Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в 2015/2016 навчальному році В. В. Гавлюк


Скачати 96.22 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в 2015/2016 навчальному році В. В. Гавлюк
Дата22.02.2016
Розмір96.22 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Культура > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в 2015/2016 навчальному році

В.В.Гавлюк,

методист ІППО ЧО

У 2015/2016 навчальному році вивчення фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами:

Фізична культура, 1-4 класи - «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи» ( авт. М.Д.Зубалій, В.В.Деревянко, О.М.Лакіза, В.Ф.Шегімага, в-во «Ранок», 2006р.); «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4класи» (Т.Ю.Круцевич, В.М.Єрмолова, Л.І.Іванова, О.Д. Кривчикова, Г.Г.Смоліус, в-во "Освіта",2012); «Фізична культура для спеціальної медичної групи 1-4 класи» (авт. В.І. Майєр, в-во «Ранок», 2006).

Підручники: Качеров О.Б., Арефьєв В.Г. Основи здоров’я та фізична культура (підручник) 2кл.; Качеров О.Б., Арефьєв В.Г. Основи здоров’я та фізична культура (підручник) 3кл.; Арефьєв В.Г. та інші. Фізична культура (підручник) 4кл.; Гнатюк О.В. Основи здоров’я та фізична культура (підручник), 4 кл.

Фізична культура, 5-9 класи - «Фізична культура. 5–9 кл.» (авт. Т.Ю.Круцевич, В.В.Деревянко, С.М.Дятленко, 2012); «Фізична культура для спеціальної медичної групи. 5-9 класи» (авт. В.І.Майєр, В.В.Деревянко); Програма з фізичної культури 5-9 класи ЗНЗ Круцевич Т.Ю. та ін..2009 Лист МОН № 1/11-4630 від 01.07.2009.

Підручники: Єрмолова В.М. та ін. Фізична культура (підручник) 5 кл., 2005; Арефьев В.Г., Качеров О.Б., Короп М.Ю. Фізична культура (підручник) 6 кл., 2006; Єрмолова В.М., Іванова Л.І., Опирайло С.І. «Фізична культура» (підручник) 6 кл. 2006; Єрмолова В.М., Іванова Л.І. «Фізична культура» (підручник) 9 кл. 2009; Ареф’єв В.Г. «Фізична культура» (підручник) 9 кл. 2009

Фізична культура, 10-11 класи - «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів, 10-11 класи, Рівень стандарту» (ред. С.М. Дятленка, в-во «Літера. ЛТД», 2011); «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів, Спортивний профіль,10-11 класи» (авт. В.М.Єрмолова та ін., сайт mon.qov.ua); Програма для ЗНЗ фізична культура 10-11 класи Майєр В.І., Деревянко В.В., Пустолякова Л.М., 2012.

1. Програма факультативу (гуртка, секції) з фізичної культури “Спортивна боротьба” для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Мельничук Ю.В., Леончук В.В.);

2. Програма спецкурсу ”Медико-біологічні основи фізичного виховання та спорту” (авт. Аргунова Л.Л.);

3. Програма факультативу з фізичної культури „Пішоходний туризм” для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Руденко О.В., Шиворов О.Ю.);

4. Програма курсу за вибором “Атлетична гімнастика” для учнів 10-11 класів (авт. Щур В.М., Щур Л.І.);

5. Програма факультативу (гуртка, секції) фізкультурно-оздоровчої спрямованості для 5-9 класів (авт. Філенко С.А.);

6. Комплексна фізкультурно-оздоровча програма “Сходинки здоров’я”, система організації роботи з дітьми з послабленим станом здоров’я (авт. Клявда В.В, Ступенко Л.З., Гаспарян О.Л., Козодуб Н.В.);

7. Програма факультативу (гуртка, секції) “Баскетбол” для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Левко І.В.);

8. Програма факультативу “Оздоровчо-пізнавальний туризм” для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Величенко Г.В.);

9. Програма факультативу (гуртка, секції) “Настільний теніс” для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Калінкін Ю.О.);

10. Програма факультативу (гуртка, секції) “Волейбол” для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Кудрявець Д.С., Афіцька І.А., Маслова І.Ю., Швець Д.Г., Пасічник Н.О.);

11. Програма „Шахи” для закладів позашкільної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів, палаців культури та творчості” (авт. Вінниченко О.В., Коваль О.М., Тимошенко Л.В., Захарчук І.Р.).

Профільне та поглиблене вивчення

Виходячи із потреб та побажань учнів, умов та матеріально-спортивного забезпечення, навчальний заклад обирає один або декілька видів фізкультурної діяльності, який вивчається у 10 та 11 класах. Проте в одному класі вивчається не більше двох видів фізкультурної діяльності (наприклад, дівчата – легка атлетика, хлопці – футбол).

Програма передбачає реалізацію змісту в обсязі п’яти годин на тиждень у 10 та 11 класах. Вона не встановлює чітко визначеної кількості годин для вивчення тих чи інших складових. Враховуючи рівень знань, фізичної підготовленості учнів, їх інтереси і здібності, стан спортивно-матеріальної бази навчального закладу, кліматичні умови, вчитель може самостійно:

визначати кількість годин на вивчення складових кожного з видів фізкультурної діяльності;

змінювати послідовність вивчення питань в обсязі тем;

обирати найбільш ефективні форми організації навчального процесу, засоби розвитку фізичних якостей та природних здібностей, спеціальні вправи для опанування учнями рухових дій;

застосовувати підручники, посібники, рекомендовані для використання в школі.

Типові навчальні плани

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предмета «Фізична культура» в інваріативній складовій передбачено:

- у 1-4 класах - 3 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682);

- у 5-9 класах – 3 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 № 551)

- у 10-11 класах – 2 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 р. № 834);

- у 10 - 11 класах спортивного та військово-спортивного профілів – 5 годин на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 р. № 834).

Основна школа:

Предмет

Клас

Тижневе навантаження

Фізична культура

5-9

3 години на тижденьРівень змісту

10 клас

11 клас

Рівень стандарту

2 год

2 год

Академічний рівень

2 год

2 год

Профільний рівень

5 год

5 год

Навчальний процес у 2015/2016 навчальному році організовується таким чином, щоб медичне обстеження учнів проводилось в установленому законодавством порядку. Не можна допускати на уроках фізичної культури навантаження учнів, які не пройшли медичного обстеження.

Під час проведення занять з фізичної культури слід дотримуватись «Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» (Наказ МОН України від 01.06.2010 р. №521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2010 р. № 651/17946).

Загальні рекомендації щодо календарного планування

Робочі навчальні плани розробляються у такій же формі та за тими ж рекомендаціями, як і в 2014/2015 н.р. (лист МОН України від 11.06.2014 № 1/9-303). При цьому частина навчального навантаження з фізичної культури (до 1 години на тиждень) може використовуватися на вивчення окремих навчальних предметів, що забезпечують рухову активність учнів (хореографія, ритміка, плавання), за наявності відповідних умов, педагогічних кадрів та навчальних програм, які мають гриф Міністерства освіти і науки України.

На підставі навчальної програми і річного плану вчитель складає

календарний план на півріччя (семестри) навчального року. У цьому плані він конкретизує навчально-виховні завдання та деталізує засоби фізичного виховання. Тут детальніше, порівняно з іншими документами планування, визначається дозування фізичних навантажень і форми організації уроків.

Недоцільно планувати на семестр завдання з розвитку рухових здібностей, тому що протягом цього періоду під час проведення навчальної роботи з фізичного виховання здійснюється комплексна робота щодо розвитку в учнів різноманітних здібностей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості тощо). Краще передбачити ці завдання в конспектах уроків.

Постановка освітніх завдань у календарному плані визначається вимогами до учнів і навчальними нормативами з розділів програми, що вивчаються в цьому семестрі. Завдання формулюються в різних формах: ознайомити, навчити, закріпити, підготувати.

Система оцінювання навчальних досягнень учнів. Вимоги до ведення та записів у класному журналі

Об’єктами оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури можуть бути:

Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

Техніка виконання учнями фізичних вправ.

Засвоєння теоретико-методичних знань.

Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні навчальні нормативи, передбачені навчальною програмою, та нормативи, запропоновані програмами кожного варіативного модуля по роках вивчення. Порядок складання нормативів визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.

Під час складання навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (низький, середній, достатній, високий), а потім з урахуванням динаміки особистого результату виставляють оцінку в балах.

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з фізичної підготовленості, потрібно дотримуватися таких вимог:

1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не менше як на двох заняттях).

3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після — відновлювальні вправи.

4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.

5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюють, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями. Учні 1-4 класів у 2015-2016 н.р. не оцінюються (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 12.09.2011 №1050).

Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня: непропорційний фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, тимчасове перебування в підготовчій групі не є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності.

Оцінювання техніки виконання фізичних вправ, рівня засвоєння теоретико-методичних знань, виконання навчальних завдань під час уроку може здійснюватися як комплексно так і роздільно.

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів.

Оцінювання досягнень учнів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальних медичних груп:

рекомендується поточне оцінювання за теоретико-методичні знання, техніку виконання корегувальних вправ та виконання завдань уроку (на користь учня);

не виставляється оцінка за орієнтовні навчальні нормативи, тему, семестр чи рік (у клітинці слід писати «зар.» чи «зв.») ;

оцінка виставляється тільки за орієнтовний навчальний норматив, тему, І, ІІ семестр та річна, а також у свідоцтво чи атестат у вигляді «зар.»;

якщо оцінено хоча б один семестр (бально), то виставляється оцінка за рік (на користь дитини);

для учнів, які за станом здоров’я взагалі звільнені від занять фізкультурою, «зв.» ставиться тільки за орієнтовний навчальний норматив, тему, І чи ІІ семестри та за рік.

Безпека життєдіяльності на уроках фізичної культури

Правила поширюються на загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади (далі - навчальні заклади) незалежно від форм власності та підпорядкування, які проводять заняття з фізичної культури і спорту.

Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту на уроках, в гуртках, спортивних секціях, які є обов'язковими для виконання учнями, вихованцями навчальних закладів (далі - учні). Заняття з фізичної культури і спорту проводяться під керівництвом педагогічних, медичних працівників навчальних закладів, інших осіб, які проводять фізкультурно-масову, спортивну, фізкультурно-оздоровчу роботу (тренери, керівники гуртків, груп, центрів).

Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних закладах проводяться відповідно до навчальних програм освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура" Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000

№ 1717, та Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24.

1.4. До занять з фізичної культури і спорту допускаються учні, які пройшли обов'язковий медичний профілактичний огляд відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2009 за № 772/16788, не мають протипоказань щодо стану здоров'я, і у них визначені рівень фізичного розвитку і група для занять фізичною культурою.

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ У
...
Методичні рекомендації щодо викладання екології у 2015/2016 навчальному році П. С. Чухненко
Основною метою вивчення предмета «Екологія» у школі є формування завершальних елементів екологічної культури старшокласників, навичок,...
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2015/2016 навчальному році В. М. Рибчинський
Відповідно до Державного стандарту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 року, географія...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2015/2016 навчальному році
України від 11. 06. 2014 №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів;...
Методичні рекомендації щодо вивчення астрономії у 2015/2016 навчальному році
Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА №282 від 29. 05. 2015 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів...
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2015/2016 навчальному році
Міністерства освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифа...
Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2015/2016 навчальному році П. С. Чухненко
Міністерства освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифу...
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників психологічної служби у 2015/2016 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання курсу за вибором «Фінансова...
Тому в Україні запроваджується збалансована стратегія, яка поєднує між собою концепцію фінансової просвіти, розвиток необхідних навичок...
Методичні рекомендації щодо викладання фізики у 2007-2008 навчальному році
У 2007/2008 навчальному році реалізація фізичної та астрономічної освіти здійснюється за чинними програмами, затвердженими Міністерством...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка