КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено
Сторінка23/24
Дата14.03.2013
Розмір3.32 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Право > Конспект
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Рл/г = Рл/г1 + Рл/г2 + Рл/г3 (18)

де Рл/г1 - збитки від знищення лісу та вилучення земельних ділянок лісового фонду для цілей, не пов'язаних з веденням лісового господарства, тис. гривень:

Рл/г1 = Н ∙ К ∙ П (19)

Рл/г2 - збитки від пошкодження лісів, які розраховуються на базі коефіцієнта зниження продуктивності угідь, тис. гривень:

Рл/г2 = (1-k) ∙ Н ∙ П (20)

Рл/г3 збитки від переведення лісів у менш цінну групу:

Рл/г3 = (Н21) ∙ К ∙ П (21)

Н - норматив збитків (узагальнений вартісний показник розміру заподіяної шкоди, яка умовно відповідає вартісному виміру втрат внаслідок неможливості господарського використання лісів чи іншої корисності, пов'язаний з природними властивостями деревини та іншої лісової продукції) для груп лісів по областях та Автономній Республіці Крим (табл.14); К - коефіцієнт продуктивності лісів за типами лісогосподарських умов областей та Автономної Республіки Крим; П - площа лісової ділянки, що вилучається або знищується, у гектарах; k - коефіцієнт зниження продуктивності угіддя. Н2 та Н1 - нормативи збитків відповідно для груп, до яких угіддя відносилися до та після шкідливого впливу НС (табл. 14).

Таблиця 14

Нормативи збитків для різних видів сільськогосподарських угідь

та для груп лісових угідь областей та Автономної Республіки Крим

(тис. гривень/гектар)


Регіон

Види сільськогосподарських угідь


Нормативи збитків для груп лісових угідь
рілля і багаторічні насадження

пасовища

сіножаті

для лісів 1 групи

для лісів 2 групи

АР Крим

495,5

182,1

158,5

123,1

-

Області:
Вінницька

502,3

261,3

228,3

84,7

50,2

Волинська

466,5

226,5

198,8

77,7

46,0

Дніпропетровська

537,6

225,6

198,4

145,0

-

Донецька

509,1

215,6

188,9

163,0

-

Житомирська

424,4

215,1

188,4

75,0

44,4

Закарпатська

368,2

124,6

108,7

29,8

17,9

гірська частина області


123,1

123,1

Запорізька

587

269

235,5

250,9

-

Івано-Франківська

374,6

175.3

153,5

31,9

19,9

гірська частина області


123,1

123,1

Київська

481

225,6

198,8

80,5

47,7

Кіровоградська

516,3

241,9

212,9

159,1

94,3

Луганська

481

225,6

198,8

118,6

-

Львівська

424,4

220,1

192,5

70,1

41,6

гірська частина області


123,1

123,1

Миколаївська

473,8

173,9

152,6

241,6

-

Одеська

459,7

165,3

142,2

141,8

-

Полтавська

502,3

240,5

211,1

135,0

-

Рівненська

445,7

231,5

202,5

74,1

43,9

Сумська

495,5

276,7

241,4

79,6

47,1

Тернопільська

481

267

234,6

100,4

59,5

Харківська

523,1

250,9

220,6

91,9

-

Херсонська

445,7

199,3

174,4

167,3

-

Хмельницька

509,1

247,8

218,3

93,2

55,2

Черкаська

551,7

324,8

283,5

75,8

44,9

Чернівецька

424,4

233,3

203.4

31,1

18,7

гірська частина області


123,1

123,1

Чернігівська

523,1

286,3

253,6

75

44,4
Розрахунок збитків від знищення або погіршення якості рекреаційних зон

Наслідки НС завдають збитків рекреаційним зонам та їх природним ресурсам.

До природних ресурсів рекреаційних зон належать ділянки суші та водного простору, призначені для організованого масового відпочинку і туризму, на яких розташовані санаторії, будинки та бази відпочинку, пансіонати, мотелі, кемпінги, дитячі та молодіжні табори, інші установи, що використовуються для туризму, лікування і відпочинку.

До ресурсів антропогенного походження належать об'єкти культурної спадщини, класифікація яких за типами і видами визначається Законом України "Про охорону культурної спадщини".

Негативний вплив наслідків НС на стан рекреаційних зон призводить до економічного ефекту від їх експлуатації. Рівень збитків від наслідків НС залежить від ступеня негативних змін у рекреаційних зонах та необхідного терміну для їх відновлення.

Збитки від наслідків НС оцінюються на основі визначення втрат природних ресурсів та ресурсів антропогенного походження. Збитки залежать від обсягів витрат на відновлення первісного стану рекреаційних зон.

Для розрахунку збитків рекреаційних зон внаслідок НС визначається прибуток, що отримується підприємством за відповідний розрахунковий період. Визначається кількість відпочиваючих на об'єкті рекреаційної зони протягом місяця після НС, а також за цей же термін протягом відповідного календарного місяця в середньому за останні три роки (за даними фінансової звітної документації установи). Витрати на відновлення рекреаційних зон визначаються шляхом експертного оцінювання.

Розрахунок збитків від наслідків НС для одного об'єкта рекреаційної зони провадиться за формулою:

Ррек = ТП (22)

де Т - термін, необхідний для відновлення рекреаційної зони;

П - прибуток у цілому від діяльності установи за одиницю розрахункового терміну на одному об'єкті рекреаційної зони.

Загальні збитки Ррек від наслідків НС у рекреаційному центрі, що включає декілька об'єктів та використовує певний обсяг природних ресурсів і ресурсів антропогенного походження рекреаційної зони, розраховуються виходячи із суми збитків рекреаційної зони:

Ррек = Зр + (Рп + Рс) (23)

де Зр - збитки об'єкта рекреаційної зони внаслідок НС;

i - кількість об'єктів рекреаційної зони;

Рп - витрати на відновлення ресурсів природного походження;

Рс - витрати на відновлення ресурсів антропогенного походження.

Розрахунок збитків від забруднення атмосферного повітря

Розрахунок збитків від викидів забруднюючих речовин у повітря проводиться на основі показника базової ставки компенсації збитків за викид 1 тонни умовної забруднюючої речовини з урахуванням обсягу фактичного забруднення, відносної небезпечності забруднюючих речовин та регулюючих коефіцієнтів.

Аф = Мi Пi Аi Кт Кзi (24)

де Мi - маса i-ої забруднюючої речовини, що була викинута в повітря внаслідок НС, тонн. Розраховується експертним шляхом;

Пi - базова ставка компенсації збитків у частках мінімальної заробітної плати за одну тонну умовної забруднюючої речовини, гривень/тонну;

Аi - безрозмірний показник відносної небезпечності забруднюючої речовини (розраховується у порядку, визначеному Мінекоресурсів):
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Схожі:

Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»
Конспект лекцій»: Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань (0305) «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки...
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
Курс лекцій Для студентів денної і заочної форми навчання Всіх спеціальностей університету
ТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей 091700 «Технологія зберігання,...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: ЛНТУ, 2011. –...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Закон діючих мас 7
Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “загальна хімія” для студентів І-го курсу всіх спеціальностей денної та заочної...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
Економіка і підприємництво», напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Управління персоналом та економіка праці»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка