка, якій присвоєно почесне звання, або

уповноважена нею особа подає органу соціального захисту за місцем

реєстрації зазначеної жінки такі документи:

заяву про виплату винагороди із зазначенням способу виплати
відповідно до пункту 6 цього Порядку;

копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, місце

реєстрації;

копію посвідчення про присвоєння почесного звання України «Мати-

героїня».
Орган соціального захисту формує особову справу, яка зберігається

протягом п’яти років після виплати винагороди.

Уповноважена особа подає також нотаріально засвідчений документ,

що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне

звання.

Сума винагороди обчислюється відповідно до Указу Президента

України від 25 грудня 2007 р. № 1254 «Про одноразову винагороду

жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

жінкам, яким почесне звання присвоєно:


1) починаючи з 2011 року,— виходячи з розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було

присвоєно почесне звання;

2) у 2010 році,— виходячи з розміру прожиткового мінімуму для

працездатних осіб, установленого з 1 січня 2010 року;

3) у 2008–2009 роках,— виходячи з розміру прожиткового мінімуму для

працездатних осіб, який діяв у грудні 2008 року;

4) у 2004–2007 роках,— відповідно до пункту 2 постанови Кабінету

Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 567 «Про затвердження Порядку

використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для

виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання

України «Мати-героїня» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 47, ст. 1529).

Виплата винагороди здійснюється згідно з відомістю, яка складається

органом соціального захисту за формою, затвердженою Міністерством

освіти і науки, молоді та спорту за погодженням з Міністерством

соціальної політики, через відділення поштового зв’язку Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» або шляхом

перерахування коштів на особистий банківський рахунок.

Витрати на оплату послуг Українського державного підприємства

поштового зв’язку «Укрпошта», пов’язаних з виплатою винагороди,

здійснюються за рахунок бюджетних коштів відповідно до заявки

структурного підрозділу про виділення бюджетних коштів.

Органи соціального захисту надсилають щокварталу до 10 числа

наступного місяця засвідчені в установленому порядку копії

відомостей про виплату винагороди структурним підрозділам, які до 15

числа зазначеного місяця подають Державній службі молоді та спорту

звіт про виплату винагороди за формою, затвердженою Міністерством

освіти і науки, молоді та спорту за погодженням з Міністерством

соціальної політики.


Відзначимо, що в кожній області треба дізнаватися окремо, які пільги покладені багатодітним сім’ям. До прикладу, в деяких областях сім’ям з трьома і більше дітьми виділяють землю під будівництво не менше 15 соток. Вся інформація по місцевим нормативним актом є в органах соціального захисту.


Висновок

Сім’я є малою соціальною групою, члени якої пов’язані шлюбними чи родинними відносинами, спільністю побуту, взаємною допомогою й моральною відповідальністю. Через сім’ю відбувається зміна поколінь людей, у ній здійснюється виховання, первинна соціалізація людини, досягнення нею громадянської зрілості. Спрямовуючи свій потенціал на духовне становлення особистості, сім’я слугує ефективним засобом включення людини в суспільне життя.

Головною функцією сім’ї є репродуктивна, що полягає у відтворенні населення. Виробнича зайнятість жінок, суперечності зростання матеріального добробуту й культури не стимулюють появи багатодітних сімей.

Важливою є виховна функція. В сім’ї дитина пізнає й засвоює перші моральні норми та взірці поведінки, набуває морально-психологічних і фізичних якостей. Спілкування в сім’ї, всі сторони сімейного життя справляють виховну дію на кожного з членів сім’ї, причому ця дія триває протягом усього життя.

У галузі розбудови нової системи соціальної підтримки сімей, охорони материнства і дитинства першочергової ваги набуває підвищення надійності та довгостроковості соціальних гарантій.

Вимагає перебудови система соціальної та психологічної підтримки багатодітної сім’ї. Головні засоби сприяння цьому процесу мають включати: розробку і апробацію принципово нової моделі співробітництва з сім’єю, яка відповідала б ринковим критеріям і враховувала нагальність потреб сімей і суспільства щодо вирішення проблем у шлюбно-сімейній сфері. Механізми надання послуг потребують посилення проблемно-цільового орієнтування, адресності та пріоритетності. Особливо актуальною є адресна підтримка малозабезпечених сімей. Потребує поширення робота з інформаційно-консультативної допомоги сім’ям і у цій важливій сфері вирішальна роль належить представникам соціальних служб.

Проблеми багатодітної родини можна розв’язати тільки шляхом удосконалення та оптимізації діяльності всіх органів центральної та місцевої виконавчої влади, до компетенції яких належить забезпечення достатнього рівня життєдіяльності функціонально спроможних сімей та соціальний захист вразливих категорій сімей. Вирішення актуальних проблем багатодітної родини повинно відбуватися на засадах соціального партнерства сім’ї та держави, коли держава надає всебічну підтримку сім’ї, а сім’я несе відповідальність за виховання дітей перед державою.

 
Список використаних джерел
 1. Конституція України: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435–ІV // Відом. Верхов. Ради. – 2003.

 3. Сімейний кодекс України: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135.

 4. КЗпП: ВВР, 2013, № 14, ст.89.

 5. З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про охорону дитинства»:Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 30, ст.142.

 6. З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»:Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 5, ст.21.

 7. З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»:Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 35, ст.290.

 8. З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»:Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 35, ст.289.

 9. З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про оздоровлення та відпочинок дітей»: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 45, ст.313.

 10. З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про відпустки»: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 2, ст. 4.

 11. З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про житловий фонд соціального призначення»:Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 19-20, ст.159.Схожі:

ДО ЗАХИСТУ
Дипломна робота містить сторінки, 27 таблиць, 18 рисунків, список використаних джерел із найменувань, додатків
Оцінювання мультимедійної презентації
Список використаних джерел добре відформатований, містить як друковані матеріали, так і Інтернет-ресурси
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Бурбаки Н. Общая топология. Числа и связанные...
Бурбаки Н. Общая топология. Числа и связанные с ними групы и пространства. – М.: ГИз ФМЛ, 1959. 247с
Список друкованих джерел
Бережіть воду // Дивосвіт: Твої перші кроки: Кн для дітей від 6 р. – К., 2000. – 129 с
Список друкованих джерел
Зюскинд П. Парфюмер: История одного убийцы. – Спб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2006. – 304 с
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ (КОНТРОЛЬНИХ) РОБІТ з дисципліни...

Одеської області Підходи до оцінки ефективності функціонування виноградно-виноробного...
Кластерний аналіз як метод ідентифікації кластерних утворень виноградно – виноробного виробництва регіону
План Вступ Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення...
У найбільш загальному значенні під міжнародно-правовою відповідальністю у даній галузі розуміють настання негативних наслідків для...
Мисан В. Вступ до історії України
Києва; продовжувати розвивати вміння працювати з історичною картою, оцінювати інформацію історичних джерел, складати розповідь, працювати...
Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих...
Затвердити Інструкцію про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка