«Роль соціального працівника у формуванні здорової сім’ї» ЗМІСТ ВСТУП Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї


Скачати 420.9 Kb.
Назва«Роль соціального працівника у формуванні здорової сім’ї» ЗМІСТ ВСТУП Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї
Сторінка3/3
Дата21.02.2016
Розмір420.9 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3
Тема дослідження може бути сформульована так: “Визначення ролі соціального працівника у сприянні формуванню здорової сім’ї у роботі Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЛМЦСССДМ)”.

Мета дослідження: визначити можливості участі (принципи, форми, методи, засоби, технології роботи) соціального працівника у формуванні здорової сім’ї.

Для досягнення мети ставимо перед собою наступні завдання:

 1. Дослідити діяльність ЛМЦСССДМ (які програми реалізує).

 2. Визначити стан обізнаності працівників Центру про здорову, успішну сім’ю, її характеристики.

 3. Визначити, які функції виконує соціальний працівник у роботі з сім’єю.

 4. Дослідити роль соціального працівника у формуванні здорової (успішної) сім’ї.

Об’єкт дослідження: працівники ЛМЦСССДМ.

Предмет дослідження: ролі та функції соціального працівника ЛМЦСССДМ у сприянні формуванню здорової (успішної) сім’ї.

Інтерпретація основних понять.

Сім’я – соціальна група, яка складається з людей, які зазвичай перебувають у шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та інших осіб, поєднаних родинними зв'язками з подружжям, кровних родичів, і здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, морально-психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей.

Міцні сім’ї – це сім’ї, у яких панують згуртованість, доброзичливість і приязні стосунки, в яких члени сім’ї спілкуються один з одним часто і плідно. Такі сім’ї виховують дітей, які готові й здатні будуть створити власні благополучні сім’ї. Такі сім’ї – успішні (здорові) – не обов’язково позбавлені проблем. Декотрі пережили досвід проблем зі здоров’ям, фінансові труднощі та інші проблеми. Але вони здатні адаптуватися і в змозі впоратися з кризами в конструктивному ключі .

Ознаки, через призму яких визначається успішність, стійкість сім’ї:

- здатність до вирішення проблеми,

- комунікація,

- сімейні ролі,

- емоційна чутливість,

- емоційне залучення,

- контроль поведінки.

Метод дослідження

У дослідженні в якості методів збору інформації використовуємо спеціалізоване опитування. Інтерв’ю з відповідальною особою (спеціалізоване опитування) передбачає отримання інформації, що має відношення до досліджуваної проблеми. Це дозволяє вивчити лише ті питання, які стосуються проблеми дослідження, та провести порівняльний аналіз відповідей респондентів.

Уточнення об’єкта дослідження та формування вибірки

Об'єктом соціологічних досліджень звичайно є великі сукупності людей, які за своїми соціально-демографічними характеристиками є носіями певної проблеми і утворюють генеральну сукупність. Ми дослідимо лише частину цієї сукупності, використовуючи поверхневу вибірку. Тому респондентами нашого дослідження були працівники ЛМЦСССДМ (2 осіб).

3.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження

Після проведення дослідження, ми отримали такі результати:

На сьогоднішній день діяльність Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді декларується у наданні різноманітних послуг:

 • безкоштовні соціально-педагогічні, соціально-медичні, психологічні, соціально-економічні, інформаційні та юридичні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 • допомога неповнолітнім одиноким матерям (батькам),

 • соціально-педагогічні консультації з питань виховання в сім’ї,

 • допомога сім’ям та їх членам з метою збереження родини, відновлення сімейних відносин,

 • підтримка жінок та дітей, які потерпіли від насильства,

 • реабілітаційні програми для дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

 • психологічна, інформаційна, реабілітаційна допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, а також їх батькам, опікунам, усиновителям, прийомним батькам і батькам-вихователям.

Такий спектр послуг, зі слів працівників, дозволяє допомагати різним категоріям клієнтів.

Відповіддю респондентів на питання “Чи знаєте Ви, якою є соціально здорова сімя?” було: “Найважливішим фактором є фізичне здоровя членів сімї. Норма у здоровї окремої особистості або відхилення від норми адекватно відображаються на психічному здоровї не тільки цієї особистості, а в результаті і на психологічному здоровї родини. Психологічно здорова родина умовно визначається діапазоном розвитку індивідуальних і групових психологічних явищ і процесів, в рамках якого гармонійно забезпечується, з одного боку, узгодженість і розумне задоволення потреб членів сімї, а з іншого - їх внутрішньо сімейна активність”. Характеристики здорових сімей респонденти визначають (чомусь?) виключно через критерії психологічного здоров’я сім’ї: сімейних цінностей, функціонально-рольову узгодженість, соціально-рольову адекватність, адаптивність в мікросоціальних відносинах, емоційну задоволеність, спрямованість на сімейне довголіття.

Функції, які має виконувати соціальний працівник, на думку респондентів, у формуванні здорової сім’ї такі: консультування, поради, доброзичливе і безоціночне ставлення до клієнта, орієнтація на норми і цінності клієнта. За повідомленням опитаних, робота соціального працівника з сім’єю передбачає соціально-педагогічну підтримку, спрямовану на попередження сімейних проблем і формування педагогічної культури батьків, надання допомоги у вихованні дітей, запобігання негативному впливу, який може справляти така сім’я чи оточення на формування особистості дітей – ось визначена роль соціального працівника у формуванні здорової сім’ї.

3.3. Практичні рекомендації щодо роботи соціального працівника у сприянні формуванню здорової сім’ї

Найважливішою рекомендацією щодо роботи соціального працівника у сприянні формуванню здорової сім’ї є запровадження ґрунтовних досліджень здорових сімей. Тобто це мають бути повномасштабні дослідження на рівні держави, що відзначатимуть особливості сучасної української успішної сім’ї, характеристику чинників її формування. Також на основі майбутніх досліджень слід впроваджувати принципи, форми, методи, засоби, технології роботи з сім’ями. Зрозуміло, що робота з формування успішних сімей, більшою мірою має стосуватися тих категорій клієнтів, у котрих немає різко виражених проблем із функціонуванням, тобто – це превентивна робота.

Як показали проведені дослідження, сьогодні працівники соціальної сфери не надто розрізняють соціально здорові сім’ї і, наприклад, психологічно здорові. Хоча дуже суттєвої різниці в цих поняттях немає, та все ж, якщо говорити про психологічно здорову сім’ю, то вона фактично входить у розуміння успішної сім’ї. Тобто поняття здорової сім’ї є більш ширшим. Потрібно впроваджувати освітні програми для ознайомлення кадрового капіталу соціальної сфери із моделлю здорової сім’ї.

Соціальні працівники мають бути першими індикаторами змін у галузі роботи із сім’ями. Саме через їхню діяльність такі, абсолютно нові, програми та проекти на базі здорових сімей мають успішно входити в наше суспільство. Найголовнішою роллю соціального працівника у сприянні формуванню здорових сімей є навчання клієнтів соціальним навикам функціонування здорових (успішних) сімей.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Отже, міцні сім’ї – це сім’ї, у яких панують згуртованість, доброзичливість і приязні стосунки, в яких члени сім’ї спілкуються один з одним часто і плідно. Такі сім’ї виховують дітей, які готові й здатні будуть створити власні благополучні сім’ї. Такі сім’ї – успішні (здорові) – не обов’язково позбавлені проблем. Декотрі пережили досвід проблем зі здоров’ям, фінансові труднощі та інші проблеми. Але вони здатні адаптуватися і в змозі впоратися з кризами в конструктивному ключі.

Саме за допомогою інструментів соціальної роботи таке соціально здорове середовище для сім’ї можливо створити, вивчаючи позитивний досвід успішних сімей та впроваджуючи його у вигляді різних програм у соціальну сферу. Сім’ї, які досягають успіху в таких сферах: вирішення проблеми, комунікація, сімейні ролі, емоційна чутливість, емоційне залучення та контроль поведінки, мають менше проблем і можуть більш ефективно вирішувати проблеми у міру їх виникнення.

Вивчаючи закордонний досвід, ми переконалися, що дослідження із формування здорової сім’ї, які в нашій країні ще не набули належного поширення, в США, Північній Ірландії переходять на якісно новий рівень застосування. Існують організації, які спрямовані на соціально-педагогічну діяльність, з метою впровадження основних характеристик успішних сімей в дію. Шляхом просвіти працівники соціальної сфери вносять у сім’ї життєво необхідні знання про стабільне функціонування родини, вчать, як правильно будувати соціально здорове середовище сім’ї, як поводитися її членам один з одним і налагоджувати успішні стосунки з оточенням, соціумом.

Також ми дійшли висновку, що найбільш розвинена в Україні соціальна робота із сім’ями, що опинилися в складних життєвих обставинах. Цей напрямок є провідним у діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і вимагає від спеціалістів досконалого володіння технологію соціальної роботи з цією категорією клієнтів, уміння врегульовувати негативні процеси у сім’ї специфічними методами і засобами впливу, адекватними індивідуальним особливостям, з якими проходиться працювати. У соціальній роботі з сім’ями ми робимо акцент на модель успішної здорової сім’ї, що реалізовуватиметься засобами соціально-педагогічної діяльності, яка має всі шанси успішно діятити у соціальній роботі нашої держави. Вивчення досвіду функціонування здорових сімей у допомозі сім’ям у складних життєвих обставинах лише підтвердило позитивну сторону цієї моделі.

Дослідивши діяльність Львівського міського ЦСССДМ, ми зрозуміли, що недослідженість питання здорових сімей є причиною, чому наші соціальні служби працюють в більшій мірі з проблемою, а не з її попередженням, в даному випадку – це робота зі СЖО, а не з формуванням здорових навчок функціонування у родинах.

Було виявлено, що участь соціального працівника у сприянні формуванню здорової сім’ї є ключовою. Він має виконувати роль педагога чи консультанта у роботі з сім’ями, щоби формувати в українських родинах міцний фундамент сімейних стосунків, побудований на згуртованості, доброзичливості і приязності членів родини один до одного. Використовуючи модель здорової, успішної, міцної сім’ї, соціальний працівник повинен сприяти покращенню сімейного середовища, що змогло б зменшити такі негативні явища у цьому середовищі, як: неповні сім’ї, розлучення, СЖО, насильство, різні види залежностей в сім’ї, інституалізація дітей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Krysan M. Identifying successful families: An Overview of Constructs and Selected Measures / M. Krysan, K. Moore, N. Zill., 1990. – 26 с.– (Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation U.S. Department of Health and Human Services).

 2. Krysan M. Research on successful families / M. Krysan, K. Moore, N. Zill., 1990. – 21 с. – (Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation U.S. Department of Health and Human Services).

 3. Ooms T. Adapting Healthy Marriage Programs for Disadvantaged and Culturally Diverse Populations: What are the issues? / Theodora Ooms., 2007. – 12 с. – (Policy brief. Couples and Marriage Series).

 4. Peterson R. Families First-Keys to Successful Family Functioning: Affective Involvement [Електронний ресурс] / R. Peterson, S. Green // Virginia Polytechnic Institute and State University, Publications and Educational Resources. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://pubs.ext.vt.edu/350/350-095/350-095.html.

 5. Peterson R. Families First-Keys to Successful Family Functioning: Affective Responsiveness [Електронний ресурс] / R. Peterson, S. Green // Virginia Polytechnic Institute and State University, Publications and Educational Resources. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://pubs.ext.vt.edu/350/350-094/350-094.html.

 6. Peterson R. Families First-Keys to Successful Family Functioning: An Introduction [Електронний ресурс] / R. Peterson, S. Green // Virginia Polytechnic Institute and State University, Publications and Educational Resources. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://pubs.ext.vt.edu/350/350-090/350-090.html.

 7. Peterson R. Families First-Keys to Successful Family Functioning: Behavior Control [Електронний ресурс] / R. Peterson, S. Green // Virginia Polytechnic Institute and State University, Publications and Educational Resources. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://pubs.ext.vt.edu/350/350-096/350-096.html.

 8. Peterson R. Families First-Keys to Successful Family Functioning: Communication [Електронний ресурс] / R. Peterson, S. Green // Virginia Polytechnic Institute and State University, Publications and Educational Resources. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://pubs.ext.vt.edu/350/350-092/350-092.html.

 9. Peterson R. Families First-Keys to Successful Family Functioning: Family Roles [Електронний ресурс] / R. Peterson, S. Green // Virginia Polytechnic Institute and State University, Publications and Educational Resources. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://pubs.ext.vt.edu/350/350-093/350-093.html.

 10. Peterson R. Families First-Keys to Successful Family Functioning: Problem Solving [Електронний ресурс] / R. Peterson, S. Green // Virginia Polytechnic Institute and State University, Publications and Educational Resources. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://pubs.ext.vt.edu/350/350-091/350-091.html.

 11. Review of Related Literature – Family Wellness Research [Електронний ресурс] // Family Wellness Associates – Режим доступу до ресурсу: http://www.familywellness.com/FW%20Research%20Summary.0112.pdf.

 12. The McMaster Approach to Family: theory, assessment, treatment and research / [I. Miller, C. Ryan, G. Keitner та ін.]. // Journal of Family Therapy. – 2000. – №22. – С. 168–189.

 13. Буніна Л. М.Формування в молодих сімей педагогічної культури засобами соціально-педагогічної підтримки в Північній Ірландії [Електронний ресурс] / Л. М. Буніна // Науковий вісник Донбасу. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2012_1_21.pdf.

 14. Глоссарий терминов используемых в серии «Здоровье для всех» [Електронний ресурс]. – №№ 1-8. – Женева, ВООЗ. – 1984. – С. 30. – Режим доступу – http://kitab.az/cgi-bin/catlib2/plugin/bibl/biblsearch.cgi?lang=ru&topic=0000&query=%20&edition_lang=&bibl=&title=&author=&publishertown=&year=&offset=15950&limit=50&searchmode

 15. Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота: Термінологічно-понятійний словник / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. – К.: МАУП, 2005. – 560 с.

 16. Єрмакова Т. Є. Виховання дітей у польській сім’ї у контексті формування культури здоров’я / Т. Є. Єрмакова. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – №11. – С. 17–22.

 17. Жизномірська О. Я. Позитивне самоствердження – запорука психологічного здоров'я особистості підлітка / О. Я. Жизномірська. // Психологічні перспективи. – 2012. – №20. – С. 68-76.

 18. Закон України "Про соціальні послуги" [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966-15.

 19. Зберегти сім’ю. Практ. посібник із соц. роботи із сім’ями, які опинилися у СЖО / [О. М. Мороз, Г. І. Постолюк, Т. В. Семигіна та ін.]. – Київ: ЕКМО, 2008. – 160 с.

 20. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч.-метод. комплекс / [О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця та ін.]. / За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. – К.: Фенікс, 2007. – 528 с.

 21. Капська А. Й. Соціальна педагогіка: Підручник. 4-те вид. виправ. та доп. / За ред. проф. А. Й. Капської. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.

 22. Клос Л. Є. Формування особистості майбутнього соціального працівника у процесі підготовки до здоров’язбережувальної діяльності / Л. Є. Клос // Соціальна робота в Україні: теорія і практика, 2013. – № 3-4. – С.39-48.

 23. Комплексна програма «Соціальна робота із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді м. Лубен на 2011-2014 роки» [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://lubnyrada.com.ua/tsentr-sotsialnich-sluzhb-dlya-ditey-sim%E2%80%99%D1%97-ta-molodi/kompleksna-programa-%C2%ABsotsialna-robota-iz-sotsialno-nezachischenimi-kategoriyami-simey-ditey-ta-molodi-m-luben-na-2011-2014-roki%C2%BB.

 24. Малярчук Н. Н. Культура здоровья педагога (личностный и профессиональный аспекты) / Н. Н. Малярчук. – Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук, 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования. – Тюмень, 2009. – 48 с.

 25. Маркова М. В. Загальний погляд на проблему формування та функціонування сім'ї / М. В. Маркова, Т. Г. Ветрила. // Український вісник психоневрології. Оригінальні дослідження. – 2009. – Том 17, вип. 1 (58). – С. 89–92.

 26. Соціологія здоров’я: Методичні вказівки до вивчення курсу «Соціологія здоров’я» для студентів базового напряму «Соціологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укл.: Л. Є. Клос. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 24 с.

 27. Технології збереження здоров’я у соціальній сфері: Методичні вказівки до вивчення курсу «Технології збереження здоров’я у соціальній сфері» для студентів базового напряму «Соціальне забезпечення» спеціальності «Соціальна робота» (освітньо-кваліфікаційні рівні – «магістр» і «спеціаліст») / Укл.: Л. Є. Клос. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 52 с.
1   2   3

Схожі:

«Патронат сім’ї: теорія і практика деінституалізації» Зміст Вступ
Деінституалізаційні форми роботи із сім’єю як сфера наукового пошуку
Вплив субкультури рокерів та металістів на формування життєвих стратегій...
Розділ 1 Теоретичні засади впливу субкультури рокерів та металістів на соціалізацію молоді 5
Інформація про роботу управління праці та соціального захисту населення...
Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім”ям – 97 сім’ям на загальну суму 437,9 тис грн
Зміст ВСТУП Розділ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Розділ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Пригоди здорової їжі” (Nutri Ventures (Cyber Group Studios)
Зелене світло” (Green Light), займайтеся мистецтвом та кулінарією із головними героями мультика “Тельмо та Тула” (Telmo and Tula)...
Сучасні тенденції взаємодії освітнього закладу з родинами у процесі...
На сьогодні сім’я відіграє визначальну роль не лише у формуванні особистості дитини, а й суспільства в цілому
«Казка, як засіб формування здоров’язберігаючої компетентності молодших школярів»
Одним з найголовніших завдань національної освіти є формування психічно, фізично та соціально здорової особистості
З досвіду роботи Вчитель фізики,вищої категорії Великобілозерської...
Розділ Теоретичні основи системи роботи вчителя фізики з активізації пізнавальної діяльності учнів
Про попередження насильства в сім'ї
Цей Закон визначає правові і організаційні основи попередження насильства в сім'ї, органи та установи, на які покладається здійснення...
Донецької міської ради Донецької області
Формування ціннісної мотивації особистості до здорового способу життя, виховання здорової людини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка