Державний стандарт професійно-технічної освіти


НазваДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Сторінка1/7
Дата31.03.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДержавний стандарт
bibl.com.ua > Економіка > Державний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України
Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 4131-01.00.00-2009

(позначення стандарту)Професія : Агент з постачання
Код: 4131
Кваліфікація: Агент з постачання
Видання офіційне

Київ 2009

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

ЗатвердженоНаказ Міністерства освіти і науки України

28.10. 2009 р. № 989
Погоджено

Міністерство праці та соціальної політики України

27 жовтня 2009 р


Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 4131-01.00.00-2009

(позначення стандарту)Професія : Агент з постачання


Код: 4131

Кваліфікація: Агент з постачання

Видання офіційне
Київ 2009


Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 4131-01.00.00-2009

(позначення стандарту)Професія : Агент з постачання

Код: 4131
Кваліфікація: Агент з постачання

Видання офіційне

Київ 2009


Розробники :


Бесарабчук Володимир Трохимович

методист вищої категорії навчально-методичного центру у Тернопільській області

Грищук

Іван Михайлович

заступник директора з навчально-виробничоЇ роботи Тернопільського вищого професійного училища №4 ім.М.Паращука

Костиря

Оксана Володимирівна

викладач Тернопільського вищого професійного училища №4 ім.М.Паращука

Максимлюк

Галина Романівна

викладач Тернопільського вищого професійного училища №4 ім.М.Паращука

Гуцал

Ігор Степанович

завідуючий кафедрою «Грошовий обіг» Тернопільський національний економічний університет, доцент, кандидат економічних наук

Миколюк

Нестор Семенович

викладач економічних дисциплін Тернопільського вищого професійного училища №4 ім. М.Паращука, кандидат економічних наук

Довжук

Борис Семенович

директор обласного центру зайнятості Тернопільської області

Мудрак

Микола Іванович


Гуцал

Ігор Степанович

начальник відділу організації професійного навчання обласного центру зайнятості Тернопільської області
Науковий консультант
завідуючий кафедрою «Грошовий обіг» Тернопільський національний економічний університет, доцент, кандидат економічних наук

Рецензенти

Скібіцький Олексадр Вікторович

Голова правління відкритого акціонерного товариства «Тернопіль - Головпостач»

Миколюк

Нестор Семенович

викладач економічних дисциплін Тернопільського вищого професійного училища №4 ім.М.Паращука, кандидат економічних наук

Довжук

Борис Семенович

директор обласного центру зайнятості Тернопільської області

Мудрак

Микола Іванович

начальник відділу організації професійного навчання обласного центру зайнятості Тернопільської області


Літературний редактор

Старовойт Галина

Миколаївна

методист вищої категорії навчально-методичного центру у Тернопільській області

Технічний редактор

Григоришин Олександр Михайлович

спеціаліст навчально-методичного центру у Тернопільській області

Керівники проекту

Дзюблюк

Валерій Петрович

директор навчально-методичного центру у Тернопільській області

Іваськів

Олена Федорівна

заступник директора навчально-методичного центру у Тернопільській області

Шляхтичева Людмила Іванівна

завідуюча сектором відділу методичного забезпечення професійно-технічної освіти та державних стандартів. Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України


Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії “Агент з постачання”, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Телефони: (044) 239-39-35, 239-39-36

Заступник директора, начальник Відділення змісту професійно-технічної освіти

Паржницький Віктор Валентинович


*Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України


Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки робітників з професії „Агент з постачання” розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст. 32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98-ВР) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють підготовку підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

  • освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

  • типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

  • типові навчальні програми з навчальних предметів, передбачених типовим навчальним планом;

  • критерії кваліфікаційної атестації випускників;

  • перелік основних обов’язкових засобів навчання;

  • список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки складає 1305 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування” та інші.).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі Випуску 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, що є загальними для всіх видів економічної діяльності». Розділ 1. «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 29.12.2004 року № 336, досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені п.7 «Загальних положень» Випуску 1 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого Міністерством праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючої нормативною базою.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

  • академічна година тривалістю 45 хвилин;

  • урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

  • навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

  • навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та перед випускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожен учень, слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються за 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем, слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоюється відповідна робітнича кваліфікація, видається свідотство про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Слічний Ю. О. методист навчально методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Рейдель Ельмір Аронович – викладач Запорізького центру професійно-технічної освіти
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Державний стандарт професійно-технічної освіти

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Професія „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”, код 7233. 2
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці та соціальної політики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка