ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ОПИС ДОСВІДУ ОВСІЄНКО ТЕТЯНИ АНАТОЛІЇВНИ УЧИТЕЛЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ВАТУТІНСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Скачати 152.61 Kb.
НазваВІДДІЛ ОСВІТИ ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ОПИС ДОСВІДУ ОВСІЄНКО ТЕТЯНИ АНАТОЛІЇВНИ УЧИТЕЛЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ВАТУТІНСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дата07.02.2014
Розмір152.61 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ОПИС ДОСВІДУ
ОВСІЄНКО ТЕТЯНИ АНАТОЛІЇВНИ

УЧИТЕЛЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

ВАТУТІНСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ №1ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сучасні підходи до вивчення французької мови

як другої іноземної


Ватутіне -2012

downribbonsharp
Сучасні підходи до вивчення французької мови

як другої іноземноїСучасний стан міжнародних зв’язків нашої держави у різноманітних сферах життєдіяльності, вихід у європейський та світовий простір потребують певних трансформацій і у сфері вивчення іноземних мов. Володіння як мінімум двома іноземними мовами є нагальною потребою сьогодення. В більшості шкіл України в останні 30 років вивчається англійська мова. З 5-го класу учні вивчають другу іноземну мову. Французька мова є другою мовою після англійської за кількістю тих, хто її вивчає, і дев’ятою в світі за кількістю тих, хто нею розмовляє. Французькою розмовляють понад 200 мільйонів людей на п’яти континентах. Франкофонія об’єднує 68 держав та урядів.Це також єдина, разом з англійською, іноземна мова, яку можна вивчати в усіх країнах світу Друга мова у сфері міжнародних відносин , французька мова є одночасно робочою та офіційною мовою ООН, Європейського Союзу, ЮНЕСКО, НАТО, Міжнародного Олімпійського комітету, Міжнародного Червоного хреста та багатьох міжнародних правових інстанцій. Французька мова є офіційною мовою трьох міст, де розташовані штаб-квартири європейських інституцій : Страсбурга, Брюсселя та Люксембурга. Мова для спілкування з зовнішнім світом Французька мова є третьою за ліком, після англійської та німецької, мовою за кількістю користувачів інтернетом. Мова, яку приємно вивчати , мова яку легко вивчати. Вивчати французьку, насамперед, означає отримувати насолоду від гарної, багатої та мелодійної мови. Французька мова – це до того ж мова аналітичного типу, яка дозволяє чітко структурувати думку.

Ця мова має стати інструментом, який допоможе обрати правильний шлях в житті школяра, здобути освіту європейського зразка та отримати престижну роботу. Тому я хочу, щоб крихітні зерна моєї праці залишилися в душах моїх учнів. Ознайомлюючись зі звичаями та традиціями франкомовних країн, прививаю своїм вихованцям любов до французької мови, щоб вони, опираючись на знання з англійської мови, опановували другу іноземну. • Незначною кількістю методичних розробок викладання французької мови на різних етапах навчання;

 • оригінальністю поєднання інноваційних технологій навчання у викладанні французької мови;

 • потребою формування в учнів комунікативної компетенції, що означає опанування мови як засобу міжкультурного спілкування;

 • необхідністю застосування здобутих знань учнями у їх подальшому дорослому житті.

 • здійснити науково-теоретичний аналіз психолого педагогічної літератури з питань вивчення французької мови як другої іноземної;

 • освоїти та впроваджувати інноваційні педагогічні технології у практику своєї роботи;

 • створити умови для творчої діяльності учнів на уроках французької мови;

 • розвивати в учнів пізнавальні навики та вміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх на практиці;

 • виробляти в учнів навики толерантної поведінки та ділової комунікації;

 • використання нестандартних форм роботи на уроках, надання переваги активним формам організації навчально-пізнавальної діяльності учнів;

 • впровадження проектних, інтерактивних та інформаційно-комп’ютерних технології в процес викладання французької мови;

 • удосконалення позакласної та гурткової роботи з творчо-обдарованими учнями, сприяння розвитку їх здібностей;

 • створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку кожної особистості.


 • Полягає в розробці системи оригінальних практичних розробок уроків та позаурочних заходів з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій та інноваційних підходів в організації навчально-виховної діяльності при вивченні французької мови;

 • Використання особистісно-орієнтованого підходу, за якого навчальна діяльність стає співпрацею учителя та учнів;

 • Навчання учнів аналізу, співставлення, порівняння особливостей французької мови з мовними явищами англійської та української мови, розвиваючи мислення учнів.


  1. н. р.- IIІ етап олімпіади з французької мови

1.Щеглова Анна - IІ місце

  1. н. р.-IV етап олімпіади з французької мови

1.Щеглова Анна - IІ місце

  1. н. р.- IIІ , IV етап олімпіади з французької мови

1. Щеглова Анна - IІ місце

2008-2009 н. р.- IV етап олімпіади з французької мови

1. Щеглова Анна - IІІ місце

2009-2010 н. р. – ІІІ етап олімпіади з французької мови

1.Павлова Аліна - ІІI місце

2010-2011 н. р. – ІІІ етап олімпіади з французької мови

1.Павлова Аліна - ІІI місце

2011-2012 н. р. – ІІІ етап олімпіади з французької мови

1.Павлова Аліна - ІІI місце

2.Наливайко Ярослава - ІІI місце
 1. Щеглова Анна навчається на 4 курсі факультету французької мови Київського національного лінгвістичного університету.

 2. Ткачик Марина навчається на 2 курсі факультету французької мови

Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

 1. Павлова Аліна навчається на 1курсi факультету французької мови КПІ.

Моє вчительське кредо - «Учитель не той, хто вчить, а той , у кого вчаться».

Маю власну формулу успіху, що базується на засадах великого педагога В.О. Сухомлинського i за допомогою якої, на мою думку, можна виховати життєво компетентну особистість, - любов до предмета + любов до професії + любов до дітей, помножена на невтомну працю та постійне самовдосконалення. При цьому учитель повинен мати високу науково-теоретичну, методичну та психолого-педагогічну підготовку.

Працюючи у Ватутінській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 1 протягом десяти років, я зацікавилася проблемою: “Сучасні підходи до
викладання французької мови як другої іноземної ”.

У своїй роботі намагаюся допомагати кожному учневі повніше використовувати свої інтелектуальні особливості та можливості, розвивати інтерес до вивчення другої іноземної мови і систематизувати граматичний та лексичний матеріал, порівнюючи його з рідною українською та першою іноземною ( англійською) мовою, які вони вивчають у школі з першого класу. Я впевнена, що метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає опанування мови як засобу міжкультурного спілкування; розвиток умінь використовувати її як інструмент у діалозі культур i цивілізацій сучасного світу.

Важливим завданням педагогічної діяльності є формування у своїх вихованців умінь, які допомагають вчитися протягом усього життя, сприяти розвиткові психосоціальних умінь критично i творчо мислити, адекватно сприймати себе й оточення.

Оцінюючи сучасний стан проблеми вивчення французької мови переконуюсь, що той, хто володіє французької мовою, може без проблем спілкуватися із майже 200 мільйонами всіх 5-ти континентів їхньою рідною мовою, тому що французькою мовою розмовляють не тільки Франції, Бельгії, Люксембурзі, Швейцарії, а також в деяких районах Канади, Багатьох країнах Африки.

Нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії в Україні i в усьому світі стають передумовою розширення функцій іноземної мови як навчального предмета. Крім того, з кожним роком дедалі більше учнів загальноосвітніх навчальних закладів вивчають не лише одну іноземну мову ( переважно англійську), а й починають вивчати другу іноземну мову (французьку, німецьку, іспанську). Через це виникає багато проблем i питань щодо організації навчально-виховного процесу в нових умовах так званого трилінгвізму (взаємодії рідної мови, першої іноземної - англійської, другої іноземної - французької ), які закономірно виникають у вчителів.

Наша школа працює в умовах трилінгвізму вже понад 10 років, а тому вже набуто певний досвід з цієї проблеми. Це i спонукало мене працювати над обраною темою: «Сучасні підходи до викладання французької мови як другої іноземної ».

У методиці вивчення мови «друга іноземна » означає, що учень вивчав уже принаймні одну іноземну мову. Навчання другої іноземної мови здійснюється на порівнянні або співвідношенні фонетики, лексики, граматики, тобто необхідно спиратися на знання та досвід, набуті при вивченні першої іноземної мови, а також враховувати знання рідної мови. Отже, розглянемо детальніше порівняння, труднощі в опануванні мовних аспектів французької мови: фонетики, лексики, граматики та переваги вивчення другої іноземної мови.

I. Переваги вивчення другої іноземної мови

В останнє десятиліття почали інтенсивно розвиватися міжнародні зв’язки між українськими i зарубіжними школами, вищими навчальними закладами. Розробляються програми з культурного та освітнього обміну учнями i студентами, активізується участь українських школярів та студентів у спільних міжнародних проектах. Це змушує переосмислити завдання, зміст i технології навчання іноземних мов у середніх загальноосвітніх навчальних закладах, враховуючи при цьому наявний багатий національний i міжнародний досвід у цій сфері. Необхідно зазначити, що різними аспектами методики навчання другої іноземної займалися як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Однак, ще ціла низка питань щодо удосконалення процесу навчання другої другої іноземної потребує свого вирішення. Одним із таких окреслюється необхідність уточнення методичних принципів навчання другої іноземної мови. Спостереження за навчальним процесом дали можливість виділити низку принципів навчання другої іноземної мови:

комунікативної спрямованості навчання

міжкультурної спрямованості навчання

соціокультурної спрямованості навчання

когнітивно-інтелектуальної спрямованості навчання

взаємопов'язаного навчання видів мовленнєвої діяльності

використання контрастивного підходу

урахування лінгвістичного та навчального досвіду учнів

інтенсифікації навчання другої іноземної мови

Не слід ставити перед учнями мету досконало оволодіти однією мовою, абсолютно адаптуючи рівень їхнього спілкування до рівня носія цієї мови (для цього поки що не існує об’єктивних умов). Краще не зовсім абсолютні знання декількох мов, ніж досконале володіння лише однією іноземною мовою, що можна спостерігати у різних видах співпраці на міжнародному рівні.

Для побудови раціонального навчання другої іноземної мови важливо узагальнити фактори, які впливають на виникнення перенесення (позитивного або негативного). До них, в якості провідних доцільно віднести:

1) рівень володіння рідною мовою: свідоме володіння нею підвищує ступінь позитивного перенесення;

2) рівень володіння першою іноземною мовою: багато дослідників дотримуються точки зору про домінантність першої іноземної мови у порівнянні з рідною мовою. Чим вище рівень володіння першою іноземною мовою , тим більш відчутним є позитивне перенесення і тим менш відчутна інтерференція;

3) вік учнів для вивчення другої іноземної мови: Для учнів старших класів характерні більш розвинені аналітичні здібності, рівень свідомості, що проявляється при вивченні рідної мови і першої іноземної мови .

Позитивне перенесення при вивченні другої іноземної мови проявляється більш помітно на рівні загальних навчальних умінь. При формуванні комунікативних умінь і навичок, зокрема у говорінні і письмі, більш відчутно проявляється інтерференція;

4) характер іноземної мови як другої: не зважаючи на те, що французька, англійська та українська мови належать до різних мовних груп (відповідно романської, германської та слов’янської) вони мають спільну індоєвропейську основу і на всіх рівнях мови мають ряд відповідностей та розбіжностей.

II. Труднощі та шляхи їх подолання

в опануванні мовних аспектів французької мови.

Процес вивчення другої іноземної мови супроводжується такими основними
труднощами:

- психологічні труднощі, зумовлені переходом до нового навчального предмету

- труднощі, пов’язані з впливом на процес навчання рідної і першої іноземної мови (міжмовна інтерференція)

- труднощі, зумовлені відмінністю у фонетичному, орфографічному аспектах першої і другої іноземних мов.

Аналіз методичної літератури з проблеми та мій власний досвід роботи свідчить, що ефективність навчального процесу в значній мірі обумовлюється наявністю сучасної навчально-методичної бази, а саме: наявність підручників, словників, посібників, мультимедійних засобів, які адресуються виключно для навчання другої іноземної мови.

Прикро, але факт, що сьогодні відсутні підручники, які адресувалися б учням для вивчення другої іноземної мови з урахуванням їх досвіду з першої мови. І саме їх відсутність дає можливість раціонально використати лінгвістичний досвід учнів, який характеризується синтезом знань, навичок і умінь не лише в рідній мові, а і в англійській .

Саме при роботі із спеціально адресованими посібниками для навчання другої іноземної мови і має реалізуватися відоме твердження академіка Щерби Л.В. про те, що рідна мова в умовах двомовності присутня на уроках, якби вчителі не хотіли цього не помічати, а іноді і ігнорувати, а тому задача полягає в тому, щоб рідна мова, а сьогодні і перша іноземна була залучена в якості надійного "друга" .

Паралель іноземних мов – англійська і французька є найбільш доцільна з точки зору факту історичних міжмовних зв’язків і взаємовпливу між французькою і англійською мовами, і як наслідок, реальної можливості опори на попередній досвід з англійської .

Вплив англійської мови на засвоєння французької мови проявляється не однаково на рівні різних аспектів мови. Так, на рівні фонологічному проявляється переважно інтерферуючий вплив, потенційно можливе позитивне перенесення реалізується на морфологічному, синтаксичному рівнях. Але особливо відчутний позитивний вплив досвіду англійської мови при вивченні французької мови, який проявляється на лексичному рівні, оскільки понад 70% слів французької і англійської мов мають подібність у семантиці, значний – в орфографії, граматичних категоріях і менше, як було зазначено, на рівні фонологічному . При цьому оволодіння лексикою з урахуванням зіставного принципу найбільш помітно проявляється на етапі ознайомлення із значенням слова в опорі на писемну форму. Так, у наведених прикладах слів французької і англійської мов орфографія слів і значення мають повне співпадіння: une revue – a revue; une page – a page; content – content; une modération – a moderation; le village – a village; la prison – a prison та інші .

В контексті дослідження з метою оптимізації процесу навчання другої іноземної мови , було проаналізовано методичну концепцію підручників "Lе français 5 (1)" Чумак Н.П., Голуб Т.В., "Mon ami français 6 (2)" Клименка Ю.М. "Lе français 7 (3)" Голуб Т.В.,які рекомендуються для вивчення другої іноземної мови . При цьому особлива увага була зосереджена на підході до методики навчання лексики, зокрема до використання опори на попередній досвід знання лексики англійської мови, бо саме на етапі вивчення лексики другої іноземної мови вплив попередніх знань з англійської може бути найбільш відчутним. Зазначені підручники було проаналізовано з точки зору складу словникового мінімуму "Vocabulaire" і поурочного словника, а також способу семантизації слів і завдань на етапі презентації і семантизації. Семантизація лексичних одиниць і мовленнєвих зразків подається переважно безперекладним способом з використанням малюнків, фотографій, схематичних знаків і інше. Розкриття значення слів з використанням опори на знання слів англійської мови або навіть на знання аналогічних слів рідної мови(тобто які б мотивували учнів до самостійного спостереження, пошуку вже відомого, до розвитку здогадки) відсутні. До змісту підручника з французької мови для 5 класу включено 310 лексичних одиниць. За критерієм подібності з англійською мовою (часткове, повна подібність у написанні і значенні) 180 слів потенційно можуть бути зрозумілими в опорі на аналогічні слова в англійській мові і 37 – на значення слів рідної мови.

Тому працюючи над лексикою провожу бесіду про слова - інтернаціоналізми: учні колективно уклали цілий "словник " таких слів (тротуар, планета, репортаж, готель, квартал і інші – всього понад 50 слів), робили це у формі змагання і зацікавлено. До деяких слів я даю пояснення-тлумачення та провела позакласний захід "Таємниця слів, що нас оточують". Наступною була установка на те, що багато слів французької мови можуть бути зрозумілими в опорі на знання слів англійської мови, оскільки історично цілий ряд слів французької мови були запозиченими англійською мовою, що в цьому учні самі переконуються, якщо старанно виконують наступні поради:

1) уважно подивіться на запропоновані слова і позначте, чи за буквеним складом вони схожі на слова

англійської мови (так - "+"; ні - "–");

2) позначте, чи знаєте ви їх переклад (так - "+"; ні - "–"). напишіть його;

3) прочитайте слова за правилами читання французької мови;

4) звірте ваш написаний переклад із запропонованим перекладом-ключами і позначте: правильно - "+"; не правильно - "–");

5) підрахуйте і заповніть: всього – 60 слів

правильно –

не правильно –

Слід підкреслити, що набагато легше відбувається навчання лексиці, словниковому запасу учнів, які мають багатий багаж слів англійської мови, адже принаймні 70% лексики англійської мови — із французької. Ми з учнями постійно аналізуємо, порівнюємо граматичні, а особливо лексичні аспекти французької, англійської, німецької, української, латинської та інших мов. Одночасно учні мають можливість проаналізувати процеси словотворення в мовах та, дякуючи цьому, вміти самостійно зрозуміти текст чи виконати інші складні завдання із значною кількістю незнайомих слів (до 5—9% у різних видах роботи), що мають одну основу із відомими їм раніше.

Корисні, на мій погляд, переклад з української мови на французьку, з англійської - на французьку і т.ін. Ці вправи я використовую в плані контролю засвоєння слів і словосполучень. Постійно працюю над мовним етикетом. На уроках французької мови повсякчас звучать українсько-французькі, французько-англійські', французько-німецькі відповідники. І, звичайно, я заохочую своїх учнів до самостійної творчої роботи в школі та вдома.

Використовую на уроці різні способи запам’ятовування :

 1. Візуальна опора

 2. Впорядкування схем

Загальні поняття часто утворюють системи, відомі учням з рідної мови, які допомагають паралельно семантизувати лексику в двох мовах. Прикладами франко -англійських відповідників можуть бути числа, сторони горизонту, міри довжини, ваги, часу, пори року, дні тижня, пори доби, кольори.

 1. Протилежне значення

Пари слів з протилежним значенням, як показує досвід, запам’ятовуються легше, ніж коли слова вивчаються окремо. Приклади англійсько- французьких відповідників : я-ти, високо-низько, праворуч-ліворуч, йти-зупинятися, початок-кінець, максимум- мінімум, плюс-мінус, молодий-старий та інші.

Розробляючи вправи для збагачення спільного лексичного запасу французької і англійської мов, важливо враховувати, щоб слова пропонувалися у тому контексті, в якому ми їх сприймаємо. Багато з цих понять, навіть якщо вони належать до понять щоденного вжитку, мають специфічне культурне забарвлення. Поняття «ліс» для всіх людей означає «багато дерев», але європеєць пов’язує з цим поняттям зовсім інше, ніж житель тропічних країн.

Послідовність роботи з такого виду вправ:

Крок 1. Зібрати і розсортувати французькі та англійські відповідники

Крок 2. Окремо опрацювати французькі слова, несхожі на відповідні англійські

Крок 3. Використовувати рідну мову для порівняння (при цьому виявляться, що і в рідній мові є слова схожі на англійські чи французькі і мають однакове значення).

Нетрадиційний підхід до навчання іноземної мови взагалі, і французької мови зокрема, дає змогу уникнути одноманітності у процесі викладання, пробуджує у дітей творчість, фантазію, розвиває навички мовлення, творчого письма, сприяє розвитку та підвищенню мотивації, пізнавальної цікавості до предмета.

Результатами досвіду роботи ділюсь з колегами на засіданнях шкільного та міського методоб’єднання вчителів іноземних мов, в ході проведення відкритих уроків та позакласних заходів , через друк у фаховій газеті « Le français » (2009, 2012). Беру участь в роботі обласної творчої групи вчителів французької мови, співавтор посібника «Олімпіадні завдання з французької мови», який складається з двох частин: Читання, Аудіювання.

Робота над даною науково-методичною проблемою сформувала тверде переконання, що найважливіше у навчанні дітей — розвиток кожної дитини, спостереження за їх найменшими успіхами, постійна педагогічна підтримка, супровід на шляху до високих досягнень.

Висновки
У процесі навчання французької мови як другої іноземної на базі першої англійської спираюся на такі моменти:

1. Навчання французької мови здійснюється за допомогою звуків через усі види мовленнєвої діяльності.

2. Навчання другої іноземної мови здійснюється на порівнянні або протиставленні фонетики, лексики, граматики рідної мови на знаннях та досвіді, набутих при вивченні першої іноземної мови.

3. Важливу роль при навчанні французької мови відіграє оволодіння граматикою, оскільки саме оволодіння граматичними явищами французької мови супроводжується певними труднощами.

Способи подолання цих труднощів:

  • визначаю форми роботи i способи активізації мовленнєвої діяльності відповідно до вікових особливостей учнів;

  • використовую вже набутий мовленнєвий досвід при вивченні першої іноземної мови;

  • визначаю спільне і подібне у рідній, першій і другій іноземній мові у всіх видах мовленнєвої діяльності для міжмовного перенесення як важливого чинника раціоналізації навчального процесу;

  • вибираю оптимальні технології навчання, які врахували б взаємодію нового іншомовного механізму рідної і першої іноземної мови.

Схожі:

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ МЕТОДИЧНИЙ...
«Інтегрування оптимальних педагогічних технологій та ефективних форм і методів роботи для створення ситуації успіху для кожного учня...
ПРИШКІЛЬНИЙ ТАБІР «ДРУЖБА» ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ...
ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 ІМ. М. Ф. ВАТУТІНА ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
10-й (11-й) клас ЕТИКА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Г. Р. Уперенко, методист методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області; С....
Овсієнко Наталія Іванівна, вчитель хімії, Черкаської загальноосвітньої...
Контрольна робота з теми: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»
УКРАЇНА ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ...
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМАНДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ
УКРАЇНА ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ...
РОЗДІЛ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРIЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ. СОЦІАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
СТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи...
Ити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням...
Переможці III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, 2016 рік
Ватутінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. М. Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради
Вчитель математики Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Канівської міської ради Черкаської області
Управл і ння освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Методичний...
Смілянського природничо-математичного ліцею Смілянської міської ради Черкаської області, Волошина Марія Сергіївна, учитель фізики,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка