КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено
Сторінка21/24
Дата14.03.2013
Розмір3.32 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Право > Конспект
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Час приходу гребеня (tгр) і фронту (tфр) хвилі прориву

до створу, який розглядається

L¸ км

Н= 20 м


Н = 40 м


Н = 80 м


i=1·10 -4

i=1·10 -3

i=1·10 -4

i=1·10 -3

i=1·10 -4

i=1·10 -3

tгр

tфр

tгр

tфр

tгр

tфр

tгр

tфр

tгр

tфр

tгр

tфр

5


0,2


1,8


0,2


1,2


0,1


2


0,1


1,2


0,1


1,1


0,1


0,1


10


0,6


4


0,6


2,4


0,3


3


0,3


2


0,2


1,7


0,1


0,4


20


1,6


7


2


5


1


6


1


4


0,5


3


0,4


1


40


5,0


14


4


10


3


10


2


7


1,2


5


1


2


80


13


30


11


21


8


21


6


14


3


9


3


4


150


33


62


27


43


18


40


15


23


7


17


6


9Очікувані параметри, які характеризують зону затоплення, залежать не тільки від розмірів водосховища, величини напору та інших характеристик гідровузла, але, більшою мірою, визначаються геодезичними і топографічними особливостями території.

Критичні параметри руйнування деяких об'єктів хвилею прориву (водяним потоком) подані в табл. 9.

Для оцінки можливих наслідків прориву гребель можливо скористатися атласами, які розроблені проектними інститутами відповідних відомств (Міненерго і Мінводгоспу), що мають необхідні розрахунки та схеми можливого катастрофічного затоплення з урахуванням технічних характеристик гідровузлів і топографічних особливостей території.

Таблиця 9

Критичні параметри руйнування деяких об'єктів хвилею прориву (водяним потоком)

№ пп.

Найменування об'єктів

Сильні руйнування

Середні руйнування

Слабкі руйнування

Гли-бина пото-ку, м

Швид-кість потоку, м/сек

Питоме наванта-ження,

тс/ м2

Гли-бина пото-ку, м

Швид-кість потоку, м/сек

Питоме наванта-ження,

тс/ м2

Гли-бина пото-ку, м

Швид-кість потоку, м/сек

Питоме наванта-ження,

тс/ м2

1

Стіни на залізо-бетонних і ме-талевих палях

6,0


5,0


7,5


3,0


3,0


1,35


1,0


2,0


0,2


2

Стіни на дерев'я них палях

4,0

5,0

5,0

2,0

3,0

0,9

1,0

1,0

0,05

3

Стіни, моли, водоломи із масивної кладки

7,0


5,0


8,75


4,0


3,0


1,8


2,0


2,9


0,4


4

Кранове облад-нання портів

6-10

4 -9

4,8-4,5

6,0

2-3

1,2-2,7

2,0

1,5-2

0,2-0,4

5

Дерев'яні 1-2по-верхові будинки

3,5

2,0

0,7

2,5

1,5

0,28

1,0

1,0

0,05

6

Цегляні малопо-верхові будинки

4,0

2,5

1,25

3,0

2,0

0,6

2,0

1,0

0,1

7

Промислові бу-динки з легким метал.каркасом

5,0

2,5

1,56

3,5

2,0

0,7

2,0

1,5

0,2

8

Промислові бу-дови з важким металевим або з/б каркасом

7,5

4,0

6,0

6,0

3,0

2,7

3,0

1-5

0,34

9

Залізничні колії

2,0

2,0

0,4

1,0

1,0

0,05

0,5

0,5

0,06

10

Шосейні дороги з твердим покриттям

4,0


3,0


1,8


2,0


1,5


0,22


1,0


1,0


0,05


11

Залізничні мости (бетонні)

2,0

3,0

0,9

1,0

2,0

0-2

-

-

-

12

Металеві мости з прогоном 30-100 м

2,0

3,0

0,9

1,0

2,0

0,2

-

-

-

13

Залізничний рухомий склад

3,5

3,0

1,6

3,0

1,5

0,34

1,5

1,0

0,12

Примітки: 1. За критичні параметри хвилі прориву, при яких наступає загибель, або тяжке поранення людей, приймається h >1,5 м і V>2,5 м/сек.

2. Швидкість хвилі прориву коливається від 3 до 25 км/год, а іноді і більше.

Приклад.

У результаті весняного водопілля відбувся підйом рівня води в річці, через яку прокладений металевий міст. Біля річки розташоване селище. Недалеко від нього є водосховище з греблею. Після переповнення водосховища і прориву греблі через проран в ній з приведеним розміром прориву – В=0,5 почалося різке збільшення рівня води в річці і гідропотік води спрямувався до селища. Відомі висота рівня води у верхньому б'єфі греблі Н0 = 80 м, віддалення створу об'єкта від греблі L = 5 км, гідравлічний схил водяної поверхні річки i = 1 • 10-3, а також висота розташування об'єкта hм = 2 м, максимальна висота затоплення ділянки місцевості (селища) по створу об'єкта hзат = 8 м і висота прямокутника, еквівалентного за площею змоченому периметру в створі об'єкта, hср = ​​5 м. Об'єкт економіки: будівлі - каркасні панельні, склади - цегляні; обладнання - підземні кабелі електромережі. У селищі 57 одноповерхових цегляних будинків, їх підвали – кам'яні. До кожного будинку підведені труби газопостачання. У селищі проходить дорога з асфальтобетонним покриттям. Визначити параметри хвилі прориву - висоту, швидкість і ступінь можливих руйнувань на об'єкті і в селищі.

Розв'язок:

1. Висота хвилі прориву:

1

З табл.6 для В=0,5, Н0 = 80 м, i = 1· 10-3, знаходимо А1=320, В1=166. Тоді

1= 1= 4,45 (м).

2. Швидкість хвилі прориву:

1.

З табл.6 для В=0,5, Н0 = 80 м, i = 1 · 10-3 знаходимо А2=61, В2=52. Тоді

1= 1= 0,858 (м/с).

3. Час приходу гребеня (tгр) і фронту (tфр) хвилі прориву визначаємо за табл. 8 при Н0 = 80 м, L = 5 км, i = 1 · 10-3 , тоді:

tгр = 0,2 год = 12 хв та tфр = 0,1 год = 6 хв.

4. Час (тривалість) затоплення території об'єкту:

tзат = β(tгр - tфр)(1-hм / h).

Коефіцієнт β знаходимо за табл. 7 при Н0/h0 = 80/8 = 10, тобто при H0=10h0 і відношені iL/H0 = 10-3 ·5000/80 = 0,0625. Отже, при iL/H0 = 0,0625 и H0 =10h0 за табл.7 коефіцієнт β знаходимо методом інтерполяції:

β = 14 + (15,5-14)(0,0625 – 0,05) / (0,1-0,05) = 14 + 1,5 · 0,0125/0,05 = 14,375.

Тоді tзат = 14,375 · (0,2 – 0,1)(1-2 / 4,45) = 0,79 (год) = 47,4 (хв).

5. Можливі руйнування хвилі прориву знаходять за табл. 9 при h = 4,45 м і V = 0,858 м/с = 0,9 м/с.

а) На об'єкті: будівлі отримають слабкі руйнування, а склади – сильні руйнування.

б) В селищі будинки, міст, дорога – отримають сильні руйнування.

2.3. Заходи щодо зменшення наслідків аварій на гідродинамічно- небезпечних об’єктах

Греблі, як природні так і штучні, повинні знаходитися під пильним спостереженням спеціалістів-гідротехніків з експлуатаційного персоналу, представників науково-дослідних та інших спеціалізованих організацій. У разі небезпеки прориву штучної греблі, необхідно вжити наступних заходів щодо недопущення події. Наприклад: регулюванням стоку води, форсованим спрацювання водосховища, транзитним пропуском води. Якщо існує небезпека прориву греблі природного водосховища, то необхідно вжити заходів щодо укріплення стіни греблі, або викликати прорив у менш небезпечному напрямку.

Для запобігання можливих раптових проривів на греблях водосховищ завчасно виконуються наступні заходи:

а) адміністративні:

– обмеження будівництва житлових будинків і об'єктів господарювання у місцях, які підпадають під дію можливої хвилі прориву затоплення;

– евакуація населення із зон, де час приходу хвилі прориву після руйнування греблі, складає менше чотирьох годин – терміново, а з решти території – при виникненні загрози затоплення;

б) інженерно-технічні:

– обвалування (будівництво дамб);

– створення надійних дренажних систем;

– берегоукріплюючі роботи щодо запобігання зсувам, обвалам тощо;

– улаштування гідроізоляції та спеціальних кріплень на будинках і спорудах;

– насадження низькостовбурних лісів із вільхи, верби, осики і берези, що збільшує шорсткість поверхні і сприяє зменшенню швидкості хвилі прориву.

Населення повинно бути ознайомлено із системою попередження про небезпеку. З метою забезпечення життя і здоров'я громадян, зменшення матеріальних втрат та недопущення шкоди підприємствам, установам і організаціям, матеріальним і культурним цінностям у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуацїї проводиться оповіщення та інформування населення.

Рекомендації щодо дій населення в умовах загрози руйнування греблі водосховищ:

  • Оповіщуються усі населені пункти, які підпадають у зону можливого катастрофічного затоплення.

  • Завчасно повинні бути сплановані можливі маршрути евакуації на підвищені ділянки місцевості. Необхідно передбачити, що брати з собою при евакуації.

  • Після надходження інформації про небезпеку руйнування греблі водосховища, необхідно терміново евакуюватися на підвищену ділянку і знаходитися там до того часу, поки не зійде вода, або не буде передана офіційна інформація, що небезпека минула.

Після спаду води необхідно дотримуватися ряду правил:

  • остерігатися обірваних проводів, проводів, які провисли, повідомляти про наявність таких пошкоджень, а також про руйнування каналізації і водопровідних мереж у відповідні комунальні служби;

  • не можна вживати в їжу продукти, які знаходилися в контакті з водяними потоками.

  • Питну воду перед вживанням необхідно перевірити на придатність. Колодязі з питною водою повинні бути осушені і вичищені.

  • Усі будинки повинні бути оглянуті, складені акти огляду щодо придатності для проживання, а також для проведення аварійно-відновних робіт.

  • При входженні в будинок, не слід користуватися відкритим вогнем оскільки у приміщенні може бути присутній газ, або вибухонебезпечна речовина.

  • Не використовувати джерела енергоспоживання поки не будуть перевірені джерела енергозабезпечення.

  • Необхідно відкрити всі двері і вікна для просушки будинків, прибрати вологе сміття, дати можливість підлогам і стінам висохнути.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Схожі:

Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»
Конспект лекцій»: Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань (0305) «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки...
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
Курс лекцій Для студентів денної і заочної форми навчання Всіх спеціальностей університету
ТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей 091700 «Технологія зберігання,...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: ЛНТУ, 2011. –...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Закон діючих мас 7
Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “загальна хімія” для студентів І-го курсу всіх спеціальностей денної та заочної...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
Економіка і підприємництво», напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Управління персоналом та економіка праці»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка