Державний стандарт професійно-технічної освіти


НазваДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Сторінка1/10
Дата12.03.2013
Розмір1.08 Mb.
ТипДержавний стандарт
bibl.com.ua > Право > Державний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.2.А.29.32.4 - 2007


(позначення стандарту)


Професія : слюсар з ремонту сільськогосподарських машин

та устаткування
Код: 7233.2

Кваліфікація: 1-2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ 2007

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України
Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України

від „29”серпня 2007р. № 771
Погоджено

Міністерство праці та соціальної політики України

від „29”серпня 2007р.


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.2.А.29.32.4 - 2007


(позначення стандарту)


Професія : „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин

та устаткування”
Код: 7233.2

Кваліфікація: 1-2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ 2007
Слічний Ю.О. - методист навчально методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області

Солдатов Б.О. - заступник директора з навчально-виробничої роботи Кузьминецького професійного аграрного ліцею

Книжник В.П. - заступник директора з навчально-виробничої роботи ВПУ№41 м. Тульчин

Грущанський В.Г. - викладач спеціальних дисциплін ВПУ№41 м. Тульчин

Лавриченко В.В. - старший майстер ВПУ№41 м. Тульчин

Гончарук І.І. - головний технолог ТОВ “Тульчинський агромаш”

Кондратенко Ю.В - інженер-технолог ТОВ “Ремонтник” м. Тульчин.
Науковий консультант Берник Д.С. - доцент кафедри механізації сільського господарства Вінницького державного аграрного університету, кандидат технічних наук.
Рецензенти: Шевчук В.І. – голова правління ТОВ “Ремонтник” м.Тульчин,

Гайдай С.М. – голова правління ТОВ “Агромаш” м. Тульчин
Літературні редактори: Сніcар З.Л. – завідувач сектору інноваційних технологій НМЦ ПТО МОН України
Технічний редактор: Олексійчук М.Д. – заступник директора з навчально-виробничої роботи Зозівського професійного аграрного ліцею.
Керівники проекту:

Грицишин О.Б. – начальник відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України;

Штиченко Г.О. - директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.2.А.29.32.4 - 2007


(позначення стандарту)


Професія : „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин

та устаткування”
Код: 7233.2

Кваліфікація: 1-2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ 2007

Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування” 1-2, 3, 4, 5, 6 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України “Про професійно-технічну освіту” (103/98-вр) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють або забезпечують підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

 • освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

 • типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

 • типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускників;

 • перелік основних обов’язкових засобів навчання;

 • список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на 1-2 розряд складає 661 годину, підвищення кваліфікації на 3-й розряд – 338 годин, на 4 –й розряд – 412 годин, на 5-й розряд – 412 годин, на 6-й розряд – 412 годин.

В разі потреби замовника кадрів і при умові погодження з обласним управлінням освіти і науки можливе поєднання 1-2 з 3 розрядом у одному плані.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

Нормативні терміни навчання на другому ступені професійно-технічної освіти не повинні перевищувати:

 • для осіб, які мають повну загальну середню освіту, - 1,5 року;

 • для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, - 4 роки;

 • для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і поки не здобувають повної загальної середньої освіти, - 2 роки.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування” тощо).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, Випуск 42 Оброблення металу. Частина 2. “Робітники”, “Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування”, Краматорськ, 2006р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, “Загальні положення “, п. 7, вип. 1, розд. 2, Краматорськ, 2005 р..

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази. Вивчення Правил дорожнього руху обов’язково для учнів, які не вивчали їх у школі, а для інших – за бажанням.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожний учень/слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

Кваліфікаційна атестація проводиться за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку. Програма виробничої практики розробляється навчальним закладом з урахуванням особливостей сільськогосподарського підприємства, розглядається на засіданні педагогічної ради навчального закладу і затверджується її керівником.

До самостійного виконання робіт учні/слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів/слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем/слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 7233.2.А.29.32.4 - 2007


(позначення стандарту)


Професія : „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин

та устаткування”
Код: 7233.2

Кваліфікація: 1-2 розряди

Київ

2007

Типовий навчальний план

Професія: Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин

та устаткування.
Кваліфікація: 1-2 розряди

Загальний фонд навчального часу– 661 годинНавчальні предмети за видами підготовки

Кількість годин

Всього

З них лабораторно-практичні роботи

1

Загальнопрофесійна підготовка

59

 

1.1.

Основи правових знань

17

 

1.2.

Інформаційні технології

171.3.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

 

1.4.

Правила дорожнього руху

8

 

2

Резерв навчального часу

15

 

3

Професійно-теоретична підготовка

267
3.1

Трактори

85
3.2

Сільськогосподарські машини

46
3.3

Слюсарна справа

36

 

3.4

Система технічного обслуговування і ремонту машин

36

 

3.5

Технічне креслення

17

 

3.6

Електротехніка

17

2

3.7

Охорона праці

30

 

4

Професійно-практична підготовка

283

 

4.1.

Виробниче навчання

150

 

4.2.

Виробнича практика

133

 

5

Консультації

30
6

Державна кваліфікаційна атестація(або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7

 

 

Загальний обсяг навчального часу

(без п. 5)

631

11

Перелік необхідних кабінетів, лабораторій, майстерень.КабінетиЛабораторіїМайстерні

1

Основ галузевої економіки і підприємництва

1

Будови тракторів*

1

Слюсарна*

2

Охорони праці та ПДР*

2

Будови сільськогосподарських машин*

2

Ремонтна*

3

Інформаційних технологій3

Пункт технічного обслуговування*

4

Основ правових знань

5

Основ електротехніки

6

Будови тракторів*

7

Будови сільськогосподарсь-ких машин*

8

Слюсарно-ремонтної справи*Примітка: для підприємств, організацій, установ, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при наявності кабінетів, лабораторій, майстерень позначених - *

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
1. Професія 7233.2 „Слюсар з ремонту сільськогосподарських

машин та устаткування”

 1. Кваліфікація – 1 розряд.

 2. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

- основні прийоми виконання робіт з розбирання простих вузлів сільськогосподарських машин і тракторів; призначення і правила застосування простого слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту, кріпильних деталей; найменування та маркування металів, мастил, мийних складів, палива, змазок.

Повинен уміти:

- розбирати прості вузли сільськогосподарських машин і тракторів. Обпилювати зовнішні і внутрішні поверхні, зачищати задирки у деталей. Рубати метал вручну. Різати заготовки з прутка, листа і труб ручними ножицями, ножівками. Готувати вироби під зварювання та зачищати після зварювання. Промивати, очищати та змащувати деталі машин. Мити та зливати мастило з машин. Очищати машини і трактори від бруду. Брати участь у ремонті простих машин під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.
4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен знати і застосовувати на практиці:

- раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • додержуватися норм технологічного процесу;

 • не допускати браку в роботі;

 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

 • знати інформаційні технології.


Кваліфікація – 2 розряд.

Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

- призначення, будову, принцип дії, правила послідовного розбирання на вузли та підготування до ремонту сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів;

- призначення і правила застосування найбільш поширених універсальних та спеціальних пристосувань і середньої складності вимірювальних інструментів;

- призначення і застосування охолоджувальних та гальмових рідин, мастил, палива;

- механічні властивості матеріалів, які обробляє;

- основи знань про допуски і посадки, квалітети (класи точності), параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);

- основи електротехніки і технології металів в обсязі роботи, яку виконує;

Повинен уміти:

- розбирати сільськогосподарські машини, комбайни і трактори, готувати їх до ремонту;

- ремонтувати, складати прості з'єднання і вузли сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів із заміною окремих частин і деталей;

- знімати і встановлюти освітлювальну арматуру;

- виконувати слюсарне оброблення та підганяння деталей за 12-14 квалітетами (5-7 класами точності);

- виконувати роботи з використанням пневматичних і електричних інструментів та на свердлильних верстатах;

- нарізати різьби мітчиками і плашками;

- брати участь у ремонті машин середньої складності під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації;
4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен знати і застосовувати на практиці:

- раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • додержуватися норм технологічного процесу;

 • не допускати браку в роботі;

 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

 • знати інформаційні технології.


5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.

Повна або базова загальна середня освіта (по закінченні навчання). Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника: надання послуг з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування.
7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченню навчання - не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча

7.3. Медичні обмеження.
Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

№ з\п
Тема

Кількість годинВсього

З них лабораторно – практичні роботи

1

Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави.

1
2

Конституційні основи України

5
3

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

2
4

Господарство і право

2
5

Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів.

1
6

Праця, закон і ми

2
7

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

1
8

Злочин і покарання

2
9

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України.

1Всього:

17

Тема 1.Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність, одна з засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини.

Значення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.
Тема 2 Конституційні основи України

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до національних меншин, - невід’ємна частина загальновизнаних прав людини. Гарантування громадянам України права на національно-культурні надбання та мову.

Основні особистості, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право користуватися об’єктами права державної та комунальної власності; право на освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках , передбачених законом та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні державними справами; право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов’язків громадян. Вільність і рівність усіх людей у своїй гідності і правах. Невідчужуваність і невід’ємність прав і свобод людини.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про референдуми, їх види. Проголошення та призначення Всеукраїнського референдуму.

Верховна рада України ( парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Народний депутат України – повноважний представник народу України у Верховній Раді України та відповідальний перед ним.

Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації – складові системи органів державної виконавчої влади.

Прокуратура.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні засади судочинства. Статус суддів, їх незалежність та недоторканість. Вища рада юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад конституційного Суду України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження Конституційного Суду України.

Територіальний устрій України. Автономна республіка Крим.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.
Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Право власності. Захист права власності.

Поняття, зміст і принципи приватизації.

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та формули угод. Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань.

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Спадкове право.

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за заповітом.
Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємництв і об’єднань.

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов’язання у господарському праві. Господарський договір. Основні типи та види господарського договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів.

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття підприємництва. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. Припинення підприємницької діяльності.

Відповідальність у господарських відносинах . Види відповідальності за порушення господарського законодавства.

Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності.

Правове регулювання окремих галузей господарства. Правове регулювання промисловості. Правове регулювання. Правове регулювання господарських відносин у капітальному будівництві. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту. Правове регулювання господарської діяльності у сільському господарстві.

Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування.
Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються при розв’язанні господарських спорів. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ у арбітражному суді. Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських спорів.
Тема 6. Праця, закон і ми

Трудовий договір. Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну працівникові.

Розгляд трудових спорів. Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих галузях господарства.
Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.
Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну небезпеку і протиправність діяння. Необхідна оборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність.

Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність, справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання.

Кримінальна відповідальність за господарські злочини.
Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України.

Екологічне право та його роль у регулюванні системи “природа – людина – суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Знання закону – важлива умова попередження екологічних правопорушень, збереження природи.

Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання земель.

Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»


№ з\п

Тема

Кількість годин

З них лабораторно – практичні роботи .

1.

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

9

2

2.

Системи управління на основі комп’ютерних технології

8Всього:

17

2


Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: верстатом, агрегатом, виробничою установкою, робототехнічним комплексом, гнучким автоматизованим модулем, лінією, цехом, підприємством.

Числове програмне управління та його різновидності.

Роботизація та автоматизація виробництва на основі електронно-обчислювальної техніки – основа інтенсифікації виробництва.

Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні.

Роль людського фактора в автоматизованому виробництві.

Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів автоматизації.

Лабораторно-практична робота 1. Складання алгоритмів управління автоматизації обладнанням.
Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Елементна база сучасних комп’ютерів.

Функціональна схема мікропроцесора. Основний алгоритм роботи мікропроцесора.

Пристрої зв’язку з об’єктами управління та їх класифікація по визначенню та принципу дії.

Датчики, їх визначення. Класифікація датчиків за видами вхідних неелектричних величин: механічних, теплових, оптичних.

Виконавчі механізми. Приводи: електричний, електромагнітний.

Засоби представлення інформації різними датчиками та пристроями зв’язку з об’єктами управління.

Поняття про пристрої перетворення інформації ( ЦАП, АЦП ).

Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне.

Структура і визначення різних систем управління механізмами та технологічними процесами. Регулювання. Контроль. Сигналізація та блокування.

Рівні управління верстатами. Основні функції програмного керування на кожному рівні управління.
Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»


№ з\п

Тема

Кількість годин

1.

Загальні положення, терміни та визначення

1

2.

Обов’язки та права пішоходів і пасажирів

1

3.

Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

1

4

Регулювання дорожнього руху

1

5

Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів

1

6

Особливі умови руху

1

7

Надання першої медичної допомоги підчас дорожньо-транспортних пригод

1

8

Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

1

Всього:

8
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Рейдель Ельмір Аронович – викладач Запорізького центру професійно-технічної освіти
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Державний стандарт професійно-технічної освіти

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Професія „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”, код 7233. 2
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
«Грошовий обіг» Тернопільський національний економічний університет, доцент, кандидат економічних наук
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці та соціальної політики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка