Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2015/2016 навчальному році


Скачати 53.39 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання економіки у 2015/2016 навчальному році
Дата22.02.2016
Розмір53.39 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо викладання економіки

у 2015/2016 навчальному році

В.М.Рибчинський, методист ІППО ЧО

У новому 2015/2016 навчальному році, підвищуючи ефективність навчання економіки в школі, рекомендуємо вчителям/викладачам забезпечувати розвиток економічної культури, економічного мислення учнів, навчити їх критично мислити, самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання, спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища.

Вчителям/викладачам та координаторам організації навчально-виховного процесу з економіки варто звернути особливу увагу на якісне виконання державної програми з економіки та використання в роботі таких нормативних документів: Листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ; Наказу ДОН від 29.05.2015р. №282 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2015/2016 навчального року».

У новому 2015/2016 навчальному році економіка викладатиметься на рівні стандарту та академічному (1 година на тиждень) у старшій школі в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів всіх профілів (окрім економічного). На профільному рівні здійснюється викладання економіки у 10–11-х класах економічного профілю (3 години на тиждень). Рекомендуємо при цьому використовувати чинні програми:

– Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень. – К., 2010.

– Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка. 10-11 класи. Профільний рівень. К., 2010.

– Програми для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Програми спецкурсів і факультативів. 10-11 класи. (Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003, 2006).

– Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (курси за вибором). Частина І. 10–11 (для 11 кл.), (видавництво «Аксіома», 2008).

– Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (курси за вибором). Частина ІІ, (Аксіома, 2008).

– Економіка. Програми курсів за вибором та факультативів. – К.,2010.

– Основи споживчих знань (Гільберг Т.Г.Капіруліна С. Л. Довгань А. І. та ін.). ЄС і ПРООН, 2008).

Вивчення економіки у 2015/2016 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах на рівні стандарту й академічному рівні має такі особливості:

– навчальна дисципліна викладається у 11-х класах, програма розрахована на 35 годин, що охоплюють години вивчення матеріалу на уроках, включно з тими, які призначені для виконання практичних робіт, та резервний час;

– програма включає чотири розділи: «Основи економічного життя суспільства», «Ринкова економіка», «Національна економіка як ціле», «Світова економіка», що охоплюють десять тем.

Для вивчення навчального предмета рекомендовано підручники:

1) «Економіка (рівень стандарту, академічний рівень), 11 клас» (автор Радіонова І. Ф. , видавництво «Аксіома», 2011).

2) «Економіка (рівень стандарту, академічний рівень), 11 клас» (автори Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І. ). – Харків: Ранок, 2011.

Підручники доповнюють інші методичні посібники, що значно розширюють можливості вчителя під час підготовки матеріалів проміжного контролю знань учнів та практичних робіт. До таких методичних посібників належать:

– Горленко А.О. Практичні роботи з економіки. 11 клас. Рівень стандарту. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011.

– Горленко Г.О. Економіка. Тестові завдання. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010.

– Часнікова О.В. Економіка. 10 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень: Експрес-контроль. – Харків: Ранок, 2010.

– Бондарєв Н.В. Економіка. 11 клас: Рівень стандарту. – Харків: Видавнича група «Основа», 2012 р.

Профільне навчання економіки у старшій школі забезпечується вивченням курсу «Економіка», введенням курсів за вибором та факультативів, вивченням близьких до економіки предметів: математики на академічному рівні та географії – на профільному.

Вивчення економіки у 2015/2016 навчальному році на профільному рівні має такі особливості:

– навчальний предмет викладається у 10-х та 11-х класах, програма розрахована на 105 годин, з них – 90 годин відводиться на вивчення матеріалу на уроках, 10 – на виконання практичних (лабораторних) робіт, та 5 годин резервного часу у кожному класі;

– програма включає п’ять розділів: «Вступ до економічної теорії», «Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова інфраструктура», «Теорія і практика підприємницької діяльності», «Національна економіка та роль уряду у її функціонуванні», «Світова економіка та інтеграційні процеси», що охоплюють двадцять чотири теми.

Для вивчення навчального предмета на профільному рівні рекомендовано підручники:

– «Економіка (профільний рівень). 10 клас». Радіонова І.Ф., Радченко В.В. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011.

– «Економіка (профільний рівень). 11 клас». Радіонова І.Ф., Радченко В.В. . – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011.

– «Економіка (профільний рівень). 10 клас». Крупська Л.П., Тимченко О.Є., Чорна Т.І. – Харків, Ранок, 2011.

– «Економіка (профільний рівень). 11 клас». Крупська Л.П., Тимченко О.Є., Чорна Т.І. – Харків, Ранок, 2011.

Додатково до зазначених підручників можна використовувати посібники:
1) Горленко Г.О. Економіка (профільний рівень). Тренувальні вправи + Практичні роботи для учнів 10 класів. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010.

2) Єфремова Л.В., Степаненко Т.О. Усі уроки економіки. 11 клас.

І семестр. Профільний рівень. – Харків: Видавнича група «Основа», 2012.

3) Горобинська М.В., Єфремова Л.В., Піддубна Л.І. Усі уроки економіки. 11 клас. ІІ семестр. Профільний рівень. – Харків: Видавнича група «Основа», 2012.

У межах варіативного компоненту змісту освіти пропонується вивчення у 10 класі таких курсів за вибором: «Основи споживчих знань», «Фінансова грамотність», «Основи інтелектуальної власності», «Фінансова математика», «Географічна економіка», «Економічне моделювання та розв’язування економічних задач» та ін.

До варіативної частини профільної школи віднесено такі економічні курси: «Основи підприємницької діяльності», «Власна справа», «Основи менеджменту», «Основи інтелектуальної власності», «Основи споживчих знань», «Основи сімейного господарювання».

Під час навчання економіки в педагогічній діяльності важливим залишається проведення обов’язкового оцінювання навчальних досягнень учнів: поточне, тематичне і підсумкове, а основним видом оцінювання – тематичне. На основі тематичних оцінювань, що є результатом поточного оцінювання, виставляється семестрова оцінка, а на основі семестрових – річна, при цьому оцінюються реальні досягнення учня, а не його середній бал.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів єдині для загальноосвітніх і профільних класів.

Перелік посібників, які можуть бути використані під час вивчення економіки, рекомендації щодо використання сучасних інформаційних та інноваційних технологій на уроках економіки, результати моніторингу якості природничо-математичної освіти, програми курсів за вибором для профільного навчання, анотації нової навчально-методичної літератури, поради щодо організації роботи з обдарованими дітьми, розробки уроків та позакласних заходів досвідчених учителів та інше друкуються на державному рівні – в журналі «Географія та економіка в сучасній школі» Міністерства освіти і науки України, на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки: (www.mon.gov.ua), веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: (www.iitzo.gov.ua), а на обласному – в газеті «Освіта Буковини», журналі «Освітній простір Буковини» та сайтах ІППОЧО, ДОН ЧОДА.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо розглянути подані матеріали на засіданнях районних/міських методичних об’єднань вчителів економіки та прийняти відповідні рекомендації стосовно підвищення ефективності викладання економіки у 2015/2016 навчальному році.Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в 2015/2016...
...
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2015/2016 навчальному році В. М. Рибчинський
Відповідно до Державного стандарту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 року, географія...
Методичні рекомендації щодо вивчення астрономії у 2015/2016 навчальному році
Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА №282 від 29. 05. 2015 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів...
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2015/2016 навчальному році
Міністерства освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифа...
Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2015/2016 навчальному році П. С. Чухненко
Міністерства освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифу...
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників психологічної служби у 2015/2016 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання курсу за вибором «Фінансова...
Тому в Україні запроваджується збалансована стратегія, яка поєднує між собою концепцію фінансової просвіти, розвиток необхідних навичок...
Методичні рекомендації щодо викладання екології у 2015/2016 навчальному році П. С. Чухненко
Основною метою вивчення предмета «Екологія» у школі є формування завершальних елементів екологічної культури старшокласників, навичок,...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2009/2010 навчальному році
Варіанти навчальних програм залежать від концепції еконо­мічної освіти у конкретному ЗНЗ та кількості годин, виділених на вивчення...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка