Державний стандарт професійно-технічної освіти


НазваДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Сторінка1/25
Дата22.02.2016
Розмір2.34 Mb.
ТипДержавний стандарт
bibl.com.ua > Право > Державний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики

УкраїниДержавний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7331.2 D36053_2006

(позначення стандарту)
Професія : різьбяр по дереву та бересту
Код: 7331.2


Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ

2006Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України

Та Міністерства праці та соціальної політики

України

від "___" __________ 2006 р. за №__/__

Зареєстровано

В Міністерстві юстиції України

___липня 2006 р. за №____/_____


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7331.2 D36053 2006

(позначення стандарту)

Професія : різьбяр по дереву та бересту

Код: 7331.2


Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ

2006

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра освіти Заступник Міністра праці та

і науки України соціальної політики України

Б. Жебровський Н. Іванова_

___”___________2006р. “___”___________2006р.

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7331.2 D36053 2006
(позначення стандарту)

Професія : різьбяр по дереву та бересту

Код: 7331.2


Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ

2006

Розробники::

Турчин В.П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове

Шпільман М.П., заступник директора з навчально-виробничої роботи художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове

Матушевський В.П., завідувач відділом Львівського обласного центру зайнятості;

Сойка Б.П., викладач художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове

Гевало В.М., викладач художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове

Стефанів Б.М., директор товариства з обмеженою відповідальністю „Каскад” /меблеве виробництво/

Рибак Н.Б., заступник директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області.

Гузюк В.Б., методист вищої категорії Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області.
Науковий консультант

Камінецький Я.Г. — директор Львівського науково-практичного центру Академії педагогічних наук України, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, голова Вченої Ради, кандидат економічних наук.
Рецензенти:

Ковальський В.П., директор товариства з обмеженою відповідальністю „Явір-К” /меблеве виробництво/

Козловська І.М., завідувач відділом загально технічних і спеціальних дисциплін Львівського науково-практичного центру Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук;

Івать Р.Д., директор центру зайнятості м. Львова.
Літературний редактор

Тимоць М.В., методист вищої категорії Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області.
Технічний редактор

Рибак Н.Б., заступник директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області.
Керівники творчої групи

Бобко В.М., директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області.

Шмехтичева Л.І. — завідувач сектору Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

____________________________________________________________________________________

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії „Розьбяр по дереву та бересту” замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефони: (044) 4177397, (044) 4253533

Заступник директора, начальник Відділення змісту професійно-технічної освіти Головінова Валентина Олексіївна.
* Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Різьбяр по дереву та бересту” 2 - 6 розрядів розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 -вр) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють або забезпечують підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;

критерії кваліфікаційної атестації випускників;

перелік основних обов’язкових засобів навчання;

список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на 2-й розряд складає 665 годин, на 3-й розряд складає 776 години, на 4-й розряд складає 1051 годин, на 5-й розряд складає 1024 годин, на 6-й розряд складає 918 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійної первинної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування” та ін.).

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення предмета “Спецтехнологія” проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітничих 1975р. (вип. 65, розділ “Виробництва художніх виробів з дерева, капо-кореня і бересту”), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок . Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, “Загальні положення”, п.7, вип.1, розд.2, Краматорськ, 2005р.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів (слухачів) до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічним навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів). Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем (слухачем) не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно – технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо кваліфікаційний рівень “Кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 7331.2 D36053 2006

(позначення стандарту)

Професія : різьбяр по дереву та бересту.

Код: — 7331.2


Кваліфікація: — 2 розряд
Видання офіційне

Київ

2006
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)  1. Професія7331.2 різьбяр по дереву та бересту

  2. Кваліфікація 2 розряд

  3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

Інструменти для різьблення і столярної обробки, породи і вади деревини, властивості клеїв та їх застосування. Основи малюнку і композиції, прийоми різьблення геометричної різьби. Організацію робочого місця і безпеку праці.

Повинен уміти:

Виготовляти з дерева прості художні вироби, виконувати відбір і підготовку матеріалу. Виконувати столярні операції, виконувати геометричну різьбу. Заточувати інструменти.
4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна, базова або неповна базова загальна середня освіта без вимог до стажу роботи.

6.Сфера професійного використання випускника

Виробництво художніх виробів з дерева, виробництво меблів, виробництво іншої продукції
7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 16 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

підготовки кваліфікованих робітників

Професія - 7331.2 різьбяр по дереву та бересту

Кваліфікація – 2 розряд

Загальний фонд навчального часу - 665 годин

з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

74

4

1.1

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
1.2

Основи правових знань

17
1.3

Інформаційні технології

17

4

1.4

Правила дорожнього руху

8
1.5

Резерв часу

15
2

Професійно-теоретична підготовка

248

133

2.1

Креслення і перспектива

38

26

2.2.

Спецтехнологія

46

6

2.3

Матеріалознавство

30

7

2.4

Малюнок

74

70

2.5

Композиція

30

24

2.6

Охорона праці

30
3

Професійно-практична підготовка

336
3.1

Виробниче навчання

270
3.2

Виробнича практика

63
4.

Консультації

30
5

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна кваліфікаційна атестація при продовження навчання)

7
6.

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

665

137


Перелік кабінетів, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією „Різьбяр по дереву та бересту”
1. Кабінети:

  • Спецтехнології

  • Матеріалознавства

  • Малюнку

  • Композиції

  • Креслення

  • Охорони праці

2. Майстерні:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Слічний Ю. О. методист навчально методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Рейдель Ельмір Аронович – викладач Запорізького центру професійно-технічної освіти
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Державний стандарт професійно-технічної освіти

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Професія „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”, код 7233. 2
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
«Грошовий обіг» Тернопільський національний економічний університет, доцент, кандидат економічних наук
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці та соціальної політики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка