Державний стандарт професійно-технічної освіти


НазваДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Сторінка1/8
Дата04.04.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипДержавний стандарт
bibl.com.ua > Фізика > Державний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 7233.2.А.29.32.4 - 2007


(позначення стандарту)


Професія : „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин

та устаткування”
Код: 7233.2

Кваліфікація: 3 розряд

Київ

2007
Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу
1. Професія „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”, код 7233.2.
2. Кваліфікація - 3 розряд.
3. Кваліфікаційні вимоги.
Повинен знати:

 • будову сільськогосподарських машин, устаткування,обладнання комбайнів і тракторів, які обслуговуються;

 • призначення та взаємодію їх основних вузлів і деталей;

 • технологічну послідовність розбирання, ремонту, складання машин та устаткування;

 • методи виявлення та способи усунення дефектів у роботі машин і окремих агрегатів, технічні умови на випробування, регулювання та приймання вузлів та механізмів після ремонту;

 • основні властивості матеріалів, які обробляє;

 • будова універсальних, складних пристосувань і середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів;

 • допуски і посадки;

 • квалітети (класи точності) і параметри шорсткості;

 • електротехнічні матеріали і правила зрощування, зпаювання та ізоляції проводів.


Повинен вміти:

 • ремонтувати, складати і регулювати вузли і агрегати середньої складності сільськогосподарських машин, комбайнів, тракторів із заміною окремих частин і деталей;

 • складати прості і середньої складності сільськогосподарські машини, комбайни, трактори на колісному ходу та здавати їх відповідно до технічних умов;

 • ремонтувати; проводити технічне обслуговування та регулювання простих машин і обладнання тваринницьких ферм і комплексів;

 • розбирати агрегати електрообладнання і прилади;

 • виконувати слюсарне оброблення і пригонку деталей за 11 – 12 квалітетами (4-5 класами точності);

 • з’єднувати та паяти проводи, виготовляти і заміняти пошкоджені ділянки.


4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен знати і застосовувати на практиці:

- раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • додержуватися норм технологічного процесу;

 • не допускати браку в роботі;

 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

 • знати інформаційні технології.


5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 розряду:

 • за умови продовження первинної професійно-технічної освіти в ПТНЗ першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

 • за умови підвищення кваліфікації стаж роботи не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника: надання послуг з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченню навчання - не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.

Кваліфікація: 3 розряд

Загальний фонд навчального часу – 338 годинНавчальні предмети за видами підготовки

Кількість годин

Всього

З них лабораторно-практичні роботи

1

Загальнопрофесійна підготовка

32

 

1.1.

Основи правових знань

17

 

1.2.

Інформаційні технології

81.3.

Основи галузевої економіки і підприємництва

7

 

2

Резерв навчального часу

14

 

3

Професійно-теоретична підготовка

107
3.1

Трактори

20
3.2

Сільськогосподарські машини

20
3.3

Слюсарна справа

16
3.4

Система технічного обслуговування і ремонту машин

16
3.5

Читання креслень

17

 

3.6

Електротехніка

8

 

3.7

Охорона праці

10

 

4

Професійно-практична підготовка

158

 

4.1.

Виробниче навчання

60

 

4.2.

Виробнича практика

98

 

5

Консультації

20

 

6

Державна кваліфікаційна атестація(або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7

 

 

Загальний обсяг навчального часу (без п. 5)

318

4Перелік необхідних кабінетів, лабораторій, майстерень.КабінетиЛабораторіїМайстерні

1

Основ галузевої економіки і підприємництва

1

Будови тракторів*

1

Слюсарна*

2

Охорони праці*

2

Будови сільськогосподарських машин*

2

Ремонтна*

3

Інформаційних технологій3

Пункт технічного обслуговування*

4

Основ правових знань

5

Основ електротехніки

6

Будови тракторів*

7

Будови сільськогосподарських машин*

8

Слюсарно-ремонтної справи*
Примітка: для підприємств, організацій, установ, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при наявності кабінетів, лабораторій, майстерень позначених - *


Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»
з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них лабораторно-практичніПравове регулювання господарських відносин у промисловості
5Захист господарських прав і інтересів
3Основи трудового законодавства
5

4.

Адміністративна і дисциплінарна відповідальність
4

Всього:

17

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість. Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства і його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства. Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності підприємств. Договірна дисципліна у промисловості.
Тема 2. Захист господарських прав і інтересів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв’язання господарських спорів. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ у арбітражному суді. Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських спорів.
Тема 3. Основи трудового законодавства

Право громадян України на працю. Конституція України про права і свободи людини. Кодекс законів про працю. Законодавство про працю.

Трудовий договір: його зміст, порядок укладання, форми, строки. Контракт і трудова угода. Підстави для припинення трудового договору. Пільги для деяких категорій працівників.

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Щорічна відпустка: її тривалість, порядок і умови надання і перенесення.

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників. Закони України «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» та інші нормативно-правові акти.

Колективний договір. Індивідуальні трудові угоди. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, державний нагляд, громадський контроль.
Тема 4. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у врегулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.
Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»
п/п

Тема

Кількість годин

Всього

з них лабораторно-практичні роботи

1.

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

2
2.

Системи управління на основі комп’ютерних технологій

3

1

3

Поглиблення курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки” відповідно до спеціалізації

3

1

Всього:

8

2


Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Визначення та принцип побудови автоматизованих систем: АСУВ, АСУТП, САПР.

ЧПУ – локальні системи, супервізорне управління, пряме числове управління.
Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи.

Функціональна схема мікропроцесора. Пристрої зв’язку з об’єктом управління, їх класифікація.

Поняття про пристрої перетворення інформації ( ЦАП, АЦП).

Лабораторно-практична робота № 1. Складання блок-схеми основного алгоритму роботи мікропроцесора.
Тема 3 Поглиблення курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки” відповідно до спеціалізації

Складання алгоритмів технологічного процесу обробки типових деталей.

Базові конструкції алгоритмів.

Лабораторно-практична робота № 2. Складання блок-схем алгоритмів технологічних процесів типових деталей.

Тематичний план з предмета «Технічне креслення»

№ з\п

Тема

Кількість годин

Всього

3 них практичні роботи

1.

Основи проекційного креслення

2

1

2.

Перерізи та розрізи

2
3.

Робочі креслення деталей та ескізів

6

2

4.

Складальні креслення

5
5.

Схеми

2

1
Всього:

17

4


Тема І. Основи проекційного креслення.
Види аксонометричних проекцій. Прямокутна ізометрична проекція. Загальні відомості.

Технічне малювання.

Креслення в системі прямокутних проекцій.

Прямокутне проектування - як основний засіб зображення.

Площини проекцій. Розміщення проекцій на кресленні.

Комплексні креслення.

Проекції геометричних тіл на простих деталей.

Аналіз елементів зображення деталі та положення їх на площинах проекцій.

Вправи: розбір креслення деталі та визначення її форми.
Тема II. Перерізи та розрізи.
Перерізи, правила їх виконання і позначення. Розрізи прості рівні розрізи. Горизонтальний, вертикальний, похилий. Складні розрізи, ступінчасті, ламані.

З'єднання половини виду з половиною розрізу. Правила виконання та позначення розрізів на кресленнях. Умовності та спрощення на кресленнях деталей.

Вправи: Читання та виконання креслень з розрізами та перерізами.


Тема III. Робочі креслення деталей та ескізів.
Види виробів: деталі, складальні одиниці, комплекси і комплекти.

Класифікація креслень за способом виконання (ескіз, оригінал, дублікат, копія ). Вимоги до робочих креслень.

Види основні. Види додаткові, місцеві. Виносні елементи на кресленнях. Нанесення розмірів та текстова частина робочого креслення. Зубчасті колеса та зубчасті передачі.

Позначення на кресленнях допусків форми та розташування поверхонь, не площинності, не паралельних, не перпендикулярності, класів точності та жорсткості поверхонь.

Умовні позначення на кресленях ЕСКД допусків, посадок, граничних відхилень, квалітетів точності, термічної і хіміко - термічної обробки, видів покриття, матеріалів виготовлення.

Вправи: Читання робочих креслень деталей. Виконання ескізів деталей.
Тема IV. Складальні креслення.
Загальні відомості про складальне креслення:

Зміст, специфікація, нанесення розмірів, розрізів і позначення посадок. Розрізи на складальних кресленнях. Зображення і умовні позначення з'єднань різьбових, шпонкових, шліцьових, штифтових, заклепкових. Спрощення і умовні зображення різьбових стандартних виробів і з'єднань.

Послідовність читання складальних креслень. Елементи складального креслення.
Тема V. Схеми.
Правильність викреслювання схем.

Умовності і спрощення при викреслюванні кінематичних схем.

Вправи: Читання кінематичних і гідравлічних схем.

Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка»

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Постійний струм та кола постійного струму

1
2.

Електромагнетизм

1
3.

Змінний струм та кола змінного струму

2
4.

Електричні та радіотехнічні вимірювання Електровимірювальні прилади

1
5.

Електричні машини змінного струму

2
6.

Електричні апарати

1
Всього:

8


Тема 1. Постійний струм та кола постійного струму

Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах.
Тема 2. Електромагнетизм

Магнітне поле електричного струму. Напруга магнітних силових ліній. Намагнічування тіл. Правила буравчика. Правило лівої руки. Поняття про електромагнетизм. Правило правої руки. Явище гістерезису. Електромагніти. Закон повного струму. Магнітний опір. Провідник зі струмом у магнітному полі. Явище електромагнітної індукції, самоіндукції, взаємоіндукції.
Тема 3. Змінний струм і кола змінного струму

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл змінного струму. Послідовне, паралельне з’єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів. Еквівалентний опір та еквівалентна провідність кіл, їх активна і реактивна складові. Трикутники опорів і вектори, діаграми. Активна, реактивна та повна потужність у колі змінного струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником. Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами і напругами при з’єднанні зіркою і трикутником.
Тема 4. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Схеми включення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів ізоляції проводів. Вимірювання потужності і енергії. Схеми включення ватметрів та лічильників.
Тема 5. Електричні машини змінного струму

Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.
Тема 6. Типи електричних машин змінного струму. Електричні апарати

Поняття про електричний провід та його призначення. Апаратура керування і захисту, захисні пускачі, запобіжники, контактори, реле, контролери, пускові і регулювальні реостати. Апаратура керування електричним приводом токарних верстатів. Захисна апаратура. Арматура місцевого освітлення. Апаратура керування: види, призначення, стисла експлуатаційна характеристика.

Типова навчальна програма з предмета

Охорона праці”з/п

Тема


Кількість

годин

1.

2.

3.

4.

5.
6.Правові і організаційні основи охорони праці.

Основи безпеки в галузі.

Основи пожежної безпеки.

Основи електробезпеки.

Основи гігієни праці, виробничої санітарії, медичні огляди.

Надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

.

1

4

1

1

1
2


Всього:

10


Тема 1. Правові та організаційні основи

Охорони праці.

Поняття „охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України „Про охорону праці”, Кодекс законів України про працю, Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України „Про пожежну безпеку”, Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Обов’язки власника щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медикопрофілактичні Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі.

Правила охорони праці в сільськогосподарському виробництві.

Особливості сільськогосподарського виробництва, завдання, профілактичні заходи та організація робота з безпеки праці на підприємствах сільського господарства. Робота з підвищеною небезпекою у сільськогосподарському виробництві. Вимоги до персоналу, який експлуатує і обслуговує самохідні кормозбиральні машини.

Заходи щодо безпеки виконання розбирально-складальних та слюсарно-ремонтних робіт. Вимоги до справності та безпечності інструментів, приладів, пристосувань. Безпека праці під час миття агрегатів і деталей машин.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метереологічних умов праці.

Попереджувальні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Вимоги безпеки до навчальних, навчально-виробничих приміщень.
Тема 3. Основи пожежної безпеки.

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовин, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегаслі властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.
Тема 4. Основи електробезпеки.

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Кваліфікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрофікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановка. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні огляди.

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці слюсаря по ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення . Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Медичні огляди працівників ремонтних підприємств.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків.

Основи анатомії людини.

Послідовність, принцип й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги, медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомніння (втрати свідомості), шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.
Типова навчальна програма з предмета

Основи галузевої економіки і підприємництва”.
з/п

Тема

Кількість

годин

Всього

З них лабораторно-практичні

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Вступ. Наука економіка. Сучасні моделі економіки.

Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки.

Реформування і регулювання відносин власності.

Роздержавлення та приватизація.

Основи менеджменту і маркетингу.

Внутрішній госпрозрахунок на підприємстві. Акції. Дивіденди.

Трудові ресурси. Зайнятість населення.

1
1
1
1

1

1
1
Всього:
7


Тема 1. Вступ. Наука економіки. Сучасні моделі економіки

Предмет економічної науки. Методи економічного дослідження та економічне моделювання. Еволюція поглядів на предмет. Екологічна теорія та її значення у пізнанні соціально-економічних процесів. Основні етапи становлення та розвитку економічної науки. Сучасна економічна наука та її роль у розвитку ринкової економіки.

Основні моделі сучасної організації економіки. Командно-адміністративна економіка її основні риси та протиріччя. Шлях від вільної ринкової економіки змішаного типу. Виникнення соціальної ринкової економіки.
Тема 2. Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки

Товар і його властивості, вартість товару. Умови виникнення товарного виробництва та його основні характеристики. Товар як основна ланка товарно виробництва.
Тема 3. Реформування та регулювання відносин власності

Економічні відносини власності. Роздержавлення та приватизація. Власність та її економічний зміст. Поняття відносин власності. Типи, форми та види власності. Суб’єкти власності та господарювання.

Тема 4. Роздержавлення та приватизація

Принцип роздержавлення та приватизації. Денаціоналізації. Основні завдання приватизації та її шляхи. Способи передачі державної власності у приватні руки. Особливості приватизації в Україні.
Тема 5. Основи менеджменту і маркетингу

Зміст управлінської діяльності. Функції управління. Бізнес план та основні вимоги до його складання. Технологічні характеристики менеджера. Сутність, принципи та функції маркетингу його види. Роль маркетингу в регулюванні ринкової економіки. Реклама, її види і значення.
Тема 6. Внутрішній госпрозрахунок на підприємстві. Акції. Дивіденди
Організація внутрішнього госпрозрахунку. Основні показники госпрозрахункової діяльності. Показники госпрозрахунку та його роль. Види акцій. Дивіденди та їх значення.
Тема 7. Трудові ресурси. Зайнятість населення.

Поняття трудових ресурсів. Безробіття та його види. Рівень безробіття. Допомога по безробіттю. Функції державної служби зайнятості.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

слюсарна справаз/п
Тема

Кількість годин

Всього

з них лабораторно-практичні роботи

1.

Технологічний процес слюсарної обробки. Допуски і посадки.

6
2.

Паяння

2
3.

Склеювання

2
4

Технологія клепання при ремонті середньої складності. Механізація клепання.

2
5

Шабрування

2
6

Пригонка та припасування.

2
всього ГОДИН:

16
Тема 1. Технологічний процес слюсарної обробки

Поняття про технологічний процес. Основні вимоги до технологічних процесів обробки. Наукова організація праці технологічних процесів обробки.

Поняття про технологічні карти слюсарної обробки.

Визначення розмірів заготовки, підбір заготовки. Вибір базових поверхонь і методів обробки.

Вибір ріжучого, вимірювального інструменту, пристосувань, режимів обробки для виконання робіт за 11-12 квалітетами.

Схеми розташування полів допусків. Конструктивний та експлуатаційний допуск. Визначення міжопераційних припусків на визначені слюсарні операції та допуски на проміжні розміри.

Використання інструментів і пристосувань, прискорюючих і механізуючих виконання операцій. Значення скорочення допоміжного часу на встановлення та знімання деталі, інструмента.

Забезпечення вимог якості і надійності виробів.

Розбір технологічних карт слюсарної обробки.
Тема 2. Паяння

Призначення і використання паяльних з’єднань. Методи паяння.

Очищення і знежирювання поверхонь перед паянням. Послідовність робіт під час паяння. Організація робочого місця. Правила безпеки праці під час паяння.

Тема 3. Склеювання

Технологія склеювання під час виконання слюсарних робіт. Клеючі речовини. Обладнання, пристосування та інструменти для виконання робіт. Дефекти.

Причини неміцності клейових з’єднань. Вимоги до організації робочого місця.

Тема 4. Технологія клепання при ремонті середньої складності. Механізація клепання.

Прийоми та способи клепання при ремонті середньої складності. Дефекти у заклепкових з’єднаннях, їх усунення та запобіжні заходи.

Механізація клепальних робіт. Інструменти і пристрої для механізованого клепання, будова та правила користування ними.

Тема 5. Шабрування.

Шабрування. Призначення і використання шабрування. Якість поверхонь, оброблених шабруванням за 11-12 квалітетами. Основні види шабрування. Припуски на шабрування плоских поверхонь. Інструмент і пристрої, які використовуються при шабруванні площин, будова, призначення і правила поводження з ними. Підготовка до шабрування і заправляння шаберів.

Способи визначення точності шабрування.

Механізація шабрування.

Види та причини дефектів при шабруванні, виправлення дефектів і запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Передові методи праці.
Тема 6. Пригонка та припасування.

Використання припасування та пригонки при складальних роботах.

Інструмент, пристрої та обладнання, які використовуються під час пригонки та припасування. Правила пригонки та припасування.

Можливі дефекти, запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Передові методи праці.
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

ТРАКТОРИз/п
Тема

Кількість годин

Всього

з них лабораторно-практичні роботи

1.

Двигун


8
2.

Трансмісія тракторів. Механізми керування тракторів

6
3.

Гідравлічна система

4
4.

Електрообладнання трактора

2
всього годин:

20


  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Слічний Ю. О. методист навчально методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Рейдель Ельмір Аронович – викладач Запорізького центру професійно-технічної освіти
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Державний стандарт професійно-технічної освіти

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
«Грошовий обіг» Тернопільський національний економічний університет, доцент, кандидат економічних наук
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці та соціальної політики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка