Досвід роботи Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Костянтинівської міської ради Донецької області


Скачати 272.32 Kb.
НазваДосвід роботи Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Костянтинівської міської ради Донецької області
Сторінка1/2
Дата30.11.2013
Розмір272.32 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2
Досвід роботи Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Костянтинівської міської ради Донецької області

з реалізації науково-методичної проблеми «Впровадження технологій компетентнісно - орієнтованого навчання та виховання особистості»

Автор: Хотєнкова Олена Миколаївна

Заступник директора з НВР

Передмова

Ідея про освіту як процес, що триває протягом всього життя людини, відома з давніх часів. У народній творчості вона знайшла вираження в лаконічному вислові «вік живи, вік учись».
І. Аналіз реалізації науково-методичної проблеми школи
Основна мета методичної роботи – постійне підвищення методичної майстерності без відриву від основної роботи.

Методична робота є однією з підсистем діяльності школи ( див.схема 1 « Підсистеми школи») , яка у свою чергу, розглядається як цілісна динамічна система. Отже методична робота в школі – це спеціальна організована діяльність педколективу, що створює умови для підвищення майстерності кожного педагога.
«Підсистеми школи»

(схема 1)

Згідно з основними положеннями теорії систем, методична робота в школі – це складне, відносно цілісне утвердження, яке складається з підсистем, пов’язаних між собою ( мал.. 2). Всі підсистеми методичної роботи створені для вирішення специфічних завдань, і тому кожна функціонує відповідно до змісту своїх завдань. (схема 2)

Результат діяльності безпосередньо залежить від зв’язків між усіма підсистемами методичної роботи: без під системного взаємозв’язку система не функціонує.

Проблемна тема школи – це стержень, якому підпорядковані всі методичні заходи.

Зміст методичної роботи завжди тісно пов'язаний з методичною проблемою, яку обрав колектив для науково-практичної розробки.

Науково-методичну проблему наш колектив обрав не довільно. Аналізуючи стан справ у школі, порівнюючи його з потребами часу, розвитком педагогічної науки, ми дійшли висновку, що треба зануритись глибше у проблему компетентнісно – орієнтованого навчання. Таким чином була сформульована науково-методична проблема школи: «Впровадження технологій компетентнісно - орієнтованого навчання та виховання особистості».

Дослідження єдиної науково – методичної проблеми – центральна ланка в навчально -методичній роботі нашої школи. Ця робота здійснювалась у 4 етапи:

 • Діагностичний 2005 – 2006 р

 • Теоретичний 2006 -2007 р ( дослідження проблеми)

 • Практичний 2007 -2008 р. (реалізація )

2008 -2009р. (реалізація )

 • Підсумковий 2009-2010 р.


Кожний етап – це сходинка до поліпшення умов, змісту освіти в нашому навчальному закладі, запровадження сучасних технологій навчання, пошук нових методик викладання, впровадження передового педагогічного досвіду та перевірка його ефективності. Кожний етап це позиція школи на шляху вдосконалення
Діагностичний 2005 -2006 р. :

Мета етапу: проаналізувати НВП, соціальне середовище учнів школи; виявити проблему, обґрунтувати її актуальність.

- Аналіз методичних проблем в науково-практичній діяльності вчителів ( вересень 2005р.);

- Самооцінка педагогами власної методичної діяльності;

- Аналіз НВП ( серпень 2005 р.)
Виявлення проблеми, обґрунтування її актуальності.

Теоретичний 2006 -2007 р.:

Мета етапу: визначення місії школи; вироблення стратегії реалізації науково-методичної проблеми; пошук резервів та ідей оновлення освіти в школі.

- Вивчення колективом теоретичних аспектів проблеми на педрадах, ШМО, семінарах, методичних нарадах, у самоосвітній діяльності;

- збір інформації про використання новітніх педагогічних технологій педагогічним колективом школи;

- формування готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності;

- визначення методів і засобів дослідження науково-методичної проблеми.


Накопичення теоретичного матеріалу

Практична реалізація проблеми ( 2007 -2009 роки)

Мета етапу: впровадження К-підходу в НВП школи; модернізація освіти; відпрацювання засобів, параметрів контролю за реалізацією навчально-методичної проблеми.

- Проведення тематичних педрад ( форми):

- науково – практичні семінари;

- відкриті уроки;

- позаурочні заходи, проведення майстер-класів вчителів;

- захист проектів учнями;

- взаємовідвідування уроків;

- звіти ШМО


Удосконалення освітнього процесу

Підсумковий ( 2009 -2010 н.р.)

Мета етапу: відстежити основні показники реалізації науково-методичної проблеми школи; виявити рівень впровадження науково-методичної проблеми.

- Підсумкова педагогічна рада;

- аналіз роботи колективу;

- само узагальнення досвіду роботи;

- творчі звіти;

- формування медіатеки кращих уроків.


Систематизація накопиченого матеріалу.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:


 • Реалізація місії закладу: «Якісна освіта на рівні державних стандартів, орієнтація процесу навчання та виховання на особистість учня».
 • Створення моделі випускника школи.
 • Підготувати випускника школи до самостійного життя, одержання їм подальшої освіти у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації.
 • Позитивна динаміка рівня навчальних досягнень учнів, рівня вихованості. • Системне впровадження технологій компетентного підходу в навчання та виховання особистості. • Створення системи взаємодії педагогів, батьків, учнів з формування ключових компетенцій учнів. • Створення банку навчально – методичного забезпечення формування ключових компетенцій учнів, медіа теки кращих уроків.

 • Підвищення рівня професійної компетентності вчителя:

 • зростання педмайстерності;

 • підвищення рівня культури;

 • конструктивне сприйняття нових ідей;

 • практичне використання технологій компетентнісного навчання;

 • самоаналіз власної діяльності

Робота над єдиною методичною проблемою чітко простежується у діяльності педагогічної ради – головного органу роботи школи.

Тематика і форми проведення педрад визначаються науково-методичною проблемою та відповідають таким вимогам: актуальність, науковість, педагогічна діяльність та перспективність.

Шляхи реалізації науково-методичної проблеми через педради:
2005 -2006 роки

 • Професійна компетентність вчителя - основний чинник формування ключових компетентностей учнів.2006 -2007 роки

 • Забезпечення наступності в роботі щодо формування ключових компетентностей на всіх ступенях освіти дітей ( сумісна педрада з ДНЗ)


2007 -2008 роки

 • Оцінювання учнів в процесі формування пізнавальних компетентностей

 • Формування соціальних компетенцій як шлях реалізації потреб учнів.


2008 -2009 роки

 • Впровадження технологій компетентнісно орієнтованого навчання в НВП ( педрада-творчий звіт)

 • Педагогіка співпраці і проблеми демократизації шкільного життя2009 -2010 роки

 • Впровадження технологій компетентнісно орієнтованого навчання та виховання особистості. Досвід, проблеми, перспективи.


Аналізуючи тематику педрад школи з реалізації науково-методичної проблеми, можна зробити висновок, що на діагностичному етапі ( 2005-2006р.) педагоги приділили увагу саме професійній компетентності вчителя, його ролі у формуванні ключових компетентностей учнів.

Проблема наступності в освіті є актуальною не тільки для нашої школи, а в умовах переходу до компетентнісного підходу стає першочерговою в навчально-виховному процесі будь-якого освітнього закладу, тому педрада 2006 -2007 н.р. була спільною з ДНЗ «Оленка». Педагогічні колективи виробили спільне рішення щодо розвитку ключових компетенцій дітей, окресливши проблеми і поділившись досвідом.

Як оцінити власну діяльність, і діяльність учнів в умовах компетентнісного підходу педагоги школи вирішували у 2007-2008 н.р. на педраді «Оцінювання учнів у процесі формування пізнавальних компетентностей». За формою проведення це був дебрифінг*

Педрада «Формування соціальних компетенцій як шлях реалізації потреб учнів»

( круглий стіл) не тільки визначала місце позакласної роботи учнівського самоврядування на розв’язання питань розвитку творчої ініціативи учнів, формування ключових компетентностей учнів школи.

2008 -2009 рік - четвертий рік опрацювання науково-методичної проблеми, педагоги школи на педраді продемонстрували свої наробки з формування ключових компетентностей учнів. За формою проведення педрада-творчий звіт. Шкільні ШМО представили кращі педагогічні знахідки, кожен вчитель продемонстрував свій особистий досвід.

Педрада «Педагогіка співпраці і демократизації шкільного життя» ( Форма педради: колективна творча діяльність) дозволила педагогічному колективу розробити стратегію удосконалення взаємодії батьків і школи в спільній діяльності з розвитку соціальних, життєвих і полікультурних компетентностей дітей різних вікових категорій, визначити головні проблеми організації шкільного життя, взаємовідносин – родина - школа-дитина, їх ефективність.

__________________________________________________________________________

* Дебрифінг – це процес аналізу та обговорення досвіду для того, щоб вирішити та поділитися тим, що було вивчено.

У квітні 2010 року в школі була проведена підсумкова педагогічна рада « Впровадження технологій компетентнісно орієнтованого навчання та виховання особистості. Досвід, проблеми, перспективи».У результаті обговорення члени педагогічного колективу дійшли висновку, що накопичили достатній досвід з впровадження технологій компетентнісно орієнтованого навчання та виховання особистості, і вирішили продовжити практичну реалізацію набутого досвіду, але на більш досконалому рівні.

Серед колективних форм методичної роботи особливе місце відводиться семінарам.

Основна мета семінарів – активізація самоосвітньої роботи вчителів у ході навчання, вивчення літератури, спонукання до осмислення і більш глибокого вивчення теоретичних проблем, застосування отриманих знань на практиці, розвиток здібностей до практичного аналізу, до аргументації власних думок, ведення діалогу, дискусії, впровадження ППД.

З метою реалізації єдиної науково-методичної проблеми у 2005 році рішенням педради

( пр.№ від ) впроваджено нові ПДС «Компетентнісний підхід: перспективи розвитку навчального закладу».

У межах роботи ПДС проведені наступні засідання:

2005 – 2006 н.р.

 • Самоосвітня діяльність вчителя як основний чинник самовдосконалення професійної компетентності ( теоретичний)

 • Образ ключових компетентностей в аналізі уроку (теоретично - практичний)( додаток № )2006 -2007 н.р.

 • Використання інформаційних технологій інтерактивних форм НВП – ефективний спосіб формування ключових компетентностей учнів ( теоретично-практичний)

 • Самостійне здобуття знань, безперервна освіта – шлях до інтеграції в освітній простір (теоретичний)

2007 -2008 н.р.

 • Проектні технології в школі ( теоретично-практичний)

 • Портрет закладу освіти ( семінар –презентація)


2008 – 2009 н.р.

 • Компетентність у технології життєздійснення ( науково-методичний)

 • Диригуємо компетентнісно орієнтованим уроком ( семінар – практикум)


2009 -2010 н.р.

 • Педагогічний тренінг « Розвиток пізнавальної компетентності учнів».


Обов’язковим структурним елементом семінарів є практичні заняття. Форми проведення їх різні, але перевага віддавалась активним формам: розв’язанню педагогічних задач, проблемних ситуацій, відвіданню уроків, тренінгам.

Однією з сучасних форм методичної роботи є інтерактивна ділова продуктивна гра (2005-2006 н.р.). Результатом гри стала модель «випускник нашої школи очима вчителів. ( додаток ) «Інтерактивна гра «Будуємо модель випускника» була проведена з учнями 10-11 кл. Це дало

можливість побачити модель випускника очима учнів,а анкетування батьків дозволило врахувати думку батьків з цього питання. Таким чином проблема створення моделі випускника вирішувалась за участю всіх суб’єктів НВП. Матеріали гри узагальнені, доступні для використання.

« Використання інформаційних технологій, інтерактивних форм у НВП – ефективний спосіб формування ключових компетенцій учнів» теоретично-практичний семінар, який пройшов у школі у січні 2007р. Творча група вчителів під керівництвом вчителя інформатики Вороненко С.Г. продемонструвала можливості ІКТ та інтерактивних форм на уроках.

Метою теоретичного семінару «Проектні технології в школі» було розширити знання про сучасні педагогічні технології, розкрити їх перевагу в порівнянні з традиційними, розвивати професійну, самоосвітню компетентності вчителів, підготувати педагогів до практичного використання методу проектів.

Підсумком роботи семінару став випуск пам’ятки «Я працюю за методом проектів»,а також учнівські проекти: «Обережно перерва» ( вчит. Початкових класів Кусайко Л.В.), «Небезпека в школі» ( вчит. Основ здоров’я О.М.Хотєнкова), «Я обираю…» ( вчит. курсу «Ділова активність» Морозова Л.Ф.) Робота над різноманітними проектами була продовжена і в 2009-2010 н.р.:

 • «Пори року» вч. Морозова Л.Ф. у межах позакласної роботи з укр..мови та літератури (розвиток комунікативної , творчої, соціальної компетентностей)

 • «Маркетинг школи» в межах інтерактивного курсу «Ділова активність ( вч. Морозова Л.Ф.) в процесі роботи над проектом старшокласники намагалися знайти відповідь на питання: чого не вистачає сучасній школі ( розвиток соціальної і комунікативної компетентностей)

 • Проект Петросянца Е. 10 кл. «Мистецтво епохи Відродження ( вч. російської мови та літератури Касумова О.В.) був представлений на щорічному конкурсі «Творча юнь Донбасу»

 • Шкільний конкурс проектів «Чтобы помнили» присвячений 65 річчю Великої Перемоги (соціальна компетентність, інформаційна, творча)

 • Проект «Пам'ять серця» - творча співпраця вчителя історії Цись Т.Г. та учня 9 кл. Скоробогатова Р. Учень став лауреатом обласного конкурсу «Пам'ять серця»

( інформаційна компетентність, полікультурна, соціальна творча, пізнавальна)

Семінар-презентація – нова форма методичної роботи для педагогів нашої школи, тому творча група вчителів, зробила все можливе, щоб захід пройшов на доброму методичному рівні. Підсумком роботи стала електронна презентація школи та документальна версія презентації. «Диригуємо компетентнісно - орієнтованим уроком». Семінар-практикум який було проведено у березні 2009 року дав змогу вчителям створити компетентнісно - орієнтовані уроки за допомогою конструктору уроку ( за методикою А.Гіна) та втілити їх в НВП з наступним обговоренням в колективі.

Педагогічний тренінг «Розвиток пізнавальної компетентності учнів» (додаток ) продемонстрував, що в цілому педагоги школи знайомі з тренінговою методикою, але анкетування довело, що тільки вч. Хотєнкова О.М. та Морозова Л.Ф. активно впроваджують тренінгові методику, 15% вчителів використовують методику епізодично, останні не вважають її перспективною. Після проведення тренінгу думка 60% вчителів змінилися щодо впровадження даної методики, особливо у виховній роботі, і тренінгові методика все частіше впроваджується вчителями в НВП.

Методичні наради – традиційна форма підвищення професійної майстерності, попередження можливих помилок та виправлення припущених недоліків учителями школи.

Методичні наради планують заздалегідь у річному плані роботи школи, але іноді доцільність їх проведення диктується виробничою необхідністю. Всі методичні наради ( за інформаційним рівнем) можна поділити на тематичні та оперативно-інструкційні, як правило оперативно-інструктивні методичні наради є циклічними, тобто повторюються обов’язково з року в рік, а тематичні присвячені певній науково-методичній темі.

Оперативно-інструктивні:

 • Рекомендації щодо організації НВП в новому навчальному році.

 • Рекомендації щодо календарно-тематичного планування ( планування виховної роботи)

 • Про організацію роботи з обдарованими та здібними учнями.

 • Рекомендації щодо ведення шкільної ділової документації

 • Про роботу вчителів з проведення предметних тижнів.

 • Аналіз моніторингових досліджень якості освіти ( тричі на рік) та інше.

  1   2

Схожі:

СТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи...
Ити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням...
ПРИШКІЛЬНИЙ ТАБІР «ДРУЖБА» ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ...
ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 ІМ. М. Ф. ВАТУТІНА ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Вчитель математики Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Канівської міської ради Черкаської області
П’ятківської загальноосвітньої школи І-І ІІ ступенів Чуднівської...
П’ятківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чуднівської районної ради Житомирської області з 17 листопада по 07 грудня 2015...
Урок узагальнення і систематизації
Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області
Інтегрована інтелектуальна гра-змагання «Мови рідної розмай!»
«Інтер», учитель української мови та літератури Верхньоторецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ясинуватського району Донецької...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ середньої загальноосвітньої школи...
Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи,...
Овсієнко Наталія Іванівна, вчитель хімії, Черкаської загальноосвітньої...
Контрольна робота з теми: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»
ВИХОВНА ГОДИНА «Зелена аптека Донбасу» Підготувала: кл керівник 6...
Обладнання: малюнки учнів,фотографії лікарських рослин Донбасу, мультимедійна дошка та проектор
Адреси передового педагогічного досвіду
Чеканюк Лідія Григорівна, вчитель фізики Уманської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 Уманської міської ради, Щерба Алла Андріївна,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка