Овсієнко Наталія Іванівна, вчитель хімії, Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 Черкаської міської ради Черкаської області


Скачати 125.86 Kb.
НазваОвсієнко Наталія Іванівна, вчитель хімії, Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 Черкаської міської ради Черкаської області
Дата11.02.2014
Розмір125.86 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Овсієнко Наталія Іванівна, вчитель хімії,

Черкаської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №26 Черкаської міської ради Черкаської області


Контрольна робота з теми: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»
І варіант
І рівень

Завдання 1- 8 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її.


  1. Позначте символ кількості речовини:

А W

Б

В M

Г m

2. Позначте символ молярного об'єму газів:

А V

Б M

В Vm

Г m

3. Позначте одиницю вимірювання молярного об’єму газів:

А г/моль

Б л

В л/моль

Г г


  1. Молярна маса сульфатної кислоти (H2SO4) дорівнює:

А 98 г

Б 98 г/моль

В 88 г

Г 88 г/моль

5. За нормальних умов молярний об’єм газів дорівнює:

А 1 л

Б 22.4 л/моль

В 22.4 л

Г 11.2 л/моль
6. 0,1 моль натрій гідроксиду (NaOH) має масу:

А 40г

Б 4г

В 0,4г

Г 80г
7. 11,2 л водню за нормальних умов містять кількість речовини:

А 0,1 моль

Б 0,5 моль

В 1 моль

Г 0,01 моль

8. Кисень кількістю речовини 5 моль містить молекул:

А 3 1023

Б 30 1023

В 35 1023

Г 40 1023
ІІ рівень

Завдання 9-14 мають чотири варіанти відповідей. Оберіть правильні відповіді (їх може бути дві й більше).


  1. Позначте символ та одиниці вимірювання молярної маси речовини:

А M

Б Mr

В г

Г г/моль
10. Умовами застосування закону Авогадро є:

А газоподібний стан речовини

Б P,V,T – постійні

В рідкий стан речовини

Г P,V,T – змінні

11. Кількість речовини є співвідношенням таких величин:

А

Б

В

Г

12. Легшими за повітря є такі гази:

А O2

Б N2

В H2

Г CO2
13. 0,5 моль молекулярного водню містять

А 6,02 1023 молекул Н2

Б 6,02 1023 атомів Н

В 3,01 1023 молекул Н2

Г 3,01 1023атомів Н


14. Кількості 0,1 моль води відповідають

А 1,8 г

Б 18 г

В 6,02 1023 молекул

Г 0,6 1023молекул

ІІІ рівень

Завдання 15 – 18 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка позначеного літерою доберіть відповідник позначений цифрою і впишіть його в таблицю.

15. Установіть відповідність між масою та кількістю речовини:
маса речовини кількість речовини

А
Б
В
ГА сірка (128 г) 1 5 моль

Б вуглець (60 г) 2 4 моль

В магній (24 г) 3 2 моль

Г кисень (96 г) 4 3 моль

5 1 моль
16. Установіть відповідність між хімічною формулою та значенням молярної маси речовини:
формула речовини молярна маса речовини


А
Б
В
Г


А NaOH 1 232 г/моль

Б H2SO4 2 40 г/моль

В Fe3O4 3 98 г/моль

Г Al(NO3)3 4 100 г/моль

5 213 г/моль
17. Установіть відповідність між формулою газоподібної речовини та значенням її відносної густини за воднем:
газ відносна густина

А
Б
В
ГА O2 1 14

Б N2 2 16

В CO2 3 22

Г H2S 4 10

5 17

18. Установіть відповідність між хімічним рівнянням і сумою всіх коефіцієнтів:

Хімічне рівняння сума коефіцієнтів

А
Б
ВА Al + O2 → Al2O3 1 6

Б Fe + O2 → Fe3O4 2 9

В Mg + O2 → MgO 3 4

4 5


IV рівень

Завдання 19 – 20 передбачають певні обчислення.
19. На одній шальці терезів знаходиться вода кількістю 0,5 моль. Яку кількість натрій гідроксиду (NaOH) необхідно покласти на іншу шальку терезів, щоб терези прийшли до стану рівноваги?
20. Де більше молекул: в 22,4 л (н.у.) хлору (Cl2) чи в 71 г хлору ?

ІІ варіант
І рівень

Завдання 1- 8 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її.


  1. Позначте символ числа Авогадро:

А NA

Б N

В M

Г m

2. Позначте символ відносної густини газів:

А D

Б ρ

В Vm

Г m

3. Позначте одиницю вимірювання молярної маси:

А г/моль

Б моль

В л/моль

Г г


  1. Молярна маса натрій гідроксиду (NaOH) дорівнює:

А 40 г

Б 40 г/моль

В 20 г

Г 20 г/моль

5. Число Авогадро дорівнює:

А 6,02 1023 г

Б 6,02 1023 моль -1

В 3,01 1023 г

Г 3,01 1023моль -1
6. 16г кисню відповідає кількість речовини:

А 1 моль

Б 0,1 моль

В 0,5 моль

Г 2 моль
7. 44,8 л кисню за нормальних умов містять кількість речовини:

А 1 моль

Б 3 моль

В 2 моль

Г 4 моль

8. Мідь кількістю речовини 4 моль містить атомів:

А 6 1023

Б 24 1023

В 2,4 1023

Г 48 1023
ІІ рівень

Завдання 9-14 мають чотири варіанти відповідей. Оберіть правильні відповіді (їх може бути дві й більше).


  1. Позначте символ та одиниці вимірювання молярного об’єму газів:

А V

Б л/моль

В Vm

Г л
10. Нормальні умови визначають такі значення :

А Т = 273 К

Б Т = 270 К

В Р = 101,3 кПа

Г P = 100 кПа
11. Молярний об’єм газів за н.у. є співвідношенням таких величин:

А

Б

В

Г

12. Легшими за кисень є такі гази:

А N2

Б CO2

В H2

Г CO
13. 1 моль молекулярного кисню містять:

А 6,02 1023 молекул О2

Б 6,02 1023 атомів О

В 12 1023 молекул О2

Г 12 1023атомів О


14. 9г води відповідають:

А 1 моль

Б 0,5 моль

В 6,02 1023 молекул

Г 3,01 1023молекул
ІІІ рівень

Завдання 15 – 18 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка позначеного літерою доберіть відповідник позначений цифрою і впишіть його в таблицю.

15. Установіть відповідність між числом молекул та кількістю речовини:
число молекул кількість речовини

А
Б
В
ГА 6,02 1023 молекул кисню 1 0,5 моль

Б 3,01 1023 молекул водню 2 1 моль

В 12 1023 молекул води 3 3 моль

Г 24 1023 молекул азоту 4 2 моль

5 4 моль
16. Установіть відповідність між об’ємом газів (за н.у.) та кількістю речовини:
об’єм газу кількість речовини


А
Б
В
Г


А 0,224л водню 1 1 моль

Б 2,24 л кисню 2 0,01 моль

В 44,8 л азоту 3 2 моль

Г 1,12 л метану 4 0,1 моль

5 0,05 моль
17. Установіть відповідність між формулою газоподібної речовини та значенням її відносної густини за повітрям:
газ відносна густина

А
Б
В
ГА СO2 1 0,97

Б N2 2 1,5

В Н2S 3 1,17

Г H2 4 2

5 0,07

18. Установіть відповідність між хімічним рівнянням і сумою всіх коефіцієнтів:

Хімічне рівняння сума коефіцієнтів

А
Б
ВА H2O2 → H2O + O2 1 7

Б KClO3 → KCl + O2 2 5

В Na + O2 → Na2O2 3 2

4 4


IV рівень

Завдання 19 – 20 передбачають певні обчислення.
19. У земній корі вміст елементів калію і натрію приблизно однаковий – 2% за масою. Яких атомів – калію чи натрію в земній корі більше?
20. Де більше молекул: в 1,12 л (н.у.) водню чи в 32 г киснюі ?

ІІІ варіант
І рівень

Завдання 1- 8 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її.


  1. Позначте символ молярної маси:

А m

Б V

В Vm

Г M

2. Позначте одиницю вимірювання кількості речовини:

А г

Б моль

В г/моль

Г л/моль

3. Молярна маса алюміній оксиду дорівнює:

А 102 г

Б 10,2 г

В 102 г/моль

Г 10,2 г моль
4. Закон Авогадро застосовують лише для:

А газів

Б рідин

В твердих речовин

Г агрегатний стан не має значення
5. Відносна густина кисню за воднем дорівнює:

А 26

Б 16

В 2

Г 32
6. 0,5 моль води має масу:

А 18 г

Б 9 г

В 1,8 г

Г 180 г
7. 2 моль азоту за н.у. займають об’єм :

А 22,4л

Б 44,8л

В 2,24л

Г 4,48л
8. Амоніак (NH3) кількістю речовини 3 моль містить число молекул:

А 9 1023

Б 18 1023

В 6 1023

Г 1,8 1023
ІІ рівень

Завдання 9-14 мають чотири варіанти відповідей. Оберіть правильні відповіді (їх може бути дві й більше).


  1. Позначте символ та одиниці вимірювання числа Авогадро:

А N

Б %

В NA

Г моль -1
10. 1 моль будь-якого газу за н.у. займає об’єм та містить число молекул:

А 22,4л

Б 6,02 1023 молекул

В 44,8 л

Г 12 1023 молекул

11. Молярна маса є співвідношенням таких величин:

А Vm

Б

В

Г

12. Важчими за азот є такі гази:

А O2

Б Сl2

В H2

Г CO2
13. 2 моль молекулярного азоту містять

А 12 1023 молекул N2

Б 24 1023 атомів N

В 6,02 1023 молекул N2

Г 12 1023атомів N


14. 44,8 л за н.у. карбон (IV) оксиду відповідають:

А 2 моль

Б 1 моль

В 12 1023 молекул

Г 0,6 1023молекул

ІІІ рівень

Завдання 15 – 18 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка позначеного літерою доберіть відповідник позначений цифрою і впишіть його в таблицю.

15. Установіть відповідність між масою та кількістю речовини:
маса речовини кількість речовини

А
Б
В
ГА водень (4 г) 1 2 моль

Б фосфор (31 г) 2 0,5 моль

В кальцій (20 г) 3 1 моль

Г азот (5,6 г) 4 0,2 моль

5 0,4 моль
16. Установіть відповідність між символами фізичних величин та одиницями вимірювання :
фізична величина одиниця вимірювання


А
Б
В
Г


А 1 г

Б M 2 г/моль

В Vm 3 моль

Г NA 4 л/моль

5 моль -1
17. Установіть відповідність між формулою газоподібної речовини та значенням її відносної густини за азотом:
газ відносна густина

А
Б
В
ГА CH4 1 0,57

Б CO 2 2,28

В SO2 3 1

Г Cl2 4 3

5 2,5

18. Установіть відповідність між хімічним рівнянням і сумою всіх коефіцієнтів:

Хімічне рівняння сума коефіцієнтів

А
Б
ВА P + O2 → P2O5 1 5

Б C + O2 → CO 2 11

В CH4 + O2 → CO2 + H2O 3 4

4 6


IV рівень

Завдання 19 – 20 передбачають певні обчислення.
19. В якій масі води атомів Оксигену міститься стільки, скільки їх є у 80 г ферум (ІІІ) оксиду?
20. Де більше молекул: в 4,4 г вуглекислого газу чи 0,4 г водню ?

Схожі:

СТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи...
Ити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням...
Вчитель математики Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Канівської міської ради Черкаської області
Розробки сучасних уроків з хімії (за інтегральною технологією). 10...
Овчаренко Ірина Юріївна (вчитель хімії Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів №32 Черкаської міської ради)
10-й (11-й) клас ЕТИКА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Г. Р. Уперенко, методист методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області; С....
Бичок Ірина Анатоліївна
...
Урок узагальнення і систематизації
Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області
ПРИШКІЛЬНИЙ ТАБІР «ДРУЖБА» ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ...
ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 ІМ. М. Ф. ВАТУТІНА ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
План розвитку Черкаської гімназії №31 на 2010 2015 роки
Автори: Пивоваров Василь Миколайович, директор Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області
План розвитку Черкаської гімназії № 31 на 2010 2015 роки
Автори: Пивоваров Василь Миколайович, директор Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області
План розвитку Черкаської гімназії № 31 на 2010 2015 роки
Автори: Пивоваров Василь Миколайович, директор Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка