Методичні рекомендації щодо викладання екології у 2015/2016 навчальному році П. С. Чухненко


Скачати 79.69 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання екології у 2015/2016 навчальному році П. С. Чухненко
Дата24.02.2016
Розмір79.69 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Спорт > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації

щодо викладання екології у 2015/2016 навчальному році

П.С.Чухненко,

методист ІППО ЧО

Основною метою вивчення предмета «Екологія» у школі є формування завершальних елементів екологічної культури старшокласників, навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на бережливому ставленні до природи як унікального природного ресурсу.

Рекомендовані програми, за якими пропонується МОНУ викладання екології у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році наступні:

Екологія. Навчальна програма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень;

Екологія. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень.

Електронні варіанти навчальних програм розміщені на сайті Міністерства освіти та науки України (www.mon.gov.ua, зокрема: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/)

Звертаємо увагу вчителів/викладачів екології на те, що в організації навчально-виховного процесу у 2015/2016 н.р. можна використовувати тільки ті навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники (робочі зошити, зошити для практичних та лабораторних робіт, контролю знань учнів), які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифа даному посібникові минуло не більше п'яти років.

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів, які мають гриф Міністерства освіти і науки України або схвалені для практичного використання можна знайти за посиланням: http://iitzo.gov.ua/instytut-innovatsijnyh-tehnolohij-i-zmistu-osvity-poetapno-rozmischuje-pereliky-navchalnyh-prohram-pidruchnykiv-ta-navchalno-metodychnyh-posibnykiv-dlya-doshkilnyh-ta-zahalnoosvitnih-navchalnyh-zakla/

Відповідно до наказу ДОН «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2015/2016 навчального року» від 29.05.2015 №282 забороняються будь-які зміни інваріантної складової робочих навчальних планів, сформованої на державному рівні та обов'язкової для всіх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності. Не допускається зменшення кількості годин робочого навчального плану, що фінансуються покласно (без урахування поділу класів на групи). У спеціалізованих навчальних закладах (класах) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназіях, ліцеях у 7-11 класах дозволено робити перерозподіл щодо кількості годин між навчальними предметами у межах 15 відсотків.

Резервні години, визначені в програмі, можуть бути використані для повторення, систематизації, узагальнення навчального матеріалу, коригування знань, контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Рекомендуємо в 11 класі вчителю екології узгоджувати вивчений матеріал із вчителем біології. Зміст навчального матеріалу з біології враховує, що учні 11 класів, які навчаються біології на академічному рівні та рівні стандарту, вивчатимуть окремий предмет «Екологія». Водночас зміст програми з екології базується на принципах неперервності і наступності шкільної екологічної освіти, її інтеграції з іншими природничими дисциплінами на основі внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків. З метою реалізації зазначеного принципу, враховуючи зміст і структуру навчальних програм з природничих дисциплін, зокрема біології та хімії, рекомендуємо за можливості запланувати вивчення екології у першому семестрі (1 година тижневого навантаження). На вивчення біології рекомендуємо виділити у І семестрі 1 годину, а у ІІ семестрі – 2 години на тиждень. Такі зміни обумовлені недостатньою теоретичною підготовкою учнів до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології.

У старшій школі кількість годин на тиждень для вивчення екології за різними рівнями змісту розподілено таким чином: 10 клас – 2 год./тижд. (профільний рівень); 11 клас – 0,5 год./тижд. (рівень стандарту та академічний); 2 год./тижд. (профільний рівень).

Програми факультативів та курсів за вибором з екології, рекомендовані для використання у загальноосвітніх навчальних закладах згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»:

5-9 класи - Збірник навчальних програм екологічного напрямку (І частина) для організації допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України передбачено напрямки диференціації освіти, які конкретизуються у формі поглибленого вивчення екології. Методичне забезпечення курсу екології розроблено Міністерством освіти і науки України, зокрема програма для кожного класу розрахована на 34 та 17 годин. У робочому навчальному плані у рамках варіативної складової визначається кількість годин, яка реально фінансується (але не менше 17 годин на рік). За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватись на окремих сторінках класного журналу або в окремих журналах.

Курс профільного рівня розрахований на 142 години (2 години тижневого навантаження у 10-11 класах) і охоплює 5 взаємопов’язаних розділів:

І. Система «природа-населення-господарство».

ІІ. Екологічні тенденції зміни основних компонентів природи.

ІІІ. Провідні екологічні проблеми.

ІV. Екологічні аспекти здоров’я.

V. Екологічні стратегії. Напрямки виходу з екокризи.
Підручники

1. Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М. Екологія (профільний рівень). Підручник для 10 класу. – Генеза. – 2010.

2. Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М. Екологія (рівень стандарту, академічний рівень) Підручник для 11 класу. – Генеза. – 2011.

Зауважуємо, що зміст навчального матеріалу в темах навчальних програм сформульовано стисло, що дає змогу вчителеві творчо планувати вивчення матеріалу. Під час планування необхідно враховувати обов'язкові результати навчання (вимоги до знань та вмінь учнів), що передбачені в кожній темі.

Практична частина програми є важливою й обов’язковою її складовою, оскільки обґрунтування певних залежностей, доведення наявних тенденцій розвитку, зрештою аргументація конкретної позиції неможлива без наведення певних статистичних відомостей. Тому практичні роботи передбачають розв’язання нескладних екологічних й економічних задач, здійснення порівняльного аналізу, проведення спостереження, міні-дослідження, соціологічного опитування, дискусій, конференцій, семінарів, презентацій, експертиз, "круглих столів", референдумів, ділових ігор, моніторингових досліджень, написання творчих робіт, розробки індивідуальних і колективних проектів. Мета проведення цих робіт може бути різною: мотиваційна, контролююча.

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з екології, необхідно керуватись критеріями, затвердженими МОН України, враховуючи при цьому:

правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і закономірностей, точність вживання екологічної термінології;

ступінь самостійності відповіді;

логічність і доказовість у викладенні матеріалу;

ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими матеріалами).

Оцінювання навчальних досягнень учнів з екології здійснюється відповідно до критеріїв навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, що зазначені у навчальній програмі (відповідно до наказу МОНмолодьспорт від 13.04.2011 №329).

Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми, відповідно до вимог навчальних програм. Орієнтовна мінімальна кількість тематичних оцінок відповідно до кількості навчальних годин за рік: 70 год. (2 год. на тиждень) – 6 тематичних оцінювань. Необхідність щодо збільшення кількості тематичних оцінок визначається вчителем самостійно.

Проведення учнівських олімпіад з екології

Документом, що визначає структуру, завдання, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099.

Всеукраїнська учнівська олімпіада з екології проводиться в чотири етапи: І етап - шкільні (училищні), ІІ етап - районні (міські), ІІІ етап - обласні та IV етап - загальнодержавний рівень.

Мета проведення олімпіади з екології – привернення уваги учнів загальноосвітніх навчальних закладів до сучасних екологічних проблем та включення їх у безпосередню практичну екологічну діяльність.

Учасником І-ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології може бути будь-який учень, який підготував проект та самостійно провів дослідження. Екологічний проект є індивідуальним і його може представляти тільки один учень. Крім захисту екологічного проекту учасники олімпіади виконують тестову та практичну частини. Основною метою олімпіади з екології є не лише перевірка теоретичних знань учнів, але й практичний вклад кожного учня в розвиток екології як науки.

Також вимагає уваги робота зі здібними дітьми, зокрема – підготовка до олімпіади. Результати виступу команди Чернівецької області на IV етапі Всеукраїнської олімпіади з екології достатньо високі. Зокрема:

диплом ІІ ступеня - Дарічук Іоанна-Яна, учениця Чернівецької гімназії №5 Чернівецької міської ради (вчитель – Дика Данієла Костянтинівна, науковий керівник – Халавка Юрій Богданович);

диплом ІІІ ступеня – Борук Олена, учениця Чернівецької гімназії №2 Чернівецької міської ради (вчитель – Кушнір Алла Іванівна, науковий керівник – Борук Сергій Дмитрович);

диплом ІІІ ступеня – Славута Богдан, учень Глибоцького ліцею Глибоцької селищної ради Глибоцького району (вчитель – Гаврилюк Наталя Іванівна, науковий керівник – Руденко Світлана Степанівна);

диплом ІІІ ступеня – Кіфічак Ірина, учениця Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Чернівецької міської ради (вчитель – Баранець Оксана Станіславівна).

Рекомендуємо учителям екології у 2015/2016 н.р. звернути більш пильну увагу на вибір тем екологічних проектів, розширювати тематику досліджень, налагодити співпрацю із викладачами Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ імені Юрія Федьковича, залучаючи учнів до роботи у лабораторіях.

Під час організації навчально-виховного процесу на зрозумілих і доступних змістов­них прикладах варто показувати учням, як розвивалися екологічні поняття та відношення, теорії і методи, ознайомити їх з біографіями видатних учених, які створювали науку, зокрема видатних українських екологів, практично доводити важливість володіння знаннями з екології.

Нагадуємо: на сайтах ІППОЧО, ДОН можна знайти цікаву інформацію щодо досвіду ефективного викладання біології та екології, якими діляться кращі вчителі Чернівецької області; на високому науковому рівні працює секція «Екологія» при Буковинській малій академії наук учнівської молоді (вступ на навчання відбувається на початку вересня кожного року); відстежувати інформацію про екологічні конкурси та приймати у них участь, зокрема користуватися сайтами: http://www.ecoleague.net; https://sites.google.com/site/ekologiaipo/programi-variativnoie-skladovoie.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо розглянути подані матеріали на засіданнях районних/міських методичних об’єднань вчителів біології та екології і прийняти відповідні рекомендації стосовно підвищення ефективності викладання екології у 2015/2016 навчальному році.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2015/2016 навчальному році П. С. Чухненко
Міністерства освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифу...
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в 2015/2016...
...
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2015/2016 навчальному році В. М. Рибчинський
Відповідно до Державного стандарту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 року, географія...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2015/2016 навчальному році
України від 11. 06. 2014 №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів;...
Методичні рекомендації щодо вивчення астрономії у 2015/2016 навчальному році
Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА №282 від 29. 05. 2015 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів...
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2015/2016 навчальному році
Міністерства освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифа...
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників психологічної служби у 2015/2016 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання курсу за вибором «Фінансова...
Тому в Україні запроваджується збалансована стратегія, яка поєднує між собою концепцію фінансової просвіти, розвиток необхідних навичок...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...
Методичні рекомендації до проведення
Першого уроку у 2015 – 2016 навчальному році у 5 – 9 класах / [ Кудін В. С., Бугайчук Н. В., Величко С. В.] – Черкаси: Видавництво...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка