Рефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни


Скачати 39.95 Kb.
НазваРефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни
Дата05.04.2013
Розмір39.95 Kb.
ТипРеферат
bibl.com.ua > Право > Реферат
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
“Затверждую”

Проректор з навчальної роботи


прізвище, ініц.)

(підпис,
_____________О.М. Тимохін

“____”___________ __2011 р.
Методичні вказівки і перелiк рефератiв з дисципліни

з
(найменування навчальної дисципліни )
дисципліни
"Державне регулювання економіки"


для напряму підготовки (спеціальності) ) 6.030601 „Менеджмент”

Факультет Управлiння

Кафедра Державного та регiонального управлiння

Укладач к.н.держ.упр.Колосюк А.А

Сімферополь 2011р
Вимоги до реферату:

1. Реферат може бути написаний по будь-якій темі з приведеного списку. За бажання написати реферат на тему, яка не увійшла до переліку, тему необхідно погоджувати з преподователем.

2. Реферат має бути набраний 14 Тimes New Roman, інтервал 1,5; верхнє і нижнє поле - 2; ліве - 2,5; праве - 1,5, об'єм не менше 15 сторінок.

3. Структурно повинно бути виділено титульний аркуш, зміст, введення, пункти, виведення, список використаної літератури, додатка(при необхідності). У тексті обов'язково(!) мають бути посилання на використані джерела.

4. Робота має бути виконана самостійно. Реферати, які міститимуть ідентичні частини прийматися не будуть.
Теми рефератів з дисципліни ДРЕ:

1. Роль держави в економіці - генезис, розвиток і сучасний стан.

2. Загальні завдання і функції держави в сучасній економіці.

3. Основні шляхи підвищення ефективності державного впливу на економіку.

4. Функції держави в економіці перехідного типу.

5. Основні теорії державного регулювання економіки.

6. Держава в неокласичній системі поглядів.

7. Ринок і держава в системі кейнсіанства.

8. Об'єктивна необхідність, причини, форми і методи державного регулювання економіки.

9. Объекты и цели государственного регулирования экономики. Дерево целей. Многоугольники целей.

10. Инструментарий государственного регулирования экономики.

11. Государственное регулирование предпринимательства - экономическая сущность, функции и принципы.

12. Стабилизация экономического развития и антикризисная политика как основная задача и важнейший приоритет государственного регулирования.

13. Эконо14. Державна структурна політика, методи її реалізації і вплив на економічну динаміку.

15. Суть, генезис, цілі і завдання антимонопольної політики держави.

16. Основні сфери реалізації антимонопольного регулювання держави.

17. Антимонопольна діяльність і регулювання природних монополій в Україні.

18. Взаємодія економічної політики держави і соціального розвитку суспільства.

19. Державне регулювання ринку праці.

20. Державна політика зайнятості : суть, структура, принципи і функції.

21. Політика доходів і заробітної плати.

22. Сучасне антиінфляційне державне регулювання -объективная необхідність, суть, напрями.

23. Економічний закон грошового обігу і його об'єктивні вимоги до державного регулювання кількості грошей в зверненні.

24. Суть і форми активної антиінфляці

25. Суть і методи адаптаційної антиінфляційної політики держави.

26. Особливості антиінфляційних процесів в Україні і боротьба з інфляцією.

27. Грошово-кредитні засоби і їх роль в державному регулюванні економіки.

28. Державний бюджет як головний інструмент державного регулювання економіки.

29. Проблема збалансованості державного бюджету. Державний борг і управління їм.йної політики держави.

30. Суть і функції податків. Структура податкових надходжень до бюджету.

31. Суть і основні напрями податкового планування.

32. Роль і місце державного сектора в сучасній економіці. Проблеми його економічної ефективності.

33. Необхідність і суть державного регулювання власності в соціально-орієнтованій ринковій економіці.

34. Націоналізація власності - цілі, підстави, варіанти, масштаби, проблеми.

35. Державний сектор як найважливіший інструмент державного регулювання економiки.

36. Роль і місце приватизації в системі державного регулювання економіки.

37. Роль, функції і організація державного прогнозування соціально-економічного розвитку.

38. Основні підходи до проблеми ефективності державного регулювання економіки.

39. Вплив глобалізації на форми і методи державного втручання в економічні процеси.

40. Основні напрями змін в державному регулюванні економіки рубежу XX - XXI- ого віків.

41. Перспективи державного регулювання ринкового господарства.

Схожі:

Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Опис навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни Теорія ймовірності та математична статистика для студентів за напрямом підготовки 040203. Фізика*
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство»...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
України», а також Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» 2011 р. і Типової навчальної програми...
Програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» Донецьк 2012 
Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів спеціальностей 030501, 030506, 030508, 030509 обліково-фінансового...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка