Державний стандарт професійно-технічної освіти


НазваДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Сторінка1/59
Дата24.02.2016
Розмір5.25 Mb.
ТипДержавний стандарт
bibl.com.ua > Фізика > Державний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Державний стандарт


професійно-технічної освіти
ДСПТО 7241.1.З00020-2006


Професія — Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування
Код — 7241.1

Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ

2006
Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

23 серпня 2006 р. №632

ПОГОДЖЕНО

Міністерство праці та соціальної політики України

23 серпня 2006р.Державний стандарт


професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.1.З00020-2006

Професія — Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування
Код — 7241.1
Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ

2006Керівник проекту

-

Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області


Розробники:

Джус Л.К.

-

заступник директора з науково-методичної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, заступник керівника

Буйняк О.Д.

-

методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

Огороднічук Я.О.

-

методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

Дрозич А.П.

-

заступник директора Хмельницького професійного ліцею електроніки

Буркун І.О.

-

викладач предмета “Спецтехнологія” Хмельницького вищого професійного училища №25

Жарчиський Ю.Р.

-

майстер виробничого навчання Грицівське ВПУ-38

Уляницький С.М.

-

головний спеціаліст, технолог ТОВ “Поділля -Кабель”

Закандаєв П.О.

-

інструктор навчально-тренувального центру Хмельницької АЕС

Терлецький В.П.

-

заступник начальника служби метрології апарату управління компанії “Хмельницькобленерго”Науковий консультант

-

Абрамов О.О., доцент кафедри зносостійкості та надійності машин Хмельницького національного університетуРецензенти:

Петрищин А.С.

-

головний енергетик Хмельницького ВАТ “Укрелектроапарат”

Нагорний П.Д

-

директор Хмельницьких південних високовольтних електромереж, канд. техн. наук

Добровольська Г.Ф.

-

заступник начальника відділу організації професійного навчання Хмельницького обласного центру зайнятості


Літературні редактори:

Снісар З.І.

-

Методист вищої категорії відділу методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти і державних стандартів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Куций П.В.

-

редактор, завідувач відділу редакційно-видавничої діяльності Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області


Технічні редактори:

Огороднічук Я.О.

-

методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

Буйняк О.Д.
методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області


Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії “Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування”, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

04070, м. Києва, вул. Сагайдачного, 37.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 4253533

Заступник директора, начальник Відділення змісту професійно-технічної освіти Головінова Валентина Олексіївна.
* Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Міністерство освіти і науки України


ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра освіти і науки України

Заступник Міністра праці та соціальної політики України


_____________ Б. Жебровський______________ Н. Іванова

“_____” __________ 200___ р

“_____” ___________ 200__ р


Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 7241.1.З00020-2006

Професія — Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування
Код — 7241.1

Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди


Видання офіційне

Київ

2006

Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії “Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 2-6 розрядів розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України “Про професійно-технічну освіту” (103/98-ВР) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють або забезпечують підготовку(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

 • освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

 • типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

- типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускників;

 • перелік основних обов’язкових засобів навчання;

 • список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на 2-й розряд складає 837 годин, на 3-й розряд – 927 годин, на 4-й розряд - 601 годину і на 5-й та 6-й розряди - по 468 годин на кожний.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що встановлюється робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення з неї раніше вивченого матеріалу і за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування” та ін.).

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів на кожному розряді, наприкінці вивчення предмета “Спецтехнологія” проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск 1, розділ 2, (професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності). Видавництво Центру продуктивності. Краматорськ. – 2005), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. Крім основних, до рівня знань та навичок, до кваліфікаційних вимог включені й ті, що передбачені тим же Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, а саме “Загальними положеннями”, п.п. 7. 9. випуск 1, розділ 2. Краматорськ 2005 р.

Професійно-практична підготовка проводиться у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.

Типовим навчальним планом передбачено не більше 36 годин тижневого навантаження учнів (слухачів) при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів (слухачів) до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими для відповідної галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Після закінчення повного курсу навчання на відповідний рівень кваліфікації проводиться державна кваліфікаційна атестація, яка включає виконання кваліфікаційної пробної роботи, захист екзаменаційної роботи. Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок навчального часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються за 12-бальною шкалою оцінювання їх навчальних досягнень. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “Кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем (слухачем) не менше чотирьох балів (за критеріями кваліфікаційної атестації).

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “Кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого чи третього атестаційного рівня, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень “Кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого чи третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень “Кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Державний стандарт


професійно-технічної освіти


ДСПТО 7241.1.З0020 – 2006

Професія — Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування
Код — 7241.1
Кваліфікація — 2-ий розряд

Видання офіційне

Київ

2006

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють

підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія — 7241.1 “Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування”
2. Кваліфікація — 2-ий розряд

3. Кваліфікаційні вимогиПовинен знати: основи електротехніки; будову і принципи роботи електродвигунів, генераторів, трансформаторів, комутаційної і пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і електроприладів; основні види електротехнічних матеріалів, їх властивості і призначення, правила і способи монтування і ремонту електроустаткування в обсязі виконуваної роботи; назву, призначення і правила користування робочим та контрольно-вимірювальним інструментом і основні знання про виробництво і організацію робочого місця; прийоми і способи заміни, зрощування і паяння проводів низької напруги; правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом; правила охорони праці під час обслуговування електроустановок в обсязі ІІ кваліфікаційної групи; прийоми і послідовність виконання такелажних робіт; основи електроматеріалознавства; основи технічного креслення; основи технічних вимірювань.
Повинен уміти: виконувати окремі нескладні роботи з ремонту і обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Монтувати і ремонтувати розподільні коробки клемників, запобіжних щитків і освітлювальної арматури. Очищати і продувати стисненим повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей. Чистити контакти і контактні поверхні. Здійснювати оброблення, зрощування, ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В. Прокладати установочні проводи і кабелі. Обслуговувати і ремонтувати сонячні і вітрові енергоустановки потужністю до 50 кВт. Виконувати прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування. Вмикати і вимикати електроустаткування та виконувати прості вимірювання. Працювати з пневмо- і електроінструментом. Виконувати такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги. Перевіряти і вимірювати мегомметром опір ізоляції розподільної мережі, статорів і роторів електродвигунів, обмоток трансформаторів, вводів і виводів кабелів.
4. Загальнопрофесійні вимоги

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційної характеристики професії, робітники повинні:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • дотримуватися норм технологічного процесу;

 • не допускати браку у роботі;

 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

 • мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі у їх ремонті;

 • знати та вміти застосовувати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника

Професії загальні для всіх видів економічної діяльності. Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання промислових підприємств, сільськогосподарського виробництва і електропобутових приладів.

7. Специфічні вимоги

  1. Вік: по закінченню навчання не менше 18 років.

  2. Стать: чоловіча, жіноча.

  3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план
підготовки кваліфікованих робітників


Професія — 7241.1. “Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування”

Кваліфікація — 2-й розряд

Загальний фонд навчального часу - 837 годин
з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

74
1.1.

Основи правових знань

17
1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
1.3.

Інформаційні технології

17

2

1.4.

Правила дорожнього руху

8Резерв часу

15
2.

Професійно-теоретична підготовка

245
2.1.

Спецтехнологія

92
2.2.

Електротехніка з основами промислової електроніки

63

6

2.3.

Електроматеріалознавство

20

2

2.4.

Технічне креслення

24
2.5.

Допуски та технічні вимірювання

16

2

2.6.

Охорона праці

30
3.

Професійно-практична підготовка

510
3.1.

Виробниче навчання

378
3.1.1

у навчальних майстернях

306
3.1.2

на виробництві

72
3.2

Виробнича практика

132
4.

Консультації

30
5.

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

8
Загальний обсяг навчального часу (без п. 4):

837

12Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень

для підготовки кваліфікованих робітників за професією

“Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 1. Кабінети:

 • спеціальної технології;

 • креслення;

 • електротехніки ;

 • електроматеріалознавства;

 • допусків та технічних вимірювань;

 • охорони праці;

 • правил дорожнього руху;

 • основ трудового законодавства;

 • основ галузевої економіки .


2. Майстерні:

 • слюсарна;

 • електромонтажна.


3. Лабораторії:

 • електротехнічна.


Типова навчальна програма

з предмета “Основи правових знань”
з/п

ТемаКількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

2
2.

Конституційні основи України

5
3.

Правові основи професійно-технічної освіти

1
4.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

5
6.

Праця, закон і ми

2
7.

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

2
Всього годин:

17  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Слічний Ю. О. методист навчально методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Рейдель Ельмір Аронович – викладач Запорізького центру професійно-технічної освіти
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Державний стандарт професійно-технічної освіти

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Професія „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”, код 7233. 2
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
«Грошовий обіг» Тернопільський національний економічний університет, доцент, кандидат економічних наук
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці та соціальної політики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка