Методичні рекомендації щодо вивчення астрономії у 2015/2016 навчальному році


Скачати 49.04 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення астрономії у 2015/2016 навчальному році
Дата28.02.2016
Розмір49.04 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Астрономія > Методичні рекомендаціїМетодичні рекомендації щодо вивчення

астрономії у 2015/2016 навчальному році

А.П.Андрух, методист

ІППО ЧО

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 22.05. 2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» та наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА № 282 від 29.05.2015 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2015/2016 навчального року» астрономія вивчатиметься в усіх без винятку профілях навчання.

Як і в попередні роки, головною метою вивчення шкільного курсу астрономії є формування загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.

Навчальний предмет “Астрономія” може викладатися за двома навчальними програмами. За програмою рівня стандарту та академічного рівня учні опановуватимуть курс астрономії впродовж 17 годин на рік, а за програмою профільного рівня — 35 годин. З огляду на те, що з астрономії проводяться Всеукраїнська та Міжнародна учнівські олімпіади, викладання цього предмета потрібно проводити в І семестрі.

Навчальні програми з астрономії для старшої профільної 11-річної школи розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України, а також надруковано в посібнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Фізика. Астрономія» (Київ, 2010).

Основними завданнями вивчення астрономії є:

— оволодіння учнями основами знань про методи і результати досліджень фізичної природи небесних тіл і їх систем, будови і еволюції Всесвіту;

— набуття системних знань про походження природних об’єктів Всесвіту, їх фізичних властивостей, законів руху та еволюції, уявлень про походження, будову та еволюцію Всесвіту в цілому;

— знання і розуміння ролі астрономії в пізнанні фундаментальних знань про природу, використання яких є базою науково-технічного прогресу.

Під час формування календарно-тематичного планування за 17–годинним курсом рекомендуємо передбачити дві тематичні атестації: першу — за результатами вивчення тем 1-3 , другу — за результатами вивчення тем 4-8.

За програмою профільного рівня доцільно передбачити не менше трьох тематичних оцінювань навчальних досягнень учнів.

Практичні роботи, включені в програму, мають для курсу астрономії таке ж важливе значення, як і лабораторні роботи в курсах інших природничих наук. Програма рівня стандарту та академічного рівня передбачає виконання однієї практичної роботи. Учитель може довільно обирати тему цієї роботи з трьох, запропонованих програмою. Разом із тим, практика, зокрема результати ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії, показує, що не всі учні на неналежному рівні знають зоряне небо: слабо орієнтуються в сузір’ях; не завжди можуть вказати найяскравіші зорі у відомому сузір’ї; недостатньо вміють працювати з картами зоряного неба. З огляду на це рекомендуємо проводити комбіноване практичне заняття, на якому показати будову карти зоряного неба (зокрема особливості відображення на ній небесних світил, використання небесних координат) та прийоми роботи з такою картою. У другій частині практичного заняття бажано продемонструвати учням вигляд зоряного неба в ділянці Північного полюса світу (сузір’я Малої та Великої Ведмедиць, Полярної зорі) на даний момент та у різні пори року. Через відсутність в Чернівецькій області планетарію рекомендуємо використовувати ресурси електронного планетарію Stellarium (вільний доступ за адресою: www.stelarium.org, який має україномовний інтерфейс). За допомогою цього планетарію також можна показати зміну вигляду зоряного неба впродовж доби. Якщо немає можливості комп’ютерної демонстрації, то можна попередньо виготовити фотозображення (скріншоти екрана монітора) потрібних ділянок зоряного неба та надрукувати їх. Також у процесі викладання астрономії як ілюстративний матеріал можна використовувати зображення астрономічних об’єктів, відеофрагменти розміщені на сайтах: www.astronet.ru, www.novosti-kosmonavyiki.ru, www.astrophys.org, http://skytonight.com, http://photojournal.jpl.nasa.gov/galelery/, www.stsci. еdu.

Програма профільного рівня передбачає, що серед державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів є й вимога вміти розв’язувати задачі. Розв’язування задач, особливо типових, має сприяти закріпленню вивченого матеріалу, демонструвати єдність астрономії з математикою та іншими предметами природничого циклу. У зв’язку з цим рекомендуємо вчителеві під час складання календарно-тематичного планування курсу передбачити час на формування в учнів уміння розв’язувати задачі астрономічного змісту.

Особливість навчально-виховного процесу під час вивчення курсу астрономії зумовлена суттю астрономії як науки. З одного боку, в ній присутні такі спостережні об’єкти та явища, походження яких завжди цікавило людей. З іншого боку, астрономія — це точна наука, яка використовує значний математичний апарат, знання з фізики, хімії, біології, геології та інших наук, сучасні комп’ютерні методи обробки та візуалізації інформації. Під час вивчення астрономії необхідно у повній мірі використати знання і вміння учнів, засвоєних у процесі вивчення інших природничо-наукових предметів, у першу чергу з фізики. Взаємозв’язок астрономії та фізики є особливим — астрономія містить у собі весь діапазон понять сучасної фізики й у повній мірі базується на її законах. Необхідно розділяти навчальний матеріал на основні інформаційні блоки, виділяти в них головні ідеї, поняття та ключові слова, організовуючи в такий спосіб навчальну діяльність учнів, концентруючи їхню увагу на головному і створюючи фундамент для опанування астрономічними знаннями. На уроках астрономії слід привчати учнів користуватися індукцією, дедукцією, аналізом, синтезом, робити висновки і узагальнення. Важливо, щоб на кожному уроці були, перш за все, засвоєні головні ідеї і поняття, що мають велике виховне значення.

Організовуючи навчально-виховний процес, необхідно використовувати різні методи, зокрема словесні (навчальна лекція, розповідь, бесіда), наочні (використання приладів і моделей, аудіовізуальні засоби навчання) та практичні заняття (вправи, спостереження). Особливо важливим для курсу астрономії є проведення спостережень небесних світил. Астрономічні спостереження можна проводити впродовж усього навчального року. Важливо наперед показати ті об’єкти і явища, які належить вивчати. Під час підготовки і проведення спостережень необхідно пояснити учням, як користуватись “Шкільним астрономічним календарем” чи “Астрономічним календарем” та рухомою картою зоряного неба. Необхідно заохочувати учнів до самостійного проведення астрономічних спостережень. Під час викладання астрономії варто звернути увагу на відображення місця і ролі України як космічної держави, що має широкорозвинену інфраструктуру космічної галузі та астрономічних установ.

Під час підготовки до тематичних атестацій можна скористатися збірником різнорівневих завдань для проведення державної підсумкової атестації з астрономії (авт. Казанцев А.М., Крячко І.П., видавництво «Гімназія»).

Звертаємо увагу, що оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти".

Реалізуючи зміст навчальної програми з астрономії, учитель має звернути увагу на висвітлення сучасних напрямів розвитку науки, розкриття історичних і ціннісних аспектів астрономії, що впливають на навколишній світ і розвиток людської діяльності.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо розглянути подані матеріали на засіданнях районних/міських методичних об’єднань вчителів астрономії та прийняти відповідні рекомендації стосовно підвищення ефективності викладання предмета у 2015/2016 навчальному році.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в 2015/2016...
...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників психологічної служби у 2015/2016 навчальному році
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ У
...
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2015/2016 навчальному році В. М. Рибчинський
Відповідно до Державного стандарту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 року, географія...
РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 №1099 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада...
Методичні рекомендації щодо викладання екології у 2015/2016 навчальному році П. С. Чухненко
Основною метою вивчення предмета «Екологія» у школі є формування завершальних елементів екологічної культури старшокласників, навичок,...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2015/2016 навчальному році
України від 11. 06. 2014 №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів;...
Методичні рекомендації до проведення
Першого уроку у 2015 – 2016 навчальному році у 5 – 9 класах / [ Кудін В. С., Бугайчук Н. В., Величко С. В.] – Черкаси: Видавництво...
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2015/2016 навчальному році
Міністерства освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифа...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка