Факультативний курс «Географія населення з основами демографії» ( 10 клас) 35 год, 1год на тиждень Програма : «Географія. 10-11 класи. Програми для профільних класів, 2005 рік


НазваФакультативний курс «Географія населення з основами демографії» ( 10 клас) 35 год, 1год на тиждень Програма : «Географія. 10-11 класи. Програми для профільних класів, 2005 рік
Дата17.03.2013
Розмір80.3 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
Факультативний курс «Географія населення з основами демографії» (10 - клас)

35 год, 1год на тиждень

Програма : «Географія.10-11 класи. Програми для профільних класів, 2005 рік


Тема уроку

К – ть

годин

Дата
Вступ (2 год.)1
Географія населення як наука Географія населення та демографія – науки про народонаселення. Геодемографія – напрямок наукових досліджень на межі географії населення та демографії.

1
2.
Історія розвитку науки. Внесок у розвиток наук про народонаселення українських дослідників.

1Тема 1. Народонаселення Землі ( 4 год )

3
Поняття про народонаселення, його динаміку та географію. Демографічний процес. Демографічне явище. Відтворення населення. Народжуваність, смертність. Рух населення:природний.,механічний, соціальний

1
4.
Переписи. реєстри населення, обстеження населення, поточний облік населення. Практична робота №1. Аналіз статистичних даних про населення в останніх переписах5.
Наявне і постійне населення. Кількість людей на Землі. Динаміка кількості населення. Географія розміщення населення в різні історичні періоди. Густота населення.

1
6.
Країни з великою кількістю населення. Демографічна політика та її прояв у різних країнах світу.. Демографічна політика в Україні. Практична робота №2. Позначення на контурній карті країн з великою кількістю населення.

1Тема 2. Склад народонаселення та його географічні особливості ( 3 год. )

7
Вікова структура населення. Географічні відмінності. «Молоде населення», « старіння нації», «демографічне старіння». Тривалість життя.

1
8
Статевий склад населення. Коефіцієнт статі. Сімейний склад населення. Рівень шлюбності, вплив на народжуваність. Географічні відмінності. Практична робота №3.Розрахунки статево - вікової структури населення свого населеного пункту.


1
9
Суспільна група. Національні та етнічні групи. Професійні обʼєднання людей. Працездатне населення. Зайнятість працездатного населення. Рівень освіти населення. Рівень захворюваності населення.

1Тема 3. Основні чинники, що впливають на зміни народонаселення у світі ( 4 год. )

10
Рівень народжуваності ( фертильності). Залежність його від соціальних та економічних чинників.. демографічна політика в країнах світу. Смертність населення. Коефіцієнт смертності, віковий коефіцієнт смертності. Залежність смертності від статево - вікової структури населення та дитячої

1
11
Механічний рух населення. Міграція населення (внутрішня і зовнішня). Географія міграційних потоків. Природний рух населення. Географічні відмінності та особливості природного руху населення в різних регіонах і країнах світу. Тривалість життя.

1
11
Практична робота № 4 Нанесення на карту основних міграційних потоків населення в світі.

1Тема 4. Якість населення ( 2 год. )

12
Життєдіяльність населення ( когорти,шерег, генерація). Відтворювальний потенціал населення. Демографічна ситуація..Демографічна подія.

1
13
Діяльнісний потенціал населення, його трудова здатність. Демографічний стан. Система соціального управління відтворенням населення. Демографічний стимул. Демографічне прогнозування.

1Тема 5. Євгеніка та євгенічні рухи в країнах світу ( 2 год)

14
Поняття «євгеніка». Євгеніка як вчення у зарубіжних країнах.

1

.

15

Генетична інженерія як метод нової євгеніки. Напрямки у сучасному євгенічному русі.

1
Тема 6. Наслідки зростання народонаселення( 2год)

16

Наукові праці Т. Мальтуса. Проблеми голоду в регіонах світу. Освоєння нових територій для розвитку сільського господарства в різних регіонах світу.

1
17


Демографічний вибух. Демографічна поведінка. Демографічна установка.

1
Тема 7. Географія населення України (2 год )

18

Кількість населення України та його структура. Статево - віковий склад. Тривалість життя в країні. Сімейний склад. Соціально-демографічна політика в Україні.

1
19

Практична робота № 5Складання картосхеми статево – вікової структури населення України.

1
Тема 8. Розселення населення у світі (3 год)

20

Сутність розселення. Поселення. Поселенські спільноти. Біженці. Форми розселення. Сільське ( дисперсне , розсіяне) розселення.

1
21

Міста, як найважливіша форма розселення міського населення. Чинники розселення. Демографічна місткість території. Міграційна місткість. Міграційний потенціал.

1
22

Географія міського і сільського розселення. Класифікація поселень.

1
23

Концепції розселення. Сільськогосподарські комплекси. Радіально-кільцеве місто. Лінійно - промислове місто.Тема 9. Міські агломерації світу та урбанізація (4 год)

24

Поняття агломерація. Характеристика міських агломерацій. Географія міських агломерацій.

1
25

Процес урбанізації в країнах світу та в Україні. Рівень урбанізації. Конурбація. Мегалополіс.

1
26


Урбанізація як географічний процес. Етапи розвитку урбанізації. Субурбанізація. Еволюція урбанізації. Тенденції розвитку урбанізації в країнах світу. Механізм розвитку і перспективи урбанізації.

1
27

Практична робота №6 Позначення на контурній карті мегалополісів світу.

1
Тема 10. Етнічні та національні особливості населення (4 год)

28

Поняття «етнос». Антропогенез та етногенез.


1
29

Національний склад( структура населення). Поняття «нація».

1
30

Расовий склад населення

1
31

Релігійний склад населення

1
Тема 11. Соціально-культурний розвиток населення ( 2 год)

32

Рівень життя людей. Культурний розвиток населення. Соціальна структура. Якість життя. Соціальна інфраструктура.

1
33

Духовний рівень населення. Ментальність. Звичаї. Обряди.

1
34

Узагальнення.

1
35

Підведення підсумків роботи за рік

1
Схожі:

Факультативний курс (35 год, 1 год на тиждень) Програма
Овчаренко І. Розв`язування задач з хімії. Факультативний курс. 10 клас.//Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка....
Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватись за збірниками програм
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ГЕОГРАФІЯ 10 клас
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...
Факультативний курс для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні)
Схвалена Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, протокол №2, від 14 червня 2012р
Факультативний курс «Хімія в побуті» Автор: Замулко О.І., методист...
Факультативний курс «Хімія в побуті» призначений для допрофільної підготовки учнів 8 класу. Зміст програми розрахований на 34 години...
ПРОГРАМА З ГЕОМЕТРИ ДЛЯ 7 КЛАСУ (54 год. І семестр 16 год, 1 год...
Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх влас­тивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісект­риса кута. Відстань...
Посилання на використані ресурси Інтернету
Гілецький Йосип. Географія: Економічна і соціальна географія України: Підруч для 9 класу ЗНЗ. – Тернопіль: Підручники і посібники,...
1. Види і мова мистецтв 1 год
Міністерством освіти і науки України за редакцією Е. Бєлкіної (Художньо-естетичний цикл. Програми для загальноосвітніх навчальних...
Уроку
Географія — наука про природу Землі та її різно­манітність, про населення і його господарську ді­яльність, про взаємодію природи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка