Упорядник: Бабенко О. А. – учитель математики Черкаської загальноосвітньої І – ІІІ ступенів школи №5


Скачати 335.84 Kb.
НазваУпорядник: Бабенко О. А. – учитель математики Черкаської загальноосвітньої І – ІІІ ступенів школи №5
Сторінка1/4
Дата21.04.2013
Розмір335.84 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
  1   2   3   4


Україна

Департамент освіти та гуманітарної політики

Міський методичний кабінет установ освіти

Черкаська загальноосвітня школа І ­­– ІІІ ступенів №5м. Черкаси 2009р.

Упорядник: Бабенко О.А. – учитель математики Черкаської загальноосвітньої І – ІІІ ступенів школи №5

Дана брошура містить матеріал для закріплення матеріалу за курс «Геометрії, 7 клас» у вигляді гри «Найрозумніший». В ній представлений матеріал для проведення гри, а також частина електронного варіанту, що складається з 105 слайдів.

Дана робота може бути використана також, як і позакласний захід з математики.


Матеріали схвалено методичною радою Черкаської загальноосвітньої І – ІІІ ступенів школи №5

(протокол №5, від 25 лютого 2009року)
Зміст.
1. Вступне слово­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________3

2. План проведення гри­­­­­­­­­­­­­ ____________________________________5

3. Правила гри ____________________________________________6

4. Перший тур ____________________________________________7

5. Проміжний тур _________________________________________10

6. Другий тур _____________________________________________11

7. Проміжний тур _________________________________________26

8. Заключний тур _________________________________________27

9. Електронний варіант (слайди) _____________________________36

10. Література ____________________________________________57

Кардинальні зміни у суспільстві, розвиток науки, техніки і виробництва, зростання інформатизації об’єктивно потребує змін у всіх сферах життя, у тому числі й освіті. Л.Д.Скляренко у підручнику з педагогіки зазначає, що основним протиріччям сучасної освіти є протиріччя між значними темпами збільшення кількості інформації та обмеженими можливостями їх засвоєння. Тому сьогодні необхідна серйозна, науково обґрунтована робота, спрямована на переоцінку існуючих підходів і до визначення мети і змісту освіти, і до форми і методів навчання та виховання. Сьогодення потребує від людини не тільки певної суми знань, умінь і навичок, а що важливіше, вміння самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання, вміння співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин, знаходити шляхи вирішення життєвих проблем. Тобто основною метою стає максимальний розвиток компетентності особистості щодо саморегуляції, самоосвіти та самовдосконалення й виховання відчуття постійної потреби до цього.

Звичайно досягти цієї мети шляхом використання лише традиційних форм та методів організації навчальної діяльності неможливо. Вирішенню цієї проблеми значною мірою сприяє впровадження у навчально-виховний процес активних методів навчання, серед яких провідну роль відіграють навчальні ігри, які дають змогу учням формувати знання шляхом інтенсивної самостійної пізнавальної діяльності й, разом з тим, сприяють розвитку індивідуальних творчих здібностей.

Гра супроводжує людину протягом усього життя, протягом усього існування людства. Адже, в якійсь мірі, усе наше життя – це гра. Навіть стаючи дорослими, опиняючись у певних життєвих ситуаціях, ми приміряємо на себе ту чи іншу роль. Тому потенціал гри має бути використаний і в навчальному процесі. Адже за вмілого використання гра може стати незамінним помічником педагога. Психологи стверджують, що гра може стати одночасно й засобом самооновлення, самовдосконалення, до того ж - й стимулятором доброго настрою. З іншого боку, є об’єктивно величезні можливості гри як педагогічного засобу, що збільшує інтелектуальну напруженість, активізує розумові процеси, підвищує інтерес до знань, тренує пам’ять, вміння міркувати логічно тощо. Захопившись грою, діти навіть не помічають, що навчаються.

Навчальні ігри, на відміну від розважальних, мають певні істотні ознаки і свою стійку структуру, до якої входять такі компоненти (за В.Коваленко, П.Підкасистим та ін.):

 • ігрова задумка;

 • правила гри;

 • безпосередньо ігрові дії;

 • дидактичні завдання;

 • обладнання гри;

 • результати гри.

Навчальна гра дозволяє досягти цілої низки важливих цілей:

1) дидактичних (формування й застосування нових ЗУН, розширення кругозору тощо);

2) розвиваючих (розвиток пам’яті, мови, розумових процесів – аналізу, синтезу, співставлення і т. ін., творчих здібностей);

3) виховних (виховання самостійності, колективізму, відповідальності, волі, навичок співробітництва та ін..)

Будь-яка навчальна гра включає три основні етапи:

 • підготовчий етап;

 • етап проведення гри;

 • етап узагальнення, аналізу результатів.

Навчальна гра може тривати від декількох хвилин до цілого уроку й

використовуватися на різних його етапах, а також у позакласній роботі.
Мета: повторити, закріпити й систематизувати вивчений матеріал, виявити коефіцієнт інтелекту учнів, активізувати їх розумову діяльність, розвивати логічне мислення, уважність, кмітливість, артистичні дані, виховувати рішучість. Інтерес до вивченого матеріалу.

Обладнання: висловлювання про математику відомих людей; газета «Математика і ми»; таблиці з питаннями та відповідями; табло результатів; номера учасників, карточки (А,Б,В,Г) для відповідей першого туру кожному учаснику (різного кольору в залежності від букви); таблиця підрахунку відповідей лічильної комісії; призи.

План проведення гри

 1. Вступне слово учителя.

 2. Перший відбірковий тур.

 3. Підбиття підсумків першого відбіркового туру.

 4. Проміжний тур ( розшифруй слово).

 5. Другий відбірковий тур.

 6. Підбиття підсумків другого відбіркового туру.

 7. Проміжний тур (розшифруй слово).

 8. Заключний тур.

 9. Підбиття підсумків та повідомлення результатів.

 10. Нагородження.


Правила гри

 1. Перший тур: приймає участь 12 учасників, запитання тестового плану; 6 учасників набравши найбільшу кількість балів переходять до другого туру; слайди №3 - №16.

(задається 12 обов’язкових запитань; після перших восьми запитань проводиться підрахунок кількості правильних відповідей кожного учасника, а далі задаються останні чотири запитання.

Якщо після 12 обов’язкових запитань не визначено 6 учасників другого туру, то гра продовжується з усіма тими хто не набрав найбільшої кількості балів і триває до тих пір поки не визначиться шість учасників другого туру; слайди №17 – №32 підрахунок кількості правильних відповідей проводиться через кожних три запитання)

 1. Проміжний тур ( розшифруй слово): подається на табло зашифроване слово, по швидкості його розгадування визначається порядок відповідей у другому турі; слайди №34 - №35.

( Перед тим, як приступити до розшифрування слова, показується приклад.

Всі учасники розшифровують слово, піднімають руку і записують правильне слово на листок, а члени лічильної комісії фіксують порядок піднятих рук, а потім правильність розшифрованого слова, після чого називають в якому порядку відповідають учасники гри).

 1. Другий тур: 6 учасників по черзі вибирають одну з 12 запропонованих тем слайд №37 і дають відповідь за 1 хвилину на поставлені запитання (враховується швидкість та правильність відповідей) слайди №38 - №49 3 учасника набравши найбільшу кількість балів другого туру переходять до третього туру;

 2. Проміжний тур ( розшифруй слово): подається на табло зашифроване слово, по швидкості його розгадування визначається порядок відповідей у заключному турі слайд №52

 3. Заключний тур: 3 учасники заздалегідь обравши свої теми дають відповідь на запитання, що відкриваються на табло під даними номерами слайди №55 -№56( відповідь на запитання своєї теми 2 бали, відповідь на запитання чужої теми 3 бали, загальні запитання – 1 бал) слайди №57 -№92.

І. Перший тур.


 1. Запитання першого туру.


Обов’язкові запитання.

1. Які основні геометричні фігури ви знаєте?

а)трикутник, пряма; б) коло, квадрат, трикутник;

в) пряма, точка; г) коло, точка.

2. Яка наука вивчає властивості фігур на площині?

а) арифметика; б) планіметрія;

в) алгебра; г) стереометрія.

3. Які точки належать прямій а? А a

а) N, C, D; В C D

б) N, C, B; N K

в) C, D, M; M F

г) K, M, F.

4. Точка В лежить між точками А і С, при цьому АС = 11см, АВ = 5,4см. Чому дорівнює ВС?

а) 16,4см; б) 5,6см;

в) 5,5см; г) 5,4см.

5. Назвіть доповняльні промені. К

а) NO, OM; N

б) KO, OD; O B

в) AO, OK; A M

г) AO, OB. D

6. В перекладі від латинського pungo, що означає «тикаю», «дотикаюсь», яке це поняття?

а) пряма; б) промінь;

в) точка; г) площина.

7. Скільки трикутників зображено на рисунку?

а) 16;

б) 8;

в) 10;

г) 5.

8. Як називається частина прямої обмежена з двох сторін точками?

а) промінь; б) частина прямої;

в) кусок; г) відрізок.

9. Що повинно бути рівним в рівних відрізках?

а) точки; б) довжини;

в) букви; г) розміщення.

10. Яка з фігур найдовша? С D

а) A;

б) B; B A

в) C;

г) D.

11. Які міри рівні в рівних кутів?

а) пропорційні; б) градусні;

в) довжині; г) виміряні.

12. Як називається кут у якого градусна міра більша 00 і менша 900?

а) розгорнутий; б) тупий;

в) гострий; г) прямий.
Додаткові запитання

13. Скільки кутів ви бачите?

а) 5;

б) 6;

в) 3;

г) 4.

14. Бісектриса ОС кута АОВ утворює з його стороною ОВ кут 750. Чому дорівнює кут АОС?

а) 32030/; б) 750;

в) 1500; г) 250.

15. Якщо один із суміжних кутів 350, то чому дорівнює інший кут?

а) 1250; б) 550;

в) 1450; г) 1100.

16. Якщо один з вертикальних кутів 1150. то чому дорівнює інший кут?

а) 850; б) 2300;

в) 650; г) 1150.

17. На якому з рисунків зображено суміжні кути?

а) рис.1;

б) рис.2;

в) рис.3;

г) рис.4.

рис.1 рис.3 рис.4

рис.2

18. На якому з рисунків показано вертикальні кути?

а) рис.4; с

б) рис.3;

в) рис.2;

г) рис.1.

рис.1 рис.2 рис.3 рис.4

19. Як називаються прямі, що перетинаються під прямим кутом?

а) мимобіжні; б) перпендикулярні;

в) паралельні; г) що перетинаються.

20. Як називається точка в якій перпендикуляр перетинає пряму?

а) вершина перпендикуляра;

б) точка дотику;

в) основа перпендикуляра;

г) точка перетину.

21. Як називається пряма, що перетинає дві прямі?

а) промінь; б) пряма;

в) перпендикуляр; г) січна.

22. Як називаються кути зображені на рисунку?

а) внутрішній різносторонній; 1

б) відповідні;

в) зовнішні односторонні; 2

г) внутрішні односторонні.

23. Якщо дві прямі перпендикулярні до третьої , то вони між собою…

а) паралельні; б) суміжні;

в) перпендикулярні; г) що перетинаються.

24. У якому з випадків дві прямі паралельні, якщо із січною вони утворюють:

а) внутрішні односторонні кути 1300 і 900;

б) зовнішні односторонні кути 400 і 400;

в) внутрішні різносторонні кути 800 і 800;

г) відповідні кути 530 і 1270.

ІІ. Проміжний тур.
2. Проміжний тур ( розшифруйте слово )


АБВ

1

ГДЕ

2

ЖЗИ

3

ІЇЙК

4

ЛМН

5

ОПРС

6

ТУФХ

7

ЦЧШ

8

ЩЮЯЬ

9


Наприклад: 84679

Слово «ШІСТЬ»

8

4

6

7

9

Ш

І

С

Т

Ь
  1   2   3   4

Схожі:

Урок математики в 5
Пачкова Анастасія Олександрівна, учитель математики Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
СТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи...
Ити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням...
Вчитель математики Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Канівської міської ради Черкаської області
Використання педагогічної спадщини М. В. Остроградського на уроці геометрії (9 клас)
Ященко Тамара Львівна, вчитель математики Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4, спеціаліст вищої категорії, старший...
Овсієнко Наталія Іванівна, вчитель хімії, Черкаської загальноосвітньої...
Контрольна робота з теми: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»
Дубенець Наталія Владиславівна, учитель початкових класів Золотоніської...
Мета. Повторити таблицю множення числа Закріпити вміння розв’язувати задачі на множення. Розвивати пам’ять, мислення, творчу уяву....
ПРИШКІЛЬНИЙ ТАБІР «ДРУЖБА» ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ...
ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 ІМ. М. Ф. ВАТУТІНА ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СВЯТКОВІ ШКІЛЬНІ ПЕРЕДЗВОНИ Л. Т. Дідук
Упорядник, комп’ютерний набір : Дідук Л. Т. вчитель Мокрокалигірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Урок-подорож з української мови та математики
Підготували вчителі української мови та літератури Т. А. Панченко та математики І. В. Каламбет Сєвєродонецької загальноосвітньої...
Тема уроку
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка