Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2015/2016 навчальному році


Скачати 144.52 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання хімії у 2015/2016 навчальному році
Дата23.02.2016
Розмір144.52 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо викладання

хімії у 2015/2016 навчальному році

П.С.Чухненко,

методист

ІППО ЧО

Навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 н.р. у 7 класах здійснюватиметься відповідно до нової редакції Державного стандарту («Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», затверджений постановою КМУ від 23.11.2011р. №1392, http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/derjavni.html), у 8 – 11 класах – за Державним стандартом базової і повної середньої освіти від 14.01.2004 №24. Звертаємо увагу вчителів/викладачів хімії на те, що в організації навчально-виховного процесу у 2015/2016 н.р. можна використовувати тільки ті навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники (робочі зошити, зошити для практичних та лабораторних робіт, контролю знань учнів), які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифа даному посібникові минуло не більше п'яти років.

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів, які мають гриф Міністерства освіти і науки України або схвалені для практичного використання можна знайти за посиланням:

http://iitzo.gov.ua/instytut-innovatsijnyh-tehnolohij-i-zmistu-osvity-poetapno-rozmischuje-pereliky-navchalnyh-prohram-pidruchnykiv-ta-navchalno-metodychnyh-posibnykiv-dlya-doshkilnyh-ta-zahalnoosvitnih-navchalnyh-zakla/

Адміністрації навчальних закладів рекомендуємо здійснювати внутрішньошкільний контроль щодо упровадження Державного стандарту під час вивчення хімії у 7 класі, а вчителям хімії розробити та підготувати дидактичний матеріал для викладання предмету «Хімія» у 7 класі.

Навчання хімії у 2015/2016 н.р. згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» здійснюватиметься із таким розподілом годин (в основній школі – Таблиця 1 і в старшій школі – Таблиця 2):

Таблиця 1

Клас

7 клас

8 клас

8 клас

(поглиблене вивчення хімії)

9 клас

9 клас

(поглиблене вивчення хімії)

Тижневе навантаження

1,5

2

4

2

4

Загальна

кількість год.

52

70

140

70

140

Кількість

резервних год.

5

10

20

10

15


Посилання на програми:

7 клас: за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи. – К.: Освіта, 2013.

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/005%20Nav%20pr%20Himiya%20NEW_indd_curves.pdf або http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/ (нова навчальна програма, затверджена наказом Міністерства № 664 від 26.06.2012 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015).

8-9 класи: за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005.

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869429/

8-9 класи із поглибленим вивченням: за Програмою для 8-9 класів з поглибленим вивченням хімії - «Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу». – К.: Вікторія, 2009.

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1384763942/

Резервний час використовується на розсуд вчителя або рекомендуємо звернути увагу вчителів на можливе виділення годин на опанування складних тем, або тем, що закладені у Програмі підготовки до ЗНО з хімії, зокрема:

для 7 класу: на удосконалення навичок складання формул сполук і визначення валентності елемента у сполуці, обчислення масової частки хімічного елемента у сполуці (у тому числі в комплексних та органічних сполуках), записувати молекулярні формули речовин за структурними;

для 8 класу: на удосконалення навичок розписування електронних конфігурацій р- та d-елементів, давати поняття про перший та другий збуджений стан атома деяких хімічних елементів, а також розв’язування розрахункових задач по темі «Взаємозв’язок між основними хімічними величинами: маса, кількість речовини, об’єм, відносна густина газів»;

для 9 класу: на закріплення знань про постійний склад кристалогідратів, удосконалення навичок розв’язування розрахункових задач по темі «Розрахунок вмісту кристалізаційної води у складі кристалогідрату», закріпленню знань із теми «Вплив температури, тиску та концентрації речовин на зсув хімічної рівноваги», «Якісні реакції в органічній хімії».
Таблиця 2

Клас і рівень вивчення

10 клас

стандарт

10 клас академічний

10 клас профільний

11клас

стандарт

11 клас академічний

11 клас профільний

Тижневе навантаження

1

1

4

1

2

6

Загальна кількість год.

35

35

140

35

70

210

Кількість резервних год.

5

5

15

5

5

20


Посилання на програми:

для 10-11 класів: за Програмою для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/
Забороняється зменшувати кількість демонстрацій та лабораторних і практичних робіт. Не дозволяється практичні роботи та лабораторні досліди підміняти демонстраційним учительським експериментом. За умови відсутності потрібних хімічних реактивів рекомендуємо замінити їх засобами ужиткової хімії або фармацевтичними препаратами, змінивши технологію проведення досліду, деякі досліди можна замінити доступнішими в умовах конкретної школи, використовувати матеріали ППЗ «Віртуальної лабораторії». Учителям потрібно дотримуватися рекомендацій щодо орієнтовних об’єктів екскурсій.

Відповідно до наказу ДОН «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2015/2016 навчального року» від 29.05.2015 №282 забороняються будь-які зміни інваріантної складової робочих навчальних планів, сформованої на державному рівні та обов'язкової для всіх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності. Не допускається зменшення кількості годин робочого навчального плану, що фінансуються покласно (без урахування поділу класів на групи). У спеціалізованих навчальних закладах (класах) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназіях, ліцеях дозволено робити у 7-11 класах перерозподіл щодо кількості годин між навчальними предметами у межах 15 відсотків.

Учителям хімії у 2015/2016 н.р. рекомендуємо керуватися наступними нормативними документами:

1. Під час оцінювання навчальних досягнень учнів: 8-11 класів – Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОНмолодьспорт від 13.04.2011 №329; учнів 7 класів – відповідно наказом МОН від 21.08.2013 №1222. Обов’язковими видами оцінювання й надалі залишаються: поточне, тематичне, семестрове та річне. Мінімальна кількість тематичних оцінок відповідно до кількості навчальних годин за рік: 35 годин – 4 тематичні; 70 годин – 6 тематичних; 140 годин – 8 тематичних. Необхідність збільшення кількості тематичних визначається вчителем.

Зауважуємо на обов’язковому проведенні однієї контрольної роботи впродовж семестру, двох – за рік. Відпрацювання пропущених учнем контрольних робіт проводити недоцільно (лист МОН «1/9-580 від 21.08.2010).

Практичні роботи оцінюються всі, лабораторні досліди – вибірково, на розсуд вчителя. Відпрацювання пропущених практичних робіт проводити недоцільно (лист МОН «1/9-580 від 21.08.2010).

2. Заповнення класного журналу: згідно з наказом МОН від 03.06.2008 № 496 «Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

3. Допустима тривалість підготовки домашніх завдань: у 7-9 класах – до 180 хв.; 10-11 класи – до 240 хв. відповідно. Фізіологічно оптимально приступати до виконання домашніх завдань після 1,5-2 - годинного перебування на свіжому повітрі.

4. Під час організації роботи кабінетів хімії врахувати: наказ МОН «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.12.2012 № 1423; «Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів», затверджені наказом МОН від 16.07.2012 №992; «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (www.mon.gov.ua).

Відповідно до цих документів на початку навчального року розробляються та оновлюються всі Інструкції з безпеки життєдіяльності, строк дії яких не більше п’яти років. У кабінетах хімії обов’язково має бути Інструкція з безпеки життєдіяльності під час роботи у кабінеті, яка затверджується наказом по навчальному закладу і може бути розроблена завідуючим кабінетом. Під час розробки такої інструкції варто опиратися на нормативні документи, зокрема, лист МОН від 01.02.2012 №1/9-72 «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах». До роботи у кабінеті хімії допускаються учні, що пройшли вступний та первинний інструктажі, про що мають бути записи у журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності. У наявності в кабінетах-лабораторіях має бути «Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт», «Інструкція з охорони праці при роботі зі скляним посудом та іншими виробами зі скла у кабінеті хімії», «Інструкція при роботі з органічними розчинниками у кабінеті хімії», «Інструкція роботи з кислотами і лугами у кабінеті хімії», «Інструкція роботи з металевим натрієм у кабінеті хімії», «Правила користування витяжною шафою у кабінеті хімії», «Правила зберігання хімреактивів у кабінеті хімії», «Порядок провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом», «Методичні поради щодо зберігання та використання хімічних реактивів і прекурсорів» (постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»).

5. Санітарні вимоги: Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01: 9.8. Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів бажано через кожні 15 хвилин уроку проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей. Тривалість безперервного застосування на уроках різних технічних засобів навчання: 5-7 класи – кінофільми та телепередачі 20-25хв., 8 -11 класи – кінофільми та телепередачі – 25-30 хв. Після занять з відеодисплейними терміналами необхідно проводити гімнастику для очей, яка виконується учнями на робочому місці. Фізкультхвилинки включають 3-4 вправи, які виконуються 3-4 рази в середньому темпі. Тривалість фізкультхвилинки 2-3 хвилини. Вправи мають добиратися таким чином, щоб протягом дня цілеспрямовано навантажувалися і розслаблялися різні групи м’язів учнів: плечового пояса, спини, тазостегнових суглобів. Необхідно включати в комплекс вправи для відпочинку очей, дихальні вправи, вправи на координацію рухів.

Із результатами конкурсного відбору підручників для учнів 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів можна ознайомитися на сайті МОН за посиланням:

http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2015/06/12/rezultati-konkursnogo-vidboru/
Для 7 класу учителям хімії рекомендуємо структурування навчального матеріалу за планом: склад → будова → фізичні властивості → хімічні властивості → поширеність → застосування → добування → екологічний аспект. Зокрема, провести виклад навчального матеріалу у Темі 2 у такій послідовності: Оксиген. Кисень як проста речовина: будова (подати відомості і про озон), фізичні властивості, хімічні властивості (оксиди, тип реакції, каталіз, умови виникнення і припинення горіння), поширеність (повітря і його склад), застосування (біологічна роль кисню), добування, колообіг Оксигену, проблеми чистого повітря. У Темі 3 у послідовності: Розчин. Кількісний склад розчинів (дати поняття про різні розчинники). Масова частка речовини у розчині. Вода: склад, будова, фізичні та хімічні властивості (гідрати оксидів, індикатор), поширеність, застосування (виготовлення розчинів і значення води), добування (очищення води, проблеми чистої води). У новій навчальній програмі для 7 класу введено нову рубрику «Навчальні проекти», у якій наведено орієнтовні теми проектів (у додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» наведено алгоритм виконання проектів та оцінювання проектної діяльності).

Рекомендуємо учителям хімії розробити «Роздатковий матеріал з хімії для 7 класу», який би містив:

Правила поведінки у кабінеті хімії.

Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами.

Таблиця хімічних елементів Д.І. Менделєєва (напівдовгий варіант).

Правила округлення чисел.

Пам’ятки учням: приклад для розрахунків відносної молекулярної маси та масових часток елементів (речовини) в речовині (суміші, розчину) та встановлення формули речовини за масовими частками елементів у ній.

Інструкції до виконання усіх лабораторних (5) та практичних робіт (4), домашніх експериментів (5), якщо вони не зазначені у вибраному Вами підручнику.

Відеофрагменти: явища хімічні, фізичні, біологічні та соціальні; зразки металів та неметалів; розділення сумішей; очищення води; взаємодія кисню з вуглецем, сіркою, воднем, магнієм, залізом, міддю, метану, сірководню, глюкози; взаємодія води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфором (V) оксидом, вуглекислим газом. Горіння, повільне окиснення, дихання. Колообіг Оксигену, роль кисню в житті організмів, роль озону в атмосфері. Вплив людини на чистоту повітря та водойм. Закон збереження маси речовини під час хімічних реакцій. Маркування небезпечних речовин. Виготовлення розчинів, дія індикаторів на речовини.

Пам’ятка зі складання бінарних формул за валентністю та визначення валентності за формулою речовини.

Пам’ятки:

Як спостерігати?

Як вимірювати?

Як презентувати міні-проект?

Як оцінити дослідницький проект?

Як визначити ціну поділки?

Що означає: пояснити, порівняти, охарактеризувати, висловити судження, зробити висновок, скласти план експерименту?

Колекції для демонстрацій: метали та неметали, зразки простих і складних речовин.

Розробити сценарії екскурсій до початку навчального року.

Приклади завдань та розв’язків Всеукраїнських олімпіад ІІ – ІІІ етапів за останні п’ять років різних областей.

Проведення учнівських олімпіад та конкурсів з хімії

Варто відзначити вдалий виступ учасників збірної команди Чернівецької області на IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Дипломом ІІ ступеня нагороджено Готинчана Андрія, учня 9 класу Чернівецького ліцею №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради (учитель хімії – Скіп Галина Володимирівна, тренер – Горбик Тетяна Миколаївна).

Учителям хімії пропонуємо збільшувати кількість розрахункових задач на І етапі олімпіади, давати різнорівневі задачі, проводити демонстраційний експеримент або використовувати демонстрацію відео досліду із подальшим описом спостережень учасниками олімпіади. Для успішної підготовки до олімпіади використовувати «Орієнтовну програму підготовки обдарованих учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії» (буде розміщено на сайті ІППОЧО), проводити аналіз завдань та їх розв’язків за минулі роки.

Для роботи з обдарованими учнями та проведення плідної позаурочної роботи учителям хімії у 2015/2016 н.р. пропонуємо організувати учнів до участі у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус», що відбудеться 10 грудня 2015 року (реєстрація триватиме з 1 вересня до 15 листопада 2015 року на сайті: http://www.helianthus.com.ua/). Також на сайті можна ознайомитися із минулорічними завдання та їх розв’язками. З усіма питання щодо участі у грі звертатися до регіонального представника: П.С. Чухненко.
Пропонуємо учителям хімії використовувати при викладанні предмету методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання згідно додатку до Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», де зазначено внесок українських науковців та педагогів у розвиток науки.

Рекомендуємо вивчати передовий педагогічний досвід кращих учителів хімії України (розміщено посилання на блоги переможців «Учитель року-2015» у номінації «Хімія» від 25 областей України).

Корисні посилання для вчителів хімії:

http://ippobuk.cv.ua/ (у вкладці «Організаційна структура – Центри – НМЦ природничо-математичних дисциплін – Хімія» до початку 2015/2016 н.р. буде розміщено матеріал: «Орієнтовна програма підготовки обдарованих учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії», «Практична робота учнів на уроках хімії», «Вимоги до практичної роботи», «Методологічний аспект використання ТЗН на уроках хімії», «Формування компетентностей учнів відповідно до Державного стандарту», «Проектна технологія у хімії. Вимоги до проектної діяльності», «Екскурсії та навчальна практика з хімії», «Примірний комплекс вправ фізкультурних хвилинок»)

http://www.oblosvita.com/ (вкладка «Скриня педагогічних думок» - «Хімія»)

посилання на блоги конкурсантів (переможці із 25 областей України) «Учитель року-2015» у номінації «Хімія»:

https://svetlanalubareva.wordpress.com/; http://rogozhnikova-ov.livejournal.com/; http://aurum.moyblog.net/; http://www.burda-tetyana.16mb.com/; http://lenavashchuk.ucoz.ru/; http://nasaskola.ucoz.net/; http://lenguageofchemistry.blogspot.com/; http://gulianitska.blogspot.com/; https://himik2014.blogspot.com/; http://web28chemistry.blogspot.com/; http://chimius.blogspot.com; http://himbiotokmak.blogspot.com/; http://him-smila.ucoz.ru/; http://himiablog.blogspot.com/; http://zncoolchem.blogspot.com/; http://klapkiv.blogspot.com/; http://koval250.blogspot.com/; http://kovtun-vm.at.ua; http://oko1578.blogspot.com/; http://www.galchimiki.at.ua/; http://atomik72.blogspot.com/; https://sites.google.com/site/nvk26kabxim/; http://6vec.blogspot.com/; http://shizhanna1970.blogspot.com/; http://blog-edu.wix.com/dinashulman#!-/c19c3

«Дидактичні аспекти методичного забезпечення вивчення хімії в 7-му класі»

(спікер: Гладюк Микола Михайлович). Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jZLyGIl7r8w Презентація: http://www.slideshare.net/e-ranok_2010/7-49555715

«Досконалі навчальні програми, якісні підручники, кваліфіковані вчителі, добре оснащені кабінети хімії — запорука прогресу хімічної освіти» (спікер: Попель Павло Петрович)
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aFid34ECtzY

http://iitzo.gov.ua/

http://osvita.ua/school/lessons_summary/chemistry/

http://schoolbooks.org.ua/himiya

http://osvita.ua/school/method/technol/44470/

http://www.helianthus.com.ua/

http://chemturnir.org.ua/html/results_u.htm

http://interactive.ranok.com.ua/course/elektronn-dodatki-do-pdrychnikv-7-klas/hmya-7klas

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1332-12/print1390817060173916

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0044-13/conv

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF

https://chemolymp.wordpress.com/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8/

http://chemists.at.ua/publ/

http://visfox-poster.blogspot.com/2012/04/blog-post_12.html

http://stendik.com/stjendy-prjedmjetnyje/khimija/

http://chemistry-chemists.com/

http://www.uroki.net/docxim.htm

http://www.proshkolu.ru/user/labolga/folder/659693/

http://www.diagram.com.ua/tests/himija/index.shtml

http://ukrintschool.org.ua/methodics/chemistry.html

http://www-chemo.univer.kharkov.ua/olympiad.htm#2
Враховуючи вищевикладене, пропонуємо розглянути подані матеріали на засіданнях районних/міських методичних об’єднань вчителів хімії та прийняти відповідні рекомендації стосовно підвищення ефективності викладання хімії у 2015/2016 навчальному році.
Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в 2015/2016...
...
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2015/2016 навчальному році В. М. Рибчинський
Відповідно до Державного стандарту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 року, географія...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2015/2016 навчальному році
України від 11. 06. 2014 №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів;...
Методичні рекомендації щодо вивчення астрономії у 2015/2016 навчальному році
Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА №282 від 29. 05. 2015 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів...
Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2015/2016 навчальному році П. С. Чухненко
Міністерства освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифу...
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників психологічної служби у 2015/2016 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання курсу за вибором «Фінансова...
Тому в Україні запроваджується збалансована стратегія, яка поєднує між собою концепцію фінансової просвіти, розвиток необхідних навичок...
Методичні рекомендації щодо викладання екології у 2015/2016 навчальному році П. С. Чухненко
Основною метою вивчення предмета «Екологія» у школі є формування завершальних елементів екологічної культури старшокласників, навичок,...
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2012-2013н р. Навчання хімії в 2012-2013
Навчання хімії в 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка