Методичні рекомендації щодо викладання курсу за вибором «Фінансова грамотність» у 2015/2016 навчальному році


Скачати 60.19 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання курсу за вибором «Фінансова грамотність» у 2015/2016 навчальному році
Дата05.03.2016
Розмір60.19 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо викладання

курсу за вибором «Фінансова грамотність»

у 2015/2016 навчальному році
Куриш Н.К., завідувач НМЦ менеджменту

та координації діяльності РМК/ММК
Підвищення рівня фінансової грамотності необхідне як для забезпечення стабільності фінансового сектора, так і для інформування споживачів фінансових послуг та підвищення їхньої відповідальності. Тому в Україні запроваджується збалансована стратегія, яка поєднує між собою концепцію фінансової просвіти, розвиток необхідних навичок та захист прав споживачів фінансових послуг.

Для того, щоб навчити молоде покоління українців раціонально вибирати необхідні фінансові послуги, керувати власними фінансами та поводити себе відповідально у питаннях, які стосуються фінансів, в навчальних закладах України проводиться дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в навчально-виховний процес навчальних закладів», що проходить на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 19.07.2012 № 828 «Про проведення дослідницько-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації України на 2012-2019 роки» та наказу Міністерства освіти і науки України від 17.06.2013 № 776 «Про розширення бази для проведення дослідно-експериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів» на 2012-2019 роки».

Дослідно-експериментальна робота проводиться Міністерством освіти і науки України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Університетом банківської справи НБУ. Національним банком України та за підтримки Програми розвитку фінансового сектора (USAID/FINREP-II).

Мета дослідно-експериментальної роботи навчити практичним аспектам використання фінансових інструментів, управління власними фінансами та відповідальної поведінки споживача фінансових послуг через впровадження в навчальних закладах курсу за вибором «Фінансова грамотність».

Відповідно основними завданнями є допомогти молодим громадянам України віком від 15 до 16 років розвинути комплекс навичок, необхідних для перетворення на обізнаного споживача фінансових послуг, а також надати їм необхідну підтримку для вироблення відповідальної лінії поведінки при запозиченні та заощадженні коштів.

Розвиток не тільки економічного мислення, а і фінансових компетентностей і культури має забезпечити новий наскрізний курс за вибором «Фінансова грамотність», розроблений Університетом банківської справи НБУ для учнів 2-9 класів.

У старшій школі даний курс пропонується викладати у 10-х класах у межах варіативної складової змісту освіти. Навчальна програма даного курсу розрахована на повний академічний рік (2 семестри). Вона складається з 4 блоків: «Введення до власних фінансів», «Заощадження та інвестування», «Запозичення», «Страхування та власний бюджет» та розрахована на 35годин та 105 годин.

Розроблено програмне та навчально-методичне забезпечення курсу за вибором «Фінансова грамотність» у старшій школі:

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.06.2014 № 750 «Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України» згідно з яким, рукопису підручника з курсу «Фінансова грамотність» (колектив авторів за заг. ред. д. е. н. професора Смовженко Т.С.) надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».
2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.09.2014 № 1054 «Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України» згідно з яким, рукописам програми з курсу «Фінансова грамотність» на 35 та 105 годин (за заг. ред. д. е. н. професора Смовженко Т.С.) надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

3. Інтерактивний електронний посібник «Фінансова грамотність» отримав висновок» комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України «Схвалено для в використання у ЗНЗ (Лист ІІТЗО від 28.03 2014 №14.1/12-Г-480).

Викладання даного курсу забезпечено навчально-методичним комплектами для старшої школи:

 • Фінансова грамотність: робочий зошит для учня / авт. кол. ; за ред. д- ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. – К., 2014. – 120 с. («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України № 1.4/12-Г-30 від 08 лютого 2012 року);

 • Фінансова грамотність : навч.посібник для вчителя/авт.кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. – Вид 2-ге, випр. І доп. – К., 2013. – 435 с.(Схвалено комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, лютий 2012 року).

З метою виховання фінансово грамотних громадян пропонується вивчення курсу за вибором «Фінансова грамотність» у початковій школі за програмами на 17 годин авторів: Рябової О.Б., Криховець-Хом’як Л.Я, Чарторинської Л.І. за загальною редакцією доктора економічних наук, проф. Т.С. Смовженко, які рекомендовано Міністерством освіти і науки України:

 • «Фінансова абетка» для учнів 2 класу (лист МОН від 20.05.2015 № 1/11-7119);

 • «Фінансова арифметика» для учнів 3 класу (лист МОН від 20.05.2015 № 1/11-7118);

 • «Фінансова поведінка» для учнів 3 класу (лист МОН від 20.05.2015 № 1/11-7117);

Програми включено до Збірника варіативних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 н.р.

Викладання даного курсу в основній школі пропонується за програмами розрахованими на 17 годин (та 35 годин) та схваленими для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України і підготовленими авторами: Ткаченко О. В., Довгань А. І., Часнікова О. В., Рябова О. Б., Лапішко З. Я. та ін. за загальною редакцією доктора економічних наук професора Смовженко Т. С.:

 • «Родинні фінанси» для учнів 5 класу (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-328).

 • «Фінансово-грамотний споживач» для учнів 6 класу (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-329).

 • «Фінансова культура» для учнів 7 класу (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-330).

 • «Прикладні фінанси» для учнів 8 класу (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-331).

 • «Економіка & фінанси» для учнів 9 класу (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-332).

З метою виявлення та активізації виховного потенціалу сім’ї у формуванні ключових життєвих компетентностей дітей, зокрема фінансових, економічного способу мислення, споживчої культури дітей як чинника економічного виховання, підвищення економічної свідомості батьків та їх фінансової грамотності, організації спільної взаємодії сім’ї, навчального закладу, громади, фінансових установ та для популяризації фінансової просвіти розроблено програму курсу для батьків «Відкриті родинні студії. Фінансова Мудрість родинної педагогіки»(Схвалено Науково-методичною радою з питань освіти МОН України 24 червня 2015 року). Програма включає чотири розділи:

Розділ I. Наша сім’я;

Розділ II. Ми та інші люди;

Розділ  III. Ми – громадяни. Установи держави;

Розділ IV. Ми - споживачі

Розділ V. Наші перемоги.

Впровадження даного курсу дає можливість :

 • підвищити рівень економічної та фінансової грамотності родин;

 • досягти успіхів у фінансовій сфері;

 • проявити суспільно-активну громадянську позицію батьків;

 • вміло координувати процес входження дитини в фінансову сферу суспільства;

 • здійснювати психолого-педагогічний супровід батьками економічної соціалізації дітей у родинному колі через власний приклад розумного ставлення до матеріальних цінностей та свідомої споживчої культури;

 • формувати основи економічного мислення, розвивати економічно важливі якості особистості подолання негативних якостей, які можуть мати місце в економічній діяльності;

 • виховувати культуру споживання, уміння узгоджувати потреби з економічними можливостями їх задоволення;

 • виховувати економічно усвідомлене ставлення до праці та результатів праці.

Перелік навчально-методичного забезпечення, яке може використовуватись під час вивчення курсу за вибором «Фінансова грамотність» постійно оновлюється, друкується в щорічному інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та розміщених на офіційних веб-сайтах: Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти: www.iitzo. gov.ua, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області www.ippobuk.cv.ua

Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та у підготовці до уроків з «Фінансової грамотності» вчителям надають журнали: «Географія та економіка в рідній школі» та «Економіка в школах України».

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в 2015/2016...
...
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2015/2016 навчальному році В. М. Рибчинський
Відповідно до Державного стандарту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 року, географія...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2015/2016 навчальному році
України від 11. 06. 2014 №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів;...
Методичні рекомендації щодо вивчення астрономії у 2015/2016 навчальному році
Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА №282 від 29. 05. 2015 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів...
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2015/2016 навчальному році
Міністерства освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифа...
Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2015/2016 навчальному році П. С. Чухненко
Міністерства освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифу...
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників психологічної служби у 2015/2016 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання екології у 2015/2016 навчальному році П. С. Чухненко
Основною метою вивчення предмета «Екологія» у школі є формування завершальних елементів екологічної культури старшокласників, навичок,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...
Методичні рекомендації до проведення
Першого уроку у 2015 – 2016 навчальному році у 5 – 9 класах / [ Кудін В. С., Бугайчук Н. В., Величко С. В.] – Черкаси: Видавництво...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка