КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено
Сторінка22/24
Дата14.03.2013
Розмір3.32 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Право > Конспект
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
3. Оцінка збитків від наслідків НС природного і техногенного походження

3.1. Оцінка збитків від наслідків НС природного і техногенного походження

Усі збитки від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру поділяються на види залежно від завданої фактичної шкоди. Загальний обсяг збитків від наслідків НС розраховується як сума основних локальних збитків:

З = Нррп + Рс/г + Мтв + Рл/г + Рр/г + Ррек + Аф + Вф + Зф+ Рпзф , (8)

де Нр – збитки від втрати життя та здоров'я населення;

Мр – збитки від руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції;

Мп – збитки від невироблення продукції внаслідок припинення виробництва;

Рс/г – збитки від вилучення або порушення сільськогосподарських угідь;

Мтв – збитки від втрат тваринництва;

Рл/г – збитки від втрати деревини та інших лісових ресурсів;

Рр/г – збитки рибного господарства;

Ррек – збитки від знищення або погіршення якості рекреаційних зон;

Аф – збитки від забруднення атмосферного повітря;

Вф – збитки від забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх морських вод і територіального моря;

Зф – збитки від забруднення земель несільськогосподарського призначення;

Рпзф – збитки, заподіяні природно-заповідному фонду.

Відповідно до територіального поширення та обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, за класифікаційними ознаками визначаються чотири рівні НС – державний, регіональний, місцевий та об'єктовий.

Для кожного типу НС згідно з класифікатором НС встановлюється перелік основних характерних збитків щодо кожного рівня НС залежно від масштабів шкідливого впливу.

Види збитків за типами та масштабами НС наведені у табл. 10 (прямим шрифтом виділено збитки, які необхідно обов'язково розраховувати, курсивом - збитки, що додатково мають місце у деяких окремих випадках).

Таблиця 10.

Основні види збитків, характерних для різних типів НС

Типи НС

Рівень НС

об'єктовий

місцевий

регіональний

державний

Надзвичайні ситуації техногенного характеру

Транспортні аварії

Нр Мр Мп

ф Вф Зф)

Нр Мр Мп

р/г Аф ВфЗф)

Пожежі та вибухи

Нр Мр Мп

ф Вф Зф)

Нр Мр Мп Аф

р/г Вф Зф)

Нр Мр Мп Аф Вф Зф с/г Рл/г Рр/г Ррек Рпзф)Аварії з викидом

(загрозою викиду)

НХР

Нр Мп Мр Аф Вф р/г Ррек Рс/г Рл/г)

Нр Мр Рр/г Ррек Мп Аф Вф; с/г Рл/г Рпзф Зф)

Нр Мр Рр/г Ррек Рс/г Рл/г Рпзф Мп Аф Вф Зф

Нр Мр Рр/г Ррек Рс/г Рл/г Рпзф Аф Вф Зф

Раптове руйнування споруд

Мр Нр Мп

Мр Нр Мп

Аварії на об'єктах електроенергетики

Мр Мп р)

Мр Мп р)

Мр Нр

Мр Нр

Аварії на комунальних системах життєзабезпечення

Мр Нр Мп Вф;

ф)

Мр Нр Мп Вф Зф

Нр Мр Рр/г Ррек

Мп Вф Зф

Нр Мр Рр/г Ррек Мп Вф Зф; с/г Рл/г Рпзф)

Аварії на очисних спорудах

Мр Нр Мп Аф Вф ф)

Мр Нр Мп

Аф Вф Зф

Нр Мр Рр/г Ррек Рс/г Рл/г Рпзф Мп Аф Вф Зф

Нр Мр Рр/г Ррек Рс/г Рл/г Рпзф Мп Аф Вф Зф

Гідродинамічні аварії

Мр Нр Мп;

рек Рс/г Рл/г Рпзф Вф)

Мр Нр Мп Вф;

рек Рс/г Рл/г Рпзф Зф)

Нр Мр Рс/г Рл/г Мп Вф Зф;

р/г Ррек Рпзф)

Нр Мр Рс/г Рл/г Рр/г Ррек Рпзф Вф Зф;п)

Надзвичайні ситуації природного характеру

Геологічно та геофізично небезпечні явища

Нр Мр Мп;

ф Вф Зф)

Нр Мр Мп;

ф Вф Зф)

Нр Мр Рр/г Ррек Рс/г Рл/г Рпзф Мп Аф Вф Зф

Нр Мр Рр/г Ррек Рс/г Рл/г Рпзф Мп Аф Вф Зф

Метеорологічні та агрометеорологічні небезпечні явища

Мр Нр Мп;

л/г)

Мр Нр Мп;

л/г)

Мр Нр Рс/г;

л/г Мп Аф Вф Зф)

МрРс/гНр Рл/г;

пзф Рр/г Ррек Мп Аф Вф Зф)

Гідрологічні небезпечні явища

Мр Нр Мп; с/г Рл/г Рр/г Ррек Вф)

Мр Нр Рс/г Рр/г Мп;л/г Ррек Вф)

Мр Нр Рс/г Рр/г Рл/г Ррек Рпзф; п Вф)Інфекційні захворювання людей

Нр Мп

Нр Мп

Нр Мр Мп

Нр Мр Мп


3.2. Розрахунок збитків від втрати життя та здоров'я населення

Розмір збитків від втрати життя та здоров'я населення визначається за такою формулою:

Нр = Σ Втрр + Σ Вдп + Σ Ввтг (9)

де Σ Втрр - втрати від вибуття трудових ресурсів з виробництва:

Σ Втрр = Мл∙N + Мт∙N + Мі∙N + Мз∙N (10)

Мл - втрати від легкого нещасного випадку;

Мт - втрати від тяжкого нещасного випадку;

Мі - втрати від отримання людиною інвалідності;

Мз - втрати від загибелі людини;

N - кількість постраждалих від конкретного виду нещасного випадку.

Σ Вдп - витрати на виплату допомоги на поховання:

Σ Вдп = 12 ∙ Мдп ∙ Nз (11)

Мдп - 1,4* тис. гривень/людину - допомога на поховання (за даними органів соціального забезпечення); Nз - кількість загиблих;

Σ Ввтг - витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника:

Σ Ввтг = 12 ∙ Мвтг ∙ (18-Вд) (12)

12 - кількість місяців у році;

Мвтг - 0,734* тис. гривень - розмір щомісячної пенсії на дитину до досягнення нею повноліття - 18 років (за даними органів соціального забезпечення);

Вд - вік дитини.

Таблиця 11

Усереднені показники втрат від вибуття трудових ресурсів з виробництва

Вид нещасного випадку

Втрати на одну людину,

тис. гривень

1. Легкий нещасний випадок з втратою працездатності до 9 днів.

Мл = 0,28*

2. Тяжкий нещасний випадок без встановлення інвалідності з втратою працездатності понад 9 днів.

Мт = 6,5*

3. Тяжкий нещасний випадок, внаслідок якого потерпілий отримав інвалідність з втратою працездатності понад 3980 днів

Мі = 37*

4. Нещасний випадок, що призвів до загибелі:

– дорослої людини віком до 60 років;

– дитини віком до 16 років.


Мз = 47*

Мз = 22*

* Примітка. Втрати, зазначені у пунктах 1-3 цієї таблиці, розраховуються для громадян, які в період отримання травми були працевлаштовані. Для непрацевлаштованих громадян віком до 60 років розраховуються лише втрати, зазначені у пункті 4. Збитки від загибелі працюючого не повинні бути менше ніж його п'ятирічний заробіток, тобто сума втрат від загибелі дорослої людини може бути більшою, ніж зазначена у таблиці.

Номінальні розміри видатків затверджуються з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.

3.3. Розрахунок збитків від руйнування та пошкодження

основних фондів, знищення майна та продукції

Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції розраховуються за формулою (13):

Мр = Фв + Фг + Пр + Сн + Снпром + Мдг, (13)

де Фв - збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення складаються із збитків від повного або часткового руйнування і пошкодження будівель, споруд, корпусів, техніки, обладнання та інших видів основних фондів виробничого призначення;

Фг - збитки від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення (житла, комунікацій, споруд та будівель допоміжного призначення тощо) - розраховуються виходячи із залишкової балансової вартості зруйнованих об'єктів;

Пр - збитки від втрат готової промислової та сільськогосподарської продукції (розраховуються виходячи з її собівартості або за цінами придбання з урахуванням індексації);

Сн - збитки від втрат запасів сировини, напівфабрикатів та проміжної продукції - розраховуються виходячи з витрат відповідних підприємств та організацій на їх придбання або із середніх значень оптових цін на сировину, матеріали, напівфабрикати на момент виникнення втрат;

Снпром - збитки від втрат проміжної продукції підприємств розраховуються виходячи з її собівартості;

Мдг - збитки від втрат майна громадян та організацій - розраховуються для організацій виходячи з його залишкової балансової вартості, а для громадян - виходячи із середньої ринкової ціни відповідного майна на момент його втрати, що оцінюється експертним шляхом,

Розрахунок збитків від невироблення продукції внаслідок припинення виробництва (Мп).

Для їх визначення повинна бути проведена експертиза. В цьому разі експертне оцінювання може здійснюватися на основі середньорічних обсягів виробництва, коли термін вимушеного припинення виробництва в цілому чи окремих циклів порівнюється із середніми значеннями нормального функціонування за аналогічний період (у разі сезонних робіт - за відповідний сезонний період). Збитком у цьому разі буде розмір неотриманого прибутку від реалізації продукції за узгодженими цінами базового періоду. Якщо виробництво здійснювалося частково, збитком стане прибуток, що розраховується від вартості невиробленої продукції.

Розрахунок інших збитків з формули (8) поданий у додатках.

Додатки

Прогнозувати оцінку пошкоджень інженерних мереж і комунікацій населеного пункту можна за допомогою ступенів руйнування населеного пункту, площі забудови та протяжності комунікацій, наведених у табл. 12.

Таблиця 12

Кількість аварій на інженерних мережах і комунікаціях залежно від масштабів руйнувань населеного пункту

Ступінь руйнування населеного пункту

Площа населеного пункту, км2

Протяжність комунікацій, м/км2

до 25

50

100

300

0,1

3/5

5/10

15/20

35/55
0,2

5/10

10/20

25/40

68/120
0,3

8/15

15/30

35/60

100/180
0,4

10/20

20/40

45/80

135/240

5000/10 000

0,5

13/25

25/50

55/100

180/300
0,6

15/30

30/60

65/120

210/360
0,7

18/35

37/70

75/140

240/420
0,8

20/40

40/80

90/160

270/480
0,9

23/45

45/90

100/180

300/540
1,0

25/50

50/100

120/200

375/600

Структура аварій і відключень на інженерних мережах і комунікаціях населеного пункту із загальної кількості береться така: водозабезпечення — 16 %, каналізація — 23, електропостачання — 21, газопостачання — 27, теплопостачання — 13 %.

Оцінка інженерних мереж і комунікацій промислових підприємств компактної забудови визначається залежно від ступенів руйнування і протяжності комунікацій на км2 площі об'єкта (табл. 13).

Таблиця 13.

Кількість аварій на інженерних мережах і комунікаціях залежно від масштабів руйнувань об'єкта (підприємства)

Площа об'єкта, км2

Ступінь руйнування об'єкта

Протяжність комунікацій, м/км2

Середній

Сильний

Повний

1

2/3

3/5

5/9
2

3/4

4/6

6/12
3

3/5

5/7

7/14

5000/10 000

4

4/6

7/13

10/20
5

5/8

10/19

13/27
10

8/16

19/37

27/55

Всі аварії і відключення інженерних мереж і комунікацій беруться за 100 %, а структура така: водозабезпечення – 20 %, каналізація – 20, електропостачання – 20, газопостачання – 25, теплопостачання – 15%.

Тривалість проведення невідкладних робіт одного виду (Т) у годинах визначається за формулою

Т = B1 ·B2 ·W : П, (14)

де В1 – коефіцієнт, що враховує умови роботи на загазованій, задимленій території та за інших несприятливих факторів, який приймається за 1,4–2,0; В2 – коефіцієнт, що враховує роботу в нічний час, дорівнює 1,3–1,4; W – імовірний обсяг роботи, який визначається розрахунком або за таблицями; П – продуктивність формування при виконанні конкретного виду роботи, що визначається розрахунком або за таблицям.

Розрахунок збитків від вилучення або порушення

сільськогосподарських угідь

Проводиться на базі нормативних показників збитків для різних видів сільськогоспо-дарських угідь по областях і Автономній Республіці Крим:

Рс/г = Рс/г1 + Рс/г2 (15)

де Рс/г1 - збитки від вилучення сільськогосподарських угідь з користування:

Рс/г1 = Н ∙ П (16)

Рс/г2 - збитки від порушення сільськогосподарських угідь розраховуються на базі коефіцієнта зниження продуктивності:

Рс/г2 = (1-k) ∙ Н ∙ П (17)

де Н - норматив збитків (узагальнений вартісний показник розміру заподіяної шкоди, який умовно відповідає вартісному виміру унеможливлення використання продуктивності землі) для різних видів сільськогосподарських угідь по областях і Автономній Республіці Крим (табл. 14); П - площа сільськогосподарських угідь відповідного виду, які вилучаються з користування, у гектарах; k - коефіцієнт зниження продуктивності угіддя.

Розрахунок збитків від втрати деревини та інших лісових ресурсів

Проводиться для груп лісів з урахуванням коефіцієнта продуктивності лісів за типами лісорослинних умов за формулою:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Схожі:

Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»
Конспект лекцій»: Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань (0305) «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки...
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
Курс лекцій Для студентів денної і заочної форми навчання Всіх спеціальностей університету
ТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей 091700 «Технологія зберігання,...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: ЛНТУ, 2011. –...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Закон діючих мас 7
Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “загальна хімія” для студентів І-го курсу всіх спеціальностей денної та заочної...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
Економіка і підприємництво», напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Управління персоналом та економіка праці»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка