МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ


Скачати 180.18 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Дата06.03.2016
Розмір180.18 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації


Володимир БУНЯК,

методист кабінету інформатики,

ІКТ та ДН Рівненського ОІППО
Андрій ВИБАЧ,

головний спеціаліст управління

освіти і науки Рівненської ОДА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ

У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1392 від 23.11.2011 р. «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у 2015-2016 навчальному році 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів розпочнуть навчання, а 6 та 7 класи продовжать навчання за новими програмами для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, з якими можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України

(http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088).

Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 року «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17-22,
2012 р.). Також залишаються чинними рекомендації Рівненського ОІППО за останні три роки.

Уперше у 2015-2016 навчальному році продовжать вивчення інформатики за новими Державними стандартами учні 7 класів, тому в даних методичних рекомендаціях будемо акцентувати увагу саме на цьому.

Місцевим органам управління освітою слід забезпечити належну організацію методичної роботи з учителями інформатики, які викладають предмет у 7 класах за новим Державним стандартом. У зв’язку з цим перед навчальними закладами постає низка завдань: підготовка вчителя до реалізації змісту нових Державних стандартів і нових програм, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу.

Із метою вирішення вищезазначених проблем та забезпечення наступності у навчанні необхідно скоординувати роботу всіх методичних служб та
якнайактивніше проводити методичну роботу з учителями, які забезпечуватимуть вивчення предмета у 5-7 класах у 2015-2016 навчальному році.

Організація навчально-виховного процесу з інформатики у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів

У 2015-2016 навчальному році учні 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів продовжать вивчення інформатики за програмою «Інформатика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (посилання див. вище), з розрахунку 1 година на тиждень. Звертаємо увагу на те, що відповідно до наказу МОН України № 100 від 06.02.2015 року «Про розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» у навчальній програмі відбулися зміни.

Таким чином, у 7 класі учні загальноосвітніх навчальних закладів будуть вивчати наступні розділи:

Назва розділу

Кількість годин

Електронне листування

4

Моделювання

3

Алгоритми з повторенням і розгалуженням

9

Табличний процесор

8

Розв’язування компетентнісних задач

4

Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення (математика, фізика, хімія, біологія, географія тощо)

4

Резерв

3

Усього

35

Зміни у програмі для учнів 7 класів найбільше торкнулися теми «Моделювання»,  в якій зменшено кількість годин, а відповідно й обсяг навчального матеріалу, зменшено кількість обов’язкових практичних робіт. За рахунок цього збільшено кількість часу на вивчення теми «Алгоритми з повторенням і розгалуженням» та додано ще одну резервну годину.

Рекомендуємо виконання Практичної роботи № 2 «Побудова інформаційних моделей» поєднати з повторенням та закріпленням умінь учнів працювати у графічному або текстовому редакторі, а між темами «Моделювання», «Алгоритми з повторенням та розгалуженням», «Табличний процесор» провести тісний зв’язок, продовживши формування вмінь учнів створювати алгоритмічні, табличні та графічні моделі в обраних учителем середовищах для виконання алгоритмів та табличних розрахунків.

Інформуємо, що для практичної реалізації теми «Алгоритми з повторенням та розгалуженням» можна використовувати безкоштовні онлайн- сервіси:

 • онлайн-середовище code.org (https://studio.code.org) (для реалізації завдань даної теми найбільше підійдуть 3 та 4 курс);

 • http://codecombat.com/ (навчання через гру).

Новою для учнів та вчителів, що викладають інформатику в 7 класах, буде тема розв’язування компетентнісних задач. Зазначаємо, що години, відведені для вивчення цієї теми, вчитель має змогу календаризувати на свій розсуд, розподіливши їх як підряд, так і розбивши їх по годинам до кожної або окремих тем. Так само можна календаризувати і резервні години.

У пояснювальній записці до програми зазначено: «… у 7, 8 і 9 класах програмою передбачено години на розв’язування компетентнісних задач, які є однією з важливих ділянок роботи в системі навчання інформатики». Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає сім етапів діяльності учнів:

 • визначення, ідентифікація даних – учень  розуміє умову задачі, правильно  ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості та дані, які задані в явному чи неявному вигляді;

 • пошук даних – учень формує стратегію розв’язування задачі,  планує роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку з метою розв’язання завдання, співставляє результати пошуку (із метою, здійснює  пошук  даних в Інтернеті);

 • управління – учень структурує потрібні дані для пошуку розв’язку;

 • інтеграція – учень порівнює і співставляє відомості із кількох джерел, виключає невідповідні та несуттєві відомості, а також вчасно зупиняє пошук;

 • оцінка – учень правильно шукає відомості у базі даних, вибирає ресурси згідно з сформульованими чи запропонованими критеріями;

 • створення – учень ураховує особливості призначення підсумкового документа,  добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно грамотно викладає узагальнені дані,  обґрунтовує свої висновки;

 • передавання повідомлень – учень у разі потреби архівує дані, адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ акуратно та презентабельно.

При проектуванні компетентнісних задач слід урахувати, що в 7 класі опрацювання даних учнями повинно здійснюватися за допомогою однієї технології або в одному середовищі, у 8 – двох технологій або у двох середовищах, у 9 – кількох технологій або в кількох середовищах.

Учитель самостійно добирає кількість і зміст компетентнісних задач. Оцінювання компетентнісних задач є обов’язковим для всіх учнів класу.

Детальніше ознайомитися з теорією проектування компетентнісних задач у інформатиці можна за посиланнями:

Під час вивчення курсу інформатики 7 класі обов’язковим є проведення восьми практичних робіт. Тривалість виконання практичних робіт не повинна перевищувати 20 хвилин (санітарні норми щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів цієї вікової категорії).

Під час вивчення теми «Електронне листування» рекомендується використовувати українські поштові сервера, зокрема ukr.net, і.ua, mail.online.ua, meta.ua, ukrpost.net.

Особливу увагу при вивченні теми рекомендується приділити етиці електронного листування та правилам безпечного листування.

У зв’язку з активним використанням інтернет-ресурсів у навчально-виховному процесі постає нагальна потреба захисту дітей від інформації, яка несе загрозу їх моральному та психічному здоров’ю. Під час проведення уроків і позакласних заходів і використанням мережі Інтернет слід не допускати можливості доступу учнів до сайтів, що містять жорстоку й аморальну інформацію (детальніше про це див. нижче).

Наголошуємо, що оцінювання  навчальних індивідуальних і групових проектів також є обов’язковим для всіх учнів класу. Рекомендуємо звернути увагу на зазначену в пояснювальній записці до програми можливість оцінювання індивідуальних досягнень учнів за допомогою методу «портфоліо».

Зазначаємо, що навчальні заклади, які обрали програму «Інформатика. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» (2012 рік), продовжують у 7 класі навчання за цією програмою.

Варіативну складову навчального плану в 7 класі можна реалізувати, обравши наступні курси за вибором:

 • Проектування робототехнічних систем (авт. І. В. Кіт, О. Г. Кіт).

 • Основи програмування (авт. С. Д. Вапнічний, В. В. Зубик,
  В. А. Ребрина).

 • Інструменти для веб-дизайну (авт. І. М. Фоменко).

 • «Хмарні сервіси Office 365» (авт. С. Г. Литвинова, Г. С. Абросімова).

Для учнів 5-6 класів залишаються чинними інструктивно-методичні рекомендації, що містяться у листі Міністерства № 1/9-368 від 24.05.2013 р. «Про організацію навчально-виховного процесу в 5-х класах загальноосвітніх  навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі» та Лист Міністерства № 1/9-343 від 01.07.2014 р. «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі». Звертаємо увагу, що до навчальної програми з математики внесено зміни, на які слід зважати при роботі в 5-6 класах.

Для учнів  8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться в листі Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 р. «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
№ 17-22, 2012 р.), ознайомитись з якими можна на сайті МОН України за адресою http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations.

В умовах початку навчального року, коли навчальний заклад не забезпечений підручниками, для підготовки до уроків учитель може використати будь-які навчальні посібники, що мали відповідний гриф МОН України.


Організація навчального процесу з інформатики та використання НКК

При викладанні інформатики в усіх класах учитель самостійно добирає засоби та методи подання навчального матеріалу, визначає форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, проектні роботи тощо).

Використовувати в процесі навчання інформатики можна лише те навчально-програмне забезпечення і навчально-методичну літературу, що рекомендовано МОН України. Стосовно програмного забезпечення (операційна система, офісні програми, графічні редактори, програми опрацювання аудіо та відео тощо) то дозволяється використовувати таке, що гарантує виконання навчальної програми й еквівалентне тому, що зазначене в орієнтовних переліках навчальних програм. Наприклад, Linux (Ubuntu чи Mint) + Libre Office + Gimp + Inkscape у поєднанні з іншим поширюваним Linux-сумісним ПЗ за вибором учителя.

Із метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики програма передбачає проведення занять із доступом учнів до комп’ютерної техніки на кожному уроці, зокрема поділом класів на дві групи, за наявності в кожній не менше 8 учнів (наказ МОН України № 128 від 20.02.2002 р.).

Оскільки на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення теоретичного матеріалу уроку учням також може пропонуватися перегляд презентаційних матеріалів в електронному вигляді, виконання різноманітних завдань та вправ за комп’ютером. Структуру проведення кожного уроку вчителеві слід ретельно спланувати із урахуванням санітарно-гігієнічних норм, а саме:

• безперервна робота з екраном ПК повинна бути не більше:

– для учнів 10-11 класів на 1-й годині занять 30 хвилин, на 2-й — 20 хвилин;

 • для учнів 8-9 класів — 25 хвилин;

 • для учнів 6-7 класів — 20 хвилин;

 • для учнів 2-5 класів — 15 хвилин.

• при виконанні практичних робіт, які повинні тривати більше максимально можливого часу безперервної роботи з екраном ПК, потрібно після закінчення цього часу зробити перерву в роботі з екраном ПК на 5 хвилин, виконати вправи для очей і після цього продовжити роботу, але не більше, ніж 10 хвилин.

Ураховуючи, що інтенсивне використання комп’ютерних засобів у навчально-виховному процесі може вплинути на здоров’я учнів, потрібно використовувати різноманітні засоби для захисту дітей від негативного впливу технічного і програмного забезпечення. Перш за все це стосується показників мікроклімату в комп’ютерному класі, освітленості, яскравості й контрастності зображення на екрані монітора, його кольору, іонізуючого та неіонізуючого опромінення, рівня шуму та ін.; обсягу навчальної інформації, інтенсивності та тривалості роботи за ПК, складності навчального предмета, якості та досконалості програмних продуктів, їхніх ергономічних, педагогічних, психогігієнічних властивостей та рівня «дружності» інтерфейсу користувача.

При організації навчально-виховного процесу та оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватися «Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджено наказом МОН України № 407від 20.05.2004 р.).

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 907 від 29.07.2011 р. «Про затвердження технічних специфікацій навчального комп'ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп'ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів» затверджено вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів закладів системи загальної середньої освіти. У навчально-виховному процесі не дозволяється використовувати програмне забезпечення та комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, створені з порушенням загальнодидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних та ергономічних вимог (наказ МОН № 903 від 02.12.2004 р. «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах»).

У зв’язку з активним використанням ресурсів мережі Інтернет у навчально-виховному процесі постає нагальна потреба захисту дітей від інформації, яка несе загрозу їх морально-психічному здоров’ю. Під час проведення уроків і позакласних заходів з використанням мережі Інтернет потрібно не допускати можливості доступу учнів до сайтів, що містять жорстоку й аморальну інформацію. Інформуємо про безкоштовні фільтри та брандмауери:

(http://ru.brothersoft.com/security/firewalls);

 • безпека сім’ї Windows Live

(http://explore.live.com/windows-live-family-safety?os=winxp).

Учителі інформатики повинні навчати учнів безпечному користуванню Інтернетом і радити батькам, яким чином контролювати роботу дітей в Інтернеті вдома. Інформацію щодо безпеки дітей в мережі можна отримати у посібниках, рекомендованих МОН, та на сайтах:

• Oнляндія: безпечна Web-країна (http://www.onlandia.org.ua);

• Безпека в Інтернеті (http://bezpeka.ho.ua);

• Варто знати (http://www.google.com/intl/uk/goodtoknow).

Програма, за якою відбуватиметься вивчення інформатики з 5 класу, розрахована на учнів, які раніше не вивчали інформатику, але на сьогодні в Україні існує багато класів і шкіл, в яких у початкових класах вивчався пропедевтичний курс інформатики, наприклад, за програмою "Сходинки до інформатики".

Рекомендуємо для таких класів не додавати до Державної програми нових тем. Час, що може звільнитися при вивченні окремих тем програми 5 класу завдяки кращій підготовленості учнів, доцільно використати для розширеного і поглибленого вивчення цих та інших тем, виконання додаткових практичних робіт, творчих завдань, проектної діяльності тощо.
Безпека життєдіяльності на уроках інформатики

У листі Міністерство освіти і науки, молоді та спорту № 1/9-72 від 01.02.2012 р. «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» наявна інформація про проведення інструктажів з БЖД та їх реєстрацію.

Перелік нормативно-правових документів, що регулюють відношення суб'єктів освітянського процесу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності:

- Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 р., зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 р. за № 969/6160 (далі – Положення про організацію охорони праці);

- Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджені постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63, погоджені Міністерством освіти і науки України
№ 1/12-1459 від 05.06.2001 р. (далі – ДСанПіН 5.2.2.008-01);

- Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджені наказом Міністерства освіти України і Головного управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України № 348/70 від 30.09.98 р. , зареєстровані в Міністерстві юстиції України № 800/3240 від 17.12.98 р. (зі змінами) (далі – Правила пожежної безпеки);

- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України № 4 від 09.01.98 р., зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 93/2533 від 10.02.98 р. (далі – Правила безпечної експлуатації електроустановок);

- Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України № 81 від 16.03.2004 р., зареєстровані в Міністерстві юстиції України № 620/9219 від 17.05.2004 р. (далі – Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики).

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України № 304 від 18.04.2006 р., зареєстрованому в Міністерстві юстиції України № 806/12680 від 07.07.2006 р. (далі - Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці).

- Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 616 від 31.08.2001 р., зареєстроване в Міністерстві юстиції України № 1093/6284 від 28.12.2001 р. (далі – Положення про порядок розслідування нещасних випадків).

Перед початком навчального року вчитель інформатики повинен обов’язково ознайомитися та використовувати у своїй діяльності Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів», що містяться у листі МОН № 1/9-497 від 17.07.2013 р. «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів».
Профільне та поглиблене вивчення інформатики

Організація профільного та поглибленого вивчення інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за методичними рекомендаціями Рівненського ОІППО на 2012-2013 навчальний рік.
Загальні рекомендації щодо календарного планування

Програми, затверджені МОН України, є орієнтиром для складання календарного плану. Вчителі інформатики можуть обрати власний підхід до структуризації навчального матеріалу, визначення послідовності його вивчення, а також методичні шляхи формування системи знань, умінь і способів діяльності, розвитку й соціалізації учнів. Учитель може вносити до 25% змін, які стосуються порядку викладання тем та розподілу годин на їх вивчення. Однак при цьому вчитель не може пропускати жодних фрагментів навчального матеріалу (окремі питання, поняття, формування вмінь та навиків), які зазначені в програмі.

Шкільний курс інформатики згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, який затверджено постановою КМУ № 1392 від 23.11.2011 р., віднесено до галузі «Технологія», де провідним компонентом є спосіб діяльності. Тому навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, потрібно розподіляти таким чином:

• 30% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань,

• 70% навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ.

При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичної діяльності учнів: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних робіт, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У практичних роботах потрібно передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей.

Практичні роботи, зазначені в програмах, є обов’язковими для виконання та оцінювання. В журналі за відсутності учня у відповідній клітинці вчитель записує н/ , що дасть змогу виставити оцінку пізніше за відпрацьовану практичну роботу. Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми тощо) оцінюються за рішенням учителя. Також доцільно в навчальному процесі, крім перевірки практичних навичок учнів, перевіряти й їх теоретичні знання, застосовуючи при цьому різні форми перевірки, у тому числі й тестові.

Згідно з листом МОНМС України № 1/9-399 від 23.05.12 р. «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2013 навчальний рік», якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин для вивчення окремих предметів інваріантної складової, то, розробляючи календарне планування, вчитель у такому випадку самостійно вирішує питання щодо збільшення кількості годин на вивчення тих чи інших тем у порівнянні з передбаченими навчальною програмою. Для 10-11 класів додаткові години використовуються для реалізації профільного навчання (записи у класному журналі здійснюються на окремій сторінці)
Оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики здійснюється відповідно до загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики. Також при оцінюванні учнів слід використовувати і рекомендації авторів програм навчальних курсів, які викладені в пояснювальних записках.

Звертаємо увагу, що Наказом МОНСМ України № 329 від 13.04.2011 р. «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0566-11 ) уведено в дію нові загальні критерії оцінювання знань учнів. Детальні критерії з предметів будуть розроблені до 01.09.2015 року – слідкуйте за новинами на сайті МОНУ. Відповідно до цього документа навчальні досягнення учнів визначаються як і раніше за 4 рівнями: початковий, середній, достатній, високий. При оцінюванні учнів слід ураховувати не тільки сформованість предметних знань та вмінь, а й рівень володіння розумовими операціями, характеристики відповідей, якість знань тощо. Також закладам освіти дозволяється використовувати й інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів (рейтингова система, портфоліо тощо).
Про позакласну роботу з інформатики

До предмета інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в учнів всіх вікових категорій зберігається підвищений інтерес, спостерігається зацікавленість вивченням можливостей різноманітних програмних засобів, створенням мультимедійних продуктів (графічних зображень, презентацій, анімацій, відеофільмів, сайтів тощо). Вчителям інформатики необхідно спрямовувати діяльність учнів у позаурочний час для розвитку їх творчого потенціалу, креативного мислення, використовуючи для цього гурткову роботу, участь у різноманітних конкурсах, турнірах, олімпіадах з інформатики та ІКТ.

Із 2010 року на освітньому порталі «Інтершкола» (http://is4all.in.ua/about/index.php) усім бажаючим пропонується оволодіти ІКТ offline та online, при цьому можна вибрати індивідуальну траєкторію навчання.

Рекомендуємо вчителям інформатики та керівникам шкіл звернути увагу на проект «Інтершкола», як на:

• додаткову можливість організувати ефективне використання НКК у школі;

• додаткові години для викладання окремих тем пропедевтичного та
допрофільного курсу інформатики;

• додатковий час для формування практичних навичок роботи за комп’ютером;

• додаткову можливість створення умов для організації позашкільної роботи.

Для організації роботи шкільних гуртків з ІКТ та інформатики існує проект «Прикладна інформатика», який базується на використанні навчальної програми «Прикладна інформатика»

(http://leader.ciit.zp.ua/files/edu/apteh/progr_2010.rar).

Програма розроблена з метою впровадження її у гуртках, групах або інших творчих об’єднаннях навчального закладу системи загальної середньої освіти України для позаурочної роботи із виховання та надання учням додаткових можливостей пізнання і набуття досвіду практичного використання інформаційних технологій для розв’язання задач повсякденного життя та застосування їх у різних сферах людської діяльності.

У наступному році пропонуємо також посилити організаційну діяльність щодо залучення учнів до участі у міжнародному конкурсі «Бобер». Рекомендуємо розповсюджувати диски із конкурсу «Бобер» з попередніх років серед майбутніх учасників з метою підготовки їх до конкурсу.

Останнім часом на всеукраїнському рівні проводиться безліч різноманітних конкурсів з інформатики та ІКТ. Організатори усіх цих заходів відзначають недостатню активність участі в них учнів та учителів Рівненської області, тому рекомендуємо бути активнішими в цьому напрямку діяльності.
Представлені рекомендації можуть бути змінені та доповнені у випадку отримання рекомендацій МОН України (на даний момент тут враховано чорновий варіант рекомендацій МОН).Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в 2015/2016...
...
Методичні рекомендації щодо вивчення астрономії у 2015/2016 навчальному році
Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА №282 від 29. 05. 2015 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів...
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році
Особливо гостро стоїть питання поглибленого вивчення інформатики та сучасних мов програмування
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників психологічної служби у 2015/2016 навчальному році
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ У
...
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2015/2016 навчальному році В. М. Рибчинський
Відповідно до Державного стандарту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 року, географія...
Методичні рекомендації щодо викладання екології у 2015/2016 навчальному році П. С. Чухненко
Основною метою вивчення предмета «Екологія» у школі є формування завершальних елементів екологічної культури старшокласників, навичок,...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2015/2016 навчальному році
України від 11. 06. 2014 №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів;...
Методичні рекомендації до проведення
Першого уроку у 2015 – 2016 навчальному році у 5 – 9 класах / [ Кудін В. С., Бугайчук Н. В., Величко С. В.] – Черкаси: Видавництво...
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2015/2016 навчальному році
Міністерства освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифа...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка